Obvestilo
Cenjene stranke obveščamo, da do nadaljnjega male oglase, osmrtnice in zahvale v časopisu Dolenjski list sprejemamo:
- po e-pošti info@dolenjskilist.si in
- po telefonu 07 39 30 500.

Arhiv osmrtnic

Začetni datum: četrtek, 4.6.2020, stran: 1

ZAHVALA

Tam, kjer si ti,
ni sonca, ne luči.
Le tvoj nasmeh v srcih
še vedno nam živi,
a nihče ne ve,
kako zelo, zelo boli.

V 89. letu starosti se je od nas poslovila draga

ANA STARC

roj. Janževec

iz Gorenje Brezovice 18, Šentjernej

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za podarjeno cvetje, sveče in besede tolažbe. Hvala vsem, ki ste se poklonili naši mami, jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni

ZAHVALA

V 91. letu starosti se je poslovil

STANISLAV ROZMAN

iz Malega Vrha pri Mirni Peči

Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in nam ob dnevih žalosti stojite ob strani.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

V 81. letu starosti nas je zapustila

MARIJA MIHALIČ

iz Potovega Vrha

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za tolažilne besede, podarjeno cvetje, sveče ter sv. maše. Hvala g. župniku za lepo opravljen obred in pevcem za zapete žalostinke. Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste se poklonili naši mami in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V 70. letu nas je nepričakovano in prezgodaj zapustil naš dragi

STANKO GOLOB

Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in nam ob dnevih žalosti stojite ob strani.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 75. letu starosti nas je tako nenadoma, nepričakovano in prezgodaj zapustila naša draga

ANA BLATNIK

iz Soteske 1, Straža pri Novem mestu

Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in nam ob dnevih žalosti stojite ob strani.

Žalujoči: vsi njeni

Umrla je naša upokojena sodelavka

JOŽEFA BUČAR

Seidlova cesta 62, Novo mesto

Od nje se bomo poslovili danes, 14. maja 2020, na pokopališču v Šempetru pri Otočcu.
S hvaležnostjo jo bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

Umrla je naša upokojena sodelavka

VERA GOLOB

iz Gor. Težke Vode 1, Stopiče

Od nje smo se poslovili v soboto, 2. maja 2020, na pokopališču v Stopičah. S hvaležnostjo jo bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

ZAHVALA

V 83. letu starosti se je poslovil

FRANC KREVS

iz Šmarjeških Toplic

Hvala vsem, ki ste mu v težkih trenutkih bolezni stali ob strani, nam izrekli sožalje in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Kadar pa mim' hiš'ce grem,
hišice na vasi,
potrkam gor na okence,
se nihče več ne oglasi.
(Ansambel Lojzeta Slaka)

Težko si je priznati, da se je poslovil naš dragi oče, ate, dedo

ALOJZIJ GORENČIČ

iz Dolenje Nemške vasi, Trebnje

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje in tolažilne misli, podarjene sveče in darovane sv. maše. Hvala tudi osebnemu zdravniku dr. Humarju, medicinski sestri Janji Glavan in patronažni medicinski sestri Branki Glivar iz ZD Trebnje, ki so bili v pomoč in podporo ob njegovem zdravljenju. Zahvala gre tudi pogrebni službi Komunale Trebnje in g. župniku Jožetu Piberniku za opravljen obred slovesa. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi – mi ga bomo zelo pogrešali, ostaja pa spomin na njegovo dobrovoljnost, toplino in žar do življenja.

Žalujoči: Stane, Dušan in Alenka z družinami ter njegovi ljubi vnuki Gregor, Sabina, Luka, Maks in Aleksandra Ana

ZAHVALA
1 2 3 4 5 ...