POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI DOLENJSKEGA LISTA »PODARJAMO CELOLETNO NAROČNINO« NA SEJMU POK 2017

1. člen - splošne določbe
a) Ta pravila določajo način izvedbe in pogoje za sodelovanje v nagradni igri, ki bo potekala na Podjetniško – obrtnem in kmetijskem sejmu 2017 (v nadaljevanju POK) v Brežicah.
b) Organizator nagradne igre je Dolenjski list Novo mesto d.o.o., Germova ulica 4, 8000 Novo mesto.
c) Nagradni sklad je 1x celoletna (za obdobje 12 mesecev) naročnina na tednik Dolenjski list.
d) Pravila nagradne igre so objavljena na www.dolenjskilist.si ves čas trajanja nagradne igre. Šteje se, da so s sodelovanjem v nagradni igri vsi prijavljeni seznanjeni s pravili sodelovanja v nagradni igri in da se z njimi v celoti strinjajo.

2. člen - trajanje
Nagradna igra poteka v odpiralnem času sejma POK in sicer v soboto, 14.10.2017 v času od 9:00 – 18:00 ure in v nedeljo, 15.10.2017 v času od 9:00 do 18:00 ure.

3. člen - načini sodelovanja
Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka polnoletna fizična oseba, ki v času od 14.10. do 15.10.2017, na sejmu POK v Brežicah izpolni prijavnico s svojimi podatki (ime, priimek, email, podpis), ter jo v času sejma (14. – 15.10.2017) odvrže v boben, ki bo postavljen na stojnici Dolenjskega lista. Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje enkrat.
Šteje se, da se s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja.

5. člen – nagrada
a) Žrebanje nagrade bo izvedeno v sredo, 25.10.2017 v poslovnih prostorih podjetja Dolenjski list Novo mesto d.o.o.
b) Žrebanje opravi tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju.
c) Komisija o žrebanju vodi zapisnik.
d) Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni po e-pošti ali s klicem na telefonsko številko v roku najkasneje 10 (deset) delovnih dni po izvedenem žrebanju. Nagrajenec bo objavljen na spletnem mestu www.dolenjskilist.si najkasneje 10 (deset) delovnih dni od izvedenega žrebanja. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo navedenih podatkov na spletnem mestu.
e) Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini.
f) Nagrajenci bodo morali sporočiti še davčno številko, ker je potrebno obračunati akontacijo dohodnine, ki jo krije organizator nagradne igre. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli.
g) Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Vse nagrade so neprenosljive in nespremenljive.

6. člen - odgovornost
a) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica te nagradne igre oz. prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

7. člen - Varstvo osebnih podatkov
a) S sodelovanjem v nagradni igri, sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre ter se z njimi izrecno strinja.
b) S prijavo sodelujoči izrecno soglašajo z zbiranjem osebnih podatkov za namen nagradne igre. S prijavo se sodelujoči izrecno strinjajo tudi z zbiranjem podatkov v marketinške namene v skladu z določbami 72. Člena Zakona o varstvu osebnih podatkov in soglašajo, da se jim s strani organizatorja in pokrovitelja po pošti in drugih medijih pošilja obvestila o akcijah, novih izdelkih, nagradnih igrah organizatorja ali tretjih oseb. Vsakdo ima pravico kadarkoli zahtevati prenehanje obveščanj (v pisni obliki).
c) Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
d) S prijavo sodelujoči izrecno soglaša, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo njegovo fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti organizatorja kot tudi uporabo vseh fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti na spletnih straneh in vseh drugih medijih.

8. člen - dodatne informacije
a) Pogoje sodelovanja je potrebno tolmačiti v skladu z veljavno slovensko zakonodajo.
b) Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil.
c) Za reševanje morebitnih sporov v zvezi z nagradno igro je pristojno sodišče v Novem mestu.

V Novem mestu, 09.10.2017

Dolenjski list Novo mesto d.o.o.