Osmrtnice

V 98. letu je umrl naš oči, dedi in pradedi

EDVARD TRELC

.

Žalujoči: vsi njegovi

V SPOMIN

Lep jesenski dan
z žalostjo je bil zaznamovan,
utihnil je tvoj glas
in za vedno si odšel od nas.

BRANKO PAVČEK

Podgora 16

29. 11. 2004

Hvala vsem, ki ga imate v lepem spominu in mu prižigate svečke.

Vsi njegovi

V SPOMIN

Tvoje zlato srce ne bije nič več,
tvojih toplih besed ne slišimo več,
zdaj prazna je hiša domača,
a spomin na tebe ostal bo za vedno.

2. decembra bo minilo eno leto, odkar nas je za vedno zapustila naša draga žena, mama, babica, prababica, tašča, teta, sestra in svakinja

JOŽEFA POVŠIČ

iz Češnjic pri Trebelnem 11

Ostala nam boš v lepem spominu. Hvala vsem, ki se je spominjate, ji prinašate cvetje in ji prižigate sveče.

Vsi njeni

ZAHVALA

Ko pošle so ti moči,
zaprl trudne si oči,
čeprav zdaj spokojno spiš,
v naših srcih še živiš.

V 83. letu starosti nas je zapustil naš dragi

JANEZ GAŠPERŠIČ

Gorenje Medvedje selo 5

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, tasta, dedka in pradedka se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Hvala ZD Trebnje, kaplanu g. Slavku Kimavcu za lepo opravljen obred, pogrebni službi Perpar, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ste ga imeli radi.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ni res, da je odšel –
nikoli ne bo!
Ujet v naša srca
z najlepšimi spomini
bo vsak naš korak
spremljal v tišini.

V 85. letu starosti nas je zapustil oče, dedek, pradedek, brat in stric

VIKTOR HRASTAR

iz Jezera 10, Trebnje

Iskrena zahvala sorodnikom, vaščanom, prijateljem, znancem in kolektivom Zavarovalnice Sava, VVZ Kekec Grosuplje in koletivu TU-VAL za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče ter darovane sv. maše. Posebna zahvala g. župniku za lepo opravljen obred, pevcem za zapete pesmi, govorniku Blažu za ganljiv govor ter pogrebni službi Sašo Novak. Hvala vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali, pa vas nismo imenovali.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 84. letu nas je zapustila naša draga

EMILIJA BERUS

Jelše 6, Mirna Peč

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu.

Sin Franc in hči Anica z družinama

ZAHVALA

Kje si, mama naša,
kje je mili tvoj obraz...
Kje je roka tvoja,
ki skrbela je za nas...

Za vedno se je v 81. letu starosti od nas poslovila naša draga, zlata mama, stara mama, tašča, sestra in teta

LJUDMILA KOVAČIČ

iz Ostroga 28

Strti od bolečine se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Posebna zahvala g. župniku Antonu Trpinu za pogrebno svečanost in spoštljive besede. Hvala tudi pevcem za ganljivo odpete pesmi in izvajalcu Tišine. Iskrena hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Ni večje bolečine
kot v dneh žalosti
nositi v srcu srečnih dni spomine.
(Dante)

V 87. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedek, boter in stric

ANTON ŽAGAR

iz Češnjic pri Trebelnem 1

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, vaščanom, upokojencem, vinogradnikom za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, sv. maše in drugo pomoč. Iz srca hvala g. Marjanu Stariču, g. župniku, pevcem, gasilcem in pogrebni službi Blatnik. Hvala kolektivu SB NM – pljučni oddelek, Krki, d.d., UVHVVR, Dolenjki ter klavnici Črnomelj.

Žalujoči: vsi njegovi

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›