DOLENJSKI LIST

Dolenjski list
Germova ulica 4
8000 Novo mesto, p.p. 212
(07) 39 30 500
info@dolenjskilist.si
spletno.urednistvo@dolenjskilist.si

pontorsrečetpet
napoved napoved napoved napoved napoved
3°C 2°C 0°C 2°C 4°C
19°C 16°C 10°C 11°C 16°C
mar
30

Osmrtnice

Umrl je naš upokojeni sodelavec

JANEZ KLEMENČIČ

iz Vrduna pri Uršnih selih 15

Od upokojenega sodelavca so se poslovili v družinskem krogu, v petek,
20. marca 2015, na pokopališču v Ločni.
S hvaležnostjo ga bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d.d., Novo mesto

Umrla je naša upokojena sodelavka

ANA ZDENKA ŠPENDAL

iz Novega mesta, Gotna vas 46

Od upokojene sodelavke smo se poslovili v sredo, 25. marca 2015, na pokopališču v Šmihelu.
S hvaležnostjo jo bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d.d., Novo mesto

V SPOMIN

29. marca bo minilo leto dni, kar sta nas zapustila sin in mož

VESMIN in DAJO KAJTAZOVIĆ

iz Novega mesta

Hvala vsem, ki se ju spominjate in prižigate sveče na njunem grobu.

Žalujoči: mama in žena Dragica in polbrat Boris

ZAHVALA

Dragi ata, tebe črna zemlja je zakrila
in solza je na naših licih sledi pustila.
Res je, da si od nas odšel,
vendar v naših srcih bo vedno
plamen tvoje ljubezni gorel.

Po težki bolezni nas je v 79. letu starosti zapustil dragi mož, oče, ate in brat

SLAVKO MIKEC

Mali Slatnik 14, Novo mesto

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in nam na koncu njegove poti izrekli iskreno sožalje ter ga pospremili na njegovo zadnjo pot. Posebna zahvala gre patru Marku za lepo opravljen obred. Hvala podjetju Arex Šentjernej, SB NM - kuhinji ter CGP-ju NM. Iskreno se zahvaljujemo tudi sorodnikom in prijateljem ter znancem. Vsem še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: žena Karolina, hči Mateja in sin Roman z družinama, vnuki Tina, Miha in Matevž ter sestre in brata z družinami

V SPOMIN

Ni res, da je odšel - nikoli ne bo!
Ujet v naša srca,
z najlepšimi spomini,
bo vsak naš korak
spremljal v tišini.

23. marca je minilo 10 let, odkar je odšel od nas naš dragi

MILAN TEROPŠIČ

iz Črešnjic pri Otočcu

Hvala vsem, ki se ga spominjate, mu prižigate sveče ter postojite ob njegovem grobu.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Srce je omagalo, dih je zastal,
a spomin nate, draga mama,
bo vedno ostal.

V 89. letu starosti nas je zapustila draga mama, tašča, babica, prababica, sestrična in botra

MARIJA PER

roj. Bregant

iz Brezovice pri Šmarjeških Toplicah

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, sv. maše ter spremstvo na njeni zadnji poti. Zahvala velja tudi zaposlenim v tovarni zdravil Krka, službi SLKK, pogrebni službi Blatnik, g. župniku Andreju za opravljen obred, pevcem, govornici, Občini Šmarješke Toplice in domu Ivanež iz Gabrja za oskrbo.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Mama se je poslovila,
v večnost se je preselila,
za njo ostala je praznina in bolečina,
a srce je polno lepih dni spomina.

V 85. letu starosti nas je zapustila naša draga mama

FRANČIŠKA FIŠTER

iz Mokronoga

Zahvaljujemo se vsem, ki ste našo mamo pospremili na zadnji poti, darovali cvetje, sveče, sv. maše in nam izrekli sožalje. Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, posebno pa sodelavcem in sodelavkam Adrie Mobil d.o.o. ter DZS Trebnje in Boštanj. Zahvala tudi DSO Trebnje, posebno ge. Špeli, pogrebni službi Novak, g. župniku za opravljen obred ter govorniku Jožetu Novaku.

Vsi njeni

ZAHVALA

Ni te več na njivi, ne v hiši.
Nič več glas se tvoj ne sliši.
Če pa lučko na grobu bo kdaj upihnil vihar,
vedi mama, da v naših srcih ne bo je nikdar.

