Osmrtnice

Umrl je naš upokojeni sodelavec

FRANCI ČERNE

iz Novega mesta, Ulica Mirana Jarca 31

Od njega smo se poslovili v petek,
13. aprila 2018, na pokopališču v Prečni.
S hvaležnostjo ga bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d.d., Novo mesto

ZAHVALA

Tiho je odšel od nas naš dragi

FRANCI ČERNE

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in zadnje slovo.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 51. letu starosti nas je zapustila naša draga

HELENA PAVLIČ

iz Orehovice

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v času njene bolezni stali ob strani. Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeno zadnjo pot.

Žalujoči: mož Srečko in hčerki Nastja in Laura z družino

ZAHVALA

Zdaj v grobu mirno spiš,
bolečin več ne trpiš,
a naše srce je žalostno,
ker te med nami več ne bo.

V 87. letu je sklenil življenjsko pot naš dragi oče, dedek in stric

LUDVIK DEBEVEC

iz Gabrnika 7 pri Škocjanu

O boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za besede tolažbe, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Posebej se zahvaljujemo župniku g. Tonetu Dularju za lepo opravljen obred, pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, pevcem za odpete žalostinke, govornici za besede slovesa, Čebelarskemu društvu Šmarjeta-Škocjan ter DU Škocjan in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi poslednji poti. Iskrena zahvala osebju SB NM za lajšanje bolečin, za human odnos. Izrazi sožalja in spodbudne besede dokazujejo, da ste ga številni cenili in spoštovali, za kar smo vam neizmerno hvaležni. Čeprav bo počival v tihem grobu, ostaja z nami v spominu, v srcih, na vseh poteh.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
solza, žalost in bolečina
te zbudila ni.
Ostala je praznina,
ki hudo boli.

V 55. letu starosti se je mnogo prezgodaj poslovil od nas naš dragi sin, brat, stric in boter

FRANCI ERŠTE

iz Polhovice 3, Šentjernej

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje in sv. maše. Hvala g. župniku za lepo opravljen obred, pevcem, izvajalcu Tišine in pogrebni službi Oklešen. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno,
a kar ni njeno, nam ne more vzeti,
in to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
(S. Makarovič)

V 73. letu starosti se je nenadoma in nepričakovano poslovil

MIROSLAV KOŠMRLJ

iz Stopič 10, Stopiče

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega dragega očeta se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, sosedom ter vaščanom za izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje, denarno pomoč in darovane sv. maše. Posebna zahvala pogrebni službi Novak Marija, s.p., pevcem za odpete pesmi in župniku g. Tadeju Kersniču za lepo opravljen obred. Vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: žena Marija, sinova Boštjan in Iztok z družino

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›