Arhiv osmrtnic

Začetni datum: sobota, 17.4.2021, stran: 1

ZAHVALA

Mirno in spokojno si zaspala,
v večni sen od nas odpotovala,
naj bo srečno tvoje potovanje
in pogosto vračaj se nam v sanje.

V 97. letu starosti nas je zapustila naša mama, tašča, babica, teta in botra

MARIJA BORSAN

Čadraže 11, Šentjernej

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, znancem in prijateljem za izrečeno sožalje, besede tolažbe, darovane sveče, sv. maše in denarne darove. Posebna zahvala g. župniku Antonu Trpinu za dolgoletne obiske na domu in lepo opravljen obred, Pogrebni službi Blatnik za vso organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke ter DU Šentjernej. Hvala vsem, ki ste se poklonili naši mami, jo pospremili na zadnji poti, in vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu. Mama, pogrešali te bomo.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Kjerkoli si, smo mi s teboj,
in kjer smo mi, si z nami tudi ti.

V 69. letu nas je zapustil

JOŽE SMREKAR

iz Boršta pri Dvoru

Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče in cvetje. Zahvala tudi direktorju PU NM, Združenju Sever PU NM, Klubu Maksa Perca NM, Komunali NM, Pogrebni službi Novak iz Žužemberka, pevcu Anžetu za zapete pesmi in izvajalcu Tišine. Hvala vsem, ki ste se mu poklonili in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 85. letu starosti nas je zapustila naša draga žena, mama, sestra, babica

JOŽEFA JANŽEVIČ

roj. Duh

po domače Lardetova Pepca

Na Gmajno 4, Šentjernej

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in prijateljem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Posebna zahvala DSO NM – oddelek oskrbe na domu, SB NM, pogrebni službi Oklešen, pevcem ter g. župniku za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

V 84. letu starosti nas je zapustil naš dragi

ANTON DRENIK starejši

iz Starega trga 35, Trebnje

Od njega smo se poslovili v soboto, 10. aprila 2021, na pokopališču v Trebnjem. S hvaležnostjo ga bomo ohranili v trajnem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.

V 91. letu se je poslovila

MARIJA KREVS

iz Šmarjeških Toplic

Iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni

ZAHVALA

V 88. letu starosti nas je nenadoma zapustila naša draga mama, babica, prababica, tašča, sestra, botra in teta

ROZALIJA KOVAČIČ

z Roj pri Šentjerneju

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in bližnjim za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Posebna zahvala pogrebni službi Blatnik in g. župniku za lepo opravljen obred. Še enkrat hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.
Hvala, mama.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Prazen dom in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih še živiš.

V 88. letu nas je zapustil naš dragi oče, dedek, pradedek, brat in stric

FRANC ŠKERJANC

z Roženberka 7, Šentrupert

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za tolažilne besede, izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje in sv. maše. Najlepša hvala Pogrebni službi Komunale Trebnje, pevcem kvarteta Strmole za zapete pesmi ob slovesu in župniku za opravljen obred. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste se poklonili našemu atu in ga pospremili na zadnjo pot ter ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo vedno ostal.

V 62. letu starosti nas je zapustil mož, oče in dedi

TONE KAPLER

iz Šmarjete 58 a, Šmarješke Toplice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, cvetje in sveče ter za darovane maše. Zahvala župniku Andreju Golčniku, pogrebni službi Blatnik, pevcem in PGD Šmarjeta za opravljeno pogrebno slovesnost ter sestrični Mojci za besede slovesa. Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, pokojnega Toneta pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: žena Majda, sin Peter, hčerki Mateja in Brigita z družinami

ZAHVALA

Ni lepšega od njega,
ni bolj koristnega od njega,
ni bolj milega od njega –
kot je angel med angeli –
angel za žene.

V 86. letu starosti nas je zapustila naša najdražja

ANA ZAGORC

Gorenje Vrhpolje 58, Šentjernej

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, besede tolažbe, podarjene sveče in za cvetje. Zahvala župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi Oklešen in vsem tistim, ki so našo mamo pospremili na njeni zadnji poti.


Vsa milina tvojega srca bo vedno ostala z nami. Hvala, mama.

Žalujoči: mož Martin ter hčere Majda, Darinka in Silva z družinami

ZAHVALA

Dobrota tvojih rok ne mine,
čas ohranja nam spomine.
In hvaležna misel nate.

V 73. letu starosti nam je usoda tragično vzela našega očeta, dedka in moža. Poslovil se je

VOJKO KADUNC

iz Prekope, stanujoč v Sevnici

Od njega smo se poslovili v četrtek, 1. aprila 2021, na pokopališču v Sevnici. S hvaležnostjo ga bomo ohranili v trajnem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

1 2 3 4 5 ...