Obvestilo
Cenjene stranke obveščamo, da do nadaljnjega male oglase, osmrtnice in zahvale v časopisu Dolenjski list sprejemamo:
- po e-pošti info@dolenjskilist.si in
- po telefonu 07 39 30 500.

Osmrtnice

Zaman je bil tvoj boj,
zaman vsi dnevi tvojega trpljenja,
bolezen je bila močnejša od življenja.

ZAHVALA

Ob boleči in prerani izgubi našega dragega

ROMANA NARAGLAVA

iz Gornjega Pijavškega 1

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, tolažilne misli, cvetje, sveče in denarno pomoč. Posebna hvala tistim, ki ste bili z nami v najtežjih trenutkih njegovega življenja. Hvala patronažni sestri Željki za pomoč in obiske na domu, g. župniku Mitji za poslovilne besede in lep pogrebni obred, pogrebni službi Kostak za organizacijo pogreba, pevcem iz Brestanice za zapete pesmi in izvajalcu zaigrane Tišine. Zahvala tudi Romanovemu podjetju Art&event iz Gradca v Avstriji, podjetju in sodelavcem Evrosad Krško, še posebej enoti 2, in podjetju Iskra PIO Šentjernej ter vsem, ki niste bili posebej imenovani in ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi poslednji poti.
Pustil nam je mnogo prijetnih spominov in zgodb, o katerih bomo govorili še mnoga leta.
Verjamemo, da bodo spomini nanj in na njegovo delo ostali živi in večni.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

Ugasnila je luč življenja,
se prižgala luč spomina,
ko ostaja v srcu tiha,
skrita bolečina.

V 72. letu se je od nas poslovil

RAJKO KAMIN

Razbore 2, Velika Loka

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in sodelavcem za izrečeno sožalje, darovane sveče in sv. maše. Zahvaljujemo se pogrebni službi Novak, pevcem, izvajalcu Tišine, gasilcem in g. župniku za lepo opravljen obred. Posebna zahvala tudi zdravstvenemu osebju ZD Trebnje in SB NM. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 81. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga mama, babi, sestra in teta

ANGELA BOŽIČ

iz Dolža – Jesenovec 23, Novo mesto

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izraženo sožalje, vsestransko pomoč, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Zahvala tudi pogrebni službi Oklešen, pevcem in župniku za lepo opravljen poslovilni obred. Iskrena hvala vsem za vsak trenutek, ko ste nam stali ob strani, ko je naše srce jokalo zaradi boleče izgube, ter vsem, ki ste pokojno imeli radi in jo ohranjate v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›