Huda ura - lomilo drevesa in drogove, odkrivalo strehe

11.8.2017 | 06:50

V Župeči vasi je razkrilo streho stanovanjskega objekta. (Foto: PGD Brežice)

Foto: PGD Brežice

Sinoči ob 18.30 se je nad večjim delom Dolenjske in Bele krajine, pa tudi Posavja, razbesnelo neurje z močnim vetrom. Veter je povzročil škodo na strehah 27 stanovanjskih objektov, 5 gospodarskih poslopij in 7 počitniških objektov. Podrl je dva električna in en telefonski drog ter 32 dreves. Posredovali so gasilci 12 enot prostovoljnih društev in ena poklicna enota, skupaj 89 gasilcev ter delavci cestnih, komunalnih, elektro podjetij ter Telekoma Slovenije.

V nadaljevanju natančna poročila regijskega centra za obveščanje:

DOLENJSKA IN BELA KRAJINA

Občina Šentjernej

Na cesti Hrastje—Pristava se je podrlo drevo čez cesto. Posredoval je delavec komunalnega podjetja, ki je drevo odstranil. V Volčkovi vasi je veter podrl električni drog na streho hleva. Posredoval je delavec elektra. Na relaciji Dolenje Mokro Polje—Hrastje je podrto drevo oviralo promet. Drevo so razžagali in odstranili gasilci PGD Orehovica. V kraju Zameško in v ulici Turopolje v Šentjerneju je veter delno razkril stanovanjski hiši. Posredovali so gasilci PGD Šentjernej in s strešniki pokrili strehi.

Občina Novo mesto

Na Ljubljanski cesti v Novem mestu je podrto drevo obviselo čez cesto. Posredoval je delavec cestnega podjetja. V Koroški vasi je podrto drevo oviralo promet. Gasilci PGD Podgrad so drevo razžagali in odstranili. Podrto drevo je oviralo promet na relaciji Otočec—Kronovo. Drevo je razžagal in odstranil delavec cestnega podjetja. V naselju Potov Vrh je podrto drevo oviralo promet. Drevo so razžagali in odstranili gasilci PGD Potov Vrh – Slatnik. V Novem mestu je v ulici K Roku podrto drevo oviralo promet in ogrožalo parkirišče. Na Slančevi ulici sta se dve podrti drevesi nagnili na stanovanjski blok. V ulici Kettejev drevored je večje drevo padlo ob stanovanjski hiši. Gasilci GRC Novo mesto so z uporabo avtodvigala odstranili drevesa. Na cesti Novo mesto—Stranska vas je podrto drevo oviralo promet. Drevo je razžagal in odstranil delavec cestnega podjetja. Podrt telekomunikacijski drog je oviral promet v kraju Petelinjek. Posredoval je delavec telekoma.

Občina Semič

Okoli 19. ure je veter podrl več dreves v kraju Semič. V kraju Gornje Laze je podrto drevo padlo na električne vodnike. Posredoval je delavec elektra. Podrto drevje je oviralo promet na relacijah: Črmošnjice—Komarna vas, Gradnik—Maline in Semič—Krvavčji Vrh. V Semiču in okolici je veter razkrival strehe stanovanjskih hiš, gospodarskih objektov in počitniških hiš. Pri pokrivanju streh in odstranitvi podrtega drevja so sodelovali gasilci PGD Semič, Gradnik, Kot Brezje, Črmošnjice, Krvavčji Vrh in Stranska vas.

Občina Mirna

Ob 18.33 se je podrlo drevo na cesto Trebnje—Mirna pri kraju Gomila. Drevo je razžagal in odstranil delavec cestnega podjetja.

Občina Trebnje

Okoli 19. ure je veter razkril streho župnišča v Dobrniču, v naselju Reva del ostrešja stanovanjske hiše in v kraju Šahovec streho stanovanjske hiše in gospodarskega poslopja. Pri pokrivanju streh so sodelovali gasilci PGD Dobrnič.

Občina Dolenjske Toplice

Ob 19.27 se je v ulici Pod Cvingerjem v Dolenjskih Toplicah podrl drog električne napeljave. V okoliških krajih je bila motena oskrba z električno energijo dve uri. Več podrtih dreves je oviralo promet na relaciji Bušinec—Selišče. Drevesa so razžagali in odstranili gasilci PGD Dolenjske Toplice.

POSAVJE

Vetrolom – občina Brežice

Ob 19.11 se je v naselju Rakovec v občini Brežice drevo porušilo na gasilni dom. Gasilci PGD Rakovec in Kapele so zavarovali kraj dogodka in odstranili podrto drevo.

Ob 19.29 se je v naselju Gorenja Pirošica, občina Brežice, podrlo drevo na stanovanjski objekt. Gasilci PGD Cerklje ob Krki so v naselju Dolenja Pirošica odstranili drevo s cestišča. Gasilci PGD Pirošica so zavarovali kraj dogodka, razžagali drevo in pokrili poškodovano streho s folijo. Gasilci PGD Cerklje ob Krki so nudili razsvetljavo kraja dogodka.

Ob 19.40 je v naselju Župeča vas, občina Brežice, veter razkril streho stanovanjskega objekta. Posredovali so gasilci PGD Cerklje ob Krki, ki so s kritino pokrili petnajst kvadratnih metrov ostrešja.

Ob 19.44 se je v naselju Dolenja Pirošica, občina Brežice na gospodarsko poslopje podrlo drevo. Gasilci PGD Pirošica so zavarovali kraj dogodka in razžagali ter odstranili drevo.

Ob 20.15 se je v naselju Obrežje, občina Brežice, podrlo drevo na stanovanjski objekt. Gasilci PGD Obrežje so zavarovali kraj dogodka in odstranili del drevesa.

Ob 20.19 je v naselju Župeča vas, občina Brežice, veter razkril streho stanovanjskega objekta. Posredovali so gasilci PGD Cerklje ob Krki, ki so s kritino pokrili petnajst kvadratnih metrov ostrešja.

Ob 20.28 je v naselju Župeča vas, občina Brežice, veter razkril streho stanovanjskega objekta. Posredovali so gasilci PGD Cerklje ob Krki, ki so s kritino pokrili deset kvadratnih metrov ostrešja.

Ob 20.37 so v naselju Izvir, občina Brežice, gasilci PGD Pirošica odstranili dve podrti drevesi pred stanovanjskim objektom.

Ob 21.11 je v naselju Župeča vas, občina Brežice, močan sunek vetra razkril streho večstanovanjskega objekta. Posredovali so gasilci PGD Cerklje ob Krki in gasilci PGD Brežice z avto lestvijo, ki so zavarovali kraj dogodka in z kritino pokrili dvajset kvadratnih metrov ostrešja.

Ob 19.33 je močno neurje z vetrom v občini Brežice podrlo več dreves, ki so ovirala promet ali ogrožala objekte v naslednjih naseljih: Dolenja Pirošica, Brvi, Izvir, Gadova Peč, Stankovo, Velike Malence, Mrzlava vas, Župelevec, Jereslavec, Rakovec in Zgornja Pohanca. Ovire so odstranili dežurni vzdrževalci cest.

Vetrolom – občina Krško

Ob 19.07 so v naselju Nemška gora v občini Krško gasilci PGE Krško in PGD Veliki Trn pokrili 10 kvadratnih metrov strehe na stanovanjskem objektu.

Ob 19.30 je močno neurje z vetrom na Gubčevi ulici, občina Krško, podrlo več dreves. Ovire so odstranili dežurni delavci podjetja Kostak Krško.

Vetrolom – občina Sevnica

Ob 19.18 so v naselju Ponikve, občina Sevnica, gasilci PGD Studenec pokrili petnajst kvadratnih metrov strehe na stanovanjskem objektu.

Ob 20.03 se je na Kvedrovi cesti v Sevnici na gasilni dom podrlo drevo. Gasilci PGD Sevnica so pokrili petnajst kvadratnih metrov strehe, odstranili drevo, zaščitili objekt, z objekta posesali vodo in počistili cestišče ter parkirni prostor.

Ob 18.44 je močno neurje z vetrom v občini Sevnica podrlo več dreves, ki so ovirala promet na naslednjih cestnih odsekih: Boštanj – Jablanica, Impoljca – Studenec in pri HE Blanca. Ovire so odstranili dežurni vzdrževalci cest.

Podiralo tudi električne drogove

Ob 19.36 je močno neurje z vetrom v občini Brežice podrlo več električnih drogov ali poškodovalo daljnovode v naslednjih naseljih: Črešnjice pri Cerkljah, Vrhovska vas, Cerklje ob Krki, Župeča vas, Boršt, Krška vas, Velike Malence, Mrzlava vas, Podgračeno, Mala Dolina, Velika Dolina, Nova vas pri Mokricah, Mokrice, Obrežje, Ribnica in Slovenska vas. Posredovali so dežurni delavci Elektra Celje, ki so odpravili okvare.

Ob 19.44 je močno neurje z vetrom v občini Krško podrlo več električnih drogov ali poškodovalo daljnovode v naslednjih naseljih: Veliki Podlog, Apnenik pri Velikem Trnu, Planina nad Podbočjem, Črešnjice nad Pijavškim, Stolovnik in Koprivnica. Posredovali so dežurni delavci Elektra Celje, ki so odpravili okvare.

Ob 20.49 je prišlo do prekinitve z električno energijo na Florjanski ulici v občini Sevnica. Napako so odpravili dežurni delavci pri Elektro Celje.

M. K.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava