V Straži po novem enajst svetnikov, med njimi kar sedem novih

7.12.2022 | 09:50

Nov občinski svet z županom Dušanom Krštincem (Foto: M. Ž.)

Straža - V Straži, kjer so letos prvič volili po večinskem volilnem sistemu, imajo v 11-članskem občinskem svetu kar sedem novih obrazov, spremenilo pa se je tudi razmerje moči. Stari novi župan Dušan Krštinc v prejšnjem sestavu ni imel večine, zdaj ga čaka mirnejše obdobje. RIOS ima namreč kar osem svetnikov, to so Andrej Petkovič, Damjan Jerman, Valentin Juranić, Mateja Novak, Marija Košir, Zdravko Gorše, Marjan Irt in Bojan Može; LKOS dva - Anico Nose in Roberta Krena; Pavel Vidic pa je bil izvoljen kot neodvisni.

Včeraj popoldne so imeli ustanovno sejo, ki jo je kot najstarejši svetnik vodil novinec v občinskem svetu Zdravko Gorše. Po potrditvi vseh mandatov novih svetnikov in župana je Krštinc v nagovoru poudaril, da bo tudi v tem mandatu deloval povezovalno, tako v občinskem svetu kot med občani in društvi.

Stari novi župan je podpisal slovesno prisego.

»V preteklem mandatu je bilo narejenega veliko: 8,5 milijona investicij, zagotovili smo infrastrukturo za razvoj podjetništva in obrti, zgrajeni so bili pločniki, odseki javne razsvetljave, obnovljene ceste, sprehajalne poti, manjši odseki kanalizacije in vodovoda, izdelana dokumentacija za izgradnjo vrtca in pridobljena pravica graditi, izdelana dokumentacija za gradnjo mostu Loke, gradi se kolesarska povezava z Novim mestom, nadgrajena je bila čistilna naprava, izvedene so bile odmevne prireditve, poskrbljeno je bilo za dobro izvajanje predšolske vzgoje in izobraževanja, ter socialo, financirali smo društva, gasilce, kmetijstvo ter mnoge druge dejavnosti,« je nanizal dosežke preteklega štiriletnega obdobja in poudaril, da so kljub velikem nasprotovanju v občinskem svetu večino odločitev sprejemali soglasno oz. brez glasu proti.

Med pomembnejše naloge novega mandata je uvrstil gradnjo novega vrtca, ureditev državne ceste skozi Stražo in Vavto vas ter dislocirane enote doma starejših občanov, nov leseni most v Lokah, rešitev prometnega zamaška v naselju Zalog (obvoznica), stanovanjske enote za mlade družine, varnost v prometu, programi za starejše, sprehajalne poti in varovanje okolja.

Poročilo Občinske volilne komisije občine Straža o izidu volitev je podala Urška Piškur, namestnica predsednika komisije.

»Z nekaterimi od teh nalog smo že začeli v prejšnjem mandatu, nekatere so nov izziv. Realizacija bo zahtevala veliko dela, energije in sodelovanja tako občinskega sveta, občinske uprave, občanov in mene – vse to za skupno dobro naših občank in občanov,« je dodal Dušan Krštinc.

V komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so imenovali Damjana Jermana (predsednik), Marijo Košir, Valentina Juranića, Pavla Vidica in Anico Nose.

Naslednja seja bo že 20. decembra.

M. Ž.

Galerija

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava