Odpadna embalaža KEMSO se bo v Novo mesto vrnila kot higienski papir

23.10.2015 | 12:45

Projekt so včeraj predstavili na OŠ Bršljin, kamor so otroci že zjutraj začeli prinašati zbrano odpadno embalažo.

Projekt so včeraj predstavili na OŠ Bršljin, kamor so otroci že zjutraj začeli prinašati zbrano odpadno embalažo.

Komunala Novo mesto je prvo komunalno podjetje v Sloveniji, ki sodeluje v pilotnem projektu zapiranja snovnega kroga odpadne kartonske embalaže mleka, sokov in ostalega (KEMSO oz. embalaža Tetra Pak). S posebej zasnovanimi aktivnostmi bo do konca leta spodbujala šole in gospodinjstva, da bodo ločeno zbrali in oddali čim več odpadne KEMSO. S tem bodo sledili cilju, da Novo mesto postopoma vzpostavi lasten zaprti snovni krog in tako dolgoročno zagotovi dovolj surovine za izdelavo higienskega papirja za lastne potrebe.

Komunala Novo mesto opravlja komunalne storitve za osem občin, v katerih živi 65.000 prebivalcev. Ti v rumene zabojnike ali rumene vreče odvržejo 220 ton embalaže mleka in sokov na leto. Iz tolikšne količine KEMSO je mogoče izdelati 98 ton higienskega papirja. To pa je količina, ki jo na leto porabijo lokalne javne ustanove, kot so občina, šole, vrtci, zdravstveni domovi, knjižnice in druge organizacije. Za izdelavo tolikšne količine papirja je treba posekati približno 45 hektarov gozda. Če bi vso odpadno KEMSO na območju Komunale Novo mesto reciklirali v higienski papir, bi zadostili prav vsem lokalnim potrebam in ohranili 1.100 dreves. Komunala Novo mesto se je zato odločila, da kot prva pristopi k takšnemu načinu ohranjanja okolja in postane partner pilotnega projekta.

Ključni partnerji v krogotoku zapiranja snovnega toka odpadne embalaže KEMSO v Novem mestu so: Komunala Novo mesto, DROE Unirec, družba Lucart terskupnost EKO INICIATIVA:

Kako poteka zapiranje snovnega kroga odpadne embalaže KEMSO v Novem mestu?
Ko jo izpraznite, očistite, zložite in dosledno ločite v rumeni zabojnik za odpadno embalažo, jo Komunala Novo mesto odpelje v zbirni center. Tam jo prevzame Unirec, družba za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), in jo odda v nadaljnjo predelavo specializiranemu podjetju Lucart. Iz nje izločijo celulozo in jo uporabijo kot sekundarno surovino za izdelavo higienskega papirja. Te izdelke prebivalci Novega mesta in okoliških občin ponovno uporabijo v šolah, trgovskih centrih in domovih, ki so se zato včlanili v skupnost EKO INICIATIVA. S tem je sklenjen snovni krog.

Niko Kumar iz EKO INICIATIVE pravi: »Komunalni snovni krog, ki se vzpostavlja v osmih novomeških občinah bo prvi, v katerem bodo občani z doslednim ločevanjem sedaj tudi aktivno poskrbeli za surovino, iz katere se bo nato v rednem industrijskem postopku namensko izdelal higienski papir,  namenjen uporabi v domači občinski infrastrukturi – pri obstoječih in bodočih članih EKO INICIATIVE. To je praktičen prikaz trajnostnega poslovanja in življenja.«

V projekt vključene izbrane šole in občani
Komunala Novo mesto je oktobra v projekt najprej vključila štiri izbrane osnovne šole, na katerih je organizirano razredno tekmovanje. Učenci so prejeli namenske vrečke, v katere doma dosledno in pravilno ločujejo odpadno KEMSO. Na zbirne dni – ti bodo do konca letošnjega leta štirje – zbrano embalažo prinesejo v šolo, kjer jo predstavniki komunalnega podjetja pregledajo in ocenijo z nalepko KEMSO. Razred, ki bo na koncu zbral največ nalepk, ki bo  torej najbolj vestno, dosledno in pravilno ločeval izbrano odpadno embalažo, bo zmagovalec in bo prejel nagrado.

Priložnost za sodelovanje pa bodo imeli tudi občani. Na zbirno mesto Komunale Novo mesto bodo lahko prinesli vrečo z ločeno zbrano odpadno embalažo KEMSO, za kar bodo prejeli nagrado: papirnate robčke iz predelane celuloze, ki jih bo podarila skupnost EKO INICIATIVA.

