Osmrtnice

ZAHVALA

Življenje je minilo,
spomine lepe nam pustilo,
ne bomo pustili, da bi ugasnilo...

V 87. letu nas je zapustil dragi

FRANC SAJE

Šentpeter 19, Otočec

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče ter cvetje. Hvala DSO Šmihel, podjetju Plastoform za podarjeno cvetje in denarno pomoč, PGD Otočec, LD Otočec, DU Otočec, ZB Otočec, g. župniku Frančišku za lepo opravljen obred, pevcem iz Šmihela in pogrebni službi Oklešen. Hvala vsem, ki ste našega ata imeli radi in ga pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi, ki smo ga imeli radi

V SPOMIN

Lep jesenski dan z žalostjo
je bil zaznamovan,
utihnil je tvoj glas in
za vedno si odšel od nas.

28. septembra je minilo pet žalostnih let, odkar nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi

JOŽE BABIČ

iz Mačkovca 9 pri Veliki Loki

Vsa toplina tvojega srca in vsa tvoja ljubezen ostajata za vedno z nami.
Vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem zadnjem bivališču in prižigate sveče, se najlepše zahvaljujemo.

Vsi njegovi

Umrla je naša upokojena sodelavka

MARIJA MERLIN

Pod Trško goro 22, Novo mesto

Od nje smo se poslovili v sredo, 31. avgusta 2016, na pokopališču v Srebrničah. S hvaležnostjo jo bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›