Uredništvo

Renata Žnidar (odgovorna urednica tiskanega Dolenjskega lista in spletnih portalov Dolenjskilist.si in Lokalno.si)
(07) 39 30 500
renata.znidar@dolenjskilist.si

Mirjana Martinovič (občini Novo mesto, Straža)
(07) 39 30 513, 031 263 914
mirjana.martinovic@dolenjskilist.si

Breda Dušič Gornik (gospodarstvo)
(07) 39 30 516, 041 382 581
breda.dusic@dolenjskilist.si

Igor Vidmar (občina Krško, šport, kultura)
(07) 39 30 520, 041 381 675
igor.vidmar@dolenjskilist.si

Mojca Žnidaršič (spletna stran dolenjskilist.si, občina Dolenjske Toplice)
(07) 39 30 518, 041 381 158 
mojca.znidarsic@dolenjskilist.si

Boris Blaić (kriminal, Dolenjske novice)
(07) 39 30 524, 041 225 365
boris.blaic@dolenjskilist.si

Martin Luzar (občine Brežice, Kostanjevica na Krki, Sevnica)
(07) 39 30 520, 041 381 265
martin.luzar@dolenjskilist.si

Lidija Markelj (občine Škocjan, Šentjernej, Šmarješke Toplice)
(07) 39 30 518, 041 381 281
lidija.markelj@dolenjskilist.si

Mirjam Bezek-Jakše (Bela krajina)
041 382 428
mirjam.bezek@dolenjskilist.si

Mojca Leskovšek-Svete (občine Ribnica, Kočevje, Kostel, Osilnica, kmetijstvo)
041 381 728
mojca.svete@dolenjskilist.si

Rok Nose (občine Žužemberk, Trebnje, Mirna, Mirna Peč, Šentrupert, Mokronog - Trebelno) 
040 501 193
rok.nose@dolenjskilist.si