Med največjimi naložbami prizidek ZD in urejanje Kloštra

12.3.2023 | 12:00

OS Metlika (Foto: arhiv; M. N.)

Metlika - Metliški občinski svetniki so na svoji zadnji seji sprejeli predlog letošnjega proračuna v drugi obravnavi. Prihodki so načrtovani v višini 10,7 milijona evrov, kar je za 10% več kot lani, odhodki pa v višini 11,5 milijona, od tega je slabih 40% namenjenih naložbam.

Med največjimi letošnjimi naložbami občine sta zaključek izgradnje prizidka pri Zdravstvenem domu Metlika ter izgradnja kanalizacije, pločnika in javne razsvetljave v naselju Klošter.

V okviru varovanja okolja je letos predvidena tudi izgradnja kanalizacije v naselju Svržaki.

Na področju cestne infrastrukture je namenjenih 335.000 evrov za obnovo cest po krajevnih skupnostih. Načrtovana je tudi izgradnja cestne razsvetljave na Božakovem.

Na področju športa so v letošnjem proračunu predvidena sredstva za položitev umetne trave na pomožnem igrišču v športnem parku Podzemelj ter za rekonstrukcijo košarkarskega igrišča Beti - če bosta projekta prejela predvidena sofinancerska sredstva, bo tem dodajajo na občini.

Za potrebe otroškega vrtca Metlika je načrtovan nakup novega kombija, za potrebe Zdravstvenega doma Metlika pa novo reševalno vozilo.

Med predvidenimi letošnjimi aktivnostmi je tudi rekonstrukcija stopnišča Pungart pri OŠ Metlika.

Da bi zagotovili prostor za gospodarske in centralne dejavnosti, bodo izdelali občinski podrobni prostorski načrt Gradac in Ciglenica.

Zaradi zelo uspešno izvedenega projekta Grajsko drsališče, katerega pobudniki so bili mladi, bodo tudi letos, kot napovedujejo na metliški občini, sofinancirali del teh stroškov. Da bi oživili kopališče Metlika, pa nameravajo tudi tam s pomočjo povezovanja različnih društev, zlasti mladinskih, letos začeti z aktivnostmi.

Na zadnji seji so sicer metliški svetniki med drugim sprejeli še spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju obnove fasad in streh v zgodovinskem mestnem jedru Metlike - za tisoč evrov so povečali maksimalno višino sofinanciranja, in sicer z 2.000 na 3.000 evrov.

M. K.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava