Bo zaradi arbitraže še dolgo tekla voda v hiše?

29.12.2017 | 13:30

Slovensko-hrvaška meja je nekdanje steze med dvorišči sosednjih hiš v dveh državah pregradila. Arbitražna odločba je tako stanje utrdila. (Foto: M. L.)

Rigonce, Slovenska vas - Danes se izteče šestmesečni rok, v katerem sta morali Slovenija in Hrvaška sprejeti vse potrebne ukrepe za uveljavitev razsodbe arbitražnega sodišča, ki je določilo potek meje med državama. Slovenija je svoj del naloge opravila, Hrvaška pa arbitražno razsodbo še naprej zavrača.

Uveljavljanje arbitražne odločbe pa bo imelo nekatere posledice tudi na brežiškem območju.

Občina Brežice je že pred časom opozorila, da se bo zaradi začrtane slovensko-hrvaške meje najverjetneje za več let odmaknila že večkrat napovedana gradnja protipoplavnih nasipov ob rekah Sotli v Rigoncah in Bregani v Slovenski vasi. Pri tej gradnji bo Slovenija namreč potrebovala soglasje Hrvaške, ker bo del nasipov segal na hrvaško ozemlje.

M. L.

Komentarji (1)

29.12.2017Ocenine nakladat, ne zavajat 
Te meje (katastri) obstajajo že zelo zelo dolgo. In ne zavajat jvnost, da je te meje na novo postavilo arbitražno sodišče. Sodišče je opravilo svojo dolžnost in meje postavilo tam, kjer jih ni bilo (morje) in potrdilo tiste, ki že dolgo obstajajo. In pika. Vse ostalo nakladanje je čisto zavajanje.

Komentiraj prispevek