Osmrtnice

ZAHVALA

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo in naprej živijo,
so tu in tu ostanejo.

V 58. letu nas je zapustil naš dragi

JOŽE LEGAN

iz Gornjega Kota pri Dvoru

Ob boleči izgubi izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, vaščanom in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče, darovane sv. maše in vso pomoč. Zahvala gre tudi zdravstvenemu osebju UKC Ljubljana, kirurškemu in intenzivnemu oddelku za izkazano skrb in nego v času bolezni. Hvala prijateljici Eriki za poslovilne besede, duhovniku za lepo opravljen obred, pevcem, pogrebni službi Novak z Rebri in vsem, ki ste našega dragega pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 78. letu starosti nas je zapustil naš predragi mož, oče, tast, dedek, pradedek, brat, stric in boter

FRANC LUZAR

(24. 11. 1941–22. 11. 2019)

iz Zapuž 2 v Šentjerneju

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in prijateljem, ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani. Hvala vsem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Posebna zahvala gre pogrebni službi Blatnik, govornici, pevcem in g. kaplanu za lepo opravljen obred. Dragi Franc, hvala ti za vse in naj ti bo lahka zemlja.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Bil je lep jesenski dan,
a z žalostjo zaznamovan,
utihnil je tvoj glas
in za vedno si odšel od nas.

V 85. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedi, pradedi, tast, brat in stric

VINCENC RABZELJ

iz Dolenjskih Toplic

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom za izrečeno sožalje, podarjene sveče in cvetje. Hvala njegovi osebni zdravnici, zdravstvenemu osebju SB NM – dializni oddelek in nevrološkemu oddelku za lajšanje bolečin v zadnjih urah njegovega življenja. Hvala združenju šoferjev, pevcem za zapete žalostinke ter g. župniku za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih pomagali, a vas nismo posebej imenovali, ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›