DOLENJSKI LIST

Dolenjski list
Germova ulica 4
8000 Novo mesto, p.p. 212
(07) 39 30 500
info@dolenjskilist.si
spletno.urednistvo@dolenjskilist.si

pontorsrečetpet
napoved napoved napoved napoved napoved
18°C 15°C 13°C 16°C 14°C
31°C 27°C 26°C 22°C 17°C
avg
31

Osmrtnice

ZAHVALA

Kogar imaš rad
nikoli ne umre,
samo daleč, daleč je…

Oče, hvala ti za vse.

V 85. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedek, pradedek, tast, stric in brat

LEOPOLD ŠTUKELJ

iz Rožanca 12 c, Črnomelj

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. Hvala vsem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Posebna zahvala sodelujočim pri organizaciji obreda in vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 81. letu nas je zapustila naša draga

ANA FABJAN

iz Dol. Kamenja 1, Novo mesto

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem za izrečeno sožalje ter podarjene sveče, cvetje in sv. maše. Posebna zahvala osebju Internega oddelka SB NM, kolektivu SB NM – oddelku kuhinje in g. župniku za lepo opravljen obred. Hvala tudi pogrebni službi Oklešen, pevcem za zapete žalostinke in izvajalcu Tišine. Še enkrat hvala vsem, ki ste jo pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njeni

V SPOMIN

Kogar imamo radi, nikoli ne umre,
samo daleč, daleč je ...

3. septembra bo minilo 40 let, odkar nas je zapustil dragi oče

ANTON TRLEP

14. avgusta pa mineva 5 let, odkar je odšla naša draga mama

IVANA TRLEP

iz Gor. Selc pri Dobrniču

Hvala vsem, ki ste ju ohranili v lepem spominu, postojite ob njunem grobu in jima prižigate sveče.

Vsi njuni

ZAHVALA

Ne jočite ob mojem grobu,
nisem tukaj in ne spim.
Tisoč vetrov sem,
sončni žarek na zeleni bilki,
rahel dež na licu,
zvezda sem in vaša lučka v noči.

V 69. letu nas je zapustila draga žena, mama, babica in sestra

MARIJA ZUPANČIČ

iz Dolenjih Ponikev

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem in znancem za podporo v času njene bolezni in izrečeno sožalje ob pogrebni slovesnosti ter za cvetje, sveče in darovane maše. Zahvaljujemo se osebju Nevrološke klinike Ljubljana, osebju ZD Trebnje, še posebej dr. Žlajpahovi in patronažni sestri Majdi Gačnik, ter delavcem društva Hospic. Zahvala tudi g. župniku, glasbenikom in pogrebni službi Novak za lepo opravljen obred slovesa. Hvala tudi vsem, ki ste jo v velikem številu pospremili na zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Prazno, pusto je dvorišče, oko nenehno tebe išče ...
Zakaj je ati naš odšel, le kdo bo zdaj nad nami bdel ...?
Ljubezen nam je le ostala, ta bo družino skup držala.

Mnogo, mnogo prezgodaj, v komaj 49. letu starosti, nas je zapustil dragi mož, ati, sin, brat, svak in nečak

ERVIN LIBERŠAR

z Bučke 48 a

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste z nami delili bolečino slovesa, podarili sveče, cvetje in poklonili denarne prispevke ter našega Ervina v tako velikem številu pospremili na njegovi poslednji poti. Posebno zahvalo izrekamo zdravniškemu osebju Onkološkega inštituta Ljubljana, zdravnici Mirjam Vide Katič in sestri Maji za razumevanje in pomoč, vsem sodelavcem kolektiva Revoz, pogrebni službi Blatnik, govornikom za ganljive besede slovesa, duhovnikoma za lepo opravljen obred. Vsem skupaj in vsakomur posebej še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 98. letu starosti nas je zapustila draga mama, babica in prababica

PAVLA GLAVIČ

roj. Pavc

iz Prapreč pri Žužemberku

Ob boleči izgubi se sorodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem najlepše zahvaljujemo za izrečena sožalja ter za podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Zahvaljujemo se govornikoma ZB in DU za poslovilne besede, g. župniku za lepo opravljen obred in pogrebni službi Novak z Rebri za izvedbo slovesa.
Hvala vsem, ki ste našo drago mamo pospremili na njeno zadnjo pot.

Žalujoči: sin Emil z družino in hči Pavla s hčerko

V SPOMIN

29. 8. 2015 bo minilo leto, odkar nas je zapustil dragi mož, oče in dedi

BRANKO HREN

upokojeni avtoprevoznik z Dvora

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, se ga spominjate v molitvi in ohranjate nanj lep spomin.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 91. letu starosti nas je zapustil naš dragi

VINKO NOVAK

parketarski mojster v pokoju

iz Lebanove 37, Novo mesto

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, znancem in sosedom, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala g. župniku za lepo opravljen obred, gasilcem in OZ NM. Vsem še enkrat iskrena hvala!

Vsi njegovi

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›