Kako se na razglasitev epidemije odziva naše gospodarstvo?

13.3.2020 | 13:45

Od včeraj na vseh lokacijah Krke v Sloveniji na vhodih v podjetje izvajajo merjenje telesne temperature sodelavcev in obiskovalcev. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Nekatera največja podjetja v naši regiji smo povprašali, kako so prilagodili poslovanje v času epidemije koronavirusa. Vsa podjetja že nekaj časa uvajajo odločne preventivne ukrepe, zaznati je precejšnjo negotovost glede kadrovske situacije, s katero se bodo soočili naslednji teden, ko se bodo zaprle šole in vrtci, nekateri pa tudi le še s skrajnimi močmi zagotavljajo dobavo za ohranitev proizvodnje.

Iz Skupine TPV so nam odgovorili, da so delovne procese v poslovni enoti Suhor začasno omejili na zgolj najnujnejše, uvajajo merjenje temperature na vstopnih točkah, odpovedali pa so tudi vse službene poti in obiske poslovnih partnerjev v ali izven podjetja.  Vsi predvideni sestanki se izvajajo na daljavo z uporabo tehničnih pripomočkov (telekonferenca, skypa …). »Razmeram se sproti prilagajamo, tako se bomo tudi zaprtju šol in vrtcev,« nam je povedala direktorica korporativnega komuniciranja Nina Gorjup.

»V najvišji možni meri smo omogočili delo od doma. Prehodi med poslovnimi enotami TPV so začasno prepovedani, interni sestanki so omejeni na izvajanje preko telefona ali skypa. Vsi šoferji, ki vstopajo na območje TPV, morajo nositi zaščitno masko in slediti predpisanemu protokolu. Zaposlenim redno podajamo navodila in priporočila za preprečevanje okužb ter navodila v primeru suma na okužbo. Pred vstopom v naše prostore je obvezno razkuževanje rok. Razkužila so dodatno nameščena tudi znotraj prostorov. Uvajamo merjenje telesne temperature na vstopnih točkah poslovnih enot,« pravi Gorjupova.

V Krki pravijo, zaradi zaprtja šol in vrtcev prihodnji teden pričakujejo odsotnost določenega števila zaposlenih, kljub temu pa napovedujejo, da bodo delo organizirali tako, da bodo zagotovili kontunuiteto delovnih procesov. Ti sicer za zdaj potekajo nemoteno.

»V Krki postavljamo zdravje vseh sodelavcev, partnerjev in vseh ljudi na prvo mesto. Vse  zaposlene v Krki v Sloveniji in v Krkinih podjetjih in predstavništvih po svetu izčrpno informiramo o doslej znanih lastnostih virusa, znakih in širjenju bolezni ter dajemo jasna navodila, kako ravnati, da se zaščitimo pred korona in podobnimi virusi, kako ravnati v primeru okužbe, kaj storiti, če moramo na službeno pot, pri čemer smo zaposlenim priporočili organizacijo videokonferenc, uporabo Skype klicev in ostalih e-oblik komunikacije. Vzpostavili smo tudi dodatne ukrepe, priporočila in protokole, katerih cilj je vzpostavljanje pogojev za preprečitev možnosti okužbe zaposlenih s koronavirusom ter zagotavljanje nemotenega dela in poslovanja.

Sodelavce smo pozvali, da se ne zadržujejo v skupinah in ohranjajo priporočeno medsebojno razdaljo. Zapisali smo tudi ustrezen protokol ob osebnih srečanjih. Skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in zdravstvenimi organi uvajamo dodatne preventivne ukrepe tudi v Krkinih restavracijah.

Do nadaljnjega v podjetju tudi ne sprejemamo več skupin obiskov, odpovedali pa smo tudi vse organizirane dogodke. Zaposlene smo pozvali k upoštevanju ukrepov, ki so jih predpisale državne zdravstvene ustanove (neudeležba na večjih dogodkih, potovanja, preventivno ukrepanje …), tako v poslovnih kot tudi v zasebnih okoljih.

V skladu z navodili NIJZ jih opozarjamo tudi, kako ravnati, če bi opazili znake bolezni, kot so povišana telesna temperatura, suh kašelj, dihalna stiska, utrujenost, bolečine, zamašen nos, suho grlo oziroma če obstaja sum na okužbo s koronavirusom. Z namenom zaščite sodelavcev pred okužbo in zagotavljanjem nemotenega poslovanja Krke pa od včeraj na vseh lokacijah Krke, d. d., Novo mesto v Sloveniji na vhodih v podjetje izvajamo merjenje telesne temperature sodelavcev in obiskovalcev.

Kljub odsotnosti določenega števila zaposlenih z otroki zaradi zaprtja vrtcev in šol bomo v prihodnjem tednu poskrbeli za organizacijo dela, ki bo zagotavljala kontinuiteto delovnih procesov.

Vsakodnevno spremljamo priporočila pristojnih institucij v zvezi z virusom COVID-19 po vsem svetu in bomo tudi v prihodnje proaktivni pri sprejemanju ukrepov za zaščito vseh naših zaposlenih, poslovnih partnerjev in okolja, v katerem delujemo. Kljub dani situaciji vsi delovni procesi potekajo nemoteno,« so sporočili iz Krkine službe za odnose z javnostmi.

Ukrepe, s katerimi se trudijo zajeziti širitev koronavirusa in ohraniti delovanje podjetja, že od začetka prejšnjega tedna sprejemajo tudi v Revozu, kjer z velikimi prizadevanji za zdaj še zagotavljajo potrebno dobavo sestavnih delov.

Kot nam je sporočila vodja Revozove službe za komuniciranje Nevenka Bašek Zildžović, je na sprejemu kamionov v tovarno obvezno razkuževanje rok, merjenje temperature, obvezno nošenje mask za voznike, spoštovanje razdalje ... V jedilnicah je obvezno razkuževanje rok na vhodu, čas razdeljevanja obedov se je podaljšal, samopostrežni del restavracije pa so ukinili. Obiski, sestanki, izobraževanja in službena potovanja so večinoma odpovedana, izvajajo se samo najnujnejša srečanja, in še to s prisotnostjo minimalnega števila ljudi. Zadrževanje ob avtomatih na napitke  ni dovoljeno, uvedeno pa je tudi je dodatno čiščenje in prezračevanje prostorov.

»Zaposlene že od samega začetka opozarjamo na preventivno ravnanje za samozaščito pred virusom. Vsak dan sprejemamo nove, dodatne preventivne ukrepe, od ponedeljka dalje smo napovedali tudi merjenje temperature vsem zaposlenim. Dobava delov je otežena in jo z velikimi prizadevanji še uspevamo zagotavljati.  Kako bo s prihodom zaposlenih na delo v ponedeljek, ko bodo zaprte vse šole in vrtci, še ne vemo, zaenkrat še zbiramo informacije,« pravi Nevenka Bašek Zildžović.

Preventivne ukrepe za preprečitev širjenja okužb so sprejeli tudi v Adrii Mobil, kjer zaposlene ažurno obveščajo o potrebnih preventivnih ukrepih. Kot so nam sporočili iz Adiine službe za odnose za javnostmi so na vseh vstopnih točkah v podjetje namestili zaščitba sredstva za razkuževanje rok, dokumentov in materialov, pa tudi maske in rokavice. Do nadaljnjega so v družbi odpovedani vsi sestanki, obiski, službene poti, izobraževanja ter vsi poslovni dogodki tako znotraj kot zunaj podjetja. »Defniriali smo tudi vse protokole in ravnanja, v kolikor bi obstajal kakršenkoli sum stika z okuženo osebo. Vsi vstopi v podjetje potekajo pod posebej določenim protokolom, da se zaščiti varnost in zdravje zaposlenih, sodelavci pa so dolžni spoštovati vse ukrepe, uvedene v skladu s priporočili Sveta za nacionalno varnost, NIJZ ter ukrepe vodstva podjetja, z namenom zagotavljanja varnosti vseh sodelavcev ter čim bolj nemotenega poteka delovnih procesov,« sporočajo iz Adrie Mobil.

V družbi so reorganizirali režim prihodov na delo, in sicer tako, da zaposleni prihajajo na delo v določenem časovnem intervalu (ni večjih skupinskih prihodov). »Prilagojen je tudi režim dela na proizvodnih linijah ter uvedeni dodatni ukrepi v jedilnici, skratka povsod tam, kjer prihaja do srečevanja večje skupine ljudi. Glede na ukinitev pouka v šolah in varstva v vrtcih vsem sodelavcem, ki ne morejo zagotoviti varstva otrok, omogočamo delo od doma ali koriščenje ur oz. letnega dopusta,« pravijo v Adrii Mobil.

V stiku so tudi s svojimi dobavitelji in distributerji, ki so jih seznanili s svojimi ukrepi, pridobili pa so tudi informacije glede razmer v njihovih družbah. »Po pridobljenih informacijah do sedaj pri nobenem izmed poslovnih partnerjev družbe Adria Mobil ni bil zaznan primer okužbe z novim virusom, pri čemer so tudi vsi naši poslovni partnerji sprejeli ustrezne preventivne ukrepe. Komunikacija glede razmer poteka ves čas, redno spremljamo nova dejstva glede razmer in se jim ažurno prilagajamo ter jih dopolnjujemo,« poudarjajo v Adrii.

»Zavedamo se naše odgovornosti - v prvi vrsti do naših zaposlenih ter naših kupcev - zato od vseh sodelavcev v družbi in skupini Adria Mobil pričakujemo dosledno spoštovanje sprejetih ukrepov preventivnega delovanja z izključnim ciljem – zagotavljanje varnosti zaposlenih ter zagotavljanje nemotenega poslovanja podjetja,« so še zapisali v odgovor na naše povpraševanje.

