V skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji objavljamo

Pravila za izrabo prostora v časopisu Dolenjski list in na portalih Dolenjskilist.si in Lokalno.si, izdajatelja Dolenjski list Novo mesto d.o.o. med volilno kampanjo za drugi krog predsedniških volitev 2017

Pravila opredeljujejo način, oblike, obseg in pogoje za izrabo prostora v časopisu Dolenjski list in na obeh spletnih portalih, Dolenjskilist.si in Lokalno.si v času trajanja volilne kampanje za drugi krog volitev predsednika republike, ki bodo v nedeljo,  12. novembra 2017. 
V časopisu in na obeh spletnih portalih bomo volitve predsednika RS spremljali v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji ter s svojo uredniško politiko, ki je neodvisna in politično nevtralna. Uredništvo si bo prizadevalo, da bo uravnoteženo poročalo o aktivnostih v sklopu volilne kampanje. 
Za propagandna sporočila je mogoče v časopisu Dolenjski list in na obeh spletnih portalih, Dolenjskilist.si in Lokalno.si, zakupiti prostor kot oglas, ki bo kot tak tudi označen z obvezno navedbo naročnika.
Na podlagi 50. člena Zakona o medijih je za resničnost in točnost navedb oz. podatkov v oglasu odgovoren naročnik, za skladnost oglasa z zakonom in programsko zasnovo medija pa njegov izdajatelj. Naročena volilno-propagandna sporočila bomo objavljali v skladu s splošnimi pogoji in po ceniku, ki velja za volilne kampanje, in je objavljen v priponkah. Naročniki referendumskih propagandnih sporočil morajo objavo naročiti z ustrezno opremljeno naročilnico in vnaprej poravnati celoten znesek naročenega oglaševanja. Dokler predplačilo ne bo opravljeno, sporočila ne bodo objavljena.

Za vse podrobnejše informacije glede oglaševanja v času volilne kampanje nas pokličite na tel. 07/39 30 500 ali nam pišite na oglasi@dol-list.si. 

Pritožbe in vse informacije glede izvajanja splošnih pravil v času kampanje sprejemamo v pisni obliki na uredništvo oz. e-naslov: renata.znidar@dol-list.si in tel.št. 07/39 30 528.

Pravila so objavljena na obeh portalih, www.dolenjskilist.si in www.lokalno.si.

Renata Žnidar, odgovorna urednica časopisa Dolenjski list in spletnih portalov Dolenjskilist.si in Lokalno.si