DEF po DEF-u: projekcija filma Tobačni spomini, Posavski muzej Brežice

16.9.2021 | 18:00

Četrtek, 16. september, 18.00, Mali avditorij Posavskega muzeja Brežice

DEF po DEF-u v Posavskem muzeju Brežice:

PROJEKCIJA FILMA TOBAČNI SPOMINI

Festival Dnevi etnografskega filma (DEF) je najpomembnejša programska enota v mednarodni dejavnosti Slovenskega etnološkega društva. Na po festivalskem dogodku DEF po DEF-u bo prikazan slovenski film Tobačni spomin, v katerem avtorica Manca Filak prikazuje različne faze dela s tobakom in sledi protagonistki Fatme iz vasi v jugozahodnem delu Bolgarije.

Manca Filak je doktorska študentka na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Univerze v Ljubljani in mlada raziskovalka na ZRC SAZU na Inštitutu za slovensko narodopisje v Ljubljani. Od leta 2012 je dejavna v vizualni antropologiji kot avtorica etnografskih filmov in dokumentarcev, prikazanih na festivalih po Evropi in širše.

Vasi v jugozahodnem delu Bolgarije, ki se nahajajo med gorovjem Rila na eni in gorovjem Rodopi na drugi strani, so znane po pridelavi tobaka za prodajo, ki ga opravljajo predvsem muslimanski Pomaki. Danes smo v omenjenih vaseh priča velikemu upadu pridelave tobaka, predvsem zaradi nizke in negotove odkupne cene suhega tobaka in težkega dela, ki še vedno poteka predvsem na roke. Etnografski film Tobačni spomini, ki prikazuje različne faze dela s tobakom, sledi protagonistki Fatme iz vasi Debren, spoznamo pa tudi njeno mamo Emine in moža Ahmeda. Etnografski film prikazuje odnos ljudi do načina življenja, ki počasi izginja, saj gre za dokumentacijo zadnjega leta, ko je družina še pridelovala tobak.

Raziskava: Manca Filak Snemalec: Manca Filak Ton: Manca Filak

Montaža: Manca Filak

Postprodukcija zvoka in slike: Žiga Gorišek Produkcija: Ethnocinema production

Vstop je prost.

Število udeležencev je omejeno.

Prosimo za prijavo na: vodnik@pmb.si,

07 46 605 17, 031 708 737