DOLENJSKI LIST

Dolenjski list
Germova ulica 4
8000 Novo mesto, p.p. 212
(07) 39 30 500
info@dolenjskilist.si
spletno.urednistvo@dolenjskilist.si

sobnedpontorsre
napoved napoved napoved napoved napoved
20°C 20°C 19°C 20°C 20°C
26°C 26°C 25°C 27°C 27°C
avg
2

Osmrtnice

ZAHVALA

V 89. letu starosti je sklenila svojo življenjsko pot draga mama

ŠTEFKA ZUPANČIČ

roj. Stušek

Slančji vrh 12

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, nam nudili vso podporo in pomoč. Hvala vsem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in sv. maše ter vsem, ki ste pokojno pospremili k zadnjemu počitku in ki boste našo mamo ohranili v lepem spominu.

Sin Lojze z družino

ZAHVALA

V 70. letu starosti nas je zapustil naš ljubljeni mož, oče, brat, stric in svak

ŠTEFAN PAVŠIČ

iz Bučke 19

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom in bivšim sodelavcem za vso pomoč, podarjeno cvetje, sveče ter sv. maše, da ste ga v tako lepem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala duhovnikom za lepo opravljen obred, pevcem, govornikoma, Poljančevim, Marjetičevim, Žnidaršičevim, Hočevarjevim in gasilcem. Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Solze v očeh dragih so
Radostna pot v nebesa.
Enkratno življenje v nebesih,
Čutna se zemeljska končala.
Nebesa njena večna domačija,
Obdana z ljubeznijo in brez bolečin.

Ob izgubi naše drage žene, mame, stare mame, sestre, tašče, tete, botre, sestrične, vaščanke in znanke

KRISTINE IVNIK

iz Gumberka pri Otočcu

se mnogim iskreno zahvaljujemo, ki ste nam v ljubezni do naše drage in nam stali ob strani, nudili pomoč v raznih oblikah, izrekli iskreno sožalje, podarili cvetje, sveče in jo v tako velikem številu pospremili k zadnjemu počitku. Zahvala pa naj bi v ljubezni dana: g. župniku Jožetu Račkiju za lepo opravljeno pogrebno svečanost, pogrebni službi Oklešen, DSO Novo mesto, KS Brusnice - govorniku za lepo izbrane besede ter praporščaku Društva upokojencev, KS Otočec, praporščaku Društva invalidov NM, moškemu pevskemu zboru Šmihel za res lepo zbrane pesmi, PGD Otočec, Kulturnemu društvu Otočec, Društvu upokojencev Otočec, podjetjema Vleka vlakov Novo mesto,Ursa Slovenija Novo mesto, vsem sorodnikom, vaščanom vasi Gumberk in Sela pri Ratežu, vsem znancem, prijateljem in dobrotnikom. Da, res še enkrat prav lepa hvala.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Ostal je le spomin,
na vse dni, ki več jih ni.
Ostal je le spomin,
hvala ti za lepe dni.

V 46. letu starosti nas je nepričakovano in mnogo prezgodaj zapustil naš dragi partner, očim, sin, brat, stric, svak in boter

SILVO BERNARDIČ

z Gorenjega Mokrega Polja 7 pri Šentjerneju

V globoki žalosti se zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrekli sožalje ter z nami delili tako bolečino kot tudi vaše spomine o lepih trenutkih, preživetih z njim. Hvala vsem sorodnikom, prijateljem ter znancem, ki ste nas bodrili in nam pomagali v najhujših dneh. Iskreno se zahvaljujemo vsem za poklone v obliki cvetja, sveč, sv. maš in ostalih darov. Hvala tudi kolektivu Adrie Mobil. Hvala vsem, ki ste Silva imeli radi in ga v tako velikem številu pospremili na njegovi poti k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Tiho sedaj si odšla
kot lepa misel, ki mine
in nam pusti le spomine.

V 78. letu starosti se je poslovila naša draga mama, stara mama, tašča in sestra

FRANČIŠKA KAPŠ

roj. Andrejčič

iz Potokov 4, Semič

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vaščanom Potokov za vsa dobra dela v tem težkem trenutku, sorodnikom, sosedom, sodelavcem, prijateljem in vsem, ki ste nam izrekli sožalja, sočustvovali z nami, darovali sveče, za sv. maše in za cerkev v Rožnem Dolu. Iskrena hvala osebju nevrološkega oddelka SB Novo mesto, g. Luki Zidanšku za molitve in opravljen pogrebni obred, pevcem Konda, govornici Tei Zorn, izvajalcu Tišine in pogrebni službi Kukar. Zahvaljujemo se vsem, ki ste našo mamo imeli radi, jo spoštovali, se poklonili njenemu spominu in jo v tako številno pospremili na njeni zadnji poti in se je boste spominjali v molitvah.

Žalujoči: sin Toni, hčerke Stanka, Branka in Jožica z družinami ter brat Franci z družino

ZAHVALA

Tihi večer lega na vas,
vsepovsod mir,
nočni je čas.
Delo že vse počiva nocoj
Ave Marija zvon nam zapoj.

Poslovila se je naša mama

ANTONIJA HREN

iz Križ 10

Zahvaljujemo se vsem, ki ste ji izkazali spoštovanje ob njenem slovesu, podarili sveče, cvetje in sv.maše. Hvala g. župniku patru Krizostomu za poslovilni obred, vaškim cerkvenim pevkam in pevcem za zapete pesmi in govornici za poslovilne besede. Hvala patronažnima sestrama Marici in Maji za pomoč.

Žalujoči: njeni otroci z družinami

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›