Pravila za izrabo prostora v Dolenjskem listu ter na spletnih portalih dolenjskilist.si in lokalno.si izdajatelja Dolenjski list Novo mesto d.o.o. med referendumsko kampanjo

Državni zbor Republike Slovenije je razpisal zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (OdZZZDR-D), ki bo v nedeljo, 20. decembra 2015. V skladu z zakonom o volilni kampanji in s svojo uredniško politiko bodo časopis Dolenjski list ter spletna portala Dolenjskilist.si in Lokalno.si poskrbeli za korektno predstavitev referendumske teme in vprašanja. O obsegu, načinu in vsebinah novinarskih prispevkov bo odločalo uredništvo, sicer pa je za propagandna in uradna sporočila mogoče zakupiti oglasni prostor. Uredništvo si pridržuje pravico, da ne objavi odziva v rubriki Odgovori in popravki, če presodi, da avtor zlorablja rubriko za referendumsko kampanjo.

Pravila so objavljena na obeh portalih, www.dolenjskilist.si in www.lokalno.si.

Sonči Nered Čebašek,
odgovorna urednica Dolenjskega lista ter spletnih portalov Dolenjskilist.si in Lokalno.si