Obvestilo
Cenjene stranke obveščamo, da do nadaljnjega male oglase, osmrtnice in zahvale v časopisu Dolenjski list sprejemamo:
- po e-pošti info@dolenjskilist.si in
- po telefonu 07 39 30 500.

Osmrtnice

ZAHVALA

V 71. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi

ŠTEFAN UDOVČ

Zajčji vrh 7

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in prijateljem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Posebej se zahvaljujemo Pogrebni službi Novak, Krki, tovarni zdravil, g. župniku Tadeju Kersniču, pevcem za zapete žalostinke ter trobentaču za zaigrano Tišino.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo vedno ostal.

V 76. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, dedek, tast in brat

JOŽE SLAK

iz Trške Gore 48, Novo mesto

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče ter sv. maše. Iskrena hvala medicinskemu osebju SB NM – visceralni oddelek, g. župniku za lepo opravljen obred, pevcem kvarteta As za zapete pesmi, izvajalcu Tišine ter pogrebni službi Oklešen. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: žena Marija in hči Joži z družino

V SPOMIN

Veseli s teboj smo živeli,
žalostni, ker te več ni,
ostali so živi spomini,
z nami potuješ vse dni.

25. septembra mineva 10 let, odkar nas je zapustil naš dragi mož, brat, oče in dedi

IVAN GRIL

31. 5. 1954–25. 9. 2010

Dobindol 10 a

Hvala za lep spomin nanj, za postanek in lepo misel pri njegovem zadnjem domu.

Vsi njegovi

V SPOMIN

Treba je mnogo preprostih besed
kakor kruh, ljubezen, dobrota,
da ne bi slepi v temi
na križpotjih zašli s pravega pota.
(I. Minatti)

V času, ko nam jesen pogrinja bogato mizo dobrot, je v večnost odšel naš dragi

ALOJZ KRANJC

Rojen je bil na Miklavžev večer pri Bučki na Dolenjskem surovega leta 1940. Revščina, pomanjkanje in želja po svetli prihodnosti so ga pospremili daleč na sever Nemčije, kjer si je z ženo Birgit ustvaril dom in družino. Rad se je vračal domov, ljubil je preproste ljudi in do zadnjega je nesebično razdajal sadove svojega trdega dela. Pokopan je v Nemčiji, v naših srcih pa zanj gorijo svetle lučke dragocenih spominov na strica Lojza.

Žalujoči: njegovi iz Laz

ZAHVALA

Umrl je naš upokojeni sodelavec

ŠTEFAN UDOVČ

oskrbovanec Doma upokojencev in oskrbovancev Impolca

Od njega smo se poslovili v četrtek, 17. septembra 2020.
S hvaležnostjo ga bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›