Naročilnica

DA, želim se naročiti na DOLENJSKI LIST!

Prosimo Vas, da pravilno izpolnite spodnji obrazec:

Za vsa vprašanja glede naročnine lahko


Način plačila in darilo: (*)

Poravnal bom letno naročnino z darilom:

Poravnal bom polletno naročnino z darilom:


* Darilo prejmete po plačilu naročnine (naročnina mora biti plačana v roku).

 

Splošni pogoji naročanja: (*)

 

Naročniška akcija Dolenjskega lista

 

 

Naročnina za tiskano izdajo

  mesečna tromesečna polletna letna
NAROČNIKI 9,12 € 29,64 € 59,28 € 120,84 €
(če izide 5 št. v mesecu) 11,40 €      
UPOKOJENCI 8,20 € 26,65 € 53,35 € 108,76 €
(če izide 5 št. v mesecu) 10,25 €      

Cenik naročnine velja za tiskano izdajo ter za Slovenijo. Za pošiljanje tiskane izdaje v tujino znaša letna naročnina 214,04 €. Popust za upokojence velja le za Slovenijo.

Cenik velja od 1.1.2020. Cene so v evrih in vključujejo 5% DDV.
Pisne odpovedi sprejemamo do 20. v tekočem mesecu za odpoved s prvo številko v naslednjem mesecu.

Elektronska naročnina

  mesečna tromesečna polletna letna
če izidejo 4 št. v mesecu 5,20 € 16,90 € 33,80 € 68,90 €
če izide 5 št. v mesecu 6,50 €      

Cenik velja od 1.1.2020. Cene so v evrih in vključujejo 5% DDV.

Po plačilu naročnine prejmem posebno PIN kodo, ki omogoča dostop do elektronske izdaje in arhiva Dolenjskega lista na spletu. Po izteku naročnine PIN koda ni več veljavna.