Osmrtnice

ZAHVALA

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je za vedno zapustil naš upokojeni sodelavec

MILAN METELKO

Brezovica pri Trebelnem 7, Trebelno

Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Kolektiv TRIMO, d. o. o., Trebnje

ZAHVALA

Ni več trpljenja,
ne bolečine.
Življenje je trudno
končalo svoj boj ...

Poslovil se je

SLAVKO BERGINC

Šegova ulica 11, Novo mesto

Zahvaljujemo se vsem za izrečene besede sožalja in darovane sveče. Posebna zahvala tudi zdravnikom in osebju intenzivne nege Interne bolnišnice NM, pogrebni službi Komunala NM, pevcem za zapete pesmi in g. Jeniču za zaigrano Tišino. Hvala.

Žalujči: žena Mari, sin Boris z družino, hčerka Jana z družino, Urška z Laro in Domnom ter ostalo sorodstvo

ZAHVALA

V 82. letu starosti nas je zapustila naša draga žena, mama, babica in prababica

ANGELA DRENIK

rojena Čemas

iz Velikega Podljubna 3 a v Novem mestu

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in sodelavcem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Lepa hvala Komunali NM, govornici Urški za tople besede slovesa in pevcem skupine AS. Še enkrat lepa hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: mož Franc, otroci Sonja, Franci in Urška, vnuki in pravnuki

V SPOMIN

Ni besed in ni solza, ki bi opisale, kako hudo, kako žalostno in prazno je doma, kako prazno, osamljeno in žalostno je srce najino ... kako osamljena sva.
Ni besed in ni solza, ki bi povedale, kako zelo pogrešava te, kako pogrešava tvojo ljubezen, tvoj objem in tvoj smeh.

BOŽO OMERZU

iz Novega mesta

16. 7. sta minili osamljeni, boleči, temni in dolgi dve leti, odkar si odšel na vožnjo, s katere se nisi več vrnil v najin objem v naš topel in vesel dom. V najinih srcih si živ, živiš in vedno boš živel. Zelo močno te pogrešava.

Katarina in Žiga

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›