13. marca je v 88. letu starosti sklenila življenjsko pot in odšla tja, kjer ni trpljenja in bolečin, naša dobra mama, stara mama, tašča, sestra, sestrična, svakinja in teta

JOSIPINA MIRTIČ

z Dvora 23

Z žalostjo v srcu se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, znancem in prijateljem za vse, kar so v času njenega življenja dobrega storili za našo ljubo mamo. Posebna zahvala velja dr. Nataši Žagar Arkar za ves trud in požrtvovalnost v času njenega dolgoletnega zdravljenja, iskrena hvala Katji Jenkole ter ostalim patronažnim sestram za zdravstveno pomoč ter delavkam DSO in CSD Novo mesto za vso skrb, nego in pomoč na domu. Hvala vsem za pisna in ustna sožalja, molitve, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Hvala sodelavcem in sodelavkam Šolskega centra Novo mesto, občinski upravi Občine Žužemberk, hvala nekdanjim sodelavkam kolektiva Mercator Dvor, Društvu upokojencev Dvor, Turističnemu društvu Suha krajina, Društvu kmečkih žena Suha krajina Žužemberk, g. dekanu Francu Vidmarju za pogrebni obred s sv. mašo in govornici Marici Ban za izbrane besede slovesa. Hvala pevcem za odpete žalostinke, pogrebni službi Novak iz Žužemberka, praporščaku DU Dvor ter vsem, ki ste našo

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Nekje na Dolenjskem so kraji,
kjer dosti je trnja in dosti rož,
a zemlja je žena, ki že s smehljaji
vžge srca najtrdnejših mož.
(T. Pavček)

V 95. letu je sklenil svojo življenjsko pot naš dragi

JERNEJ POTOČAR

iz Gor. Vrhpolja 23, Šentjernej

Iskrena hvala sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in vsem, ki ste nam v trenutkih slovesa stali ob strani, darovali cvetje, sveče in sv. maše. Hvala osebju internega oddelka SB NM in pogrebni službi Oklešen. Posebna zahvala g. župniku, pevcem, ter godbenikom za sočutne trenutke slovesa. Iskrena hvala gasilcem PGD Vrhpolje in Damjanu za tople besede ob odprtem grobu.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ob boleči izgubi moža in očeta

ALOJZIJA ZORANA

iz Seidlove cesta 60

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob stani, izrekli sožalje, darovali sveče, rože in za sv. maše ter ga pospremili na zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Zdaj ne trpiš več, draga mama.
Zdaj počivaš.
Kajne, sedaj te nič več ne boli.
A svet je mrzel, prazen, opustošen
za nas, odkar te več med nami ni.
(S. Makarovič)

V 88. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, stara mama, prababica, tašča, sestra, teta, svakinja, sestrična in botra

ANTONIJA KOVAČIČ

roj. Jordan

iz Zameškega 21

Zahvaljujemo se vsem, ki ste sočustvovali z nami, nam izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče, sv. maše ter jo pospremili na njeni zadnji poti. Zahvaljujemo se visceralnemu oddleku SB NM, g. župniku, pevcem in pogrebni službi Blatnik za lepo opravljen obred. Vsem še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njeni

V SPOMIN

Za tabo vedno vije
se misli mojih pot,
začaran duh spremlja
te vedno in povsod.
(S. Gregorčič)

31. januarja 2015 je minilo 24 let, odkar nas je zapustil naš dragi oče

IVAN KOVAČIČ

iz Zameškega 21

Hvala, ker ga ohranjate v srcih, obiskujete njegov grob in mu prižigate sveče.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 80. letu starosti nas je zapustila naša draga mama

CVETKA NOVAK

iz Srednjega Grčevja 10, Otočec

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izraze sočutja in darovane sveče ter sv. maše. Zahvala osebju DSO Novo mesto, ki ste za našo mamo v času njene bolezni tako lepo skrbeli. Posebna zahvala msgr. Francetu Dularju za izbrane besede in lepo opravljen obred. Hvala mešanemu in moškemu cerkvenemu zboru, ki sta s čutečim petjem polepšala zadnje slovo od naše mame.
Za vedno bo ostala v naši srcih.

Žalujoči: sinova Tone in Darko ter hčerki Marta in Joži z družinami

ZAHVALA

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
le piš z Gorjancev nam vrača
te v mislih.

Po trpljenju spokojno si zaspala,
v večni sen od nas odpotovala.
Naj bo srečno tvoje potovanje
in pogosto vračaj se nam v sanje.

V 61. letu starosti nas je zapustila draga žena, mama, babi, sestra, sestrična in nesebična prijateljica

TATJANA DOLJAK

roj. Kralj

iz Novega mesta, Kandijska cesta 47

Od nje smo se poslovili v četrtek, 19. marca 2015, na pokopališču v Stopičah, ko smo jo na njeni zadnji poti pospremili prijatelji, nekdanji sodelavci, stanovski tovariši, krajani in številni znanci. Zahvala pogrebni službi Marije Novak iz Žužemberka za lepo in vzorno opravljen obred s pevci, govorci in trobentačem, sorodnikom za vso pomoč in vsem, ki ste nam izrekli iskreno sožalje in jo z nami pospremili na njeni zadnji poti. Iskrena hvala.

Žalujoči: mož Edvard, sinova Edvard in Gorazd z družinama, brat Jože in sestra Slavka z družinama.

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›