V skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji objavljamo

Pravila za izrabo prostora na spletnih portalih dolenjskilist.si in lokalno.si izdajatelja Dolenjski list Novo mesto d.o.o. med volilno kampanjo za lokalne volitve

Pravila opredeljujejo način, oblike, obseg in pogoje za izrabo prostora na obeh spletnih portalih, Dolenjskilist.si in Lokalno.si v času trajanja volilne kampanje, in sicer od 5. septembra do 3. oktobra 2014.

Oba spletna portala bosta lokalne volitve spremljala na skupni, posebni povezavi, Lokalne volitve 2014, ki bo na naslovu www.dolenjskilist.si. Vse objave, vezane na lokalne volitve, bodo razdeljene po posameznih območjih občin, ki jih s svojim poročanjem pokriva izdajatelj, Dolenjski list Novo mesto d.o.o..

Dolenjski list Novo mesto d.o.o. si bo v skladu z zakonodajo in svojo uredniško politiko v času kampanje prizadeval enakopravno spremljati mnenja političnih strank, skupin in posameznikov, njihovih argumentov in dejavnosti v volilni kampanji, kot to novinarjem narekuje novinarski etični kodeks. O obsegu in vsebini prispevkov bo uredništvo odločalo samostojno.
Med volilno kampanjo smo dolžni objavljati le odgovore in popravke na objavljene informacije, nenaročenih prispevkov in pisem bralcev, za katere bomo presodili, da vsebujejo predvolilna sporočila oz. navijajo za kakšno stranko ali kandidata, ne bomo objavljali.

Dolenjski list d.o.o ponuja enakopravno možnost vsem posameznikom, skupinam, političnim strankam in organizatorjem volilnih kampanj, da svoja sporočila za javnost objavijo kot komercialno sporočilo v obliki oglasa (spletnega bannerja oz. pasice) na obeh portalih, Dolenjskilist.si in Lokalno.si. Skladno s 7. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji je v objavljenem oglasu obvezna navedba naročnika oglasnega sporočila. Za vsebino in ustreznost oblike v celoti odgovarja naročnik oglasa.

Na podlagi 50. člena Zakona o medijih je za resničnost in točnost navedb oz. podatkov v oglasu odgovoren naročnik, za skladnost oglasa z zakonom in programsko zasnovo medija pa njegov izdajatelj. Naročena volilno-propagandna sporočila bomo objavljali v skladu s splošnimi pogoji in po ceniku, ki velja za čas volilne kampanje za lokalne volitve.

Cenik objave bannerjev in PR člankov na Dolenjskilist.si ter Lokalno.si

Banner do 7 dni od 8 do 14 dni
728 x 90 px 150 € 250 €
300 x 250 px 100 € 150 €
728 x 90 px na sredini 100 € 150 €

 

*Bannerji bodo postavljeni na vstopni in volilni strani Dolenjskilist.si ter vstopni strani Lokalno.si.
Cene so brez ddv-ja.

  3 dni 6 dni
PR članek 200 € 400 €
PR članek + video zapis 250 € 500 €

 

*Cene so brez ddv-ja.

Za vse podrobnejše informacije glede oglaševanja v času volilne kampanje nas pokličite na tel. 07/39 30 514 ali nam pišite na oglasi@dol-list.si.

Pritožbe in vse informacije glede izvajanja splošnih pravil v času volilne kampanje sprejemamo v pisni obliki na uredništvo oz. e-naslov: boris.blaic@dolenjskilist.si in tel.št. 07/39 30 524.

Pravila so objavljena na obeh portalih, www.dolenjskilist.si in www.lokalno.si.

Sonči Nered Čebašek,
odgovorna urednica spletnih portalov Dolenjskilist.si in Lokalno.si