Osmrtnice

Življenjsko pot je sklenil upokojeni sodelavec

FRANC JERAJ

Vestnega in prizadevnega delavca bomo ohranili v lepem spominu.

ELEKTRO LJUBLJANA, d.d.

ZAHVALA

V 89. letu starosti nas je zapustil naš dragi brat in stric

FRANC JERAJ

iz Nad mlini 22, Novo mesto

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in nekdanjim sodelavcem za izrečeno sožalje in darovano cvetje. Posebna zahvala gre kolektivu Elektra Ljubljana in g. Kraševcu za ganljive poslovilne besede in vsem, ki ste se od njega poslovili in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi g. duhovniku za sočutno opravljen obred. Najlepše se zahvaljujemo negovalnemu osebju v Domu starejših občanov Novo mesto za vso oskrbo v času njegovega bivanja v DSO.

Žalujoči: sestra Katarina, nečakinja Andrea z družino, nečak Jaka z Marino in Ilonka z družino

ZAHVALA

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so razdalje,
kraj in čas.
(M. Kačič)

V 86. letu starosti nas je zapustila soproga, mami in babica

JELISAVKA POKORNY

Novo mesto

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam v teh trenutkih stali ob strani, darovali sveče in cvetje, se poklonili njenemu spominu in jo pospremili 13. oktobra 2016 na pokopališču v Srebrničah na njeni zadnji poti. Posebno zahvalo izrekamo DSO Novo mesto za njeno skrb v zadnjih dnevih življenja, g. župniku Silvestru Fabjanu za lepo opravljen pogrebni obred in prav tako pogrebni in pokopališki dejavnosti Komunala Novo mesto.

Njeni domači

ZAHVALA

V 79. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi mož, oče, dedek, tast, stric, boter in bratranec

VINKO GRADIŠAR

Ul. Danila Bučarja 24, Novo mesto

Zahvaljujemo se vsem, ki ste bili Vinku v življenju in še posebno v dneh bolezni in smrti blizu. Zahvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za podarjeno cvetje, sveče in sv. maše, g. župniku za lep obred, pevcem, delavcem SŽ, FLOPIN, d.o.o., sosedom Ul. Danila Bučarja 22–26, LD NM, pogrebni službi Blatnik ter vsem, ki ste ga imeli radi.

Žalujoči: vsi njegovi

V SPOMIN

Lep jesenski dan
z žalostjo je bil zaznamovan,
utihnil je tvoj glas
in za vedno si odšel od nas.

Težko je verjeti, da mineva deset let, odkar nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi

JOŽE RAVBAR

iz Dol. Karteljevega 30

Hvala vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem grobu in mu prižigate svečke.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Minile zate vse so bolečine,
a v naših srcih pustil
si dragocene nam spomine.

Od nas je odšel v večnost naš dragi
mož, oče, tast, dedek, brat, stric, bratranec, svak, sosed in dober prijatelj

FRANČIŠEK (FRANC) ČEH

iz Lukovka 8 a

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani. Hvala vsem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in sv. maše ali nam kakorkoli drugače pomagali. Hvala tudi za lepo organiziran in opravljen obred slovesa pogrebni službi Novak, g. župniku Jožetu Piberniku in pevcem za zapete pesmi.
Posebej se zahvaljujemo osebju ZD Trebnje za vso skrb in nego v času njegove bolezni.
Za vso podporo ob izgubi pa hvala podjetjem Trimo, Adria Mobil P2, Akripol, Pro Meglič in gostišču Rakar. Zahvalo izrekamo še PGD Lukovek ter govorcema iz DU Trimo ter g. Branetu Megliču. Iskrena hvala vsem, ki ste našega ata v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Mnogo si ustvaril,
zdaj vsak korak
spomin je nate
in hvaležna misel
luč je, ki ne ugasne…

V 78. letu nas je zapustil

FRANC GRUM

iz Lamutove ulice v Novem mestu

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in preostalim, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, darovali sveče in nam izrekali sožalje. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Srce je omagalo, dih je zastal,
a na njega spomin bo večno ostal.

V 88. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi mož, oče in dedek

JOŽEF BELE

Dolnja Težka Voda 15

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, nam izrekli sožalje, darovali sveče in cvetje, se poklonili njegovemu spominu in ga v velikem številu pospremili na zadnji poti. Zahvaljujemo se pogrebni službi Novak, pevcem za zapete pesmi, govorniku Marjanu Strajnarju, g. župniku za lepo opravljen obred ter gasilcem društva PGD Stopiče. Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›