Arhiv osmrtnic

Začetni datum: sobota, 19.10.2019, stran: 1

ZAHVALA

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
zdaj bolečina in samota sta pri nas.
Pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih še živiš.

V 73. letu starosti nas je zapustil dragi mož, ati, dedek, brat, stric in boter

JOŽE BANIČ

iz Sel pri Zajčjem Vrhu 10

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem, ki ste nam v trenutkih žalosti in bolečine stali ob strani. Zahvaljujemo se za darovano cvetje, sveče, sv. maše, iskren stisk rok in tolažilne besede. Posebna zahvala gre Pogrebni službi Komunala NM, DSO NM, Adrii Mobilu, Revozu, PGD Dolž, Janezu Gorencu za govor, upokojencem Podgorja, g. župniku za lepo opravljen obred ter pevcem in izvajalcu Tišine. Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste ga imeli radi in ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Martina, hčerke Bernarda, Jožica, Natalija in Martina z družinami ter sestra Marija in brat Tone z družinama

V 96. letu starosti nas je zapustila

KRISTINA JUVAN

Pokopali smo jo 8. oktobra 2019 v krogu sorodnikov na Žalah v Ljubljani.

Nečakinje Maja, Irena in Manca ter nečak Marko z družinami

ZAHVALA

V 95. letu starosti je tiho odšla od nas naša ljuba mama

MARIJA PERME

roj. Dolenšek

iz Šmarjete

Zahvaljujemo se vsem, ki ste bili del njenega življenja, jo imeli radi, se z njo veselili vsakdanjega dne, ji krajšali dneve v starosti in ob slovesu izkazali čast z navzočnostjo, sodelovanjem, darovanjem sv. maš, cvetjem, svečami, petjem, igranjem žalostink, govorom in lepim cerkvenim obredom. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni

Z globoko žalostjo v srcu sporočamo, da nas je v 80. letu starosti zapustil naš dragi mož, oči in dedi

Dr. IVAN BABURIĆ

upokojeni zdravnik iz Šentjerneja

Pogreb pokojnika bo v petek, 11. oktobra 2019, ob 15.00 uri na pokopališču Sveta Klara v Zagrebu.

Žalujoči: vsi njegovi

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je za vedno zapustil naš sodelavec

DARINKO POTOČAR

COŽ 18, Šentjernej

Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Sodelavci ISKRE PIO, Šentjernej

ZAHVALA

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so razdalje, kraj in čas.
(M. Kačič)

V 87. letu starosti nas je zapustila naša draga

MARIJA MARJANOVIĆ

iz Stranske vasi pri Novem mestu

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti ter darovali cvetje in sveče. Hvala vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V 57. letu nas je zapustil

FRANC BOBNAR

iz Male Strmice 10, Šmarješke Toplice

Vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in ga pospremili na njegovi zadnji poti, se iskreno zahvaljujemo.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ne jokajte ob mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite,
pomislite, koliko trpel sem,
in večni mir mi zaželite.

V 59. letu starosti je po težki in dolgoletni bolezni omagalo srce našega dragega moža, atija, dedija, brata, botra in tasta

FRANCA LUZARJA

Kotarjeva cesta 6, Šentjernej

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, sostanovalcem in prijateljem. Še posebna zahvala pa gre ZD Šentjernej, zaposlenim SB NM – NB oddelku, osebju UKC Ljubljana, OI Ljubljana in osebju DSO Črnomelj. Zahvaljujemo se tudi vsem zaposlenim podjetja HELLA Saturnus Slovenija, d. o. o., in zaposlenim v gostišču Pri Jerneju, pevcem za zapete žalostinke, g. Jožetu Grgoviču za besede slovesa, g. kaplanu Boštjanu Gorišku in pogrebnemu podjetju Oklešen, d. o. o., za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Blagoslovljene roke,
ki so mi rezale kruh.
Blagoslovljene noge,
ki so po prstih hodile,
da bi bil sladek moj sen.
Blagoslovljene oči,
iz katerih je ljubezen sijala.
Blagoslovljena usta,
ki so dahnila:
Rada te imam.
Blagoslovljena bodi MATI.
(M. Pilko)

Tiho in mirno je dotrpela ter za vedno odšla od nas naša predraga mama, stara mama, tašča, sestra, teta in sestrična

ANA KEK

roj. Pust

iz Rdečega Kala 12 pri Dobrniču

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom in prijateljem za izrečeno sožalje, podarjene sveče in sv. maše. Posebna zahvala sodelavcem KZ Trebnje, kolektivu DSO Trebnje, govornikoma, pevcem, domačemu župniku in ostalim duhovnikom za opravljen obred ter sestram redovnicam za molitve. Iskrena hvala vsem, ki ste jo imeli radi, jo obiskovali v času njene bolezni, se poslovili od nje ter jo v velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: otroci Toni, Marjeta in Ani z družinami ter ostalo sorodstvo

ZAHVALA

Angel varuh svojega varovanca spremlja,
če ta želi to ali noče,
in ko z njim prek zadnjega klanca pride,
na grobu njegovem joče.
(T. Pavček)

Tiho se je poslovila od nas naša mami

FILOMENA KRAVCAR

Štefan 15, Trebnje

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v dneh bolezni in žalosti. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi, jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

1 2 3 4 5 ...