Obvestilo
Cenjene stranke obveščamo, da do nadaljnjega male oglase, osmrtnice in zahvale v časopisu Dolenjski list sprejemamo:
- po e-pošti info@dolenjskilist.si in
- po telefonu 07 39 30 500.

Osmrtnice

Umrla je naša upokojena sodelavka

SLAVKA NOVAK

Novo mesto, Nad mlini 52

Od nje smo se poslovili v soboto, 21. novembra 2020, na pokopališču v Šmihelu. S hvaležnostjo jo bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 87. letu starosti zapustila naša upokojena sodelavka

CIRILA MAZOVEC

iz Novega mesta

Ohranili jo bomo v lepem in trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Dolenjskega lista

ZAHVALA

Vsi padamo. Ta roka, te oči,
vsem je zapisan padec: neizbežno,
a Eden je, ki neizmerno nežno
to večno padanje v rokah drži.
(R. M. Rilke)

V 88. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedi, pradedi, svak in stric

POLDE GRAHEK

iz Novega mesta

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, njegovim Belokranjcem in drugim znancem za tolažilne besede, sožalja, za darovane sveče in cvetje ter darove za sv. maše. Posebej se zahvaljujemo Komunali NM, vodstvu SB NM in njegovim nekdanjim sodelavcem ter g. župniku za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste se poslovili od njega in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

V SPOMIN

Lep jesenski dan
z žalostjo je bil zaznamovan,
utihnil je tvoj glas
in za vedno si odšel od nas.

BRANKO PAVČEK

29. 11. 2004

Podgora 16

Hvala vsem, ki ga imate v lepem spominu in mu prižgete svečko.

Vsi tvoji

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da smo se v ponedeljek, 23. novembra 2020, poslovili od našega sodelavca

MIRKA KIRNA

Šentjernej, COŽ 43

Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Sodelavci ISKRE PIO, Šentjernej

ZAHVALA

Ni te na vrtu več, ne med gredicami,
ni te na polju več, ne med meglicami,
ne več v šumotu voda niti vej,
ni te nikjer več, kjer bila si prej.
(O. Župančič)

V 85. letu starosti se je poslovila naša draga žena, mama, stara mama, prababica in tašča

LJUDMILA BOJANC - MILKA

iz Brezovega loga 6

Ob boleči izgubi se najlepše zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, poslane telegrame in sožalnice, podarjeno cvetje ter sveče. Iskrena hvala g. župniku Virantu za lepo opravljen obred in pevcem zasedbe As. Hvala vsem, ki ste našo mamo imeli radi, ste se od nje iskreno poslovili in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V 89. letu starosti se je od nas poslovila naša draga svakinja in teta

MAJDA TURK

iz Novega mesta, Ragovska ulica 19

Od nje smo se poslovili v ožjem družinskem krogu na pokopališču Šmihel. Velika zahvala gre vsemu osebju travmatološkega oddelka za vso strokovno pomoč, nego in skrb. Hvala patru Tomažu za opravljen obred in vsem, ki ste jo imeli radi in ji kakor koli pomagali.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Spomin na mater pokopano,
komu ni drag, komu ni svet?
Umrje mati vsem prerano,
naj tudi sto dožije let.
(A. Medved)

V 101. letu je zaspala naša ljuba mama, nona,
teta in prijateljica

SLAVKA NOVAK

Novo mesto, Nad mlini 52

Pogreb je bil na pokopališču v Šmihelu 21. novembra 2020 v najožjem družinskem krogu.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo Očetovo šli.
Takrat, zvonovi, zvonite ...
(A. M. Slomšek)

V 92. letu se je poslovil upokojeni krojaški mojster

ANTON SAJE

Novo mesto, Drska 51

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi, ga spoštovali in cenili njegovo delo ter ga v večnost pospremili z molitvijo in mašnimi nameni. Hvala vsem za izrečene besede sočutja. Hvala osebju negovalnega oddelka DSO NM, da ste zanj lepo skrbeli, še posebej pa sestri Mariji, ki nam je omogočila dostojno slovo. Hvala g. Silvestru za duhovno oskrbo in pogrebni obred in ne nazadnje hvala Bogu, da smo bili toliko let deležni očetove dobrote.

Vsi njegovi

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›