DOLENJSKI LIST

Dolenjski list
Germova ulica 4
8000 Novo mesto, p.p. 212
(07) 39 30 500
info@dolenjskilist.si
spletno.urednistvo@dolenjskilist.si

torsrečetpetsob
napoved napoved napoved napoved napoved
14°C 7°C 11°C 5°C 4°C
21°C 17°C 11°C 11°C 15°C
okt
21

Osmrtnice

Umrl je naš upokojeni sodelavec

ALOJZ AVSEC

iz Šmarjeških Toplic 58

Od upokojenega sodelavca smo se poslovili v petek, 10. oktobra 2014, na pokoplaišču v Šmarjeti. S hvaležnostjo ga bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d.d., Novo mesto

ZAHVALA

V 79. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, stari oče, brat in stric

STANISLAV KOVAČIČ

iz Prisojne poti 4, Novo mesto

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Posebna zahvala g. župniku Silvestru Fabijanu za lepo opravljen pogrebni obred ter pevcem kvarteta Klast'r za ubrano petje.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in mu stali ob strani na njegovi življenjski poti.

Žalujoči: žena Anica, sin Marjan in hči Vlasta z družinama ter sestra Jožica

ZAHVALA

Bil je lep jesenski dan,
ko srce tvoje je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a spomin nate za vedno bo ostal.

V 84. letu starosti nas je zapustila naša draga mama

ANGELCA MAJER

roj. Mirtič

iz Dešeče vasi 13

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, vaščanom in vsem, ki ste jo poznali in obiskovali. Najlepša hvala vsem za darovano cvetje in sv. maše ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti v Šmihelu pri Žužemberku. Posebno lepo se zahvaljujemo njeni osebni zdravnici Zdenki Ropret, patronažnim sestram Mateji, Katji in Andreji za večletno požrtvovalno zdravniško oskrbo na domu in oddelku CIT v UKC Ljubljana za zadnjo skrb. Za lepo opravljen obred se zahvaljujemo g. župniku Urošu Švarcu, Društvu upokojencev za zadnje poslovilne besede in pogrebni službi Novak iz Žužemberka za skrbno opravljen obred. Zahvaljujemo se tudi šmihelskim pevcem za odpete pesmi in citrarki za zaigrano pesem Cvetje v jeseni.

Žalujoči: vsi njeni

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›