DOLENJSKI LIST

Dolenjski list
Germova ulica 4
8000 Novo mesto, p.p. 212
(07) 39 30 500
info@dolenjskilist.si
spletno.urednistvo@dolenjskilist.si

četpetsobnedpon
napoved napoved napoved napoved napoved
17°C 12°C 12°C 11°C 19°C
22°C 21°C 22°C 23°C 26°C
avg
28

Osmrtnice

ZAHVALA

Vse življenje trdo si garal,
za dom, družino vse si dal.
Od dela tvojih pridnih rok
sledi ostale so povsod.

V 58. letu starosti nas je zapustil naš dragi

JOŠKO PRIMC

Ob nenadni izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani in
nam kakorkoli pomagali. Iskrena hvala župniku za lepo opravljen obred, g. Berkopcu za poslovilne besede ter pogrebni službi Oklešen.
Še enkrat hvala vsem, ki ste našega Joškota pospremili v tako velikem številu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Kogar rad imaš
nikoli ne umre,
le globoko v našem srcu je.

Za vedno se je od nas poslovil naš dragi mož, oče in didi

JANEZ KASTELIC

Vsem in vsakemu posebej se iskreno zahvaljujemo, da ste sočustvovali z nami, mu darovali cvetje in svečke ter ga pospremili na njegovi zadnji poti. Posebno se zahvaljujemo vsemu zdravstvenemu osebju Interne bolnišnice Novo mesto, posebno urološkemu oddelku za dolgoletno zdravljenje. Lepa hvala g. patru Marku Novaku za opravljen obred.

Žena Zlata in Maruša z družino

ZAHVALA

Pošle poslednje so moči,
zaspale preutrujeno so zdaj oči.
Usoda kruta je želela,
tebe nam je vzela, odselil si se tja,
kjer ni več trpljenja ne gorja.

V 83. letu nas je zapustil dragi mož, oče, stric, dedek in pradedek

ALOJZIJ BLAŽIČ

iz Stranske vasi, Novo mesto

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in sodelavcem, ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani, izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in sv. mašo ter pokojnika pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala tudi domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca, kolektivu Komunale Novo mesto, g. župniku in pevcem.

Žalujoči: vsi njegovi

OSMRTNICA

Z žalostjo sporočamo, da nas je za vedno zapustila naša upokojena sodelavka

MARIJA TRATAR

Rakovnik 28, Šentrupert

Spominjali se je bomo kot vestno in odgovorno sodelavko ter zavzeto predsednico društva upokojencev Trimo.
Ohranili jo bomo v lepem spominu.

TRIMO Trebnje

ZAHVALA

Pa pride čas, ko vse se neha,
a vendar v meni je uteha,
na vse imam prav lep spomin,
za vse vam hvala, VAŠ JUSTIN.

V 85. letu starosti nas je zapustil naš dragi

JUSTIN KRANJČIČ

iz Novega mesta

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani in nam izrekli iskreno sožalje. Zelo smo hvaležni vsem izvajalcem pogrebne slovesnosti. Za vedno bo ostal v naših srcih.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Ne hiti, ne skrbi!
Tu si samo na krajšem obisku.
Ne pozabi se ustaviti in poduhati cvetlice.

Kljub velikemu optimizmu je po težki bolezni omagala najina draga mami

MARIJA TRATAR

iz Rakovnika pri Šentrupertu 28

Ob boleči izgubi se zahvaljujeva vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom za vso podporo, ki ste jo namenili naši družini v času njene bolezni in tolažilne besede ob slovesu ter vse darovano cvetje, sveče in sv. maše. Hvala tudi celotnemu osebju ZD Mirna, na vašo izjemno pomoč smo se vedno lahko zanesli. Posebna zahvala tudi prav resničnim maminim prijateljicam, ki so naši družini nesebično pomagale in bile v oporo ob najhujših preizkušnjah. Hvala duhovnikoma Jaki in Jožetu za ganljivo cerkveno slovo in govornikoma za besede slovesa. Hvala tudi cerkvenemu pevskemu zboru in pevskemu zboru DU Mirna za zapete žalostinke, kolektivoma Komunale Trebnje in Asbis Trzin za čuteče razumevanje, bivšim sodelavkam in sodelavcem Trima Trebnje za podporo in vsem društvom, ki boste ohranili njen spomin ter vsem, posebej neimenovanim.
Hvaležna sva, da ste najino mami pospremili na zadnjo pot v tako velikem številu.

Fonzi in Natalija

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›