Sklop predavanj cikla Neobičajna vedenja: Pezdirčeva njiva pod Kučarjem, predavalnica Mestne muzejske zbirke Črnomelj

10.10.2019 | 19:00

dr. Lucija Grahek, Inštitut za arheologijo SAZU

Vabljeni!