Osmrtnice

ZAHVALA

Tam, kjer si ti, ni sonca in ne luči,
le tvoj nasmeh nam v srcih še živi.
Nihče ne ve, kako boli,
ko se zavemo, da te več ni.

V 84. letu starosti me je zapustil dragi mož

JOŽE BARBIČ

iz Brezovega loga 12, Novo mesto

Ob boleči izgubi izrekam iskreno zahvalo prijateljem, sosedom iz Brezovega loga ter znancem za tolažilne besede, izrečeno sožalje in sveče. Posebna hvala pogrebni službi Oklešen in pevcem AS za ganljive poslovilne besede in zapete žalostinke. Hvala vsem, ki so ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala, dragi mož, za vse.

Žalujoča žena Karolinca in vnuk Matic

ZAHVALA

Šla bom tja,
napolnila bom srce s spomini,
le ti ostali so mi lepi in edini.
Šla bom tja,
v mislih vse še enkrat doživela,
spomine vse v večnost s sabo bom vzela.
(A. Klemenčič)

Svojo življenjsko pot je v 87. letu starosti sklenila naša draga mama

IVANA URŠIČ

Prečna 28, Novo mesto

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem za tolažilne besede ob slovesu, podarjeno cvetje, sveče, sv. maše ter darove za cerkev. Posebna zahvala DSO NM, županu Gregorju Macedoniju, poveljstvu TERP 72. brigade vojašnice Franca Uršiča NM in pastoralnemu asistentu Slovenske vojske Maticu Vidicu, območnima organizacijama OZVVS Dolenjske in Trebnjega, Društvu vojnih invalidov, DU Prečna, RK Prečna in sodelavcem Revoza. Hvala pogrebni službi Komunala za organizacijo pogreba, trobentaču za odigrano Tišino, pevcem za lepo zapete pesmi, vsem govornikom za poslovilne besede ter g. župniku Jožetu Mervarju za pogrebno slovesnost in molitve. Vsem preostalim neimenovanim, ki ste bili v zadnjih trenutkih z nami in ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti ter jo boste ohranili v lepem spominu, iskrena hvala.

Vsi njeni

ZAHVALA

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo za vedno ostal.

V 94. letu nas je zapustil naš dragi oče, stari oče, pradedek, tast in stric

VINCENC ŠUŠTERIČ

iz Šmarjete 53, Šmarješke Toplice

Vsi njegovi najbližji izrekamo zahvalo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Zahvaljujemo se strežnemu osebju DSO Trebnje, enota Šmarjeta, SB NM, dr. Borisu Pogačarju, g. župniku za lepo opravljen obred, PGD Šmarjeta, pogrebni službi Blatnik, pevcem za zapete žalostinke ter govorniku za besede slovesa. Hvala vsem, ki ste imeli našega očeta radi in ga pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›