Telovadba: 1000 gibov po metodi dr. Nikolaja Grishina - več lokacij v občini Krško

15.8.2019 | 07:30

Šola zdravja:

Igrišče pri OŠ Jurija Dalmatina - Magda 031/357 322,

pri Stadionu Matije Gubca - Helena 040/328 844,

igrišče v Velikem Mraševem - Helena 040/428 844,

pri GD Leskovec - Helena 040/328 844,

pri GD Velika vas - Helena 040/328 844,

pri Mercatorju v Brestanici - Manja 041/221 650,

Senovo, Titova 99 - Marija 051/725 415,

igrišče na Zdolah - Helena, 040/328 844,

pri GD Podbočje- Helena, 040/328 844,

pri GD Raka- Helena, 040/328 844.