Osmrtnice

Umrl je naš upokojeni sodelavec

JOŽEF VERCE

Postaja 59, Mirna Peč

Od njega smo se poslovili v torek, 17. septembra 2019, na pokopališču v Mirni Peči. S hvaležnostjo ga bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

ZAHVALA

V 73. letu nas je zapustila naša draga žena, mama, babica in prababica

LUDVIKA MARIJA NOVAK

iz Bršljina 8

Iskreno se zahvaljujemo vsem in vsakemu posebej, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Posebej se zahvaljujemo g. župniku za lepo opravljen obred.

Žalujoči: vsi njeni

V 89. letu starosti nas je zapustila

HILDA KOVAČIČ

roj. Kren

iz Lastovč, Novo mesto

.

Žalujoči: sestre Mira, Polonca, Jana in brata Bogdan ter Janez

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›