Poslej večja prometna varnost šoloobveznih otrok

19.11.2019 | 13:00

Včeraj sta pridobitev slovesno predala namenu metliški župan Darko Zevnik in Stjepan Jarnević, direktor podjetja TGH, ki je povezovalno cesto gradilo.

Metlika - Osnovna šola Metlika stoji na lokaciji, ki je do nedavnega imela to pomanjkljivost, da so obiskovalci do nje lahko prišli le po Vinogradniški cesti, ki se je nadaljevala na Šolsko ulico. A slednja ni primerna za večji promet, saj ozko cestišče ne omogoča srečevanja vozil, pa tudi pločnika ni po vsej dolžini. Razširitev cestišča in gradnja pločnika na manjkajočem odseku ni možna, ker gre za gosto poseljeno območje s stanovanjskimi objekti ob cesti.

Prometni režim je torej nevaren za šolarje, ki hodijo v šolo peš, zato starši predvsem otroke nižjih razredov v šolo vozijo z avtomobili. Tako je bil pred šolo vsak dan prometni kaos, saj so bili starši primorani obračati vozila pred šolskimi vrati. Občina se je torej odločila, da bo z novo povezovalno cesto med Šolsko ulico in Trdinovo potjo, pločnikom ob njej in cestno razsvetljavo ter v prihodnje z delno rekonstrukcijo Šolske ulice omogočila lažji, hitrejši in varnejši dostop do šole. S tem pa bo tudi izboljšala prometno varnost šoloobveznih otrok. Z novo povezovalno cesto je odslej dostop do šole mogoč z dveh smeri, zato staršem ni več potrebno obračati vozil pred šolo in dodatno obremenjevati Šolske ulice.

Včeraj sta pridobitev slovesno predala namenu metliški župan Darko Zevnik in Stjepan Jarnević, direktor podjetja TGH, ki je povezovalno cesto gradilo. Nova cesta meri 185 m, pločnik pa 226 m. Postavili so še cestno razsvetljavo, prometno signalizacijo ter dodali krajinsko ureditev z urbano opremo in ukrepom za umirjanje prometa. Vrednost naložbe je skupaj s projektno dokumentacijo, gradnjo, gradbenim nadzorom, arheološkim nadzorom in koordinacijo varnosti pri delu dobrih 224.000 evrov. Za pločnik, cestno razsvetljavo, postavitev urbane opreme in ukrepov za umirjanje prometa se je občina Metlika prijavila na javni razpis ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti in dobila skoraj 50.000 evrov nepovratnega denarja, ostali denar pa je prispevala občina. Z občinskim denarjem so uredili tudi Trdinovo pot na priključku z novo povezovalno cesto, kar je veljalo 17.000 evrov.

M. B. J.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava