Kako slediti suši z novimi pristopi

24.11.2018 | 10:55

Novo mesto - Na Visoki šoli za upravljanje podeželja GRM Novo mesto je včeraj potekala delavnica na temo Kako slediti suši z novimi pristopi. Delavnico je v sodelovanju z gostiteljem organizirala Agencija RS za okolje (ARSO) v okviru Interreg projekta DriDanube oz. Tveganje za sušo v Podonavju, katerega glavni namen je povečanje odpornosti celotne družbe na pojav suše v Podonavju in sicer z uporabo najnovejše tehnologije pri sledenju in napovedovanju suše ter z razvojem strategije odziva na sušo in posledično boljšim sodelovanjem med odgovornimi ustanovami in glavnimi odločevalci.

Udeležence delavnice sta uvodoma pozdravili prodekanja za znanstveno raziskovalno delo Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto in predstojnica Znanstveno raziskovalnega inštituta Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše in doc. dr. Andreja Sušnik iz ARSO, ki spremlja, analizira in napoveduje naravne pojave in procese v okolju in vsebine uresničuje tudi v okviru nacionalnih služb za meteorologijo in hidrologijo. Doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše je pri tem poudarila pomen strokovnih in znanstvenih delavnic in posvetov na temo podnebnih sprememb, saj se nakazujejo pogostejše težave z vremenskimi ekstremi tudi v prihodnosti.

Osrednji del delavnice je bil namenjen izobraževanju poročevalcev za sušo, ki poročajo v okviru sušnega uporabniškega servisa. Tudi v Sloveniji se namreč postopno oblikuje mreža poročevalcev za spremljanje razvoja suše. Ta bo uporabnikom omogočal sprotno spremljanje razvoja suše z uporabo satelitskih podatkov. Podatki poročanja o suši s terena služijo za preverjanje informacij pridobljenih s sateliti. Med udeleženci delavnice so bili že aktivni poročevalci in posamezniki, ki jih področje zanima in bi se bili pripravljeni pridružiti mreži poročevalcev.

Delavnica je bila priložnost za izmenjavo izkušenj in novih predlogov za izboljšavo poročanja. Udeleženci so imeli priložnost seznaniti se tudi z drugimi agrometeorološkimi produkti ARSO, ki so namenjeni podpori kmetijske pridelave in so prosto dostopni na njihovi spletni strani.

Posebna pozornost je bila namenjena seznanitvi udeležencev z uporabno vrednostjo Dnevne agrometeorološke napovedi, ki se je je pogovorno prijelo poimenovanje »traktorčki«. Znanje o uporabi napovedi in drugih agrometeoroloških produktov je izjemno pomembno v času, ko so podnebne spremembe dokazane in bodo do konca 21. stoletja drastično vplivale na kmetijstvo, če se jim ne bo prilagodilo z ustrezno tehnologijo pridelave.

V Sloveniji in tudi širše, na območju Podonavja, je v zadnjem desetletju opazen trend povečevanja pogostosti in jakosti suš, zaradi česar postaja suša eden glavnih izzivov na področju upravljanja z vodnimi viri na tem območju. Kljub škodi, ki jo povzroča predvsem v ranljivih sektorjih kot so to kmetijstvo, energetika, vodni promet in vodooskrba, pa je ocenjevanje posledic suše ter upravljanje z njo v regiji še vedno nezadostno. Zato ARSO že od začetka leta 2017 vodi mednarodni projekt DriDanube - Tveganje za sušo v Podonavju, ki razvija orodja za sprotno spremljanje suše, in njenih posledic.

Besedilo: M. L.-S.; Foto: arhiv organizatorja

Galerija

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava