Arhiv osmrtnic

Začetni datum: sreda, 26.6.2019, stran: 1

V SPOMIN

Odgovorov na vprašanja večna ni,
spomin je tisto, kar živi.

26. junija je minilo 10 let, odkar nas je zapustil dragi mož, ati in dedek

STANISLAV GLOJNARIČ

Iskrena hvala vsem, ki se ga spominjate in postojite ob njegovem grobu.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja ...

V 88. letu se je od nas poslovil

MARTIN AMBROŽIČ

iz Jedinščice 4, Novo mesto

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje in podarjene sveče. Še enkrat hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 89. letu starosti nas je zapustil naš dragi oče, brat, tast, dedek in pradedek

PETER SLAPNIČAR

iz Lastovč 55 v Novem mestu

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, vaščanom, sodelavcem enote Elektra NM, prijateljem, znancem ter OŠ Grm za izrečeno pisno in ustno sožalje, darovano cvetje in sveče, pevcem za zapete žalostinke, govorniku ter izvajalcu Tišine. Zahvaljujemo se predstavniku enote Elektra NM za izrečene besede ter Aeroklubu NM za prelet letala. Iskrena hvala osebju DSO NM in patronažni sestri za skrbno nego na domu ter osebju za nego v DSO. Hvala službi za pokopališko in pogrebno dejavnost Komunale NM. Hvala vsem, ki ste ga pospremili k zadnjemu počitku in ga boste hranili v lepem spominu.

Vsi njegovi

Umrl je naš upokojeni sodelavec

ŽELJKO NOVAKOVIĆ

Ob Težki vodi 62, Novo mesto

Od njega smo se poslovili v petek, 14. junija 2019, na pokopališču v Šmihelu.
S hvaležnostjo ga bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

ZAHVALA

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno, in nikdar ne more umreti.
(S. Makarovič)

V 85. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedi in tast

IVAN BARBIČ

iz Ulice Ivana Roba 35, Novo mesto

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za darovane sveče, cvetje, denarne prispevke in sočutne besede. Hvala tudi visceralnemu oddelku SB NM, pogrebni službi Oklešen, govornikom, pevcem skupine Strmole, trobentaču, vinogradnikom vinske gorice Hribi in Združenju borcev za vrednote NOB. Za vedno bo ostal v naših srcih.

Žalujoči: žena Jožica, otroci Ksenija, Mateja in Martin z družinami

ZAHVALA

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

V 80. letu starosti se je od nas poslovil

FRANC KOSEC

Pod Trško goro 74

Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, darovali cvetje, sveče in za sv. maše ter nam izrekli sožalje. Posebna hvala duhovniku za opravljen obred, pevcem, sosedom, govornici in pogrebni službi. Vsem še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje.
Prava. In ena sama.
Za vse življenje.
(T. Pavček)

V 80. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica, prababica in sestra

ANA KORASA

iz Gabrja, Trdinova pot 11

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, vaščanom in znancem za izrečeno sožalje ter podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Posebna zahvala sodelavcem Krke, DSO NM in Dinosa. Hvala g. župniku za lepo opravljen obred in g. Ivanu Kuljaju za izrečene ganljive besede slovesa. Hvala tudi pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba. Še enkrat hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste jo skupaj z nami pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: otroci Marjan, Stane in Mojca z družinami ter sestri Pavla in Marija

V SPOMIN

na draga starša

MARTINA in KRISTINO KRESAL

Hvala vsem, ki se ju spominjate, obiskujete njun prerani grob in prižigate sveče.

Vsi njuni

ZAHVALA

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.
(M. Kačič)

V 74. letu starosti se je od nas poslovil dragi

ANTON JOŽE PAVLIČ

iz Cegelnice 4, Novo mesto

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za darovano cvetje, sveče in besede tolažbe. Hvala lovskim tovarišem za poslednje slovo. Hvala vsem, ki ste se od našega ata poslovili in ga pospremili na zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro -
le daleč, daleč so ...

Od nas se je v 49. letu poslovila draga

MAJDA KOVAČIČ

Žalostna Gora 1

Iskreno se zahvaljujemo za nesebično pomoč ob reševanju PGD Mokronog, Trebelno in Beli Grič, g. Jožetu Novaku, sodelavcem JMW Fire, sodelavkam SCTKD SB NM ter g. župniku za lepo opravljen obred in moralno podporo. Iskrena hvala vsem, ki ste se od naše Majde poslovili in jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti, ter hvala vsem, ki jo boste za vedno nosili v srcu.

Žalujoči: Franci, otroci Jure, Robi, Matic in Mateja ter sestri Jožica in Lilijana z družinama

1 2 3 4 5 ...