Kaj se dogaja s podjetjem Cero-DBK?

26.6.2019 | 17:00

Regijska deponija v Leskovcu (Foto: M. M.)

Novo mesto - Jutri se bodo sestali župani in županja petnajstih občin družbenic podjetja CeROD. Kot je znano se je deset dolenjskih in belokranjskih občin družbenic (torej vse, razen štirih posavskih občin in občine Šentjernej) zaradi projekta gradnje obrata za mehansko-biološko obdelavo odpadkov odločilo ustanoviti še podjetje Cero-DBK. Pred časom smo preverili, kaj se dogaja z novim podjetjem in omenjenim projektom. Članek je bil objavljen v prejšnji številki Dolenjskega lista:

Kdaj do lastnega obrata za MBO?

Župani in županje desetih dolenjskih in belokranjskih občin so lanskega aprila podpisali dogovor o sodelovanju pri gradnji MBO Dolenjske in Bele krajine. Odločitev o novem podjetju so nato potrjevali po vseh desetih občinskih svetih in podjetje Cero-DBK, d. o. o., ustanovili konec lanskega oktobra. O načinu dela in sodelovanju s podjetjem Cerod, ki upravlja regijsko deponijo, se bodo družbenice odločile po koncu investicije oz. postavitve objekta za mehansko biološko obdelavo odpadkov. Preverili smo, kaj se je v tem času zgodilo in kdaj lahko pričakujemo dokončanje te naložbe, ki naj bi po zagotovilih odgovornih zagotavljala stabilne cene za obdelavo in odlaganje odpadkov.

Po odločitvi občin družbenic matičnega Ceroda, da odstopijo od 32-milijonskega projekta Cerod II, se je deset preostalih občin družbenic iz Dolenjske in Bele krajine odločilo, da bodo ustanovile novo podjetje Cero-DBK, ki bo bdelo nad gradnjo objekta in naprav za biološko stabilizacijo in kompostiranje odpadkov v višini 4,6 milijona evrov. Ta naj bi obdelal 25.000 ton odpadkov letno, medtem ko je Cerod II predvideval skoraj še enkrat toliko oz. 41.000 ton odpadkov na leto. Oblikovali so tudi novi ključ delitve med občinami, ki so ga izračunali na podlagi števila prebivalcev in količine komunalnih odpadkov.

Kot smo poročali, je razhod s posavskimi občinami in šentjernejsko sprožil val tožb. Na sodišču že dlje časa teče za več kot milijon evrov težak postopek v tožbi izvajalca, konzorcija Helector-Riko, novomeško občino pa zaradi neizkoriščenih kohezijskih sredstev za več kot pet milijonov evrov odškodnine toži tudi pet občin. Medtem je šentjernejska občina na sodišču dosegla, da je zaradi regijske deponije v Leskovcu poleg novomeške tudi ona upravičena do deleža okoljske takse.

A vrnimo se k novemu podjetju Cero-DBK, ustanovljenemu 26. oktobra lani. »Vse analize po prekinitvi projekta Cerod II izkazujejo, da je za dolenjsko-belokranjske občine najustreznejša rešitev za ravnanje z odpadki gradnja lastne naprave za obdelavo odpadkov. V vmesnem obdobju (do gradnje objekta) pa se storitev obdelave odpadkov izvaja prek zunanjega izvajalca,« je razloge za novo podjetje ponovil direktor Ceroda Albin Kregar in poudaril, da bodo le tako lahko zagotovili »stabilne cene za obdelavo (in odlaganje) odpadkov. Glede na dvige cen storitev v drugih centrih se bomo v prihodnje tako izognili tveganju podražitev in odvisnosti na trgu.«

KDO VODI PODJETJE?

Pred uradno ustanovitvijo so pristojni zatrjevali, da novo podjetje ne bo terjalo dodatnih zaposlitev ali t. i. dvojnega vodstva. Kot smo izvedeli, nad projektom tako bdi Gregor Vovko, ki so ga imenovali za vršilca dolžnosti direktorja. Vovko je po izobrazbi pravnik in je zaposlen v Cerodu, kjer je 11 let vodja splošne pravne službe, pred tem pa je delal na Upravni enoti Novo mesto in bil slabo leto direktor občinske uprave v Šmarjeških Toplicah. Novo podjetje tako nima zaposlenih, z imenovanjem Vovka za v. d. direktorja pa so soglašale vse družbenice matičnega Ceroda.

»Opravili smo vse potrebno za zagon poslovanja novega podjetja Cero-DBK in izvedli operativne naloge, kot je priprava razpisne dokumentacije za izbor izvajalca gradnje in nadzornika. 10. maja letos smo tako objavili razpis, ki se je zaključil ta ponedeljek, 17. junija,« je na vprašanje Dolenjskega lista odgovoril Vovko.

PREJELI PET PONUDB

Na razpis so prejeli pet ponudb, a vsi formalni postopki še niso končani, zato o njem Vovko ta teden podrobneje ni želel govoriti. »Za izvedbo javnega naročila smo izbrali postopek konkurenčnega dialoga (1. faza), in sicer zaradi kompleksnosti naročila in ker želimo zgraditi objekt ob racionalizacijah prvotno predvidenega tehnološkega procesa in drugih mogočih racionalizacijah. Zaradi omejitve z višino razpoložljivih investicijskih sredstev je celoten obseg del v razpisni dokumentaciji razdeljen po funkcionalnih sklopih, ki se bodo izvajala glede na razpoložljiva finančna sredstva,« je rekel in nadaljeval, da bo sledila 2. faza oz. pogajanja s kandidati: »K dialogu bodo povabljeni vsi kandidati, ki jim bomo v 1. fazi priznali sposobnost. Cilj vodenja konkurenčnega dialoga je najti rešitev in izoblikovati takšno tehnično specifikacijo, ki bo najbolj ustrezala našim potrebam.«

ČASOVNICA ŠE PRECEJŠNJA NEZNANKA

V zadnji, 3. fazi bodo sprejemali končne ponudbe in izbrali najugodnejšo. Zaradi navedenega, kot je odgovoril Vovko, ne morejo podati natančnejše časovnice, kdaj bo končni izvajalec znan in nenazadnje projekt dokončan. Po njegovem pričakovanju bodo izvajalca predvidoma izbrali v jesenskem času.

Trenutno oz. dobro leto po odločitvi za lasten objekt MBO je tako znano le, da bo na zdajšnjem odlagališču v Leskovcu in da bo deset občin investitork (MO Novo mesto in občine Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Škocjan, Žužemberk, Straža, Šmarješke Toplice, Črnomelj, Metlika in Semič) naložbo pokrilo iz občinskih proračunov oz. kredita.

Iz odloka o ustanovitvi podjetja Cero-DBK še izhaja, da je bilo ustanovljeno zaradi realizacije »projekta MBO Dolenjske in Bele krajine ter morebitnih drugih javnih projektov«, če se bodo njegove ustanoviteljice v nadaljevanju dogovorile, pa bo tudi opravljalo gospodarsko javno službo obdelave odpadkov. Osnovni kapital družbe je znašal 20.000 evrov, pri čemer je novomeška občina za 46-odstotni delež prispevala dobrih devet tisočakov, 16-odstotni delež imajo z dobrimi tremi tisočaki Črnomaljci, preostale občine pa manj kot deset oz. okoli štiri odstotke, temu primerni so bili tudi njihovi vložki. Novo podjetje zastopa direktor, njegov organ pa je poleg skupščine tudi svet županov občin ustanoviteljic.

Mirjana Martinović

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava