Osmrtnice

V SPOMIN

Ob peti obletnici odhoda v večnost
najine prijateljice

LILI PILETIČ, dr. med.

se spominjava vseh dragocenih skupnih trenutkov,

Irena in Kata

ZAHVALA

Končane skupne so poti …
v spominu so ostale,
kot biser dni,
kot sen noči,
čas jih več ne rani …

V 102. letu starosti se je od nas poslovil naš dragi

RUDI MRAZ

iz Novega mesta, Klemenčičeva ulica 11

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in sosedom za izrečeno sožalje, podarjene sveče in ostale darove ter vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. Posebna zahvala DSO NM za skrbno nego v času njegovega bivanja, ravno tako hvala negovalkam DSO za pomoč pri oskrbi na domu, pogrebni službi Komunala NM, pevcem za lepe pesmi ter ge. Šepetavc za poslovilne besede. Vedno bo ostal z nami v naših mislih.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Veseli s teboj smo živeli,
žalostni, ker te več ni ...
Ostali so živi spomini,
z nami potuješ vse dni.

V 55. letu nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi

BOJAN BOBNAR

iz Novega mesta

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za vso podporo v težkih trenutkih. Hvala intenzivnemu oddelku SB NM, dr. Stariču in dr. Kapšu, nevrološkemu oddelku LJ ter govornikoma za tople besede. Iskrena zahvala tudi Tiskarni NM, Adrii, Revozu, OC Preskar, duhovniku ter pogrebni službi za lepo opravljen pogreb.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

Z bolečino v srcu smo se poslovili od našega dragega očeta, starega ata, pradedka in tasta

FRANČIŠKA NOVAKA

1932–2021

iz Žužemberka, Grajski trg 20

Iskrena hvala vsem, ki ste nam v najtežjih dneh kakor koli pomagali, sočustvovali z nami ter nam izrazili ustno in pisno sožalje. Zahvaljujemo se za vso darovano cvetje, sveče in sv. maše. Še posebej se zahvaljujemo g. župniku Francu Vidmarju za lepo opravljen obred, pogrebni službi Novak iz Rebri za organizacijo pogreba, pevcem in izvajalcu Tišine ter govornici sosedi mag. Jelki Mrvar za lepe poslovilne besede. Hvala tudi osebju iz novomeške urgence, vsem sosedom, prijateljem, sodelavcem in krajanom. Hvaležni smo vsem, ki ste z nami z bolečino v srcu pospremili našega ateta na zadnjo pot.

Žalujoči: vsi, ki smo te imeli radi

ZAHVALA

Sporočamo žalostno vest, da se je v 85. letu od nas poslovila mama in stara mama

ANTONIJA TURK

iz Gorenjega Maharovca 13

Za vedno bo ostala z nami, saj vsa njena skrb, ljubezen in trud ostajajo za njo.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Celo življenje si garal,
vse za dom in družino dal.
Povsod ostale so sledi
tvojih pridnih rok.

V 71. letu starosti nas je zapustil naš dragi

FRANC KRAKAR

iz Dolenjskih Toplic, Meniška vas 64

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za podarjene sveče in izrečeno sožalje. Posebna zahvala SB NM za vso nudeno pomoč, ki so mu jo nudili takrat, ko jo je najbolj potreboval. Hvala patronažni službi, ge. Barbari in g. Gregorju za pomoč pri oskrbi na domu. Zahvaljujemo se g. župniku za tolažilne besede ob slovesu. Zahvala gre tudi sodelavcem Tobačne Ljubljana in C & A za cvetje in sveče.

Zelo ga bomo pogrešali.

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›