Osmrtnice

ZAHVALA

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
T. Pavček

Življenjsko pot je sklenil

CIRIL JARNOVIČ

iz Drske 17, Novo mesto

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem, ki ste bili z nami v teh težkih trenutkih slovesa, nam izrazili sožalje in očetu v spomin namenili cvetje, sveče in prispevke v dobrodelne namene. Posebno se zahvaljujemo osebni zdravnici dr. Zorici Milić, urološkemu oddelku SB NM, patronažni sestri Majdi, OI Ljubljana in službi za pomoč na domu DSO NM za nego in skrb v času njegove bolezni.

Žalujoči: žena Betka, hčerki Majda, Darja in sestra Meri z družinami

ZAHVALA

V 89. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedek in pradedek

JOŽEF LEŠNJAK

iz Šmarja pri Šentjerneju

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, bivšim sodelavcem in prijateljem za izrečeno sožalje in sveče. Posebna zahvala članom godbe, oktetu, pritrkovalcem, govornikoma ter g. župniku za lepo opravljen obred. Še enkrat hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Umrl je naš upokojeni sodelavec

FRANC HROVAT

z Uršnih sel, Vaška cesta 11

Od njega smo se poslovili v sredo, 18. julija 2018, na pokopališču na Uršnih selih. S hvaležnostjo ga bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

ZAHVALA

Kakor valovi na obalni prod
tako trenutki naši v nič hite;
val valu za seboj napravi pot
in temu drug za drugim vsi slede.

V 82. letu starosti nas je zapustil naš dragi

PETER BUKOVEC

iz Birčne vasi 9a

Vsem, ki ste v težkih trenutkih bili z nami in z nami žalovali ter ga pospremili na njegovi zadnji poti, se iskreno zahvaljujemo.

Žalujoči: vsi njegovi

V SPOMIN

dragemu

BOŽU OMERZUJU

Minilo je 365 žalostnih, praznih in dolgih dni, odkar te več tukaj z nama ni. Kadarkoli stopiva h grobu, naju spreleti vprašanje, ali te kaj zebe ... Ko se ozreva v nebo, se vedno vprašava, ali naju slišiš ... Ko nama je prehudo, te prosiva, da si z nama ... Kamor koli se ozreva v tem življenju, čutiva grenko bolečino in veliko praznino.

Poljub, objem v nebesa tebi, dragi Božo, pošiljava tvoja Katarina in Žiga
ter družina Kovačič

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›