Zapiranje snovnih tokov ohranja naravne vire in optimizira procese ravnanje z odpadki

Zapiranje snovnih tokov ali t. i. krožno gospodarstvo je ena glavnih usmeritev Evropske unije v prihodnjih letih, saj naša poraba že dvakratno presega razpoložljive naravne vire. Za uresničevanje krožnega gospodarstva obravnavamo življenjski cikel izdelkov in njihovih sestavnih materialov ter opredelimo, kolikšen delež tega materiala je mogoče ponovno uporabiti in v kakšni obliki. To pomeni, da iz odpadka nastane nova surovina za nov izdelek.

Katja Slokan, direktorica DROE Unirec, pojasnjuje: »Prvi primer tovrstnega naprednega zapiranja snovnih tokov v Sloveniji, kjer iz odpadne embalaže nastane nova, reciklirana embalaža za enak namen, je projekt Plastenka za plastenko. Kar polovica plastenke je izdelana iz slovenskih recikliranih plastenk, s tem pa se je njen ogljični odtis zmanjšal za 60 odstotkov. Drugi primer zapiranja snovnih tokov pa je projekt KEMSO dosledno za naš higienski papir, pri katerem gre za dosledno ločevanje, zbiranje in usmerjeno predelavo odpadne embalaže Tetra Pak, s čimer pridobivamo surovine za izdelavo novih izdelkov za drugačno uporabo.«

V Novem mestu se tako postavljajo temelji novega projekta zapiranja snovnih tokov odpadne embalaže KEMSO. Cilj partnerjev je, da se tak model čim prej prenese na celoten slovenski trg.

Iz predelanih celuloznih vlaken odpadne KEMSO nastane higienski papir

Ena od ključnih surovin za izdelavo embalaže KEMSO, poznane tudi kot embalaža Tetra Pak, je celuloza, ki jo primarno pridobimo s predelavo lesa. Sekundarno pa to surovino dobimo tudi z reciklažo odpadne embalaže KEMSO. S tem lahko pridobimo do 60 odstotkov kakovostne celuloze ter tako ohranimo pomemben delež gozdov, ki bi jih sicer morali posekati.

Iz odpadne embalaže KEMSO nastanejo novi izdelki, ki pa imajo drugačen namen uporabe, med drugim higiensko-papirna konfekcija, kot so papirnati robčki, papirnate brisače in toaletni papir.

O partnerjih:

Komunala Novo mesto je javno podjetje, ki ga je ustanovilo osem občin na območju Novega mesta in okolice, v katerih kot upravljalec izvršuje obvezne in izbirne gospodarske javne službe, med katerimi je tudi ravnanje s komunalnimi odpadki. 

Družba Unirec je druga največja specializiirana družba za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) v Sloveniji in ima 25-odstotni tržni delež. V Unirecov sistem ravnanja z odpadno embalažo je vključenih več kot 800 podjetij. Svoj slogan Učinkovita formula recikliranja uresničuje z vlaganjem v razvojne projekte ter aktivnim iskanjem rešitev za krožno gospodarstvo. Je partner prvih slovenskih projektov zapiranja snovnih tokov Plastenka za plastenko in KEMSO dosledno za naš higienski papir.                                                     

EKO INICIATIVA je slovenska skupnost podjetij in ustanov, ki v praksi izvajajo trajnostno profesionalno objektno higieno. Člani v svojih prostorih uporabljajo higienski papir izdelan iz KEMSO. Zavedajo se, da vsi lahko prispevajo svoj delež k ohranjanju okolja tako, da uporabljajo trajnostne izdelke za objektno higieno.

Skupina Lucart je ena vodilnih proizvajalcev higienskega papirja v Evropi. V sedmih tovarnah – pet v Italiji in dve v Franciji – ima proizvodno kapaciteto 340.000 ton na letno, v katerih med drugim iz odpadne KEMSO izločijo celulozo in iz nje naredijo higijenski papir.

Komunala Novo mesto

Zvočni zapisi

Direktor Komunale Novo mesto Gregor Klemenčič podrobneje o akciji

Galerija

_KEMSO 024 (1)
_KEMSO 024 (10)
_KEMSO 024 (11)
_KEMSO 024 (12)
_KEMSO 024 (13)
_KEMSO 024 (14)
_KEMSO 024 (15)
_KEMSO 024 (16)
_KEMSO 024 (17)
_KEMSO 024 (18)
_KEMSO 024 (19)
_KEMSO 024 (2)
_KEMSO 024 (20)
_KEMSO 024 (21)
_KEMSO 024 (3)
_KEMSO 024 (4)
_KEMSO 024 (5)
_KEMSO 024 (6)
_KEMSO 024 (7)
_KEMSO 024 (8)
_KEMSO 024 (9)
_KEMSO 024 (Large)

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava