DOLENJSKI LIST

Dolenjski list
Germova ulica 4
8000 Novo mesto, p.p. 212
(07) 39 30 500
info@dolenjskilist.si
spletno.urednistvo@dolenjskilist.si

srečetpetsobned
napoved napoved napoved napoved napoved
-4°C -1°C -1°C -5°C -9°C
8°C 5°C 3°C 4°C 4°C
jan
28

Osmrtnice

ZAHVALA

V 86. letu starosti je tiho odšel od nas naš dragi mož, oče, tast in dedek

IVAN LESJAK

iz Novega mesta, Belokranjska cesta 35

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem in sorodnikom, ki ste se poslovili na njegovi zadnji poti. Hvala g. patru Marku za lepo opravljen pogreb in sv. maše, TPV Avto Novo mesto, internemu oddelku SB NM ter pevcem.

Žalujoči: vsi njegovi

Umrla je naša upokojena sodelavka

MERI TOMAS

iz Novega mesta, Jedinščica 52

Od nje smo se poslovili v petek, 16. januarja 2015, na pokopališču v Srebrničah.
Ohranili jo bomo v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

ZAHVALA

V globoki veri upanja in sreči do vseh ljudi je v 103. letu ugasnilo utrujeno srce naše drage mame, babice, prababice, tašče in tete

ANE KREVS

iz Hrastja 13 pri Mirni Peči

Iskrena hvala sorodnikom, znancem, prijateljem in vaščanom Hrastja za podarjen venec ter g. župniku Janezu Rihtaršiču za lepo opravljeno pogrebno slovo. Hvala pevcem, pogrebni službi Oklešen, osebju DSO Metlika in vsem ostalim, ki ste mamo Ano v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Vsem iskrena hvala.

Žalujoči: njeni Tone, Ani, Jože, Mari in Milan z družinami

ZAHVALA

V 93. letu starosti je sklenila svojo življenjsko pot naša mama

JOSIPINA DRENIK

Čefidlova mama

iz Bršljina, Novo mesto

Od nje smo se poslovili v ožjem družinskem krogu, 18. januarja 2015, na pokopališču Prečna.

Za njo žalujemo: sin Milan z Danico, vnukinje Ribana z Davidom, Katarina z Juretom in Milojka z Mitjem ter pravnuki Maruša, Matic, Zala, Ana in Vid

ZAHVALA

Nenadoma prišlo je tvoje slovo,
z žalostjo v srcih zremo v nebo.
A vemo, da od tam boš gledala na nas,
saj ljubezni ne more izbrisati čas.

Ob nepričakovani izgubi predrage žene ter skrbne in ljubeče mamice

MARIJE KOČEVAR

roj. Drstvenšek

iz Stranj 17 nad Blanco

se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v bolečih in težkih trenutkih na različne načine stali ob strani ter na dan zadnjega slovesa našo najdražjo pospremili k večni sreči.
Hvala bližnjim in daljnim sosedom, sorodnikom, prijateljem, znancem, mnogim podjetjem, organizacijam, zvezam, aktivom ter gibanjem, društvom, šolam, medijem in posameznikom iz cele Slovenije. Posebej bi se radi zahvalili domačemu PGD Stranje in vsem bližnjim za takojšnjo pomoč pri obnovi poškodovanega doma. Iskrena zahvala tudi vsem ostalim gasilskim društvom, krajevni skupnosti Senovo, občini Krško in županu mag. Miranu Stanku, podjetju Kostak Krško, Radiu Krka Novo mesto, televiziji Vaš Kanal Novo mesto, ZPM Krško, časopisoma Posavski obzornik in Dolenjski list ter evropskemu poslancu Francu Bogoviču. Posebna zahvala Škofijski Karitas Celje, Salezijanski družini in celjskemu škofu dr. Lipovšku ter številnim duhovnikom in vsem, ki ste prisostvovali pri zelo lepem poslovilnem obredu. Hvala Vam vsem in še mnogim, ki niste posebej imenovani.

Žalujoči: mož Peter Kočevar s sedmimi otroki

ZAHVALA

Ko bo težka, temna zarja lila
izza večernih oblakov,
boš zvezda in ptica in veter ...

