Fakulteti za turizem najemnino ali prostor?

7.1.2018 | 10:35

Prvi vpis študentov Fakultete za turizem v Brežicah avgusta 2012. (Foto: M. L., arhiv DL)

Brežice - Občina Brežice bo, kot so predvideli, iz proračuna za leto 2018 plačala 30.000 evrov za pokrivanje stroškov najemnin za prostore v gimnaziji, v katerih ima predavanja Fakulteta za turizem Brežice.

»Po pogodbi je občina Brežice dolžna fakulteti za turizem zagotoviti prostore za izvajanje programov. Prostorov v obsegu, kot jih potrebuje fakulteta, občini še ni uspelo zagotoviti. Programi se delno izvajajo v prostorih, ki so v lasti občine Brežice, delno pa v Gimnaziji Brežice. Gimnazijske prostore je fakulteta izbrala zaradi ustrezne velikosti in zaradi dostopnosti za invalide, ki so tudi študenti fakultete. Občina za te potrebe trenutno nima zagotovljenih ustreznih prostorov. Zato je po pogodbi dolžna zagotavljati sredstva, s katerimi se pokriva najem teh prostorov. Zato predlagamo občinskemu svetu sprejem sklepa za zagotavljanje denarja za pokrivanje stroškov najema prostorov za izvajanje programov fakultete," pojasnjuje vodja občinskega oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Patricia Čular.

Po besedah župana Ivana Molana se fakulteta že financira sama. »Dejstvo je, da občina ni zgradila prostorov, določenih s pogodbo, ki jo je podprl tudi občinski svet. Trenutno občina nima denarja za to. Mislim, da je smiselno, da ta sredstva tudi zagotavljamo. Mislim, da je to relativno majhen vložek glede na to, kaj ta fakulteta prinaša v občino Brežice. Ta denar bo šel gimnaziji, ki je prav tako ustanova v občini Brežice,« pravi župan glede financiranja fakultete za turizem, ki je bilo tema tudi nedavne seje občinskega sveta.

Na tej seji je Stanka Preskar v imenu odbora za družbene dejavnosti podprla predlagani sklep o financiranju. Hkrati je posredovala sklep odbora, po katerem naj občina preveri, ali ima primerne prostore za fakulteto. S prostori bi po mnenju odbora rešili dvoje. Fakulteti bi zagotovili možnosti za delo in občini prihranili naložbo – gradnjo prostorov.

Odbor za gospodarstvo je nasprotoval omenjenemu sklepu, kot je povedal njegov predstavnik Jure Pezdirc. »Odbor ni proti fakulteti za turizem. Ampak gre za to: občina naj preveri, ali ima prostore, ki so vsaj tako primerni, kot so prostori v Gimnaziji Brežice. In treba je nekako vključiti fakulteto za turizem v dobrobit turizma v občini Brežice,« je poudaril Pezdirc.

Po mnenju svetnika Stanka Tomšeta občina Brežice že predolgo in preveč denarja vlaga v fakulteto za turizem glede na to, kakšne ima od te ustanove neposredne koristi. Čemu vsa dosedanja vlaganja v fakulteto, če za študente še vedno ni prostora, bi lahko povzeli njegovo razpravo. Po njegovem bi bilo smiselno premisliti, ali fakulteta ne izobražuje za področje, kjer je težko najti zaposlitev.

Andrej Vizjak ne dvomi o pravilnosti pretekle odločitve za ustanovitev fakultete za turizem. Ustanovitev je po njegovem podprl občinski svet, podprli so jo tudi svetniki takratne levice, LDS. "Ustanovitev je bil širše prepoznaven perspektiven projekt naše občine, regije in države," poudarja Vizjak, prepričan, da fakulteta daje podlago razvoju.

Poznati stroko, v katero odpira obzorja izobraževanje, je premalo po mnenju Petra Dirnbeka. Na omenjeni seji je komentiral dve izjavi. »Izjavo gospoda župana, ki je rekel, da fakulteta prinaša možnosti zaposlovanja. In izjavo gospoda Andreja Vizjaka, ki je rekel, da izobraževanje širi obzorja in možnosti zaposlovanja. Navezal se bom na to, kar je rekel župan, in sicer, da ga moti ozko, plitko razmišljanje o koristih fakultete. Če povežemo vse to, bi rad rekel: tudi če se izobraziš, tudi če kandidiraš za delovno mesto na fakulteti za turizem, to obzorje ne seže prav daleč. Če nisi v pravi stranki, pokličejo z občine in rečejo, nimaš politične podpore,« je rekel Dirnbek.

Razprava o financiranju javne šole v Brežicah je torej zlahka segla v širše duhovno in celo politično okolje. Očitno pa bo spornega brežiškega financiranja kmalu konec. Katja Čanžar je sejo občinskega sveta namreč pospremila s podatkom, da Univerza v Mariboru načrtuje prednostno gradnjo fakultete za turizem v Brežicah.

Takrat bo torej občina Brežice rešena plačevanja stroškov omenjene najemnine prostorov. Mogoče bi nehala plačevati lahko že prej? Občinski svetnik Aljoša Rovan meni, da. »Mislim, da občina ni dolžna zagotoviti tega denarja. V pogodbi piše, da bo občina poskrbela za ustrezne prostore v okviru proračunskih možnosti. Teh proračunskih možnosti pa doslej ni bilo. In pogodbo razumem tudi tako, da če občinski svet ne soglaša, občina tega denarja ni dolžna dati," pravi Rovan.

Takega svojega »pobega« od financiranja Brežice za zdaj ne predvidevajo. A ostaja vprašanje, ali so omenjeno pogodbo, ki določa financiranje najemnine prostorov za fakulteto za turizem, podpisniki napisali tako ohlapno, da se jo da razlagati različno. Ne glede na to, se zdi, da je financiranje bolj kot od pogodbe odvisno od razmerja političnih sil v Brežicah. Za zdaj je to razmerje v prid fakulteti.

Članek je bil objavljen v 52. številki Dolenjskega lista z dne, 28. december 2017.

M. Luzar

Komentiraj prispevek