Predloga brežiških proračunov za leti 2022 in 2023 v javni razpravi

2.12.2021 | 09:30

20. seja OS (foto: Občina Brežice)

Brežice - Brežiški občinski svetniki so na 20. redni seji odločili, da sta predloga proračunov za prihodnji dve leti primerna za nadaljnjo obravnavo, zato bosta v javni razpravi do vključno 24. decembra 2021. V tem času lahko vsi zainteresirani (krajevne skupnosti, društva, posamezniki) podajo svoje predloge in pripombe na predloga. Po uskladitvi proračunov bo občinski svet predvidoma v januarju obravnaval predloga proračunov v 2. branju in odločal o sprejemu odlokov, sporočajo z občine. 

Pripombe na predloga proračunov občine za leti 2022 in 2023 se oddajo v pisni obliki, in sicer se lahko pošljejo po elektronski pošti na naslov obcina.brezice@brezice.si, po navadni pošti (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice) ali se oddajo osebno (pisno) v sprejemni pisarni (pritličje, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice). 

Predloga proračunov sta dostopna tu, sta pa, kot sporočajo z občine, investicijsko naravnana. V letu 2022 so predvideni odhodki v višini dobrih 40 milijonov evrov. Načrtovana sredstva za investicije znašajo 21 milijonov evrov oz. 53 % celotnega proračuna. V predlogu proračuna za leto 2023 so predvideni odhodki v višini 32,7 milijonov evrov, za naložbe bi šlo 14 milijonov evrov oz. 43 % celotnega proračuna.

V prihodnjih dveh letih Občina Brežice med drugim nadaljuje projekte Hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli, izgradnjo kolesarskih povezav Krška vas – Čatež ob Savi ter kolesarske povezave Brežice – Dobova, izgradnje pločnika Kalin-Obrežje, pločnika Podgračeno in pločnika Ribnica ob obnovi državne ceste, pa obnovo mostu Boršt ter obnovo lokalne ceste Cerklje-Črešnjice in izgradnjo pločnika.

Med načrti v Brežicah navajajo še dozidavo objekta Zdravstvenega doma Brežice, športno infrastrukturo (atletski stadion, veslaška steza, vodni center), uredili bodo javno pralnico, dnevni center za starejše občane itd.

M. K.

Zvočni zapisi

Župan Ivan Molan o predlogih proračunov Občine Brežice za 2022 in 2023

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava