Osmrtnice

ZAHVALA

V 96. letu starosti se je od nas poslovil

STANISLAV ZDRAVJE

iz Zaloga 17 pri Novem mestu

Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Vsem sorodnikom, prijateljem in znancem hvala za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Posebna zahvala Čebelarskemu društvu Straža - Dolenjske Toplice, g. Andrejčiču za ganljive besede slovesa, pevcem, izvajalcu Tišine, g. župniku in pogrebni službi Oklešen za lepo opravljen pogreb. Vsem še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njegovi

V SPOMIN

Jezus, naših duš pastir,
daj vsem mrtvim večni mir!
Tvoj naj pokoj uživajo,
v miru naj počivajo!
(Filip Terčelj)

24. februarja in 18. marca bo minilo 20 let, ko sta odšla k Stvarniku naša draga

MARIJA BRUNEK in DUŠAN ŠEGEDIN

iz Šmihela

Pogrešamo vaju. Hvala, da smo lahko bili del vajinega življenja.

Vsi njuni

ZAHVALA

Po hudi bolezni je omagal dragi mož, oče, dedek in pradedek

MIHAEL GROŠELJ

Hruševec 19, Straža

V globoki žalosti se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in prijateljem za izrečeno sožalje, udeležbo na njegovi zadnji poti, za vse prispevke, pomoč, posebno družinam Vidic, Štrumbelj, Može in vsem vaščanom za prispevke za sveče ter Dejanu za glasbene vložke med pokopom. Hvala tudi pevcem in naši pevki Anji za lepo izvajane pesmi. Hvala še enkrat vsem udeležencem pogreba.

Družina Grošelj - Lovše

ZAHVALA

Umrla je naša upokojena sodelavka

ANGELA GRANDA

iz Novega mesta, Muzejska ulica 6

Od upokojene sodelavke smo se poslovili v torek, 20. februarja 2018, na pokopališču v Ločni.
S hvaležnostjo jo bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d.d., Novo mesto

ZAHVALA

V 79. letu starosti nas je zapustil oče, tast in dedek

CIRIL KODRIČ

Pod gozdom 2, Mirna

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, vsem sosedom in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Posebna zahvala osebju SB NM, pogrebni službi Mateje Novak, društvu HRAST Tržišče in g. Antonu Kotarju za izrečene poslovilne besede. Vsem še enkrat hvala!

Žalujoči: sin Ciril z Mojco in vnukinji Špela in Katja

ZAHVALA

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno,
a kar ni njeno, nam ne more vzeti,
in to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
(S. Makarovič)

V 73. letu starosti se je nenadoma in nepričakovano poslovil

MIROSLAV KOŠMRLJ

iz Stopič 10, Stopiče

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega dragega očeta se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, sosedom ter vaščanom za izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje, denarno pomoč in darovane sv. maše. Posebna zahvala pogrebni službi Novak Marija, s.p., pevcem za odpete pesmi in župniku g. Tadeju Kersniču za lepo opravljen obred. Vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: žena Marija, sinova Boštjan in Iztok z družino

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›