Arhiv osmrtnic

Začetni datum: torek, 23.7.2019, stran: 1

ZAHVALA

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je za vedno zapustil naš upokojeni sodelavec

MILAN METELKO

Brezovica pri Trebelnem 7, Trebelno

Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Kolektiv TRIMO, d. o. o., Trebnje

ZAHVALA

Ni več trpljenja,
ne bolečine.
Življenje je trudno
končalo svoj boj ...

Poslovil se je

SLAVKO BERGINC

Šegova ulica 11, Novo mesto

Zahvaljujemo se vsem za izrečene besede sožalja in darovane sveče. Posebna zahvala tudi zdravnikom in osebju intenzivne nege Interne bolnišnice NM, pogrebni službi Komunala NM, pevcem za zapete pesmi in g. Jeniču za zaigrano Tišino. Hvala.

Žalujči: žena Mari, sin Boris z družino, hčerka Jana z družino, Urška z Laro in Domnom ter ostalo sorodstvo

ZAHVALA

V 82. letu starosti nas je zapustila naša draga žena, mama, babica in prababica

ANGELA DRENIK

rojena Čemas

iz Velikega Podljubna 3 a v Novem mestu

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in sodelavcem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Lepa hvala Komunali NM, govornici Urški za tople besede slovesa in pevcem skupine AS. Še enkrat lepa hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: mož Franc, otroci Sonja, Franci in Urška, vnuki in pravnuki

V SPOMIN

Ni besed in ni solza, ki bi opisale, kako hudo, kako žalostno in prazno je doma, kako prazno, osamljeno in žalostno je srce najino ... kako osamljena sva.
Ni besed in ni solza, ki bi povedale, kako zelo pogrešava te, kako pogrešava tvojo ljubezen, tvoj objem in tvoj smeh.

BOŽO OMERZU

iz Novega mesta

16. 7. sta minili osamljeni, boleči, temni in dolgi dve leti, odkar si odšel na vožnjo, s katere se nisi več vrnil v najin objem v naš topel in vesel dom. V najinih srcih si živ, živiš in vedno boš živel. Zelo močno te pogrešava.

Katarina in Žiga

ZAHVALA

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
(S. Makarovič)

Veliko prezgodaj nas je zapustil naš predragi

AVGUST GUSTL POGAČNIK

V teh težkih trenutkih se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, tople besede in za sveče. Posebna zahvala Klubu praktičnega streljanja Črnomelj in reševalcem ZD Črnomelj za požrtvovalen trud pri oživljanju. Velika zahvala tudi vsem prijateljem iz Društva Kočevarjev – staroselcev, še posebno Urški Kop za ganljiv nagovor. Hvala tudi Komunali Novo mesto. Veliko nam pomeni, da ste se poslovili v tako velikem številu, res hvala.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Solza, žalost, bolečina te zbudila ni,
a ostala je tišina, ki močno boli.
(T. Pavček)

V 80. letu starosti se je od nas poslovil naš dragi mož, oče, tast, dedek, pradedek, brat in stric

DRAGO POGLAVC

iz Dolenje Straže

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za vso podporo, izrečene besede sožalja, podarjene sveče, cvetje in darovane sv. maše. Hvala vsem, ki ste bili z nami v najtežjih trenutkih in se tako spoštljivo poslovili od pokojnega na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se župniku za darovano sv. mašo in lepo opravljen obred, gasilcem PGD Dolenja Straža in predsedniku društva za ganljive besede slovesa, preostalim gasilcem iz sosednjih društev, ki so se v velikem številu udeležili zadnje poti pokojnega, ter pogrebni službi Novak iz Rebri pri Žužemberku za organizacijo pogreba. Posebno zahvalo izrekamo dr. Franciju Koklju, sestri Samanti in patronažni sestri Vlasti.


Hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja, ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem spominu. Za vedno bo ostal v naših srcih in mislih.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 63. letu se je od nas poslovil

MARJAN RATAJEC

iz Grma pri Trebnjem

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za darovano cvetje, sveče, sv. maše in za izrečeno sožalje. Hvala patronažni sestri Branki, župniku za lepo opravljen obred in ge. Nevenki za besede slovesa. Še enkrat hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Dober, plemenit človek,
ki je z nami živel,
nam ne more biti odvzet,
kajti v našem srcu je zapustil svetlo sled
svoje dobrote in plemenitosti.
(T. Carlyle)

V 85. letu starosti se je od nas poslovil dragi mož, oče, brat in tati

ALOJZIJ SLANC

iz Metlike, CBE 92

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje. Posebna zahvala osebju ZD Metlika, gasilcem iz Slamne vasi, sosedi Mimici in Lauri za poslovilne besede. Hvala vsem, ki ste ga spoštovali in ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 93. letu je sklenila življenjsko pot naša draga mama, babica, prababica in tašča

MARIJA GJUREKOVIČ

iz Dolnje Prekope 21 a

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se poslovili od nje, jo pospremili na zadnji poti, darovali sveče in cvetje.

Vsi njeni najbližji

ZAHVALA

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.
(M. Kačič)

V 93. letu starosti se je od nas poslovila draga

ALBINA KUM

iz Potoka 33,
zadnja leta oskrbovanka DSO NM

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za darovano cvetje, sveče in za beseda tolažbe. Hvala vsem, ki ste se poslovili od naše mame in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

1 2 3 4 5 ...