Arhiv osmrtnic

Začetni datum: nedelja, 23.9.2018, stran: 1

ZAHVALA

Skrb, delo in trpljenje
tvoje je bilo življenje,
bolečine in trpljenje si prestala,
zdaj lahko v grobu boš spala.

V 97. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica in prababica

DOROTEJA JARC

po domače Frankova Tilka

Dol. Ajdovec 13 a pri Dvoru

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem ter vsem preostalim za izrečeno sožalje, podarjene maše, cvetje in sveče. Posebna zahvala Domu Ivaneš v Gabrju za oskrbo ob težki bolezni, g. župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi Novak z Rebri, pevcem ter sosedama Anici in Micki. Še enkrat hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V 74. letu starosti se je poslovil dragi mož, oče, stari oče, tast in brat

ANTON MIKLIČ

iz Sadinje vasi 39 pri Dvoru

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za vso pomoč in podporo. Hvala za darovane sveče, rože, sv. maše in izrečeno sožalje. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

V SPOMIN

19. septembra je minilo žalostno leto, odkar nas je mnogo prezgodaj zapustila naša draga

VERA SMODEJ

Odšla si, hiša je prazna brez tebe, a v naših srcih še vedno živiš in boš vedno živela. Tvoja dobrota, neizmerna nesebičnost in skrb za bližnje bo ostala večno v naših spominih. Radi te imamo, Vera. Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu, ji prižigate sveče ter jo hranite v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

Ne bojim se smrti. Imam čisto vest,
v življenju nisem nikomur škodovala,
če sem pa mogla, sem pomagala.

ZAHVALA

V 95. letu se je od nas poslovila mami, nona in teta

ANA MARIJA SMRKE

Interniranka Raba, Ravensbrucka, vojna veteranka

Novo mesto, Šegova 16

V družinskem krogu smo se od nje poslovili 15. septembra 2018 na šmihelskem pokopališču. Hvala vsem, ki ste nam izrekli sožalje, prinesli sveče in cvetje. Hvala osebju DSO NM, posebno še osebju dementnega in negovalnega oddelka, ki ste v zadnjem desetletju zanjo skrbeli in jo negovali ter s tem lajšali vsakdanjik njej in nam, ki smo jo obiskovali. Hvala pogrebni službi Komunale Novo mesto za lepo izvedeno pogrebno slovesnost.

Žalujoči: hčerki Darinka in Ida z družino ter preostalo sorodstvo

Umrla je naša upokojena sodelavka

SONJA PRAZNIK CUJNIK

Ob Težki vodi 42, Novo mesto

Od nje smo se poslovili v četrtek, 13. septembra 2018, na pokopališču v Šmihelu.
S hvaležnostjo jo bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

Umrla je naša upokojena sodelavka

MARIJA ROŽIČ

Pod Trško Goro 45, Novo mesto

Od nje smo se poslovili v petek, 7. septembra 2018, na pokopališču v Srebrničah.
S hvaležnostjo jo bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

ZAHVALA

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,
le od nas se preselijo,
a v nas živijo.

Od nas se je veliko prezgodaj poslovila naša draga mami

JELKA KOLENC

Bela Cerkev 30, Šmarješke Toplice

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečene in zapisane besede sožalja, sočutje, tolažbo. Hvala za podarjeno cvetje, sveče, denarne prispevke in darovane sv. maše. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, posvetili trenutke slovesa in z nami še naprej delite lepe spomine nanjo. Posebna zahvala DPŽD Bela Cerkev za vso pomoč, župniku, pevcem, Sandiju za odigrano melodijo in pogrebni službi Oklešen.

MAMI, vedno boš v naših mislih in srcih.
Radi te imamo.
Petra in Dejan z družinama

V SPOMIN

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
(J. W. Goethe)

17. septembra mineva eno leto, odkar nas je zapustila naša draga mama, sestra, babica in prababica

ANA RAJAR

iz Dolenje vasi 12 pri Otočcu ob Krki

 

Vsi njeni

ZAHVALA

V 67. letu se je po hudi bolezni poslovil naš ljubi mož, oče, brat in stric

JOŽE LENČIČ

iz Prvomajske c. 8, Šentjernej

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, nekdanjim sodelavcem za izrečeno sožalje in darove. Hvala obema duhovnikoma za lepo opravljen obred, pogrebni službi Oklešen in Stanetu Grubarju za govor. Zahvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: žena Danica, hči Maja in sin Gregor

ZAHVALA

Sonce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 84. letu starosti zapustila naša draga mama, babica in prababica

ANA KISOVEC

iz Dol. Kamenc pri Novem mestu

Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, darovali sveče in za maše ter nam izrekli sožalje. Hvala vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem, pogrebni službi Oklešen in pevcem. Posebna zahvala župniku za lepo opravljen obred in sosedu Alojziju Krncu.

Vsi njeni

1 2 3 4 5 ...