Osmrtnice

ZAHVALA

Mirno spi v slovenski zemlji,
ki si ljubil jo zvesto,
kot si ljubil svoje drage,
ki za tabo zdaj žalujejo.

V 77. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, dedek, pradedek, brat in tast

IVAN VIDMAR

iz Sadinje vasi 18, Dvor pri Žužemberku

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam stali ob strani v težkih trenutkih. Hvala za tolažilne besede in izrečeno sožalje. Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej, posebno pa zdravstvenemu osebju nujne medicinske pomoči NM, patronažni službi Žužemberk, posebno ge. Andreji Šenica, medicinski sestri ge. Amandi iz ZD Straža ter ge. zdravnici Andreji Stušek. Iskrena hvala g. župniku Francu Vidmarju za lepo opravljen obred in vsakomesečni obisk na domu, pogrebni službi Novak, pevcem in DU Dvor za poslovilne besede, ki jih je izrekel g. Dušan Mikec. Še enkrat hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Niti zbogom nisi rekel,
niti roke nam podal,
a v naših srcih
za vedno boš ostal.

V 70. letu nas je zapustil naš dragi

LEON PRPAR

iz Golobinjka 11, Mirna Peč

On boleči izgubi se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani in nam kakorkoli pomagali. Iskrena hvala za podarjene sveče, cvetje, sv. maše in izrečeno sožalje. Zahvala pogrebni službi Oklešen, pevcem, g. župniku za lepo opravljen obred ter Maruši za lep govor. Še enkrat hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Življenje je včasih težko in nerazumljivo.
V naši majhnosti in nemoči
nas spremljaj in tolaži Božja Mati Marija.

V 74. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče in dedek

MILAN ROŽANC

iz Grmovelj 23, Škocjan

Iskrena hvala in Bog povrni vsem, ki ste nam v najtežjih trenutkih stali ob strani. Hvala za vaše tolažilne besede, stiske rok in objeme. Posebej smo hvaležni sosedom, vaščanom, prijateljem, znancem in sorodnikom za darovane sv. maše, sveče in darove za potrebe cerkve v Grmovljah. Zahvaljujemo se pogrebni službi Blatnik, gasilcem, pevcem ter g. župniku za opravljen obred. Še enkrat prisrčna hvala vsem, ki ste bili z nami ob njegovem slovesu in ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ljubil si polje, vinske gore,
a huda bolezen od njih ločila te je.
Res težko je bilo slovo,
a v večnosti se zopet snidemo.

V 53. letu nas je zapustil dragi sin, mož, oče in boter

SLAVKO TOMAŽIN

po domače Čolniški Slavko

iz Dobrave pri Škocjanu 46, Škocjan

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem, sodelavcem podjetja CGP, kolektivu Willy Stadler, sodelavcem hotela Šmarješke Toplice, domačim in pobratenim gasilcem, vinogradnikom Bela Cerkev-Vinji vrh in govedorejskemu društvu. Posebna hvala g. župniku za opravljen obred, pogrebni službi Blatnik ter vsem ostalim, ki so našega Slavka v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 86. letu nas je zapustil dragi oče, stric, dedek in pradedek

STANISLAV JAKŠE

iz Gorenjega Gradišča pri Šentjerneju 32

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in vaščanom za darovano cvetje, sveče in sv. maše. Zahvaljujemo se župniku za opravljen obred, pevcem ter pogrebni službi Oklešen za spremstvo na njegovi zadnji poti. Hvala tudi osebju DSO NM in SB NM ter vsem ostalim, ki ste nam v teh žalostnih trenutkih stali ob strani.

Žalujoči: vsi njegovi

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›