DOLENJSKI LIST

Dolenjski list
Germova ulica 4
8000 Novo mesto, p.p. 212
(07) 39 30 500
info@dolenjskilist.si
spletno.urednistvo@dolenjskilist.si

četpetsobnedpon
napoved napoved napoved napoved napoved
9°C 4°C 7°C 11°C 12°C
17°C 18°C 21°C 21°C 18°C
maj
28

Osmrtnice

ZAHVALA

Srce tvoje je zastalo,
zvon v slovo ti je zapel,
misel nate bo ostala,
spomin za vedno bo živel.

V 84. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga mama, tašča, babica in prababica

ANTONIJA ŠUŠTARŠIČ

Jakšova Tončka

s Črešnjevca pri Semiču 8

Iskrena hvala vsem, ki ste bili vedno s srcem ob njej in z njo, vse do bolečega slovesa. Hvala za izkazano iskreno spoštovanje, za stiske rok, darovane maše in sveče. Zahvaljujemo se dr. Rožmanu, sestri Mojci, patronažni sestri Anici in farmacevtu Andreju za dolgoletno pomoč pri zdravljenju. Hvala osebju DSO Metlika - dislocirana enota za skrb in nego v zadnjem dnevu življenja. Hvala vsem sosedam, ki ste jo v času bolezni pridno obiskovale. Hvala pogrebni službi Kukar d.n.o. za dobro organizacijo pogreba, pevcem, izvajalcu Tišine, govornikoma Zofiji Plut in Stanetu Plutu za besede slovesa, župniku Petru Miroslaviču za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti.
Naj v vaših srcih ostane večno.

V globoki žalosti: hčerke Milena, Vida in Sonja z družinami

V SPOMIN

Za dobroto tvojih rok
ostala je beseda hvala,
ki v srcih bo ostala
in večno lep spomin nate.

29. maja mineva 40 let, odkar si nas zapustil, dragi mož in ata

ALOJZ PER

Vrh pri Pahi 6, Otočec

Hvala vsem, ki se ga spominjate.

Žena Marija, hčerki Marija in Pavla ter sin Alojz

ZAHVALA

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
samo daleč, daleč je…

V 82. letu starosti nas je nenadoma za vedno zapustila naša draga mama in babica

MARIJA SAŠEK

iz Smolenje vasi 4

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem, ki so nam v težkih trenutkih stali ob strani, izrekli sožalje, darovali sveče in sv. maše ter nam kakorkoli pomagali. Hvala kolektivoma Mercatorja in Revoza, pevcem in g. kaplanu za lepo opravljen obred.

Žalujoči: vsi njeni

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›