Osmrtnice

ZAHVALA

V 72. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, tast, stari oče, brat in stric

JOŽE MARKOVIČ

iz Zagrada pri Škocjanu

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za vso pomoč in podporo. Hvala za darovane sveče, rože, sv. maše in izrečeno sožalje. Hvala tudi g. župniku Tonetu Dularju za lepo opravljen obred, gasilcem PGD Zagrad, pogrebni službi Blatnik, pevcem in negovalkam iz DSO NM. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Nekje na Dolenjskem so kraji,
hiša, vinograd, košček polja …
Tam so meseci sami maji,
tam sem nekoč bil doma.
(T. Pavček)

V 77. letu starosti nas je nepričakovano in prezgodaj zapustil naš dragi mož, oče in dedi

JOŽE ŽAGAR

iz Jagodnika 2 pri Trebelnem

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem, ki ste bili z nami v teh težkih trenutkih, nam izrazili sožalje in očetu v spomin poklonili cvetje, sveče, sv. maše in namenili denar za dobrodelne namene. Posebna zahvala osebju kirurškega oddelka novomeške bolnišnice, ki je storilo vse, da bi našega dragega očeta ohranilo pri življenju. Še enkrat hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Za lepo opravljeno pogrebno slovesnost hvala pogrebni službi Blatnik, g. župniku, govorniku Martinu Luzarju za ganljive besede slovesa in pevcem za občuteno zapete pesmi.

Žalujoči: žena Tončka, otroci Jožica, Tone, Tomaž, Boštjan in Branko z družinami

V SPOMIN

Mineva žalostno leto, odkar nas je zapustila naša draga

IVANA GOLOB

Sela 3, Šentjernej

Hvala vsem, ki se je spominjate, ji prižigate sveče ter postojite ob njenem grobu.

Vsi njeni

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›