Župani za finančno avtonomijo občin, skladen regionalni razvoj in boljše sodelovanje z državo 

12.1.2019 | 09:30

Foto: Nataša Rupnik, Občina Mirna Peč

Mirna Peč - Včeraj so se župani Jugovzhodnega regijskega sveta srečali na konstitutivni seji v Mirni Peči. Na dnevnem redu seje je bil med drugim pregled dela Združenja občin Slovenije v preteklem mandatnem obdobju, oblikovanje smernic dela združenja v prihodnje in poziv vladi, naj prisluhne težavam občin in v večji meri upošteva njihove predloge in pripombe.

Treba je vzpostaviti normalen in stabilen sistem financirana občin, povečati skladen regionalen razvoj ter boljše sodelovanje z vsemi ravnmi države, menijo župani. Imenovali so  tudi predstavnika regije v Predsedstvo ZOS. Po koncu seje so si člani sveta ogledali nedavno odprt muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčk, je v sporočilo za javnost zapisala Nataša Rupnik z mirnopeške občine.

Župan Občine Mirna Peč Andrej Kastelic je uvodoma pozdravil člane regijskega sveta in jim čestital ob izvolitvi.

Generalna sekretarka Združenja občin Slovenije Polona Drofenik je predstavila delo Združenja občin Slovenije v preteklem mandatnem obdobju in izpostavila pomen združenja kot aktivnega predstavnika občin napram države.

"Kako aktivno je združenje pri zagovarjanju interesov občin, je zelo dobro vidno pri vsakoletnih pogajanjih z Vlado RS o višini povprečnine. ZOS se vedno zavzema za ohranitev investicijskih sredstev, do katerih so občine upravičene na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin. Vedno je to pogoj za sklenitev dogovora o višini povprečnine," je dejala generalna sekretarka. Predstavila je tudi vizijo dela združenja v prihodnje, predvsem zastopanje interesov srednjih in manjših občin.

V razpravi so se člani regijskega sveta zavzeli za konstruktivno sodelovanje z vlado, predvsem v smislu izvedbe zavez iz dogovora o višini povprečnine iz leta 2019. Prav tako so pozvali vlado in druge pristojne službe k racionalnemu sprejemanju zakonodaje, ki vpliva na delo občin oz., da naložene naloge finančno ovrednoti in jih vključi v izračune za višino povprečnine za prihodnja leta.

Prav tako so se člani regijskega sveta zavzeli za aktivno decentralizacijo države, ki bo pripomogla k skladnejšemu razvoju Slovenije. Zavzeli so se tudi za aktivno vlogo združenja pri ustanavljanju pokrajin, saj Slovenija brez njih izgublja pomemben razvojni inštrument.

Spregovorili so tudi o že sprejeti Strategiji razvoja lokalne samouprave in pozvali vlado, da jo vrne v obravnavo občinam in njihovim združenjem, po uskladitvi pa jo obravnava in sprejme Državni zbor RS.

Zavzeli so se za spremembo določil zakona o financiranju občin, ki dopuščajo vladi, da sprejme višino povprečnine brez dogovora z občinami. Spremembe naj gredo tudi v smeri priporočil Sveta Evrope.

Odkar funkcija župana in poslanca nista združljivi, so videti posledice tudi pri pripravi različnih razpisov in projektov, zato se Združenje občin Slovenije zavzema za spremembo zakonodaje, ki ureja nezdružljivost županske funkcije s poslansko in funkcijami v nadzornih svetih javnih zavodov, podjetij, agencij ter skladov. Združenje občin Slovenije tudi predlaga, da se z zakonom vključi vse predstavnike lokalnih skupnosti v vse delovne in pogajalske skupine, ki se pogajajo znotraj organov EU-ja o finančni perspektivi, še piše v sporočilu za javnost.

J. A.

Komentarji (2)

12.1.2019 4   (4)   (0)   OceniTrue Truic 
Cestitke pametnim ljudem, ki vidijo uspeh v povezovanju ter skrbi za občane. Hkrati pa je evidento koga ni zraven in kdo ni ZA napredek regije in kdo volilne glasove koristi le za lastne interese.
12.1.2019—   (1)   (1)   Ocenidalde 
Poglej jo Krnčevo 😲😲 kako ima hrbtenico sploh se pojavljati v javnosti oz zastopati občino Šmarjeske toplice, na drugi strani pa z zavlačevanjem sklica ustanovne seje obcinskega sveta blokira delovanje občine???? Sramota. Da je ni sram!!

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava