Obvestilo
Cenjene stranke obveščamo, da do nadaljnjega male oglase, osmrtnice in zahvale v časopisu Dolenjski list sprejemamo:
- po e-pošti info@dolenjskilist.si in
- po telefonu 07 39 30 500.

Arhiv osmrtnic

Začetni datum: nedelja, 2.8.2020, stran: 1

ZAHVALA

Ni te več na polju, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
odšel v večni si pokoj,
nemir naš vzel si s seboj.

V 61. letu nas je zapustil naš najdražji

ANTON ŠMALC

iz Golobinjeka, Mirna Peč

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in sosedom, še posebej družinam Dragan, Žibert, Rus-Rozman, za vso podporo, izrečene besede sožalja, podarjene sveče in sv. maše. Posebna zahvala g. župniku Janezu Rihtaršiču, zdravnici dr. Mateji Guštin, zdravnikom UKC LJ – klinika za ORL-ONKO, pevcem, predstavnikom veteranov, pogrebni službi Oklešen in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: sestra Zali z družino

ZAHVALA

Odšel si tiho,
tako kot si živel,
vendar za vedno ostajaš
v naših srcih. Hvala.

V 89. letu nas je zapustil naš dragi oče in dedek

JOŽE GORENC

Dolenje Laknice 32, Mokronog

Iskrena hvala vsem, ki ste bili del njegove življenjske zgodbe.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Tiho je odšel od nas naš dragi mož, oče, tast in dedek

STANISLAV ŠKUFCA

1936–2020

univ. dipl. ekon. v pokoju

iz Novega mesta, Ljubljanska cesta 60

Hvala vsem, ki ste mu bogatili življenje, mu ob slovesu izrazili spoštovanje in z nami delili bolečino ter lepe spomine nanj. Hvala za podarjeno cvetje in sveče. Posebej se zahvaljujemo govorcema g. Franciju Zagorcu in g. Marjanu Hrenu za besede slovesa, Zvezi veteranov vojne za Slovenijo NM ter praporščakom, pevcem za zapete žalostinke in izvajalcu Tišine, g. župniku iz Župnije Krka - Muljava za lepo opravljen obred in pogrebni službi Perpar.
Še enkrat vsem, tudi neimenovanim, iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 43. letu nas je zapustil naš dragi

ANDREJ GAZVODA - HANZY

Jedinščica 39, Novo mesto

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Žalostni sporočamo,
da nas je v 92. letu starosti mirno in tiho zapustila naša mama

ANA CESAR

roj. Kolenc

iz Prečne 3 pri Novem mestu

Ni smrt tisto, kar nas loči, in življenje ni, kar nas druži. So vezi močnejše, brez pomena zanje so razdalje, kraj in čas.
Zato vas je bilo veliko z nami, ko smo jo pospremili 17. julija 2020 na zadnjo pot, za kar se vam toplo zahvaljujemo, še posebej vsem našim sosedom. Hvala vam za darovane sveče, cvetje in sv. maše.

Vsi njeni jo močno pogrešamo

ZAHVALA

Vekovečna dragih je bližina.
Smrt je le združitev na večer.
Zemlja skupno je pribežališče
in poslednji cilj vseh nas je mir.
(M. Kačič)

V 84. letu je k Bogu odšel naš dragi stric

JOŽE GABRIJEL

iz Grma pri Trebnjem

Iskrena hvala vam, ki ste Jožeta v desetih letih njegovega bivanja v Domu starejših občanov Trebnje obiskovali in mu prinašali veselje do življenja. Posebno smo hvaležni osebju doma za nego, vsakršno lepo besedo in dobro voljo, ki ste jo delili z njim. Hvala dobrim sosedom, sorodnikom in prijateljem za izraze sočutja, dobrodelne prispevke in darovane sv. maše.

Njegovi domači

ZAHVALA

Srce je omagalo,
dih je zastal,
a nanjo spomin
bo večno ostal.

V 83. letu nas je zapustila naša draga mama, stara mama, prababica, tašča in teta

ANTONIJA PENCA

iz Grobelj 4 pri Prekopi

Ob boleči izgubi se vsem iskreno zahvaljujemo za izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje in sv. maše. Posebna zahvala zdravnici Jakše Hren in osebju SB NM, župniku Tonetu Trpinu za lepo opravljen obred, pogrebni službi in govornici za tople besede ob slovesu. Hvala vsem, ki ste imeli našo mamo radi in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Končan je boj. Minilo je trpljenje.
Nemirni duh se je utiril v večnost.
Tam, zbran, ujet v nezemeljsko čuječnost,
živi naprej pretrgano življenje.
(T. Pavček)

Kljub močni volji in želji do življenja je bila neustavljiva bolezen močnejša. V 77. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi mož, tati in dedi

JANEZ ŽLAJPAH

iz Novega mesta, Nad mlini 104a

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za tolažilne besede in izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Zahvaljujemo se g. patru Marku za opravljen pogrebni obred, pevcem za občuteno odpete pesmi in pogrebni službi Komunala NM. Velika zahvala gre vsem zdravnikom v ambulanti dr. Simoničeve in sestri Kseniji v ZD NM. Iskrena hvala tudi prim. dr. Draganu Stanisavljeviću iz UKC Ljubljana in dr. Lojzetu Šmidu iz gastroonkološke ambulante UKC Ljubljana za vso skrb in prizadevanje, da bi našega dragega obdržal pri življenju. Posebno zahvalo izrekamo našemu dragemu dr. Marku Gričarju, ki je dolga leta bdel nad stričevim zdravjem.

Žalujoči: vsi njegovi

Z bolečino v srcu se poslavljava od najinega dragega brata

LOJZETA MALENŠKA

 

Martin in Marjana z družinama

ZAHVALA

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet, ki nenehno poganja,
spomin je svetloba, ki dušo obliva,
spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva.

V 90. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedek, brat in stric

JOŽEF BOBIČ

iz Novega mesta, Belokranjska cesta 15

Hvala vsem, ki ste našemu dragemu očetu bogatili življenje, mu ob slovesu izrazili spoštovanje in z nami delili bolečino ter lepe spomine nanj. Posebna zahvala dr. Iztoku Gradeckemu za vso pomoč v zadnjih dneh, patru Tomažu Hočevarju za lepo opravljen obred, g. Zdravku Klevišarju za besede slovesa, Kvartetu AS za zapete žalostinke ter pogrebni službi Komunala.
Vedno bo ostal v naših srcih.

Žalujoči: žena Jelka, hči Zdenka in sin Jože z družinama ter brat in sestre z družinami

1 2 3 4 5 ...