Arhiv osmrtnic

Začetni datum: četrtek, 22.8.2019, stran: 1

ZAHVALA

V vsej nemi bolečini
srce še ni dojelo,
da te nebo je vzelo,
najdražji in edini!

V 66. letu starosti nas je prezgodaj zapustil naš dragi mož, oče, stari oče, brat, tast in stric

MARJAN GOLOBIČ

Birčna vas 59 c, Novo mesto

Z žalostjo v srcu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem, sodelavcem, negovalkam DSO NM in znancem, ki ste nam v težkem času slovesa stali ob strani. Hvala vam za darovane sveče, cvetje, sv. maše ter za vsa ustna in pisna izrečena sožalja. Iskrena hvala župniku za lepo opravljeno pogrebno svečanost, Komunali in pevcem. Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste našega očeta imeli radi in ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 82. letu starosti nas je zapustila

VIDA ZUPANČIČ

roj. Rozman

iz Birčne vasi 57

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, sodelavcem in prijateljem za darovane sveče in besede tolažbe. Hvala vsem, ki ste se poslovili od naše drage mame in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Veliko prezgodaj se je končala življenjska pot
našega sodelavca

MIRA LAJKOVIČA

iz Novega mesta, Šukljetova 29

Od sodelavca smo se poslovili v sredo, 14. avgusta 2019, na pokopališču v Srebrničah. Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

V SPOMIN

Ni besed več tvojih,
ni več stiska tvojih rok,
ostal le nate nam spomin je,
a ob spominu trpek jok.
Ne mine ura, dan in noč,
med nami vedno si navzoč,
v naših srcih ti živiš,
zato pot nas vodi tja,
kjer tihi dom le rože zdaj krasijo
in svečke ti v spomin gorijo.

Minilo je žalostno in boleče leto, odkar z angeli, dragi oče, v večno svetlobo si odšel ...

JOŽE MLAKAR

iz Stare Bučke 45

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem zadnjem domu, prižgete svečko in ohranjate spomin nanj.

Pogrešamo te močno.

ZAHVALA

V 91. letu starosti smo se po hudi bolezni poslovili od

JAKOBA RADA VOVKA

iz Rateža 39 a, Velike Brusnice

Na zadnjo pot smo ga pospremili 12. avgusta 2019 na pokopališče v Velikih Brusnicah. Zahvaljujemo se Lovski družini Trdinov vrh, patronažni delavki Andreji, negovalkam DSO Marjeti in Majdi ter župniku in osebju bolnišnice NM. Iskrena hvala tudi sosedom, sorodnikom in vsem, ki ste bili del njegovega življenja in ste ga imeli radi ter bili z nami ob njegovem zadnjem slovesu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 73. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, sin, tast, stric, brat, dedek in pradedek

JOŽE ZUPANČIČ

iz Župnce 11, Novo mesto

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom, kolektivu SB NM Energetika, Roletarstvu Medle, nekdanjim sodelavcem Petrola in vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani. Zahvaljujemo se tudi župniku, pevcem in pogrebni službi Oklešen. Hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali
v Hišo Očetovo šli.
(A. M. Slomšek)

V 83. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, stara mama, sestra, prababica, teta in tašča

MARIJA PRIMC

roj. Cimermančič

iz Koroške vasi 26

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem za vso podporo, izrečene besede sožalja, podarjene sveče, cvetje in darovane sv. maše. Hvala sodelavcem MO NM, VDC NM Bivalna enota Trebnje ter Revoza. Posebna zahvala patronažni službi ZD in negovalkam ter negovalcem DSO NM. Iskrena hvala župniku Šuštariču za obiske med boleznijo ter pogrebno sv. mašo. Lepa hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste jo pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njeni

Umrl je naš upokojeni sodelavec

EDVARD LUŽAR

Šentjurij na Dolenjskem 9, Mirna Peč

Od njega smo se poslovili v torek, 20. avgusta 2019, na pokopališču v Mirni Peči. S hvaležnostjo ga bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

ZAHVALA

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.
(M. Kačič)

V 78. letu se je od nas poslovil dragi mož, ati, dedek, pradedek, tast, brat, bratranec in stric

FRANC VOVK

iz Hrastovice 14 pri Mokronogu

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam v trenutkih žalosti in bolečine stali ob strani. Zahvaljujemo se za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče ter za spremstvo na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala dr. Marti Pančur in patronažnima sestrama Nevenki in Sonji za vso skrb in lajšanje bolečin med boleznijo. Zahvaljujemo se sodelavcem in poslovnim partnerjem podjetij Megos, Avtotransporti Kovačič in KZ Trebnje. Za lepo opravljen obred se zahvaljujemo župniku Jakobu Trčku, pogrebni službi Komunale Trebnje, harmonikašu Dejanu Venetu, pevskemu kvartetu AS iz Trebnjega in izvajalcu Tišine. Hvala Antonu Mavru za ganljive besede ob slovesu. Vsem in vsakemu posebej še enkrat naša iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Mama je ena sama, svet z njo se začne,
kakor zemlja je, ki cvet rodi.
Mama je ena sama, luč sredi teme,
ki obsije vse svoje ljudi.
(I. Sivec)

V 89. letu se je od nas poslovila

TEREZIJA KRALJ

iz Velikih Brusnic

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, sosedom, vaščanom in znancem, ki ste nam izrekali sožalje, podarili cvetje in sveče. Iskrena hvala osebni zdravnici, patronažnim sestram in osebju žilnega oddelka Bolnišnice NM, predvsem pa dr. Pogačarju za neizmerno pomoč pri zdravstveni oskrbi. Hvaležni smo tudi vsem negovalkam in drugim za nego, pomoč in za vzpodbudo. Hvala sosedam, še posebej Veri za obiske in družbo. Zahvala velja tudi pogrebni službi Oklešen, govorniku Jožetu Banu, župniku, pevcem in vsem, ki ste se od naše mame poslovili v tako velikem številu.

Žalujoči: vsi njeni

1 2 3 4 5 ...