Osmrtnice

ZAHVALA

Skrb, delo in trpljenje
tvoje je bilo življenje,
bolečine in trpljenje si prestala,
zdaj lahko v grobu boš spala.

V 97. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica in prababica

DOROTEJA JARC

po domače Frankova Tilka

Dol. Ajdovec 13 a pri Dvoru

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem ter vsem preostalim za izrečeno sožalje, podarjene maše, cvetje in sveče. Posebna zahvala Domu Ivaneš v Gabrju za oskrbo ob težki bolezni, g. župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi Novak z Rebri, pevcem ter sosedama Anici in Micki. Še enkrat hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V 74. letu starosti se je poslovil dragi mož, oče, stari oče, tast in brat

ANTON MIKLIČ

iz Sadinje vasi 39 pri Dvoru

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za vso pomoč in podporo. Hvala za darovane sveče, rože, sv. maše in izrečeno sožalje. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

V SPOMIN

19. septembra je minilo žalostno leto, odkar nas je mnogo prezgodaj zapustila naša draga

VERA SMODEJ

Odšla si, hiša je prazna brez tebe, a v naših srcih še vedno živiš in boš vedno živela. Tvoja dobrota, neizmerna nesebičnost in skrb za bližnje bo ostala večno v naših spominih. Radi te imamo, Vera. Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu, ji prižigate sveče ter jo hranite v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

Ne bojim se smrti. Imam čisto vest,
v življenju nisem nikomur škodovala,
če sem pa mogla, sem pomagala.

ZAHVALA

V 95. letu se je od nas poslovila mami, nona in teta

ANA MARIJA SMRKE

Interniranka Raba, Ravensbrucka, vojna veteranka

Novo mesto, Šegova 16

V družinskem krogu smo se od nje poslovili 15. septembra 2018 na šmihelskem pokopališču. Hvala vsem, ki ste nam izrekli sožalje, prinesli sveče in cvetje. Hvala osebju DSO NM, posebno še osebju dementnega in negovalnega oddelka, ki ste v zadnjem desetletju zanjo skrbeli in jo negovali ter s tem lajšali vsakdanjik njej in nam, ki smo jo obiskovali. Hvala pogrebni službi Komunale Novo mesto za lepo izvedeno pogrebno slovesnost.

Žalujoči: hčerki Darinka in Ida z družino ter preostalo sorodstvo

Umrla je naša upokojena sodelavka

SONJA PRAZNIK CUJNIK

Ob Težki vodi 42, Novo mesto

Od nje smo se poslovili v četrtek, 13. septembra 2018, na pokopališču v Šmihelu.
S hvaležnostjo jo bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›