V skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji objavljamo

Pravila za izrabo prostora v časopisu Dolenjski list in na spletnih portalih Dolenjskilist.si in Lokalno.si, izdajatelja Dolenjski list Novo mesto d.o.o. med kampanjo za referendum o drugem tiru

Pravila opredeljujejo način, oblike, obseg in pogoje za izrabo prostora v časopisu Dolenjski list in na obeh spletnih portalih, Dolenjskilist.si in Lokalno.si v času trajanja referendumske kampanje o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper, in sicer do 24. septembra.

V časopisu in na obeh spletnih portalih bomo referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper spremljali v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji ter s svojo uredniško politiko, ki je neodvisna in politično nevtralna. Uredništvo si bo prizadevalo, da bo uravnoteženo poročalo o kampanji pred referendumom o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper.

V interesu bralcev bomo v časopisu in na omenjenih spletnih portalih po presoji uredništva poročali in komentirali o temah, povezanih z referendumom.

Za propagandna sporočila je mogoče v časopisu Dolenjski list in na obeh spletnih portalih, Dolenjskilist.si in Lokalno.si, zakupiti prostor kot oglas, ki bo kot tak tudi označen z obvezno navedbo naročnika.

Na podlagi 50. člena Zakona o medijih je za resničnost in točnost navedb oz. podatkov v oglasu odgovoren naročnik, za skladnost oglasa z zakonom in programsko zasnovo medija pa njegov izdajatelj. Naročena volilno-propagandna sporočila bomo objavljali v skladu s splošnimi pogoji in po ceniku, ki velja za čas referendumske kampanje, in je objavljen v priponkah. Naročniki referendumskih propagandnih sporočil morajo objavo naročiti z ustrezno opremljeno naročilnico in vnaprej poravnati celoten znesek naročenega oglaševanja. Dokler predplačilo ne bo opravljeno, sporočila ne bodo objavljena.

Za vse podrobnejše informacije glede oglaševanja v času referendumske kampanje nas pokličite na tel. 07/39 30 500 ali nam pišite na oglasi@dol-list.si.

Pritožbe in vse informacije glede izvajanja splošnih pravil v času kampanje sprejemamo v pisni obliki na uredništvo oz. e-naslov: renata.znidar@dol-list.si in tel.št. 07/39 30 528.

Pravila so objavljena na obeh portalih, www.dolenjskilist.si in www.lokalno.si.

 

Renata Žnidar, odgovorna urednica časopisa Dolenjski list in spletnih portalov Dolenjskilist.si in Lokalno.si