V 82. letu starosti je svojo življenjsko pot sklenil naš dragi mož, oče, dedi, brat, stric, tast, boter in prijatelj

VIKTOR AVSEC

iz Šmarješke ceste 51, Novo mesto

Ob boleči izgubi se z žalostjo v srcu zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem, sodelavcem in znancem ter vsem, ki ste nam v trenutkih žalosti stali ob strani in izrekli sožalje. Hvala za cvetje, sveče, sv. maše, denarno pomoč in vsem za pisno in ustno sožalje. Hvaležnost izrekamo tudi g. župniku Dularju za lepo opravljen obred, sosedi Mariji Pavlin za ganljiv govor ter nosilcem praporja civilnih vojnih invalidov. Iskrena hvala pogrebni službi Komunala Novo mesto, pevcem in izvajalcu Tišine. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
solza, žalost te zbudila ni,
ostala je praznina, ki hudo boli.

V 77. letu starosti nas je zapustil naš dragi

ALEKSANDER FIŠTER

iz Mokronoga

Zahvaljujemo se vsem, ki ste našega ata pospremili na zadnji poti, darovali cvetje, sveče, sv. maše in nam izrekli sožalje. Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, posebno pa sodelavcem in sodelavkam Adrie Mobil d.o.o. ter DZS Trebnje in Boštanj. Zahvala tudi DSO Trebnje, posebno ge. Špeli, pogrebni službi Novak, g. župniku za opravljen obred ter govorniku Jožetu Novaku.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Kogar imaš rad, nikoli ne umre.
Samo daleč, daleč je...
(M. Kačič)

V 85. letu se je tiho poslovila naša draga mami, babica, prababica in tašča

OLGA MIKLIČ

iz Drage
nazadnje oskrbovanka DSO Novo mesto

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Hvala osebju DSO Novo mesto za topel dom in prijaznost v njenih zadnjih letih in SB Novo mesto za skrb in nego v času njene bolezni. Posebna zahvala g. župniku za lepo opravljen obred in sv. mašo, pogrebni službi Blatnik in pevcem.
Iskrena hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Življenjsko pot je sklenil upokojeni sodelavec

STANISLAV PEČAR

Vestnega in prizadevnega delavca
bomo ohranili v lepem spominu.

ELEKTRO LJUBLJANA d.d.

ZAHVALA

Mirno in spokojno si zaspal,
v večni sen od nas odpotoval.

Od nas tiho je odšel

MILAN MEZNARČIČ

1929-2014

Gorenje polje pri Straži

S hvaležnostja se zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrekli sožalje in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala tudi vsem zaposlenim v DSO Trebnje enota Šmarjeta za vso oskrbo.

Žalujoči: hčerka, vnuka, sestre, nečaki, nečakinje, bratranci, sestrične ter njihove družine

ZAHVALA

In pride čas, ko
obrneš zadnji list...

Ob boleči izgubi dragega očeta

ALBINA BARBIČA

iz Novega mesta

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za vso pomoč in tolažbo, za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. zahvala osebju nevrološkega oddelka, osebju vseh kirurških oddelkov SB Novo mesto, ki ste mu kadarkoli nudili pomoč. Posebna zahvala mojim dragim sodelavcem radiološkega oddelka za vso podporo. Najlepša hvala DSO Trebnje enota Šmarjeta za ves trud. Zahvala območno obrtno-podjetni zbornici Novo mesto, g. Krajncu za ganljiv govor, društvu upokojencev, ostalim društvom, praporščakom, pevcem za čudovite pesmi, g. župniku Fabjanu za prelepi obred in trobentaču za zaigrano Tišino. Vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in vsem, ki ste se dotaknili njegovega življenja, še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: hči Brigita z družino

V SPOMIN

Iskrica ljubezni
ne ugasne nikoli,
ostane v večnih spominih…

26. januarja 2015 mineva žalostno leto, odkar nas je zapustil mož, oče, ata in stari ata

ALFONZ JAKI

Hvala vsem, ki obiskujete njegov grob in prižigate sveče.

Hvaležni vsi njegovi

ZAHVALA

Ker je vzljubil svoje,
ki so bili na svetu,
jim je izkazal ljubezen do konca.
(Jan 13,1)

V 87. letu starosti nas je tiho zapustila naša draga mama, babica, tašča in teta

IVANKA HROVAT

roj. Jakofčič,
iz Novega mesta, Šmihelska cesta 20

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in sv. maše. Posebno se zahvaljujemo domačemu g. župniku, osebni zdravnici dr. Kresetovi, s. Piji M. Marc, osebju SB Novo mesto, patronažni službi DSO, pevcem in pogrebni službi Komunala. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti.

Vsi njeni

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›