V Krškem zelena luč proračunoma za prihodnji dve leti

24.10.2021 | 14:00

Zadnja seja krških svetnikov (fotografije: Občina Krško)

Krško - Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Krško so na zadnji redni seji med drugim sprejeli osnutka proračunov za naslednji dve leti, potrdili osnutka plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest v naslednjih letih in se seznanili s pristopom Občine k Zeleni shemi slovenskega turizma.

Zelena luč za osnutka predlogov proračuna za naslednji dve leti

Občinski svet je potrdil osnutka proračunov za leti 2022 in 2023. Kot je uvodoma pojasnil župan Miran Stanko, je za leto 2022 načrtovanih 45,6 milijona evrov prihodkov, od tega 20,7 milijona za investicije, ter 46,8 milijona evrov odhodkov, v 2023 pa 41,85 milijona evrov prihodkov, od tega 15,2 milijona za naložbe, in 41,25 milijona evrov odhodkov.

Večji načrtovani projekti in naložbe bodo, kot sporočajo iz občine, predvsem novogradnja prizidka krške knjižnice in rekonstrukcija dela obstoječega objekta, bazen Krško, novogradnja podružnične OŠ V Velikem Podlogu ter OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško, energetska sanacija Doma XIV. divizije Senovo, vzdrževanje in oprema osnovnih šol, rekonstrukcija ceste in izgradnja pločnika skozi naselje Stolovnik, obnova ulice CKŽ 55-69, ureditev trga na Raki, izgradnja kolesarske povezave Krško-Kostanjevica na Krki, program modernizacije in obnove občinskih cest, povečanje stopnje priključenosti na čistilne naprave (Senovo), opremljanje PGD z gasilskimi vozili, prizidava in rekonstrukcija dela stavbe Ulica 11. novembra v Leskovcu.

Načrt razvoja in vzdrževanja občinskih cest za 2022-2025 ter 2023-2026

V letu 2022 je za obnovo in vzdrževanje občinskih cest v proračunu načrtovanih 11,4 milijona, v 2023 pa 9,5 milijona evrov. Med večjimi naložbami na tem področju, ki so že v teku ali pa se bodo začele v kratkem, so ureditev trga na Raki, rekonstrukcija ceste in izgradnja pločnika skozi Stolovnik, kolesarska povezava Krško-Kostanjevica na Krki, ureditev ceste in mostu Belo, rekonstrukcija ceste ob Mlinščici v Podbočju, rekonstrukcija lokalne Ceste. 4.julija, rekonstrukcija Lovske ceste v Brestanici, obnova ceste CKŽ G1-5, rekonstrukcija regionalne ceste Zdole-Krško, v letu 2023 pa naj bi začeli še s projekti, kot so pločnik Mali Kamen, peš most preko reke Save, pločnik Križaj–Podbočje in izgradnja parkirišč ob avtocesti v Krškem in na Smedniku.

Zelena shema slovenskega turizma

Občina Krško je v februarju letos pristopila k Zeleni shemi slovenskega turizma. Gre za nacionalni program za razvoj trajnostnega turizma in certifikacijsko shemo Slovenia Green, s katero destinacija izkazuje, da pri razvoju turizma sledi trajnostnim načelom, ki jih bo skozi čas nadgrajevala in izboljševala. Občina Krško kot destinacija še nima pridobljenega znaka Slovenia Green Destination. Župan je maja imenoval zeleno ekipo, zadolženo za pridobitev znaka, junija pa je bila podpisana tudi Zelena zaveza za pristop k shemi. Za certificiranje in ostale aktivnosti, ki so povezane s postopkom pridobivanja znaka Slovenia Green za turistično destinacijo Krško, je Občina pooblastila Center za podjetništvo in turizem Krško.

Kot je pojasnila direktorica CPT Krško Kristina Ogorevc Račič, je pridobitev certifikata za destinacijo pomembna, saj se na ta način na slovenskem in svetovnem zemljevidu turizma pozicioniramo kot trajnostna in okoljsko zavezana destinacija, kar v sodobnem svetu postaja vse bolj pomembno na vseh področjih življenja, ne samo v turizmu. Občinski svet se je seznanil z Zeleno shemo, saj eno od meril certifikacijske sheme Slovenia Green predvideva tudi seznanitev le-tega s pridobivanjem znaka.

Kadrovske zadeve

Občinski svet je izdal tudi predhodno soglasje k imenovanju Urške Lobnikar Paunović za direktorico javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško za mandatno obdobje petih let od 1. 1. 2022 dalje.

Za mandatno obdobje štirih let so imenovali so tudi predstavnike v svete zavodov nekaterih osnovnih šol, in sicer v svet OŠ Koprivnica Ksenijo Božičnik, Roberta Kostevca in Petro Mirt, v svet zavoda OŠ Podbočje Barbaro Mlakar Kranjc, Tomaža Rožanca in Jožeta Turka, za OŠ XIV. divizije Senovo Vlada Grahovca, Antona Kinka in Jožeta Stoparja ter v svet zavoda Glasbene šole Krško Darjo Dobršek, Draga Gradiška in Anjo Žabkar.

M. K.

Zvočni zapisi

Župan Miran Stanko o proračunih

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava