Pilotni projekt: cviček PTP bo bolj saden, svež in sodoben

14.12.2019 | 11:10

V projektu sodelujoči vinarji (Foto: M: L.-S.)

S tiskovne konference (Foto: M. L.-S.)

Novo mesto - KGZS – Zavod Novo mesto letos sodeluje v preko 10 projektih, v treh med njimi kot vodilni partner. Eden od projektov, pri katerem je nosilec, je tudi pilotni projekt Tehnološka posodobitev pridelave grozdja in vina za cviček PTP. Projekt so predstavili včeraj na tiskovni konferenci v predavalnici KGZS – Zavoda Novo mesto.

»Glede na trenutno zelo zaostreno stanje na trgu z vini in glede na dejstvo, da kot strokovna ustanova želimo prispevati h krepitvi tržne pozicije domačih vin, predvsem tistih, ki najbolj vplivajo na uspešnost poslovanja vinogradnikov v našem vinorodnem okolišu, smo se na zavodu odločili za pripravo in prijavo pilotnega projekta na ukrep Sodelovanje iz PRP;« je povedal direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto Jože Simončič o projektu Tehnološka posodobitev pridelave grozdja in vina za cviček PTP. Namen pilotnega projekta je izboljšanje vinogradniško-vinarskih praks za naravi prijazno in trajno kmetovanje ter ohranjanje naravnih virov pri pridelavi visoko kakovostnega cvička PTP na Dolenjskem. Kot je povedal Simončič, bo projekt trajal skoraj tri leta, od 2020 do 2022, skupna vrednost nepovratnih sredstev za izvedbo projekta pa znaša 74.995,10 evrov.

Vodja projekta, svetovalka specialistka za vinarstvo na KGZS - Zavod Novo mesto Ivanka Badovinac je povedala, da bosta glavna cilja, ki jih bosta spremljala, določiti tehnologijo pridelave grozdja za vino cviček PTP in pripraviti posodobljeno tehnološko shemo za predelavo grozdja za visoko kakovosten cviček PTP. »Pričakujemo, da bodo rezultati projekta pomembno prispevali k učinkovitejši pridelavi cvička PTP ter k povečanju njegove kakovosti in prepoznavnosti,« je povedala. Hkrati bodo, kot je dodala, ohranjali rodovitnost tal, prispevali k zadrževanju vode v tleh in se bolje prilagodili klimatskim spremembam. »Obravnavali bomo za redčenje grozdja z namenom boljše kakovosti vina, ročno razlistanje ter tako izboljšali mikroklimo v listni steni vinske trte in zmanjšali uporabo fungicidov. S hiperreduktivno vinifikacijo, uporabo inertnih plinov, kontrolirano fermentacijo, kontrolo kisika in CO2, ter biološkim razkisom bomo posodobili protokole pridelave visoko kakovostnega cvička PTP. Z izboljšanim kletarskim znanjem ter vpeljavo precizne enologije, bo cviček PTP bolj saden, svež in sodoben,« je še povedala.

Na tiskovni konferenci so poleg vsebine in ciljev projekta predstavili tudi partnerje, ki v projektu sodelujejo ter njihova pričakovanja in razloge, zaradi katerih so se vključili v projekt. Poleg KGZS – Zavod Novo mesto so partnerji v projektu še Kmetijski inštitut Slovenije, kot partner iz raziskovane sfere, in šest vinskih gospodarstev iz vinorodnega okoliša Dolenjska in sicer: Klet Frelih, Klet Žaren, Klet Grabnar, Klet Jelenič, Klet Martinčič in Klet Kartuzija Pleterje.

Več o tem preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista, ki bo izšel prihodnji četrtek.

M. L.-S.

Galerija

Komentarji (1)

14.12.2019OceniVinotok 
Cviček PTP bo saden, svež in sodoben, je zapisano na koncu drugega odstavka. Bi gospa Badovinčeva lahko nekoliko nazorneje pojasnila predvsem cvičkovo večjo sodobnost od dosedanje, denimo s primerjavo s kakšno drugo vinsko zvrstjo, ki se morda že ponaša s takšno lastnostjo. Hvala in lep pozdrav.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava