Osmrtnice

                             OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 81. letu zapustil naš dragi

AVGUST MODIC

iz Suhorja pri Metliki

Od pokojnika se bomo v ožjem družinskem krogu poslovili v četrtek, 14. 12. 2017, ob 12. uri, na pokopališču na Suhorji pri Metliki. Žara pokojnega bo od 10. ure v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjamo v korist Doma počitka Metlika.

Vsi njegovi

Življenjsko pot je sklenil upokojeni sodelavec

FRANCI SAJE

Na zadnjo pot ga bomo pospremili v četrtek, 14. decembra 2017, ob 15. uri na pokopališču Mirna Peč.
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

ELEKTRO LJUBLJANA, d. d.

Umrla je naša upokojena sodelavka

OLGICA TRUMBETAŠ

Ragovska ulica 8, Novo mesto

Od nje smo se poslovili v četrtek,
7. decembra 2017, na pokopališču v Srebrničah. S hvaležnostjo jo bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

V SPOMIN

Sreča kot sonce zahaja
in z njo odidejo mnogi.
Le mama vztraja do kraja
v svoji angelski vlogi.
T. Pavček

MARIJA GREGORČIČ

23. 1. 1944–16. 12. 2016
Kostanjevica na Krki, Hmeljska 8

16. decembra bo minilo žalostno leto od smrti naše drage mame. Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu.

Vsi njeni

ZAHVALA

Na svetu je mnogo lepega povsod.
Vsa zemlja je z lepim nastlana.
Je rosa, je rozga, je roža
in Rožamarija, in rod.
A najlepša bo zmeraj
prva beseda prvi hozana mama.
(L. Slak)

V 78. letu starosti se je od nas poslovila naša draga mama

FANI NOVAK

Krka 33, Novo mesto

Iskrena hvala vsem, ki ste jo spremljali v času njene bolezni, posebno še osebju kardiološkega odseka in infekcijskega oddelka SB NM ter osebju DSO Trebnje. Hvala sorodnikom, prijateljem in sovaščanom vasi Krka. Zahvala sodelavkam in sodelavcem podjetja Adria Mobil, podjetja Šumi, Vrtnega centra Kalia NM, tehničnih služb SB NM in klubu Bambi. Posebna zahvala velja pogrebni službi Oklešen iz NM za organizacijo in izvedbo pogreba, patru Marku za izrečene besede tolažbe v težkih trenutkih in izvedbo pogrebnega obreda, kvartetu As za čudovit pevski dodatek, izvajalcu Tišine ter vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti, darovali sveče, za sv. maše in prispevali v korist kardiološkega odseka SB NM.

Vsi njeni

ZAHVALA

Dom je prazen in dvorišče,
zaman oko te naše išče,
ostale so sledi povsod,
od dela tvojih pridnih rok,
ki kažejo nam življenja pot.

V 62. letu starosti nas je po boju s hudo boleznijo zapustil naš ljubi mož, oče, tast in brat

JANEZ KOPINA

iz Radovlje 7 pri Šmarjeških Toplicah

Ob boleči izgubi se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, sodelavcem, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, besede tolažbe, darovane sveče, cvetje in za vse lepe misli, ki ste nam jih v teh dneh namenili. Iskrena hvala osebju UC NM, gastro oddelku in endoskopiji, kolektivu Term Šmarješke Toplice, sodelavcem PP NM in bivšim sodelavcem ZZPKS NM. Hvala pogrebni službi Blatnik, g. župniku, kvartetu As in PGD Šmarjeta, Orešje in Bela Cerkev za lepo opravljen obred in besede slovesa. Hvaležni smo tudi vsem, ki ste našega dragega ateta spoštovali, imeli radi in ga bodrili ter obiskovali v času njegove težke in neozdravljive bolezni. Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala!

Vsi njegovi

ZAHVALA

Mamica in prijateljica,
zgled prijaznosti in predanosti.
To je njena zapuščina, dobrosrčnost,
sočutje in vnema do vsega,
kar ji je bilo pri srcu.
(Hči)

V 76. letu starosti nas je zapustila draga in skrbna mamica, tašča, sestra, svakinja, sestrična, stara mama in prababica

DANIJELA BOBNAR

roj. Virc

iz Ivanje vasi

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo dobrim sosedom, vaščanom, prijateljem, znancem, sodelavcem Krke, d.d., NM, ter vsem sorodnikom, ki ste nam v trenutkih slovesa stali ob strani. Hvala za podarjene sveče, cvetje, sv. maše in denarno pomoč. Zahvala osebni zdravnici, dr. med. Mateji Guštin, in osebju OI Ljubljana, pogrebni službi Oklešen, g. župniku za lepo opravljen obred, pevcem, g. Blažu za besede slovesa, praporščakom in izvajalcu Tišine. Prisrčna hvala za lepe misli, tople stiske rok in besede tolažbe.

Žalujoči: vsi, ki smo jo imeli radi

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage

MARIJE OSTROVERŠNIK

roj. Košak

univ. dipl. inž. kemije

se iskreno zahvaljujemo sosedom, nekdanjim sodelavcem, sošolcem, prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, nam izrekli sožalje in namesto sveč in cvetja darovali sredstva za dobrodelne namene. Ganile so nas poslovilne besede predstavnika Kluba Prijateljev IMV. Posebno zahvalo smo dolžni tudi ekipi infekcijskega oddelka SB NM, ki ji je več kot profesionalno lajšala zadnje trenutke.

Vsi njeni

ZAHVALA

Življenje celo si garal,
z veseljem zemljo obdeloval,
za dom, družino si skrbel,
za prijatelja vedno čas imel.
Kako je prazen dom, dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
le trud in delo tvojih rok ostaja.
Mi zate bomo vsi molili
in v srcih za vedno te ohranili.

V 79. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi mož, ati, dedi, tast, brat, stric, boter in svak

ANTON PAPEŽ

iz Novega mesta, Daljni vrh 24

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in prijateljem, ki ste nam v najtežkih trenutkih kakorkoli pomagali, stali ob strani, darovali sveče in za sv. maše ter pokojnega pospremili na njegovi prerani zadnji poti. Hvala sodelavcem Krke, d.d., in NLB, d.d. Hvala tudi duhovniku za lepo opravljen obred, pevcem in pogrebni službi Oklešen.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

SABINA BEVC

zaposlena na Oddelku za bolezni pljuč, srca in ožilja

Od upokojene sodelavke se bomo poslovili v četrtek, 14.12.2017, ob 13.00 uri, na žalni seji v Zdravstvenem domu Novo mesto. Spoštovano sodelavko bomo ohranili v lepem in trajnem spominu.

Sodelavci Zdravstvenega doma Novo mesto

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›