DOLENJSKI LIST

Dolenjski list
Germova ulica 4
8000 Novo mesto, p.p. 212
(07) 39 30 500
info@dolenjskilist.si
spletno.urednistvo@dolenjskilist.si

torsrečetpetsob
napoved napoved napoved napoved napoved
17°C 17°C 18°C 19°C 20°C
29°C 27°C 28°C 28°C 30°C
avg
4

Osmrtnice

ZAHVALA

Umrl je naš upokojeni sodelavec

VILKO HRIBAR

iz Dolnje Težke Vode 43

Od upokojenega sodelavca smo se poslovili v sredo, 22. julija 2015, na pokopališču v Stopičah.
S hvaležnostjo ga bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

ZAHVALA

V 68. letu nas je mnogo prezgodaj zapustila žena, mama in babica

TEREZIJA BRATKOVIČ

iz Gorenjega Vrhpolja pri Šentjerneju

Iskrena hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Življenjsko pot je sklenil upokojeni sodelavec

FRANC BRAJER

Vestnega in prizadevnega delavca bomo ohranili v lepem spominu.

ELEKTRO LJUBLJANA, d. d.

ZAHVALA

V 84. letu nas je zapustila naša draga žena, mati, teta, babica in prababica

MARTINA JAKŠE

iz Gorenjega Gradišča pri Šentjerneju 32

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in vaščanom za darovane sveče, cvetje in sv. maše. Zahvaljujemo se župniku in kaplanu, pevcem ter pogrebni službi Oklešen za spremstvo na njeni zadnji poti. Hvala tudi vsem ostalim, ki ste nam v teh žalostnih trenutkih stali ob strani.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.
Si k stvarniku se preselila,
ljubezen in dobroto nam pustila.

V 94. letu starosti nas je zapustila naša draga žena, mama, tašča, babica, prababica, teta in botra

KRISTINA KRESAL

iz Zameškega

Iskreno se zahvaljujemo vsem za tolažbo v dneh žalosti. Hvala vsem za darovane sv. maše, sveče in cvetje. Posebna zahvala patronaži, g. župniku za obiske na njenem domu in opravljen obred, pogrebni službi Blatnik, pevcem in govornici za poslovilni govor.

Žalujoči: njeni najdražji

ZAHVALA

Zložil je krila, se skril vanje
in se naslonil na rob neba.
Zdaj sanja angelske sanje.
Nanj pada zlata tema.
(T. Pavček)

Po hudi bolezni se je v 41. letu starosti poslovil naš dragi

MARKO HOČEVAR

iz Podbreznika 108

Vsem, ki ste ob njem stopali po njegovi poti, mu bili v oporo in z nami delite trenutke žalosti, iskrena hvala. Zahvaljujemo se za sv. maše in darove v dober namen.

Žalujoči: oče Lado, mama Anita in brat Matej z družino

ZAHVALA

»Pa lepo se imejte ...«
(Marjanca Trdan)

MARJANCA TRDAN

Hvala vsem, ki ste skrbeli za njeno zdravje, vsem, ki ste sočustvovali in sodelovali ob njenem odhodu, ter vsem, ki ste jo imeli radi, razumeli njeno posebno otroško toplino in ji naklonili lepo besedo.

Sestra Alenka

ZAHVALA

Zdaj ne trpiš več, dragi,
zdaj počivaš,
kajne, sedaj te nič več ne boli,
a svet je mrzel, prazen, opustošen
za nas, odkar te več med nami ni.
(S. Makarovič)

Vsa toplina tvojega srca
in vsa ljubezen tvoja
ostaja vedno z menoj.

V 63. letu starosti nas je zapustil dragi partner, brat, stric in svak

VILKO HRIBAR

iz Dolnje Težke Vode 43

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, njegovim bivšim sodelavcem tovarne zdravil Krka, prijateljem za izrečeno sožalje, sočuten stisk rok, cvetje, sveče in sv. maše. Posebna zahvala velja govornici Krke Kseniji Kastelic in sosedi Magdi Udovč za lep in sočuten poslovilni govor. Hvala g. župniku za lepo opravljen obred, pevcem, trobentaču in pogrebni službi Novak Marija. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja, ga imeli radi in ga spoštovali ter se od njega poslovili.

Žalujoča: njegova Nežka v imenu vsega sorodstva

ZAHVALA

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
(S. Makarovič)

V 89. letu nas je zapustila naša draga mama, babica, prababica in tašča

LJUDMILA VOVK - NONA

iz Ulice talcev 4, Straža

Od nje smo se poslovili v četrtek, 23. julija 2015, v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Vavti vasi.

Vsi njeni

ZAHVALA

V 82. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, tašča, babica, prababica, sestra, teta in prijateljica

ANA BOBNAR

iz Jablana 19, Mirna Peč

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, darove za sv. maše in denarno pomoč. Posebna zahvala osebju intenzivnega oddelka SB NM, župniku Frančišku Novaku za lepo opravljen obred, pogrebni službi Oklešen, pevcem in govornici Marti Udovč za ganljive besede slovesa.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V 68. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi

FRANC BRAJER

iz Mirne Peči, Trg 10

Iskrena hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti, izrekli sožalje ter darovali cvetje in sveče. Posebna zahvale ge. Alojziji Krevs za besede slovesa in LD Mirna Peč za lepo izvedbo poslovilnega obreda.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Umrla je naša upokojena sodelavka

MARIJA POTOČAR

iz Novega mesta, Ragovo 10

Od upokojene sodelavke smo se poslovili v sredo, 29. julija 2015, na pokopališču v Ločni.
S hvaležnostjo jo bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

ZAHVALA

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a spomin nate bo večno
v naših srcih ostal.

V 59. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustila naša draga

JOŽICA SENIČAR

iz Malega Slatnika 6, Novo mesto

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, besede tolažbe, darove za sv. maše in darovane sveče. Hvala tudi pogrebni službi Oklešen, pevcem, govornici in g. župniku za lepo opravljen obred. Hvala vsem ostalim, ki ste nam v teh žalostnih trenutkih stali ob strani in se od nje poslovili v velikem številu na njeni zadnji poti.

Žalujoči: hčerki Darja in Suzana z Andrejem, vnukinji Alja in Sofia ter vsi njeni

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›