Situacijo skrajno resno jemljejo tudi v Termah Krka. »Življenje in delo v poslovnih enotah prilagajamo s sanitarnimi in zdravstvenimi kot tudi organizacijskimi preventivnimi ukrepi. Z njimi zagotavljamo primerne pogoje za preprečevanje oz. za zmanjšanje možnosti okužbe tako gostov kot zaposlenih in tudi za čim manj moteno poslovanje. Kot družbeno odgovorna zdraviliška družba, ki skrbi za zdravje zaposlenih in gostov, smo v času povečane možnosti okužbe z novim koronavirusom COVID-19 sprejeli vrsto ukrepov, da bi pomagali omejiti širitev virusa,« sporočajo iz Term Krka. Poleg dodatnih preventivnih higienskih ukrepov v vseh poslovnih enotah družbe (opozorila glede umivanja rok, upoštevanje higiene kašlja in kihanja, razkuževanje delovnih površin, zračenje prostorov, odsvetovano je zadrževanje v večjih skupinah z neprimerno medosebno razdaljo, …), ki so bili sprejeti že ob prvih informacijah v zvezi s pojavom koronavirusa, so v nadaljevanju sprejeli še dodatne ukrepe. 

Tako so v Termah Krka oblikovali posebno delovno skupino strokovnih sodelavcev, ki sproti sprejema potrebne ukrepe in skrbi za njihovo izvajanje v vseh poslovnih enotah družbe.Pacientom na ambulantni fizioterapiji so izvajanje le-te prestavili za nekaj tednov. Fizioterapijo nemoteno izvajajo le za paciente, ki so v njihovih zdraviliščih v Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah ter v Strunjanu na stacionarnem zdravljenju. Vstop v bazene in savne je v Termah Dolenjske in Šmarješke Toplice ter Talasu Strunjan omogočen samo hotelskim gostom.Zdravstveno osebje pri svojem delu uporablja zaščitne maske. Službene poti zaposlenih so odpovedane, zaposlenim pa tudi v prostem času odsvetujejo vsa ne-nujna potovanja. »Vse nadaljnje ukrepe bomo sprejemali glede na razvoj situacije; pri ravnanju bomo sledili navodilom strokovnih nacionalnih institucij,« navajajo v Termah Krka.

V krškem Vipapu so izvedli notranje ukrepe in postopke za zmanjšanje tveganja za svoje zaposlene in poslovne partnerje. "Če bo potrebno in če bodo okoliščine to zahtevale, bomo našim zaposlenim nudili podporo. Tako za proizvodnjo kot tudi za prodajo naših proizvodov pa imamo pripravljen plan B;" pravi direktor podjetja Petra Domina.

V podjetju Akrapovič se z različnimi ukrepi že vse od izbruha virusa na Kitajskem trudijo čim bolje zaščititi zaposlene in omejiti širjenje virusa. Zaradi povečevanja števila okuženih v Sloveniji in sosednjih državah sodelavcem posredujemo navodila NIJZ o samozaščiti, jih nagovarjamo k večkratnemu razkuževanju in temeljitem čiščenju rok z milom, k spoštovanju ustrezne razdalje, še temeljiteje čistijo prostore, odpovedali pa so tudi službene poti in dogodke ter nenujne sestanke.

"Vsem zaposlenim, ki prebivajo v občini Metlika, zaposlenim, ki so v preteklih dneh obiskali ZD Metlika in Dom starejših občanov v Metliki ter tudi zaposlenim, katerih ožji družinski člani so v preteklih dneh obiskali omenjeni ustanovi, smo zaradi varnosti vseh sodelavk in sodelavcev kot del preventivnih ukrepov pretekli konec tedna posredovali navodilo, naj od konca preteklega tedna do nadaljnjega ne prihajajo na delo v podjetje Akrapovič, d.d., in ostanejo doma. Omenjeni zaposleni so bili danes pozvani, da se v nedeljo, 15. marca zvečer, oziroma v ponedeljek, 16. marca, vrnejo na delo, če so zdravi in jim ni odrejen bolniški stalež," sporoča Mitja Reven, ki  iz je v družbi zadolžen za odnose z javnostmi.

"Pozdravljamo ukrepe državnih organov in institucij, ki učinkovito prispevajo k zajezitvi širjenja epidemije novega koronavirusa. Zdravje ljudi je na prvem mestu. Glede napovedanega zaprtja šol in vrtcev pospešeno pripravljamo ukrepe, kako pomagati zaposlenim, pri čemer bomo prošnje sodelavk in sodelavcev po zagotavljanju varstva šoloobveznih otrok in otrok v vrtcih obravnavali prednostno in odločitve prilagodili njihovim potrebam, naravi njihovega delovnega mesta in ostalim dejavnikom. V podjetju Akrapovič d.d., ki je v osnovi proizvodno podjetje, preigravamo različne scenarije, kako v danih spremenljivih in negotovih razmerah najbolje poskrbeti za zaposlene in ohranjati podjetje v optimalnem stanju. Zaposlenim, katerim narava dela in oprema to omogočata, smo za čas izrednih razmer od 16. marca do preklica odredili delo na domu. Trenutno se vsa industrija sooča tudi s težavami v dobavni verigi in na področju transporta," pravijo v Akrapoviču.

Boris Blaić

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava