Osmrtnice

Umrl je naš upokojeni sodelavec

STANKO PUGELJ

Lutrško selo 12, Otočec

Od njega smo se poslovili v četrtek, 9. septembra 2021, na pokopališču na Otočcu. S hvaležnostjo ga bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

ZAHVALA

Kadar človek umre, njegova luč ugasne ob jutranji zarji,
vendar z njegovo smrtjo ne ugasne tudi sonce!

(Tagore)

V 87. letu starosti nas je zapustila naša mama

ANA SLAK

roj. Smolič

upokojena učiteljica

Pristava 8, Trebnje

Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo poznali in se od nje poslovili ter nam z iskreno mislijo izrazili sožalje.

Žalujoči: hči Mojca in sin Andrej z družinama

ZAHVALA

Ljubil si zemljo,
ljubil gore,
ljubil si vse, kar dalo ti je.
Srce je zastalo,
bilo je zlato,
a nate spomin
za vedno ostal bo.

V 71. letu starosti se je za vedno od nas poslovil naš dragi

STANKO PUGELJ

Lutrško selo 12, Otočec

Hvala vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem, znancem in sodelavcem za izrečeno sožalje in vse darove. Hvala reševalcem Nujne medicinske pomoči NM, g. Bojanu za izrečene poslovilne besede in župniku za lepo opravljen obred. Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi Oklešen in trobentaču. Vsem in vsakemu posebej še enkrat hvala, ker ste nam stali ob strani v teh težkih trenutkih.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre ...
Le daleč, daleč je.

V 84. letu starosti nas je zapustila naša draga

MARIJA FORŠČEK

roj. Miklavčič

iz Adamičeve ulice, Novo mesto

Ob boleči izgubi naše mame, babice in prababice se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in sodelavcem, ki so nam stali ob strani. Hvala za darovano cvetje, sveče in sv. maše. Hvala tudi patru Marku in Komunali NM za lep obred. Hvala vsem, ki ste našo drago mamo pospremili k njenemu večnemu počitku in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›