NEK: Izgubil službo zaradi (ne)izpolnjevanja pogojev PCT

21.10.2021 | 14:15

Ivan Sušin je vesel, da živi na podeželju v zdravem okolju, v kakršnem se človek po njegovem lažje izogne obolenjem, kot je tudi covid.

Privoljuje v samotestiranje s pljunkom na paličico, ker to ni poseg v človeško telo.

Ivan Sušin iz Pavlove vasi, univ. dipl. inženir elektrotehnike, je dobil v Nuklearni elektrarni Krško, v kateri je zaposlen od leta 2008 in je vodilni inštruktor vzdrževanja, odpoved pogodbe o zaposlitvi. Kot navaja delodajalčev dopis, datiran na 8. oktober 2021, gre za odpoved iz krivdnih razlogov. »Krivdni razlog« se nanaša na (ne)izpolnjevanje pogojev PCT.

V obrazložitvi NEK navaja, da je za vstop v podjetje potrebno izpolnjevanje pogoja PCT, Sušin pa kljub večkratnim pozivom delodajalca ni izkazal, da izpolnjuje pogoj PCT, in tudi ni podpisal izjave o izpolnjevanju pogoja PCT. Sušin je s takim ravnanjem, tako v obrazložitvi navaja NEK, kršil pogodbene obveznosti iz delovnega razmerja, ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter tudi določila Kodeksa varnostne in poslovne etike.

»15. septembra 2021, ko je bil delavec še prisoten na delovnem mestu, je svojega nadrejenega Matjaža Žvara obvestil, da ne namerava izpolniti pogoja PCT in podpisati izjave o izpolnjevanju PCT-pogoja, kar mu je tudi v nadaljnji elektronski komunikaciji še večkrat ponovil in tudi navedel, da si ne bo premislil. Kljub vročenemu pisnemu opozorilu pred redno odpovejo pogodbe o zaposlitvi delavec kršitev pogodbenih obveznosti iz delovnega razmerja ni prenehal,« navaja obrazložitev NEK, ki sta jo podpisala predsednik uprave Stanislav Rožman in član uprave Saša Medakovič.

»V moji pogodbi o zaposlitvi v NEK ni določila o maski, testiranju, samotestiranju ali o cepljenju.«

Ivan Sušin je v svojem odgovoru in zagovoru na pisno seznanitev s kršitvami delovnih obveznosti in vabilo na zagovor v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga – svoj dopis je naslovil na predsednika uprave Stanislava Rožmana – podrobneje navedel, zakaj ne more izpolnjevati pogoja PCT.

Vse podrobnosti boste našli v današnjem novem, tiskanem Dolenjskem listu, kjer naš sogovornik med drugim pojasnjuje, zakaj po njegovem do zdaj še ni zbolel za korono (med drugim se mu zdi pomembno, da človeka te bolezni ne sme biti strah), zakaj se ne namerava cepiti in kako razmišlja ter preživlja čas zdaj, ko je brez službe.

 »Ker če se bojimo, da bomo zboleli za korono, smo že napol bolni.«

Besedilo in foto: M. Luzar

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava