Osmrtnice

Veliko prezgodaj se je končala življenjska pot naše sodelavke

ANICE HLEBEC

iz Gribelj 7, Gradac

Od nje smo se poslovili v petek, 23. julija, na pokopališču v Gribljah. Ohranili jo bomo v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

ZAHVALA

Srce je omagalo,

tvoj dih je zastal,

a nate spomin bo

za večno ostal.

V 87. letu starosti se je od nas poslovil

FRANC ŠTRAVS st.

Meniška vas 21, Dolenjske Toplice

Ob boleči izgubi dragega moža in očeta se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem in sodelavcem SIDG in GG NM za izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje in sv. maše. Posebna zahvala gre tudi pogrebni službi Oklešen ter pevcem za zapete pesmi. Zahvaljujemo se g. kaplanu Mateju Gnidovcu za pogrebni obred. Hvala vsem za pomoč v najtežjih trenutkih in vsem, ki ste se prišli poslovit in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
(J. W. Goethe)

V 80. letu nas je zapustil naš dragi

FRANC ZORAN

iz Gorenje vasi pri Šmarjeti

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala vsem, ki se ga boste spominjali.

Žalujoči: vsi njegovi

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›