Osmrtnice

ZAHVALA

Tiho, brez slovesa si odšel,
a spomin na tebe v naših srcih
večno bo živel.

V 94. letu starosti nas je zapustil naš dragi oče, dedi, pradedek, tast, brat, stric in boter

FRANČIŠEK BLAŽIČ

iz Štravberka 3 nad Otočcem

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom ter preostalim znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje, sv. maše ter denarno pomoč. Iskrena zahvala pogrebni službi Blatnik, cvetličarni Cvetje Neža, g. župniku za opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, rogistom, Konjeniškemu društvu Sveti Jurij Grčevje, LD Otočec ter preostalim prisotnim lovskim družinam. Iskrena hvala tudi govorcema, vnukinji Marjani ter g. Pavlinu za izrečene besede ob slovesu. Prisrčna hvala vsem, ki ste se poklonili našemu Frančišku in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Še enkrat iskrena hvala vsem, tudi tistim, ki jih nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Kdor živi v srcu svojih
dragih, ni mrtev,
še naprej ostaja navzoč
v njihovem življenju.
(I. Kant)

V 90. letu je umrla naša draga

ANTONIJA STRUNA

iz Velike Cikave 12

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in sodelavcem svojcev za izrečeno sožalje, poslovilne besede ob grobu in vse darove. Hvala župniku in pogrebni službi za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›