Osmrtnice

Umrla je naša upokojena sodelavka

NADA RAVNIKAR

Hrastje 4, Mirna Peč

Od nje smo se poslovili v četrtek, 17. maja 2018, na pokopališču v Srebrničah.
S hvaležnostjo jo bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

ZAHVALA

V 89. letu nas je zapustila naša draga

MARIJA VIDMAR

z Mirne

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri organizaciji pogrebne slovesnosti, in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala tudi osebju DSO Trebnje za oskrbo v času bivanja pri njih.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Je čas, ki da …
Je čas, ki vzame …
Je čas, ki celi rane …
In je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

V 73. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi mož, oče, dedi, tast, brat in stric

VIKTOR ZUPANČIČ

1946–2018

iz Hudej 3

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih slovesa stali ob strani, nam izrekli sožalje, darovali sveče, cvetje, sv. maše ter ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala tudi pogrebni službi Marija Novak, lovskim kolegom ter duhovnemu pomočniku Slavku Kimovcu za lepo opravljen obred, govornikoma za ganljive besede slovesa in pevcem za zapete pesmi. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 82. letu nas je zapustil

FRANC GRUBAR

iz Tržiške ulice 4 v Novem mestu

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem, sodelavcem ter članom Kluba prijateljev IMV za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče ter darovane sv. maše. Najlepše se zahvaljujemo tudi Odseku za intenzivno medicino Internega oddelka in Infekcijskemu oddelku za skrb in nego v zadnjih dneh bolezni. Hvala tudi pevcem in g. župniku za lepo opravljen obred.

Žalujoči: vsi njegovi

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›