Osmrtnice

ZAHVALA

Zdaj se spočij,
izmučeno srce.
Zdaj se spočijte,
zdelane roke.
Zaprte so utrujene oči,
le drobna lučka še brli.

V 83. letu je za vedno odšla v večni mir naša draga mama, babica in prababica

MARIJA KULOVIC

roj. Udovč

iz Stopič

Ob boleči izgubi se najlepše zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sovaščanom, sodelavcem, govornici Jožici, praporščakom in vsem drugim, ki ste jo pospremili na zadnji poti. Hvala za izrečeno sožalje in tolažilne besede, za podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Posebna zahvala gre osebju DSO NM in župniku Tadeju za obiske na domu in pozneje v DSO.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Prišla bo pomlad,
na delo vabila,
ne bo te zbudila,
z nami jokala,
z nami šepetala bo tvoje ime …

V 76. letu starosti nas je nenadoma zapustil naš dragi mož, oče, dedek, tast, brat, stric in boter

ALOJZIJ PETJE

iz Zabukovja pri Mirni

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom za izrečene besede sočutja, sveče, cvetje in sv. maše. Iskrena hvala prvima posredovalcema Nini Anzelj in Marjanu Ajdišku za njun hiter odziv, pogum in vztrajnost. Hvala dr. Matalnu in reševalcu za neizmeren trud. Posebna zahvala gre tudi gasilcem domačega gasilskega društva PGD Zabukovje, gasilcem praporščakom, vsem drugim prisotnim gasilcem, predstavnikom Gasilske zveze Trebnje in Andreju Zupančiču za poveljevanje. Spoštovani tovariši gasilci! Hvala vam, ker ste ga v tako velikem številu in s tako veliko mero spoštovanja pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi šentrupertskemu župniku za lepo opravljen obred in pogrebni službi Blatnik iz Škocjana za izjemno sočuten pristop ter Meliti Blatnik in Vesni Mejaš za prebrana govora. Hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Usoda kruta je hotela,
tebe, MAMA, nam je vzela,
odšla si tja,
kjer ni več trpljenja ne gorja.

V 91. letu je za vedno zaspala naša draga mama, babica in prababica

MARIJA ZAMAN

roj. Krakar

iz Žužemberka, Grajski trg 40

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, darovali sveče, sv. maše in molitev. Iskrena hvala Geni Miklič in osebju Družinske medicine Žagar. Zahvaljujemo se župniku Francu Vidmarju za poslovilne besede in lepo opravljen obred. Hvala DU Žužemberk in govornici Silvi Mohorčič, pevcem Prijatelji iz Šentvida za poslovilne pesmi in pogrebni službi Novak za lepo opravljeno organizacijo pogreba. Hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili k večnemu počitku in jo boste ohranjali v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni, ki smo jo imeli radi

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›