DOLENJSKI LIST

Dolenjski list
Germova ulica 4
8000 Novo mesto, p.p. 212
(07) 39 30 500
info@dolenjskilist.si
spletno.urednistvo@dolenjskilist.si

srečetpetsobned
napoved napoved napoved napoved napoved
16°C 12°C 10°C 17°C 17°C
17°C 13°C 12°C 21°C 21°C
okt
1

Osmrtnice

ZAHVALA

Zlato srce je nehalo biti,
smejoče oči so se zaprle.
Praznina ostala je, srce polno gorja,
a vsako življenje se enkrat konča.
Zdaj tam si nekje in čakaš na nas,
da se srečamo spet, ko pride naš čas.

Po kratki in hudi bolezni nas je v 49. letu starosti zapustil naš dragi

MARJAN RODEŠ

iz Brezovice pri Šmarjeških Toplicah

V teh težkih trenutkih se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom in prijateljem za izrečeno sožalje, denarno pomoč, sveče in cvetje. Zahvala tudi pogrebni službi Blatnik, pevcem in g. župniku za opravljen obred. Hvala tudi Internemu oddelku SB NM ter Onkološkemu oddelku Ljubljana za nesebično pomoč pri zdravljenju.
Še enkrat hvala vsem, ki ste ga pospremil na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Tvoje srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a v srcih bo naših
spomin nate večno ostal.

OB boleči izgubi naše drage mame, stare mame, prababice, sestre in tete

AMALIJE MOLE

Sevno 1, Trška gora

se s hvaležnostjo zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za tolažilne besede, izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Posebna zahvala g. župniku Silvestru Fabijanu za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem in pogrebni službi Komunala Novo mesto. Iskrena hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Na zemlji mnogo si trpela,
težko in skromno si živela,
pa vendar si zaklad pustila,
kot skrbna mati si vsadila
nam delo, vztrajnost in poštenje,
ki spremlja naše zdaj življenje.

V 78. letu nas je zapustila naša draga žena, mama, stara mama, babica, prababica, tašča, sestra in teta

ANTONIJA BOKAL

iz Radovlje 24 pri Šmarjeških Toplicah

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in prijateljem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in denarno pomoč. Hvala sodelavcem podjetja CGP Novo mesto. Hvala g. župniku za lepo pravljen obred, govornici ge. Mojci Zupančič za poslovilni govor, šmihelskim pevcem, trobentaču in pogrebni službi Blatnik. Še enkrat hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi, ki smo jo imeli radi

ZAHVALA

Iščem pojočo ravnino,
hočem neskončno sinjino
in neizrabljeno rimo
za poskus pravilno izreči
prvikrat pravo besedo
s težo križa, s pezo psalma,
z glorijo himne.
(T. Pavček)

Ob boleči izgubi moža in očeta

JOŽEFA VIDETA

iz Šentjerneja

smo globoko hvaležni vsem, ki ste ga spremljali in pospremili na njegovi zemeljski poti. Hvala tudi za vse darove, ki ste jih namenili v njegov spomin.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Nekje v tebi je bol bila,
zamahnil si z roko,
češ zmogel bom - močnejši sem,
pa vendar ni bilo tako.

V 76. letu starosti je ugasnilo življenje našega dragega očeta, dedka, brata, tasta in prijatelja

FRANCA URBIČA

z Dol. Dobrave 12, Trebnje

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, številnim prijateljem in sosedom, ki ste nam nudili oporo v težkih trenutkih. Hvala vsem za darovano cvetje, sveče, sv. maše ter izrečena ustna in pisna sožalja. Še posebej se želimo zahvaliti osebju ZD Trebnje, SB Novo mesto, DSO Trebnje, delavcen Krke - obratu OPSI, pevcem Strmole za občuteno zapete pesmi, citrarki Manci, govorniku Branku Megliču za besede slovesa, g. kaplanu za lepo opravljen obred in pogrebni službi Novak Sašo iz Straže. Še enkrat hvala vsem, imenovanim in neimenovanim, ki ste našega dragega ata v tako velikem številu pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: hči Vanja, sinova Franci in Ivan z družinami

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›