Zavrnjenih otrok ne bo nikjer

24.5.2019 | 09:10

Vse več malčkov obiskuje vrtec, saj je dobra priprava na šolo.

Šentjernej, Šmarješke Toplice, Šmarjeta - Kot kažejo vpisi v vrtec v novem šolskem letu, malčkov ne bodo zavračali ne v šentjernejski ne v škocjanski in ne v šmarješki občini.

Nevenka Lahne

V Vrtcu Sonček, ki deluje pri OŠ Šmarjeta, je bilo za 1. september razpisanih 35 prostih mest. Po besedah ravnateljice Nevenke Lahne so prejeli 39 vlog, od katerih je 25 staršev potrebovalo varstvo za svojega otroka s 1. septembrom, šest do konca koledarskega leta, ostalih osem pa v prvem tromesečju leta 2020. »Glede na to je pozitivne odgovore prejelo vseh 25 vlagateljev, ki rabijo varstvo z novim šolskim letom in katerih otroci izpolnjujejo tudi starostni pogoj za vpis. Ostalih 14 vlog smo razvrstili na evidenčni seznam, otroke pa bomo, glede na prosta mesta v skupinah, sprejemali tekom novega šolskega leta,« pravi Lahnetova. Glede na izkušnje preteklih let predvidevajo, da bodo lahko zagotovili varstvo za vse otroke, v vrtcu pa bo deset skupin.

Znano je že tudi stanje v šoli - za šolsko leto 2019/20 je vpisanih 35 prvošolcev, kar pomeni dva oddelka. Šolo bo obiskovalo okrog 370 učencev od 1. do 9. razreda, kar pomeni 17 oddelkov - eden več od letos.

V Škocjanu nižji vpis

Irena Čengija Peterlin

V Vrtcu Radovednež, ki deluje v okviru OŠ Frana Metelka Škocjan, letos beležijo nižji vpis otrok kot v preteklih letih. Prejeli so 22 vlog za sprejem v vrtec in sicer dvajset v Škocjanu in dve na Bučki. »Vsi otroci so sprejeti in v naslednjem letu bomo oblikovali šest polnih in eno polovično skupino, ki se bo napolnila skozi leto v vrtcu v Škocjanu ter dve celi in eno polovično skupino na Bučki. To pomeni, da bomo oblikovali 1,5 skupine manj kot v letošnjem šolskem letu,« pove ravnateljica Irena Čengija Peterlin.

Čez poletje bodo v vrtcu opravili razna vzdrževalna dela, občina kot investitor pa bo vzpostavila novi igrišči za otroke: za mlajše otroke ob šolskem igrišču v neposredni bližini vrtca, za starejše pa na bližnjem zemljišču, ki ga je občina odkupila za te namene.

V Šentjerneju se pozna nov vrtec

Ana Srpčič

Tudi v Vrtcu Čebelica iz Šentjerneja, ki deluje v novih prostorih, bodo sprejeli vse otroke, ki potrebujejo predšolsko varstvo. Kot pravi ravnateljica Ana Srpčič, so med rednim vpisom prejeli 94 vlog, od tega je 62 takih, ki s 1. septembrom lahko vstopijo v vrtec in izpolnijo starostni pogoj. 32 je primernih za medletni vpis. V šolo gre okvirno 76 otrok - nekaj vlog za odloženo šolanje še ni rešenih.

»Pozna se, da smo letos s 1.aprilom odprli še en oddelek vrtca in tako dejansko ni otrok na čakalnem seznamu iz preteklega leta. Posamezne vloge še prihajajo tudi po roku rednega vpisa in če bo v oddelkih prostor, bomo tudi te otroke lahko sprejeli,« pove Srpčičeva. Šentjernejski vrtec deluje poleg v Šentjerneju (v novem vrtcu je 18 oddelkov, sedaj sta dve igralnici še prazni) tudi v Orehovici (štirje oddelki), trije oddelki enote Petelinček pa v prostorih osnovne šole. Tudi v šoli bodo z novim šolskim letom še obdržali oddelke, medtem ko družinsko varstvo Mohorič s septembrom zapira svoja vrata.

Besedilo in foto: L. Markelj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava