Otvoritev Dnevnega centra v okviru Romskega izobraževalnega inkubatorja, Šmihel Novo mesto

19.4.2012 | 13:00

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto se je v skladu s svojimi dolgoletnimi prizadevanji za izboljšanje položaja romske skupnosti v Novem mestu leta 2010 kot konzorcijski partner vključilo v projekt »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti«, ki ga vodi Inštitut za narodnostna vprašanja, financiran pa je s sredstvi Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Pod okriljem aktivnosti t.i. Romskega izobraževalnega inkubatorja Novo mesto sedaj delujeta Dnevni center Brezje in Dnevni center Šmihel, ki vsak dan omogočata vključevanje otrokom iz obeh naseljih v različne aktivnosti, namenjene dviganju socialnega, človeškega in kulturnega kapitala.

Z izvajanjem Dnevnega centra Šmihel v okviru Romskega izobraževalnega inkubatorja Novo mesto smo pričeli s februarjem 2012, zato bomo v četrtek, 19. aprila 2012, ob 13. uri v romskem naselju Šmihel pripravili program z nastopom otrok in uradnim odprtjem Romskega izobraževalnega inkubatorja tudi v romskem naselju Šmihel. Program je inovativen, saj otrokom iz romskega naselja Šmihel omogoča tudi vključevanje v skrajšan program predšolske vzgoje, ki je pri socialno izključenih skupinah osnova za nadaljnje uspešno izobraževanje.

Dnevni center Šmihel bosta odprla župan Mestne občine Novo mesto Alojzij Muhič in dr. Miran Komac, vodja projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti.