Proračuna za letos in prihodnjo leto pod streho, največja naložba vrtec

31.3.2023 | 13:30

Svetniki občine Dolenjske Toplice so se sestali že drugič ta mesec. (Foto: M. Ž.)

Dolenjske Toplice - Topliški svetniki so na zadnji seji soglasno potrdili predloga proračunov za leto 2023 in 2024. V času javne razprave so na občinski upravi prejeli kar nekaj predlogov in pobud, svetniška skupina SD pa je podala tudi šest amandmajev. Kot je povedal župan Franc Vovk, se vsem predlogom in pobudam seveda ni dalo ustreči, med temi so bili tudi takšni, ki so bili bolj v smislu, da se o določenih stvareh razmišlja v prihodnosti, določene zadeve so bile le poudarjene, so pa že uvrščene v proračuna. Glede amandmajev je dejal, da so bili zelo korektni in na mestu.

»Občinska uprava je na ene in druge odgovorila, o vsem pa smo se že na odborih pred sejo sveta pogovorili in sprejeli skupno odločitev o popravku obeh predlogov proračunov,« je dejal Vovk. Da so usklajeni, se je pokazalo tudi na sami seji, saj so svetniki brez razprave po poročilih odborov in kratki predstavitvi amandmajev SD predloga obeh proračunov potrdili brez razprave.

Glede na prvo obravnavo se proračuna v drugi glede višine malenkostno razlikujejo. Tako v letošnjem letu načrtujejo za nekaj več kot 6,3 milijona evrov prihodkov in za dobrih 10 milijonov odhodkov ter za leto 2024 malo manj kot 6,9 milijona prihodkov in 8,8 milijona odhodkov, za naložbe pa namenjajo 65 oz. 63 odstotkov odhodkov. Razliko med prihodki in odhodki bodo pokrivali z zadolževanjem in stanjem sredstev na računu.

Največja naložba, ki bo krojila proračuna v obeh letih, je zagotovo nov vrtec, med pomembnejšimi pa je še izgradnja kanalizacije Gradišče, za katero pa še zdaj niso prejeli odgovor Ministrstva za naravne vire in prostor glede sofinanciranja iz načrta za okrevanje. Na novo so na podlagi predloga v proračun za letos umestili asfaltiranje makadamskega dela ceste Dobindol – Verdun, dva manjša odseka javnih poti, in sicer med Brodnikovo kapelico in Cvibljami ter Dolenje Sušice – Bušinec – Grič, pa bodo začasno uredili z asfaltnim drobljencem.

250 evrov za novorojenčka

Svetniki so med drugim povišali višino denarne pomoči ob rojstvu otroka iz 200 na 250 evrov, ki jih bodo prejeli starši za otroke, rojene od 1. januarja letos.

Sprejeli so tudi letne programe športa in kulture, za sofinanciranje programov društev na obeh področjih so s proračunoma v drugi obravnavi namenili kar nekaj več denarja kot lani, in sicer bo za šport razpisanih 35.000 evrov in za kulturo 30.000 evrov. Razpisi bodo objavljeni aprila.

M. Ž.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava