V načrt razvojnih programov za večjo poplavno varnost tudi Bičje v grosupeljski občini

15.7.2020 | 08:30

Simbolna slika (foto: arhiv)

Vlada je na seji odbora za gospodarstvo v načrt razvojnih programov 2020-2023 uvrstila šest novih projektov za večjo poplavno varnost. Ocenjena vrednost projektov znaša skoraj 30 milijonov evrov, večina se jih bo izvajala od letos do 2022. Naložbe bo financiralo okoljsko ministrstvo v okviru sklada za vode, nekatere bodo financirale tudi občine.

Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov uvrstila ureditev območja Bičje v občini Grosuplje, ureditev reke Vipave na izvirih, ureditev reke Vipave - gorvodno od glavne ceste, visokovodni nasip Gaberje v Lendavi, visokovodni nasip v Gornji Radgoni in ureditev na območju solin Sečovlje in gorvodno.

Za vodotok Bičje skoraj tri milijone

Območje vodotoka Bičje leži v jugozahodnem delu Grosupeljske kotline. V okviru investicije med drugim predvidevajo povečanje mostne odprtine mostu v naselju Brezje pri Grosupljem, razširitev struge potoka Bičje, izgradnjo protipoplavnega nasipa na območju določenih objektov, zvišanje terena na območju gospodarske cone-jug ter protipoplavno zaščito območja med gospodarsko cono in povezovalno cesto z industrijsko cono. Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 2,47 milijona evrov, pri čemer bo šlo iz sklada za vode nekaj manj kot 940.000 evrov, grosupeljska občina pa bo pristavila 1,53 milijona evrov.

M. K.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava