Osmrtnice

ZAHVALA

Vse je večno, kar nastane, rojstvo je močnejše od smrti,
vztrajnejše od obupa in samote, silnejše od hrupa in greha,
slovesnejše od zavrženosti. Nikoli ne bom prenehal biti. Nikoli.
E. Kocbek (1977)

V 89. letu starosti se je od nas poslovila naša draga mama, tašča, babica, prababica, teta in svakinja

ANGELCA MARINČIČ

iz Simončičeve ulice 9, Trebnje

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v zadnjih mesecih maminega trpljenja pomagali, da je bil njen prehod v večnost mirnejši. Hvala vsem, ki ste se poklonili njenemu spominu, ji darovali sveče, sv. maše, molitev in nam izrekli besede tolažbe, mamo pa z darovano sv. mašo g. župnika in pevcev pospremili na pot v brezčasje.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Dehtečih majskih rož bomo v šopek povili,
jih zlati mami na grob položili
in ji tiho, tiho potožili,
kako joče srce,
prežeto le še s spomini.

V 94. letu nas je zapustila ljuba mama, babica, prababica, tašča, sestra, svakinja, teta, botra in soseda

ALOJZIJA SUŠA

iz Cerovca pri Trebelnem

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem in kolektivu Ensi, d. o. o., za izrečene besede sočutja. Hvala za podarjeno cvetje, sveče in darovane sv. maše. Zahvaljujemo se župniku za opravljen obred, pogrebni službi Blatnik za organizacijo zadnjega slovesa, pevcem za zapete njej najljubše pesmi, izvajalcu Tišine in ge. Meliti za čutno prebran govor. Iskrena hvala osebju ZB Trebnje in SB NM za lajšanje bolečin. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›