Osmrtnice

V SPOMIN

Več ne trpiš, počivaj.
Nič več te ne boli,
svet postal je mrzel, prazen ...
Ko tvoje zaželimo si bližine,
gremo tja, v ta mirni kraj tišine,
tam srce se tiho zjoče, saj verjeti noče,
da te več med nami ni.
Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te čutimo ...
Ivan, med nami si!

9. marca je minilo žalostno leto, odkar nas je zapustil naš dragi

JANEZ REBSELJ

iz Šentjakoba 3, Šentjernej

Iskrena hvala vsem, ki se ga radi spominjate, obiskujete njegov prerani grob in mu prižigate sveče.

Žalujoči: vsi njegovi

V SPOMIN

na drage starše

ANTONIJO in IVANA KOVAČIČ

iz Zameškega 21

Hvala vsem, ki postojite ob njunem grobu, prižgete svečko in ju ohranjate v lepem spominu.

Vsi njuni

V SPOMIN

Tam, kjer si ti,
ni sonca, ne luči.
Le tvoj nasmeh v srcih še vedno nam živi,
a nihče ne ve, kako zelo boli.

17. marca mineva 15. leto, odkar nas je zapustil dragi mož, ati in dedek

IVAN VIDMAR

 

iz Drame pri Šentjerneju
(2004–2019)

Iskrena hvala vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem grobu in mu prižgete svečko.

Žena Mimi ter hčerke Irena, Marina, Silva in Janja z družinami

ZAHVALA

V 87. letu nas je zapustil oče, dedek in pradedek

STANISLAV PEKOLJ

Rižnarjev ata iz Zagorice pri Dobrniču

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sodelavcem za izrečeno sožalje, darovane sveče in sv. maše. Posebna zahvala vaščanom Zagorice za ganljivo slovo od ljubega doma. Hvala int. oddelku SB NM, dr. Elizabeti Žlajpah, dr. Zdenki Ropret za dolgoletno zdravniško oskrbo. Zahvala g. župniku Milošu Koširju in drugim duhovnikom, ki so darovali sv. mašo in našega ata tako spoštljivo pospremili k večnemu počitku. Zahvaljujemo se oktetu Lipa, pogrebni službi Novak iz Žužemberka za organizacijo pogreba, vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti, ga imeli radi ter se ga boste spominjali.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Bremena življenja te niso zlomila,
bolezen iz tebe vso moč je izpila.

Na pragu 90. rojstnega dne nas je za vedno zapustila naša mama, sestra, babica in prababica

MARIJA KUPLENIK

roj. Bojanec

iz Vrha pri Pahi 4

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno ustno in pisno sožalje, darovane sveče, sv. maše in cvetje. Iskrena hvala sodelavcem podjetja Ferro Črtalič, nogometnemu klubu Paha, pogrebni službi Oklešen, pevcem, govornikoma g. Florjančiču in vnuku Anžetu, trobentaču g. Alešu, društvu upokojencev ter g. župniku za lepo opravljen obred. Še enkrat hvala vsem, ki ste nam pomagali in nam stali ob strani ter našo mamo pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njeni

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›