Arhiv osmrtnic

Začetni datum: nedelja, 19.1.2020, stran: 1

ZAHVALA

Pomlad se na zemljo vrne,
petje slavcev se zbudi,
v cvetje zemlja se zagrne,
zame pa pomladi ni.
(S. Jenko)

V 80. letu starosti nas je zapustila naša draga

MARIJA SREBRNJAK

iz Velikih Brusnic 23

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in vaščanom za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče ter sv. maše. Posebna zahvala gre Penzionu Ivanež za neprecenljivo skrb, nego in vso toplino, s katero je polepšal zadnje leto njenega življenja. Zahvaljujemo se tudi doc. dr. Blažu Koritniku, dr. med., in njegovim sodelavcem iz KIKN UKC LJ ter kolektivu SB NM za zdravljenje in lajšanje bolečin v času njene bolezni. Hvala g. župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi, pevcem in izvajalcu Tišine. Še enkrat hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Hvala ti, mama, za rojstvo, življenje,
hvala za ljubezen, skrbi,
hvala za bisere, ki z nami delila si ti ...

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 89. letu zapustila naša zlata mami

MARIJA PER

Vrh pri Pahi 6

Zahvaljujemo se vsem, ki ste bili z nami v težkih trenutkih ob izgubi mame. Posebna zahvala Martini Kuplenik za ganljive besede slovesa, sosedom, vaščanom, sorodnikom za darove, sveče in darovane maše, izvajalcu Tišine, g. župniku Račkiju pa za lepo opravljen obred. Zahvala sodelavcem KZ Krka, Vrtca Vavta vas in Mercatorja Cash&carry. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: otroci Marija, Pavla, Alojz, vnuki Dejan, Nicolina, Klemen in Larisa ter pravnukinja Tamara

ZAHVALA

Srce je omagalo,
dih je zastal,
a spomin na njo
bo ostal.

V 93. letu starosti nas je zapustila naša mama

MARIJA PIRC

iz Dolenjih Lakovnic 3

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in vaščanom za izrečeno ustno in pisno sožalje, besede tolažbe, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Posebna zahvala zdravnikom in zdravstvenemu osebju SB NM in ZD NM. Hvala g. župniku za lepo opravljen obred, pogrebnim storitvam Komunale NM, pevcem in ge. Andreji Bartolj Bele za čutne besede slovesa. Hvala vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali, jo imeli radi ter jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Če žalost in srce
bi mrtve obudilo,
ne bi tebe, dragi ata,
črna zemlja krila.

V 90. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi mož, oče, dedek, pradedek in tast

VLADIMIR PAVEC

diplomirani inženir gozdarstva iz Šmihela 29, Novo mesto

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, darovane sv. maše in prostovoljne prispevke v korist SB NM. Iskreno se zahvaljujemo internemu oddelku SB NM in ostalemu osebju v bolnišnici, ki sta skrbela zanj. Posebej topla zahvala gre govorcema iz LD Padež, g. Ladu Veselu in njegovim rogistom ter PGD Šmihel, g. Jožetu Botali za lepe misli o njegovem življenju in delu. Zahvala gre tudi pevcem za odpete žalostinke, g. župniku in pogrebni službi Komunala NM za poslovilni obred. Hvala vsem, ki ste našega ata pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu!

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Končane skupne so poti ...
v spominu so ostale,
kot biser dni,
kot sen noči,
čas jih več ne rani ...

FANIKA VOVK

1948–2020

Naše hvaležne misli naj dosežejo vse, ki ste jo tako številčno še zadnjič obiskali v poslovilni vežici ter jo pospremili na poslednjo pot do grude domačega pokopališča. Hvala za izrečene besede sočutja in tople stiske rok. Posebno zahvalo izrekamo vsem, ki ste oblikovali pogrebno slovesnost. Ob duhovni popotnici, izbranih besedah, petju in cvetju smo jo pospremili k večnemu počitku. Verjamemo, da bodo spomini nanjo, na njeno življenje in delo ostali živi in večni.

Vsi njeni

ZAHVALA

Bil si kot drevo,
ki daje zavetje.
Ohranili te bomo
v najlepšem spominu.

V 84. letu se je po hudi bolezni nenadoma od nas poslovil

IVAN KORAČIN

Dolnja Težka Voda 31

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za podarjene sveče, cvetje in sv. maše ter podporo v dneh slovesa. Hvala Marjanu Strajnarju za govor, g. župniku Tadeju Kersniču za lepo opravljen obred, pogrebni službi Marije Novak iz Žužemberka in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: hči Vilma, vnukinja Maja s Sebastjanom ter pravnukinji Eva in Ana

ZAHVALA

Kogar imaš rad
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je ...

V 91. letu nas je zapustila naša draga mama, tašča, teta, babica in prababica

ROZALIJA JUNC SAJE

iz Golušnika 11, Novo mesto

Ob boleči izgubi izrekamo iskreno zahvalo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje in darovane sv. maše. Iskrena hvala nevrološkemu oddelku SB NM, ge. Pavli Kralj za molitve, g. župniku Jožetu Račkiju, g. župniku Igorju Stepanu, g. prelatu Janezu Grilu za lepo opravljen obred in darovano sv. mašo, pevcem, pogrebni službi Oklešen in izvajalcu Tišine. Hvala vsem, ki ste pokojno pospremili na njeni zadnji poti. Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.

Vsi njeni

ZAHVALA

V 88. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, tašča, babica in prababica

MARIJA BOŽIČ

rojena Rolih

iz Gabrja, Gomile 6

Ob boleči izgubi naše drage mame se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Hvala osebju DSO Črnomelj za vso skrb in podporo, g. župniku Alojzu Brcetu, pogrebni službi Komunale NM, izvajalcu Tišine, pevcem in pa Martinu Luzarju za lepe besede slovesa. Hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni

ZAHVALA

Če žalost in srce
bi mrtve obudila,
ne bi tebe, mama,
črna zemlja krila.

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu zapustila naša draga

ROZALIJA KOŠAK

Trška gora 12b

Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, darovali sveče in sv. maše ter nam izrekli sožalje. Posebno hvala g. župniku za opravljen obred, pevcem in pogrebni službi Blatnik. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: mož Martin in hčerka Martina z družino

ZAHVALA

V 87. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi

JANEZ TURK

Ul. Marjana Kozine 41, Novo mesto

Iskreno se zahvaljujemo vse sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala vsem za prejete darove in maše, še posebno pa patru Marku za lepo opravljen obred.

Žalujoči: žena Minka, sestra Majda in preostalo sorodstvo

1 2 3 4 5 ...