Arhiv osmrtnic

Začetni datum: petek, 13.12.2019, stran: 1

ZAHVALA

Bil je lep zimski dan,
a z žalostjo zaznamovan,
utihnil je tvoj glas
in za vedno si odšel od nas.

V 86. letu nas je zapustil naš dragi

MARTIN MOŽE

iz Gabrja

Iskrena hvala vsem sorodnikom, vaščanom in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in sv. maše ter podporo v dneh slovesa. Hvala Ivu Kuljaju za govor, g. župniku, gasilcem, ZB ter pogrebni službi Oklešen za lepo opravljen obred. Hvala vsem še enkrat, ki ste nam v težkih trenutkih pomagali, a vas nismo posebej imenovali, ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, stare mame, tašče

TEREZIJE HOČEVAR

iz Petelinjeka pri Novem mestu

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, znancem, prijateljem in vaščanom, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, izrekli sožalje, darovali sveče, denarne prispevke in pokojno v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Posebna zahvala patronažni sestri Marici za obiske na domu, zdravstvenemu osebju, patru Marku za lepo opravljen obred, Romanu za poslovilne besede ob grobu ter sodelavcem Adrie Mobil in Tovarne zdravil Krka. Hvala, ker ste jo imeli radi.

Žalujoči: vsi njeni

V SPOMIN

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
(J. W. Goethe)

12. decembra mineva 30 let, odkar sta tragično preminula naša draga

BRANKO IN MARJANCA RADAK

iz Novega mesta

 

Vsi njuni

ZAHVALA

Kogar imaš rad
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je ...

V 87. letu starosti nas je zapustila naša draga žena, mama, babica, tašča, sestra in teta

MARIJA KRESE

iz Volčičeve ulice v Novem mestu

Ob boleči izgubi izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem Komunale NM, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje in darovane maše. Iskrena hvala zdravstvenemu osebju SB NM, župniku g. Igorju Stepanu za lepo opravljen obred, pogrebni službi Komunale, pevcem, izvajalcu Tišine in vsem, ki ste pokojno pospremili na njeni zadnji poti. Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.

Žalujoči: Vsi njeni

ZAHVALA

Poslovila se je naša mama

JUSTINA HORVAT - TINCA

15. 3. 1929–3. 12. 2019

Odšla je tako, kot je živela. Tiho in dostojanstveno. Mama, hvala ti.

Vsi njeni

ZAHVALA

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo in naprej živijo,
so tu in tu ostanejo.

V 58. letu nas je zapustil naš dragi

JOŽE LEGAN

iz Gornjega Kota pri Dvoru

Ob boleči izgubi izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, vaščanom in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče, darovane sv. maše in vso pomoč. Zahvala gre tudi zdravstvenemu osebju UKC Ljubljana, kirurškemu in intenzivnemu oddelku za izkazano skrb in nego v času bolezni. Hvala prijateljici Eriki za poslovilne besede, duhovniku za lepo opravljen obred, pevcem, pogrebni službi Novak z Rebri in vsem, ki ste našega dragega pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 78. letu starosti nas je zapustil naš predragi mož, oče, tast, dedek, pradedek, brat, stric in boter

FRANC LUZAR

(24. 11. 1941–22. 11. 2019)

iz Zapuž 2 v Šentjerneju

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in prijateljem, ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani. Hvala vsem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Posebna zahvala gre pogrebni službi Blatnik, govornici, pevcem in g. kaplanu za lepo opravljen obred. Dragi Franc, hvala ti za vse in naj ti bo lahka zemlja.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Bil je lep jesenski dan,
a z žalostjo zaznamovan,
utihnil je tvoj glas
in za vedno si odšel od nas.

V 85. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedi, pradedi, tast, brat in stric

VINCENC RABZELJ

iz Dolenjskih Toplic

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom za izrečeno sožalje, podarjene sveče in cvetje. Hvala njegovi osebni zdravnici, zdravstvenemu osebju SB NM – dializni oddelek in nevrološkemu oddelku za lajšanje bolečin v zadnjih urah njegovega življenja. Hvala združenju šoferjev, pevcem za zapete žalostinke ter g. župniku za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih pomagali, a vas nismo posebej imenovali, ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Sporočamo žalostno vest, da nas je zapustil

LJUBO SIMIĆ

pismonoša pošte 8351 Straža

Pogreb pokojnega bo v četrtek, 28. novembra 2019, ob 15. uri, na pokopališču v Srebrničah.

Pošta Slovenije, d. o. o.,  poslovna enota Celje

V Metliki, 28. novembra 2019
1 2 3 4 5 ...