Gen je načrtovani dobiček presegel za več kot četrtino

1.7.2020 | 09:05

V Genu so lani v okviru razvojnega projekta JEK 2 posodobili Predinvesticijsko zasnovo in pripravili Vlogo za pridobitev energetskega dovoljenja. (Vir: Gen energija)

Generalni direktor Gen energije Marin Novšak in poslovodni direktor Danijel Levičar. (Foto: Gen)

NEK je lani, v remontnem letu, proizvedel 5533 GWh električne energije. (Foto: Gen)

HE Brežice (foto: Gen)

Termoelektrarna Brestanica (foto:; Gen)

Krško - Skupina Gen energija je imela lani 2,2 milijarde evrov prihodkov in 48,5 milijona evrov čistega dobička. Načrte o čistem dobičku je presegla za 28 odstotkov. V krovni družbi so prihodki znašali 209 milijonov evrov, od tega čisti dobiček 27,4 milijona evrov.

Kot so sporočili iz Gen energije, so proizvodne enote družb v skupini delovale brez izpadov in proizvedle 3672 GWh električne energije. Nuklearna elektrarna Krško (NEK) je obratovala stabilno, varno in večino časa na polni moči ter proizvedla 5533 GWh električne energije, od tega 2766 GWh pripada Skupini GEN. Pri mednarodnem pregledu WANO je NEK dosegla najvišjo oceno, ki jo pridobi le desetina najboljših jedrskih elektrarn na svetu. Hidroelektrarne na Savi so kljub podpovprečnim hidrološkim razmeram obratovale zanesljivo in uspešno ter skupaj proizvedle 876 GWh, od tega 610 GWh za Skupino GEN, Termoelektrarna Brestanica pa je zagotovila osem zanesljivih zagonov za potrebe balansiranja slovenskega elektroenergetskega sistema.

»Varno, zanesljivo in okolju prijazno proizvodnjo lahko pripišemo kontinuiranemu vlaganju v znanje in opremo,« poudarjajo v skupini Gen, kjer so lani za razvoj, raziskave in naložbe namenili skupaj 91,97 milijona evrov. V Neku so opravili 28-dnevni redni remont, v Termoelektrarni Brestanica so nadaljevali s projektom zamenjave starih plinskih blokov in začeli z gradnjo sedmega plinskega bloka, nadomestnega plinskega agregata PB 7. V HESS so nadaljevali priprave na gradnjo zadnje v nizu spodnjesavskih hidroelektrarn, HE Mokrice, in pridobivanje okoljevarstvenega soglasja. V okviru osrednjega strateškega razvojnega projekta JEK 2 so posodobili Predinvesticijsko zasnovo in pripravili Vlogo za pridobitev energetskega dovoljenja.

V tržno-prodajnem delu so se v družbi GEN-I uspešno prilagajali dinamičnim tržnim razmeram ter ključno prispevali k ekonomsko učinkovitemu obvladovanju tveganj. S trgovanjem so učinkovito ščitili proizvodna in cenovna nihanja.

Skupina je lani zaposlovala nekaj več kot 1400 ljudi.

B. B.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava