Osmrtnice

ZAHVALA

V 89. letu nas je zapustila naša draga mama, babica, prababica, teta in tašča

ANA PETROVIČ

Kandijska cesta 44, Novo mesto
oskrbovanka DSO Trebnje

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem, prijateljem za izrečeno sožalje, podarjene sveče in zadnji poklon. Posebna zahvala celotnemu osebju DSO Trebnje, kakor tudi enoti Šmarjeta za vso skrb in nego v času bivanja pri njih. Najlepša hvala Kvartetu AS, izvajalcu Tišine in pogrebni službi Komunala NM.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V 84. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, ati, stari ata, brat in tast

FRANČIŠEK MERVAR

Boričevo 4, Novo mesto

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje in sv. maše. Zahvaljujemo se tudi kolektivoma Krka-TSPU ter Dijaškemu in študentskemu domu NM za pomoč. Posebno zahvalo izrekamo g. župniku Stepanu za lepo opravljen poslovilni obred, somaševalcema p. Marjanu ter g. Burgerju in govornici Martini Gorenc za ganljive besede slovesa. Hvala vsem, ki ste se poklonili našemu atu in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Kogar imaš rad, nikoli ne umre,
le nekje daleč, daleč je.
(M. Kačič)

V 82. letu nas je zapustil naš dragi

STANE PADOVAN

iz Novega mesta, Velika Bučna vas 3 a

Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki so se prišli poslovit od njega. Hvala tudi Komunali NM, pevcem in govorniku za lepo opravljen obred. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

V SPOMIN

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umrejo,
le v nas se preselijo,
in naprej, naprej živijo.

5. novembra je minilo žalostno leto, odkar se je od nas poslovil naš dragi mož, ati, dedi, brat, stric in ustanovitelj podjetja Pro Meglič, d. o. o.

VILJEM MEGLIČ

iz Dolenje Nemške vasi 49 pri Trebnjem

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za besede tolažbe, darovane sveče, sv. maše in vse lepe misli, ki ste nam jih v preteklem letu namenili. Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, ga imate v srcu in lepem spominu.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Ni res, da si odšel – nikoli ne boš.
Ujet v naša srca z najlepšimi spomini
boš vsak naš korak spremljal v tišini.

V 77. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedek, stric, bratranec in tast

FRANCI POTOČAR

Dol. Polje 5 pri Dolenjskih Toplicah

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Hvala tudi g. kaplanu za opravljen obred, pogrebni službi Oklešen, pevcem za ganljivo slovo in trobentaču za zaigrano Tišino. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

V SPOMIN

Leta grejo,
oko te išče,
pa te ni.

Mineva četrto leto, odkar nas je zapustil naš dragi

ALOJZ DERČAR

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu.

Žena Kristina

ZAHVALA

Kjerkoli si, povsod sem jaz s teboj,
povsod je s tabo moj pozdrav,
in kjer sem jaz, si tudi ti z menoj,
zato ne misli, da sem sam ostal.
(K. Destovnik Kajuh)

V 64. letu starosti nas je po težki bolezni zapustil naš dragi mož in ati

IVAN GAZVODA

iz Črmošnjic pri Stopičah 28

Iskrena hvala vsem, razen vaščanu Branetu Šerugi in Katji Lazić, ki ste v soboto, 10. 11. 2018, v zadnjih urah težkega slovesa z nami delili neizmerno žalost ob mnogo prezgodnji nenadomestljivi izgubi in s svojo prisotnostjo dostojno izkazali spoštovanje do in počastili življenje našega predragega moža in očeta. Hvala vsem za izrečene besede sožalja in velikodušno denarno pomoč. Zahvaljujemo se tudi za darovane sveče in cvetje, ki mu je bilo iskreno iz pietete do predragega moža in očeta prineseno na dan pogreba. Posebno se zahvaljujemo nekdanjim sodelavcem iz skladišča surovin Krka za izrečeno sožalje, denarno pomoč in podarjene sveče, osebni zdravnici dr. Tereziji Krese za izjemno prizadevno oskrbo in podporo v času bolezni, družini Košir za pomoč in podporo, Jožetu in Štefki Mrvar, nečaku Marjanu in nečakinji Darji za izkazano sočutje in ganljivo slovo, g. župniku Tadeju Kersniču za lepo opravljen obred, pogrebni službi Marije Novak in pevcem za zapete žalostinke. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste ga v času njegove bolezni obiskovali doma in ga spodbujali ter mu bili v oporo ter nam kakorkoli drugače nesebično pomagali. Hvala vsem, ki ste ga za čas njegovega življenja spoštovali in ga cenili kot človeka. Pogrešamo ga.

Žalujoči: žena Fani, hči Janja in sin Janez

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›