Svetovalno središče Pokolpje, KS Semič

20.10.2020 | 17:00

Svetovanje in informiranje o možnostih izobraževanja tako za zaposlene kot brezposelne osebe in upokojence.

Vabljeni!