Za male čistilne naprave 19 tisočakov

20.2.2021 | 13:30

  V občini Sevnica želijo rešiti komunalne zadeve. (Foto: arhiv DL)

Sevnica - Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena najpomembnejših gospodarskih javnih služb varstva okolja. Občina Sevnica na tem področju sistematično dela na podlagi zastavljenih strateških ciljev za urejanje celotnega območja občine.

Kot sporočajo z občine, je tudi letos objavljen Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v občini Sevnica. Razpisna dokumentacija je skupaj z vsemi obrazci objavljena na spletni strani www.obcina-sevnica.si.

Za reševanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda osrednjega poselitvenega jedra občine z mestom Sevnica je bil ključen regijski pristop, saj se je Občina Sevnica že leta 1999 vključila v regijsko povezovanje in za gradnjo centralne čistilne naprave pridobila namenska sredstva iz Kohezijskega sklada.

Za območja, kjer izgradnja javnih kanalizacijskih sistemov s pripadajočimi čistilnimi napravami ni predvidena, Občina Sevnica že od leta 2010 sofinancira vgradnje malih čistilnih naprav. Sevnica je bila tudi ena prvih občin v državi, ki je z lastnimi proračunskimi sredstvi uredila financiranje tudi zasebnih sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

V letošnjem proračunu je za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo na podlagi razpisa namenjenih 19 tisoč evrov. Vloge se sprejemajo do porabe sredstev oziroma najkasneje do prve srede v mesecu oktobru, na naslovu Občine Sevnica.

L. M.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava