Osmrtnice

ZAHVALA

V 83. letu starosti je v novo
življenje odšel

IVAN HROVAT

Hvala vsem, ki ste ata Ivana v bolezni obiskovali, patru Marku in župniku Igorju za duhovno krepčilo ter osebju SB NM za oskrbo. Ob njegovi smrti se zahvaljujemo vsem prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, darove za sv. maše, darovane sveče in lepe misli ob slovesu. Hvala vsem pevcem ter g. Demšarju in g. Dularju za lepo opravljen pogrebni obred.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Dober, plemenit človek,
ki je z nami živel,
nam ne more biti odvzet,
kajti v našem srcu je zapustil svetlo sled
svoje dobrote in plemenitosti.
(T. Carlyle)

V 54. letu starosti je nepričakovano in tiho odšel od nas in nam pustil nepopisan list naš dragi mož, oče, dedek, brat, stric, prijatelj in poslovni partner

MIHA LUZAR

iz Podturna pri Dolenjskih Toplicah Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste pokojnega v tako velikem številu pospremili na njegovo zadnjo pot, prinašali sveče in cvetje ter izrekali sožalje in nam stali ob strani v najtežjih trenutkih. Posebna zahvala velja sodelavcem, sosedom, PGD Podturn in ostalim gasilskim društvom, govorniku Alojzu Puhanu za govor slovesa, pogrebni službi Oklešen, pevcem, izvajalcu Tišine, obrtnikom, podjetnikom in poslovnim partnerjem.

Žalujoči: vsi njegovi in vsi, ki smo ga imeli radi Naj angeli te čuvajo!

Življenjsko pot je sklenil upokojeni sodelavec

ALOJZ PONIKVAR

Na zadnjo pot smo ga pospremili v četrtek, 15. junija 2017, ob 17. uri na pokopališču Otok pri Drami.
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

ELEKTRO LJUBLJANA, d. d.

ZAHVALA

V 87. letu starosti nas je zapustil naš dragi ate

LUDVIK BOBNAR

Prečna 19, Novo mesto

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste v teh težkih trenutkih sočustvovali z nami, nam kakorkoli pomagali, izrekli sožalje in besede tolažbe. Posebno zahvalo smo dolžni vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, prijateljem in znancem za darovano cvetje, sveče, sv. maše in darove za potrebe prečenske cerkve. Zahvaljujemo se pogrebni službi, gasilcem, pevcem in g. župniku za opravljen obred. Še enkrat prisrčna hvala vsem, ki ste ga imeli radi ter ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 88. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, stara mama, tašča in teta

VERONIKA ŠUŠTARŠIČ

Resa 5, Straža

Ob boleči izgubi izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, vaščanom in prijateljem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Posebna zahvala patronažni sestri ge. Vlasti Femc za obiske in nego na domu. Zahvaljujemo se pogrebni službi Novak, pevcem, izvajalcu Tišine in g. župniku Tomažu Marasu za lepo opravljen obred. Še enkrat hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

V SPOMIN

Odšel si, dragi Rudi,
mož, oče, dedek, tast, svak,
profesor, lovec, ribič, vrtnar in prijatelj,
vendar tvoje delo bo vedno ostalo
in nas spominjalo nate,
še posebno v maju, ko nas bo tvoj
rododendron gaj z milijoni cvetov
razveseljeval.

RUDI PIPA

univ. dipl. ing. – profesor v pokoju

Tvoje srce je prenehalo biti 14. maja 2017. Hvala vsem, ki postojite na njegovem grobu v Šmarjeti – Šmarješke Toplice in ste ga spremljali na zadnji življenjski poti. Posebna zahvala LD Otočec, g. župniku Andreju Golčniku in pogrebni službi Blatnik ter vsem, ki so ga imeli radi in ki ga boste ohranili v lepem spominu.

Žena Ivica in sin Andrej z družino

ZAHVALA

O, saj ni smrti, ni smrti!
Samo tišina je pregloboka.
(S. Kosovel)

V 77. letu starosti je prenehalo biti srce našega ljubljenega

SLAVKA LUZARJA

Drejčetova pot 4, Novo mesto

Ob nenadomestljivi izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem, ki ste nam v teh težkih dneh stali ob strani in pomagali prenašati bolečino slovesa. Hvala za vsak stisk roke, besede tolažbe, cvetje, sveče in druge darove. Iskrena hvala članom ZŠAM Novo mesto in Gorjanci, čebelarjem iz Čebelarskega društva NM in sodelavcem Dinosa za izkazano slovo. Hvala govornikoma g. Cerarju in g. Kobetu za ganljive besede slovesa ter prijatelju Tinetu Košmrlju za zaigrano pesem Čebelar. Hvala tudi pogrebnemu podjetju Komunala NM za lepo opravljen obred, izvajalcu Tišine, kvartetu As za otožno zapete žalostinke ter g. Strmoletu za občuteno prebrane besede slovesa. Zahvala velja tudi zaposlenim iz DSO NM, da ste s svojo srčnostjo zadnji dve leti lajšali njegovo in našo bolečino. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našega dedija Slavka imeli radi in ga pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Kdor živi v spominu drugih,
ni mrtev, je samo oddaljen.
Mrtev je tisti, ki ga pozabijo.
(Kant)

V 84. letu starosti nas je zapustila draga mama, stara mama in tašča

MARIJA HROVAT

Stavča vas 8, Dvor

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovane maše in sveče. Hvala sodelavcem TPV Velika Loka, Cevos sistemov iz Gorič in Upravne enote NM, g. župniku, pevcem in pogrebni službi Novak. Iz srca hvala vsem in vsakemu posebej.

Žalujoči: vsi njeni

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›