DOLENJSKI LIST

Dolenjski list
Germova ulica 4
8000 Novo mesto, p.p. 212
(07) 39 30 500
info@dolenjskilist.si
spletno.urednistvo@dolenjskilist.si

srečetpetsobned
napoved napoved napoved napoved napoved
10°C 9°C 7°C 8°C 9°C
14°C 16°C 16°C 17°C 15°C
maj
4

Osmrtnice

ZAHVALA

Od nas sta se poslovila naša draga

JOŽEF ŠKEDELJ JOŽE ŠKEDELJ

v 79. letu          v 52. letu

iz Volčkove vasi 6 pri Šentjerneju

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani. Hvala vsem sorodnikom, vaščanom, znancem in prijateljem za darovano cvetje, sveče, sv. maše, denarno pomoč ter vsem, ki ste ju pospremili na zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi g. župniku in g. kaplanu za lepo opravljen obred ter pevcem za zapete žalostinke.

Žalujoči: vsi njuni

ZAHVALA

Zapel je zvon
tebi v slovo...
Poln bolečin
ostaja spomin,
ostaja praznina,
molk in tišina...

V 75. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedi, tast, brat, stric in svak

MATIJA RAPUŠ

iz Postaje 36, Mirna Peč

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Hvala ge. Lojzki Krevs za ganljive besede slovesa in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Vera, otroci Mateja, Brane in Tatjana z družinami

ZAHVALA

V 83. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi

JANEZ PIŠKURIČ st.

iz Finžgarjeve ulice 19, Novo mesto

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, vaščanom in vsem ostalim za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in prispevke. Posebna zahvala tudi SB NM, PGD Šmihel - Novo mesto, govorcu, pevcem in g. župniku. Hvala vsem, ki ste ga v velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Prišel je dan,
ko pošle so zadnje moči,
in zaspale so utrujene oči.

V 80. letu starosti nas je po dolgotrajni bolezni zapustil naš dragi oče, dedek, brat, tast in stric

JANEZ MENCIN

iz Drame 7, Šentjernej

Iskrena hvala vsem, ki ste mu stali ob strani v času njegove bolezni in v času njegovega zadnjega trpljenja. Srčna hvala za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Posebna hvala SB NM in UKC LJ. Hvaležni smo dekanu Antonu Trpinu za obiske na domu in tople besede ob njegovem slovesu, prav tako tudi cerkvenemu pevskemu zboru za sočutno zapete pesmi, izvajalcu Tišine in pogrebni službi Oklešen. Vsem še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Še vedno čutimo na koncih
prstov tvoj zadnji utrip,
utrip srca, ki je našemu srcu dalo prvi utrip
in je bilo do zadnjega diha
manj zase kot za nas.
Do zadnjega hipa, ko smo spoznali:
nimamo več mame.
Spočij si žuljave dlani,
za vse še enkrat hvala ti,
dobrota tvojega srca
nikdar ne bo pozabljena.

Mnogo prezgodaj nas je v 64. letu zapustila naša ljuba mamica, babica, tašča, hčerka, sestra, teta in botrca

DANICA KRIŠTOF

roj. Virant

iz Zaloga 6 pri Škocjanu

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, vaščanom Zaloga, Stare vasi in Črešnjic nad Pijavškim za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, darovane maše in sveče.Zahvala dr. Koželjevi in medicinskim sestram ginekološkega oddelka bolnišnice Novo mesto za ves trud in pomoč. Hvala naši Renati za skrb in nego v času njene bolezni. Hvala govornici Meliti za ganljive besede slovesa, pevcem, trobentaču, pogrebni službi Blatnik ter g. župniku za lepo opravljen obred. Še enkrat hvala vsem, ki ste našo mami v življenju spoštovali in jo imeli radi ter jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči : vsi njeni

V SPOMIN

na brata FRANCA in starša FRANČIŠKO in JOŽETA OŠTIR

hvala vsem, ki se jih spominjate in jim prižigate sveče.

Stanko z družino

ZAHVALA

V 78. letu nas je zapustila naša draga mama, babica, sestra, tašča in teta

AMALIJA GORŠE

iz Kočevskih Poljan 27

Ob boleči izgubi drage mame se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem, sodelavcem, za podarjeno cvetje, sveče ter sv. maše. Hvala g. župniku Dušanu Kožuhu za lepo opravljen obred, pevcem, trobentaču, pogrebni službi Sašo Novak, govornikoma g. Muhiču in g. Grilu in DSO Metlika.

Žalujoči: vsi njeni

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›