Naročilnica

DA, želim se naročiti na DOLENJSKI LIST!

Prosimo Vas, da pravilno izpolnite spodnji obrazec:

Za vsa vprašanja glede naročnine lahko


Način plačila in darilo: (*)

Poravnal bom letno naročnino z darilom:Poravnal bom polletno naročnino z darilom:* Darilo prejmete po plačilu naročnine (naročnina mora biti plačana v roku).

 

Splošni pogoji naročanja: (*)

 

Naročniška akcija Dolenjskega lista

 

 

Naročnina za tiskano izdajo

  mesečna tromesečna polletna letna
NAROČNIKI 7,56 € 24,58 € 49,15 € 98,31 €
(če izide 5 št. v mesecu) 9,45 €      
UPOKOJENCI 6,81 € 22,12 € 44,24 € 88,48 €
(če izide 5 št. v mesecu) 8,51 €      

Cenik naročnine velja za tiskano izdajo ter za Slovenijo. Za pošiljanje tiskane izdaje v tujino znaša letna naročnina 171,60 €. Popust za upokojence velja le za Slovenijo.

Cenik velja od 1.1.2015. Cene so v evrih in vključujejo 9,5% DDV.
Pisne odpovedi sprejemamo do 20. v tekočem mesecu za odpoved s prvo številko v naslednjem mesecu.

Elektronska naročnina

  mesečna tromesečna polletna letna
če izidejo 4 št. v mesecu 4,80 € 15,60 € 31,20 € 62,40 €
če izide 5 št. v mesecu 6,00 €      

Cenik velja od 9.6.2015. Cene so v evrih in vključujejo 9,5% DDV.

Po plačilu naročnine prejmem posebno PIN kodo, ki omogoča dostop do elektronske izdaje in arhiva Dolenjskega lista na spletu. Po izteku naročnine PIN koda ni več veljavna.