Pravilnik za spremljanje volilne kampanje za predsedniške in lokalne volitve 2022

Objavljamo pravilnik o izrabi časopisnega in spletnega prostora za predstavitev kandidatov, političnih strank in list ter njihovih programov za predsednišle in lokalne volitve 2022.

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK, Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 105/08 - odl. US, 11/11, 28/11 - odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 - odl. US) mediji Dolenjski list, dolenjskilist.si in lokalno.si s tem pravilnikom določajo in objavljajo pravila (obseg, pogoje in način) izrabe časopisnega in spletnega prostora za predstavitev kandidatov, političnih strank in list kandidatov ter njihovih programov na  predsedniških in lokalnih volitvah 2022.

Mediji Dolenjski list, dolenjskilist.si in lokalno.si bodo med kampanjo za volitve predsednika Republike Slovenije ter kampanjo za volitve županov in članov občinskih svetov s prispevki v svojih rednih informativnih vsebinah po izboru in v skladu s profesionalnimi novinarskimi merili in v skladu z uredniško politiko medija enakopravno in samostojno odločali o načinu, obsegu in vsebini novinarskih prispevkov.

Vsem kandidatom, političnim strankam in listam kandidatov ponujamo možnost komercialnega sodelovanja in oglaševanja. Na podlagi 50. člena Zakona o medijih je za resničnost in točnost navedb oz. podatkov v oglasu odgovoren naročnik, za skladnost oglasa z zakonom in programsko zasnovo medija pa njegov izdajatelj.

Oglase v volilni kampanji lahko za plačilo naročajo kandidati, politične stranke in liste kandidatov oz. organizatorji volilnih kampanj ali pooblaščene agencije za posamezne politične stranke, kandidate oz. liste kandidatov.

Naročniki objave volilnih propagandnih sporočil morajo pisno naročiti vrsto in obseg oglaševanja. Gradivo mora naročnik dostaviti po elektronskem naslovu najkasneje v ponedeljek do 10. ure. Naročnik mora predati že oblikovano in lektorirano gradivo.

V skladu s 7. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji je obvezna objava naročnika oglasa. Naročene oglase bomo objavljali v skladu z veljavno zakonodajo in po ceniku, ki velja v času volilne kampanje, in je objavljen na spletni strani dolenjskilist.si. Oglasni prostor je vsem kandidatom, političnim strankam in listam kandidatov dostopen pod enakimi finančnimi pogoji.

Kontaktni elektronski naslov medijev Dolenjski list, dolenjskilist.si in lokalno.si v času volilne kampanje: urednistvo@dol-list.si

V Novem mestu, dne 1. 9. 2022
Izdajatelj medija: Dolenjski list d.o.o.
Lidia Zbašnik, direktorica