EU4YOU – medkulturni večer, MC Krško

17.9.2020 | 19:00

Udeleženci pripovedujejo svoje zgodbe in izkušnje z mobilnostjo v EU, ki jih vnaprej pripravijo. Moderator usmerja pogovor še na pravice mobilnih EU državljanov ter možnosti / ovire za demokratično participacijo mobilnih EU državljanov.

Organizator: MC Krško, Mreža MaMa, IPM.