Osmrtnice

Mnogo prezgodaj se je končala življenjska pot
naše sodelavke

ZDENKE ZUPANČIČ

iz Novega mesta, Seidlova 56

Od nje smo se poslovili v petek, 10. februarja 2017, na pokopališču v Srebrničah.
Ohranili jo bomo v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

ZAHVALA

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
če lučko na grobu bo upihnil vihar,
v naših srcih ne bo je nikdar.

V 71. letu starosti je po težki bolezni mnogo prezgodaj odšla

MIHAELA PIRC

roj. Tratar

iz Zgornjih Mladetič 11, Tržišče

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani in izrekali sožalje. Iskrena hvala KS Tržišče, osebju SB NM, pogrebni službi Novak za lepo opravljen obred, pevcem Nemir ter vsem, ki ste darovali cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti in se je boste spominjali.

Vsi njeni

ZAHVALA

Tvoj sončni žarek prihaja na moj svet razširjenih
rok in ves dolgi dan ostaja pred mojimi vrati,
da ti odnese nazaj k nogam oblake, stkane
iz mojih solz, vzdihov in pesmi.

V žalosti sporočamo, da je svojo življenjsko pot sklenila

CECILIJA OSTOJIĆ

profesorica in prevajalka

Od nje smo se poslovili v ožjem družinskem krogu na pokopališču Srebrniče.
Za izražena sožalja vsem hvala.

Žalujoči: Željko, Silva, Irena, Rafko, Andrej, Jan, Jakob, Luka

ZAHVALA

Po hudi bolezni nas je v 52. letu mnogo prezgodaj zapustila naša hči in sestra

ZDENKA ZUPANČIČ

iz Novega mesta, Seidlova 56

Iz srca se zahvaljujemo njenim prijateljicam, še posebno Poloni, ki so ji v težkih trenutkih vedno stale ob strani, njenim sodelavcem za darove in za poslovilne besede. Zahvala tudi vsem za izrečeno sožalje ob naši boleči izgubi. Ohranimo jo v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večen ostal.

V 100. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica, prababica, praprababica, sestra in teta

MARIJA UDOVČ

iz Malkovca 29

Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče in sv. maše. Iskrena hvala pogrebni službi Novak, g. župniku za lepo opravljen obred ter vsem, ki ste našo drago mamo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA

Ko jutri se začne brez mene,
vedi, nisva ločena,
saj vsakič, ko se spomniš name,
me boš našla sred' srca.
(D. M. Romano)

V 86. letu je odšel v večnost naš dragi mož, ati, dedi, pradedi, brat, bratranec, stric in tast

FRANC MRGOLE

trgovski potnik v pokoju

iz Novega mesta, Ilke Vaštetove 3

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom, bivšim sodelavcem Mercatorja, KS Majde Šilc za izrečena sožalja, pozornost, darovane sveče, maše in spremstvo na njegovi zadnji poti. Hvala za požrtvovalno nego zdravniškemu osebju oddelka intenzivne nege in šoka SB NM, hvala patru Marku za duhovno hrano ob njegovih obiskih v bolnišnici in močna duhovna sporočila ob slovesu na pokopališču in cerkvi v Prečni. Hvala tudi pogrebni službi Komunala in kvartetu AS za izjemno lepo zapete pesmi in trobentaču za zaigrano melodijo.

Žalujoči: žena Marica, hčerka Majda z možem Jožetom, vnuka Uroš in Marko z družinama

ZAHVALA

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

Ob boleči izgubi našega

ANTONA RADEŠČKA

iz Novega mesta

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in prijateljem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in za sv. maše. Posebna zahvala govorniku za tople besede slovesa, pevcem ter g. župniku za lepo opravljen obred. Še enkrat hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Delo, skromnost
in poštenje
tvoje je bilo življenje.

V 81. letu nas je za vedno zapustila naša draga mama, babica in prababica

IVANKA ZUPANČIČ

po domače Goršetova mama

iz Srednjega Lipovca 1, Dvor

Ob boleči izgubi naše drage mame se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih kakorkoli pomagali, izrekli sožalje, darovali za sv. maše, cvetje in sveče ter jo v velikem številu pospremili na zadnji poti. Posebna zahvala zdravnici Zdenki Ropret in patronažni sestri Andreji Šenica. Zahvala tudi pogrebni službi Marije Novak iz Žužemberka in pevcem, župnikoma Janezu Zaletelu in Cirilu Murnu za lepo opravljen obred in govornici Mariji Rozman.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Tam, kjer si ti,
ni sonca, ne luči.
Le tvoj nasmeh nam v srcih še živi
in nihče ne ve, kako zelo, zelo boli.

Ob boleči izgubi naše drage mame, žene, babice, tete, tašče

MAJDE ŽAJBER

iz Sevnice

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem in Rotary clubu Sevnica za izrečena sožalja ter pomoč in podporo, ki ste nam jo ponudili ob teh težkih trenutkih. Zahvalo izrekamo tudi Mirjani Jelančič za poslovilne besede, pevcem za odpete žalostinke, pevki Nini Berger, trobentaču in g. župniku za lepo opravljen obred.

Žalujoči: vsi njeni

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›