Osmrtnice

ZAHVALA

Ko nekoga za vedno izgubiš,
ko odnese s seboj del tebe,
šele takrat se zaveš,
da ga imaš rad bolj kot sebe.

V 69. letu starosti nas je zapustil naš dragi

JOŽEF KORELC

iz Šentruperta, Straža 21 a

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, ga obiskovali, izrekli sožalje, darovali sveče, cvetje, sv. maše in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala, ker ste ga imeli radi.

Žalujoči: Vsi njegovi

ZAHVALA

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši.
Pustila velik si pečat,
nisi čakala pomlad,
odšla v večni si pokoj,
nemir naš vzela si s seboj.

V 69. letu nas je po težki bolezni zapustila naša draga

MAJDA CVELBAR

rojena Kocjan

iz Vidmarjeve ulice 21, Novo mesto

Z veliko žalostjo se ob boleči izgubi drage Majde zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in vsem ostalim za nesebično pomoč, tolažilne besede in iskren stisk rok, za darovano cvetje, sveče in denarne prispevke. Hvala vsem, ki ste bili del njenega življenja, ki ste jo imeli radi in bili skupaj z nami na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA

Ljubil si nas
in mi smo te ljubili.
Ostal boš z nami,
nikoli te ne bomo pozabili.

Nepričakovano nas je zapustil

STANKO JORDAN

upokojeni trgovski poslovodja iz Kostanjevice na Krki

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se od njega spoštljivo poslovili, in za vse, kar ste mu darovali. Hvala za neštete stiske rok in objeme sočustvovanja. Hvaležni smo sosedom, sorodnikom, prijateljem in znancem, krajanom in vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih pomagali in nam stali ob strani. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala velja g. župniku Jožetu Miklavčiču in g. dekanu Antonu Trpinu, g. Miru Drobniču in ge. Meliti Skušek za izbrane besede poslovilnega nagovora, pevcem in glasbenikom za ubrano spremljavo žalne slovesnosti, članom gasilskega društva, planinskega društva, društva vinogradnikov, sodelavcem, učencem in staršem 3. a razreda OŠ Kostanjevica, cvetličarni Colarič in gostilni Žolnir.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je ...

V ponedeljek, 7. oktobra, smo se na pokopališču v Dolenji Straži poslovili od naše drage

MARIJE POGLAVC

Resa 6

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, sodelavcem, prijateljem in znancem za vse tolažilne besede, vsak stisk rok, podarjeno cvetje in sveče. Hvala osebju OI Ljubljana, DSO in SB NM, patronažni sestri Vlasti Femc za vso pomoč, g. župniku za lepo opravljen obred, pevcem skupine As za zapete žalostinke, trobentaču, vnukiji Anji za ganljive besede slovesa, cvetličarni Florami ter pogrebni službi Sašo in Mateji Novak iz Straže za vso organizacijo pogreba. Iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo spoštovali, jo pospremili na zadnjo pot in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: Vsi njeni

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›