Na Savi zaskrbljenost zaradi hidroelektrarn: "Gre za fizično uničevanje reke''

6.8.2020 | 10:30

HE Brežice (DL)

Vizualizacija HE Mokrice (spletna stran HESS)

Medtem ko se kemijsko stanje Save v zadnjih desetletjih zaradi opuščanja "umazane" industrije ob njej izboljšuje, ekologe zdaj najbolj skrbi gradnja novih hidroelektrarn na njej. "Serija jezov spremeni reko v verigo jezer. To ni več reka s tekočo vodo, zato se spremeni tako flora kot favna," opozarja Marjana Hönigsfeld Adamič iz Inštituta Lutra.

Sava sicer čistejša ...

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) za leto 2019 je bilo kemijsko stanje najdaljše slovenske reke na vseh odsekih dobro. Enako velja za njeno stanje glede na posebna onesnaževala, ki so del ekološkega stanja.

Med redkimi zabeleženimi izjemami je merilno mesto pri Hrastniku, kjer se v reko zliva potok Boben. Ta je na odseku pod Tovarno kemičnih izdelkov (TKI) Hrastnik še vedno onesnažen z živim srebrom. "Na podlagi rezultatov preiskovalnega monitoringa je bilo ugotovljeno, da so povišane koncentracije živega srebra v Bobnu posledica starega bremena oziroma resuspenzije živega srebra iz sedimenta in ne posledica novih emisij," so v letnem poročilu zapisali na Arsu.

Da se stanje na tem področju izboljšuje, priznavajo tudi ekologi. "Sava je že na videz mnogo čistejša kot pred 50 leti," je povedala Hönigsfeld Adamičeva.

K temu naj bi v prvi vrsti prispevalo dejstvo, da je večina industrije, ki je s svojimi odplakami onesnaževala Savo in njene pritoke, iz ekonomskih razlogov prenehala delovati. Še v 90. letih prejšnjega stoletja je bila Sava med najbolj onesnaženimi rekami v Sloveniji, saj so jo obremenjevala tudi mesta s svojo kanalizacijo in drugimi izpusti, a se je z izgradnjo čistilnih naprav to večinoma uredilo.

... a okoljevarstvenike skrbijo HE

Težava, ki ostaja in bi v prihodnje lahko bila glede na vladne načrte še bolj pereča, pa so hidroelektrarne na Savi. "Gre za fizično uničevanje reke. Hidroelektrarne so že naredile ogromno škodo rečnemu sistemu, v načrtu pa so še dodatne, ki bodo povzročile še dodatno škodo, nenazadnje tudi za oskrbo s pitno vodo v Sloveniji. Nekatere živalske vrste so že zelo ogrožene, na primer riba zvezdogled, in z gradnjo dodatnih hidroelektrarn bodo izginile," je prepričana Hönigsfeld Adamičeva.

Prva hidroelektrarna na Savi je bila zgrajena leta 1955 v Mostah. Na zgornjem odseku Save so zgrajene tri hidroelektrarne (Moste, Mavčiče in Medvode), na spodnji Savi pa Vrhovo, Boštanj, Blanca, Krško in Brežice. V pripravi je še gradnja HE Mokrice, na srednji Savi med Ljubljano in Zidanim Mostom pa je predvidenih deset hidroelektrarn.

STA; M. K.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava