Črnomaljci o daljnovodu med Kočevjem in Črnomljem

20.9.2012 | 12:15

Črnomelj - Včeraj zvečer je bila v Črnomlju predstavitev trase 2 krat 110 kV nadzemnega daljnovoda, ki bo povezal RTP Kočevje in RTP Črnomelj, za katerega je bila pobuda podana novembra lani. Namen včerajšnje predstavitve je bil seznanitev občanove s postopki umestitve daljnovoda v prostor, predstavitev dveh koridorjev, prisluhniti pa so želeli tudi mnenju krajanov. Zato so pripravili tudi delavnice, na katerih so ljudje predstavili svoje poglede na umestitev daljnovoda v prostor ter dobre in slabe plati tras.

Vsi so se strinjali, da Bela krajina potrebuje daljnovod, saj je sedaj oskrba z električno energijo nezanesljiva in nekvalitetna, pričakujejo pa tudi povečano porabo električne energije. Poleg severnega in južnega koridorja, ki so ju pripravili načrtovalci, pa  je civilna iniciativa, ki se je osnovala v krajevni skupnosti Dobliče, predlagala še tretjo traso, ki bi bila speljana nekoliko severneje od predlaganega severnega koridorja. Ta trasa bi najmanj posegala v naseljena in vodovarstvena območja in torej ne bi pomenila tako velike degradacije prostora. Po predlogu Dobličanov naj bi daljnovod s Kočevskega do že obstoječega 110 kV daljnovoda pri Črnomlju postavili predvsem po gozdu, medtem ko bi bilo po ravninskem delu, torej nad njivami in travniki, speljanih le 800 metrov. Po sedaj načrtovanih koridorjih pa bi bil daljnovod po naseljenih in vodovarstvenih območjih speljan štiri do pet kilometrov.

Katera od tras bo obveljala, se bodo strokovnjaki, ki morajo upoštevati tudi smernice varuhov naravne in kulturne dediščine ter voda, še odločili. Sicer pa bodo občani s svojimi pripombami lahko sodelovali še na javni razgrnitvi študije variant, ki bo trajala mesec dni in naj bi bila predvidoma februarja 2014, kot tudi na javni razgrnitvi osnutka državnega prostorskega načrta (DPN) za daljnovod, ki naj bi bila predvidoma oktobra 2015. DPN naj bi bil na vladi sprejet predvidoma oktobra 2015, čeprav so krajani v razpravi poudarili, da bi daljnovod potrebovali že včeraj.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

Galerija

Komentarji (1)

20.9.2012Ocenivika lozar 
Saj znamo Belokranjci stopiti skupaj brez histerije ali v naprej trmasto negirati neke načrte posegov v prostor. Prava pot, da nekaj popusti stroka, nekaj ljudje,nekaj izvajalec in rezultat napredka bo na vidiku. Bravo Dobličani, po vas se naj zgledujejo še druge civilne iniciative!

Komentiraj prispevek