Uredništvo

Renata Žnidar (odgovorna urednica tiskanega Dolenjskega lista in spletnih portalov Dolenjskilist.si in Lokalno.si)
 (07) 39 30 500
renata.znidar@dolenjskilist.si

Mirjana Martinovič (občina Novo mesto)
 (07) 39 30 513, 031 263 914
 mirjana.martinovic@dolenjskilist.si

Breda Dušič Gornik (gospodarstvo, kmetijstvo)
 (07) 39 30 516, 041 382 581
 breda.dusic@dolenjskilist.si

Janja Ambrožič (kriminal, Dolenjske novice), 051 638 589
 janja.ambrozic@dolenjskilist.si

Igor Vidmar (šport, kultura)
 (07) 39 30 520, 041 381 675
 igor.vidmar@dolenjskilist.si

Mojca Žnidaršič (občine Novo mesto, Straža, Dolenjske Toplice, Mirna Peč)
 (07) 39 30 518, 041 381 158,
 mojca.znidarsic@dolenjskilist.si

Boris Blaić (občini Krško in Sevnica)
 (07) 39 30 524, 041 225 365
 boris.blaic@dolenjskilist.si

Martin Luzar (občini Brežice, Kostanjevica na Krki)
 (07) 39 30 520, 041 381 265
 martin.luzar@dolenjskilist.si

Lidija Markelj (občine Škocjan, Šentjernej, Šmarješke Toplice)
 (07) 39 30 518, 041 381 281, 
 lidija.markelj@dolenjskilist.si

Mirjam Bezek-Jakše (Bela krajina), 041 382 428
 mirjam.bezek@dolenjskilist.si

Mojca Leskovšek-Svete (občine Ribnica, Kočevje, Kostel, Osilnica, priloga Živa), 041 381 728,
 mojca.svete@dolenjskilist.si