Obvestilo
Cenjene stranke obveščamo, da do nadaljnjega male oglase, osmrtnice in zahvale v časopisu Dolenjski list sprejemamo:
- po e-pošti info@dolenjskilist.si in
- po telefonu 07 39 30 500.

Arhiv osmrtnic

Začetni datum: sobota, 28.3.2020, stran: 1

ZAHVALA

Ob odhodu dragega moža

JOŽETA KUKMANA

v večnost se zahvaljujem vsem, ki so v težki bolezni skrbeli zanj. Hvala dr. Humarju, dr. Zaletelu, sestri Majdi, osebju SB NM ter DSO Trebnje za dva meseca skrbne in občutne nege. Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in še posebej Davidu, ki so v težkih časih bili z mano in mi stali ob strani. Vsi mi bodo za vedno ostali v lepem spominu. Hvala Cistercijanskemu samostanu Stična, vsem patrom in predvsem g. opatu Maksimiljanu za lep obred in čuteče besede ob slovesu. Hvala njegovim kolegom in sodelavcem, hvala govornicam in hvala vsem, ki ste ob slovesu bili z njim.

Žena Anica

ZAHVALA

Sporočamo žalostno vest, da je v 69. letu starosti umrl

MILAN OŽBOLT

iz Novega mesta, Ulica Mirana Jarca 5

Od njega smo se poslovili v ožjem družinskem krogu 20. marca 2020.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Bilo lepo je – prelepo,
skalilo srečo je slovo,
slovo za nas najhujše zlo,
spoznali smo, da te več ne bo!

V 71. letu starosti nas je zapustil

ALOJZ KOBE

iz Pristave, Novo mesto

Ob boleči izgubi moža, očeta in dedka se iskreno zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje in tolažilne besede. Posebna zahvala gre osebju nujne medicinske pomoči SB Novo mesto. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Tvoje ime v kamen bo vklesano,
edino to zmoremo in znamo.
Spomini bodo živeli vekomaj,
čeprav se ne boš vrnil več nazaj.
(Silva)

Mnogo prezgodaj nas je v 47. letu zapustil naš dragi sin, brat, stric, svak, nečak, bratranec in dobri prijatelj

SIMON ŠERCELJ

iz Žužemberka

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, tovarišem iz PGD Žužemberk, pogrebni službi Novak z Rebri, g. župniku Franciju Vidmarju, ge. Silvi, ge. Marjani, ge. Jožici in prav vsem, ki ste nam stali ob strani in pomagali na kakršenkoli način v teh težkih dneh. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi.

Mama, ata in brat z družino

ZAHVALA

Niti zbogom nisi rekel,
niti roke nam podal,
a v naših srcih za
vedno boš ostal.

V 83. letu starosti nas je zapustil

JANEZ PROGAR

Ob boleči izgubi brata, strica in bratranca se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečeno sožalje, podarjene sveče in sv. maše. Zahvala velja DSO Trebnje – enota Šmarjeta, PGD Šmarjeta in SB NM, župniku Janezu Rihtaršiču, pogrebni službi Oklešen, pevcem za zapete pesmi in Štefki Žagar za molitev. Hvala nečakinji Anici za lepe besede slovesa. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

Umrla je naša upokojena sodelavka

ANTONIJA ŠUŠTERIČ

iz Šmarjete 14, Šmarješke Toplice

Od nje so se poslovili v petek, 20. marca 2020, na pokopališču v Šmarjeti.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

ZAHVALA

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo,
so in tu ostanejo.
(J. Medvešek)

Ob boleči izgubi, ko se je od nas po kratki bolezni v 95. letu starosti poslovila draga sestra, teta, svakinja, botrca in sestrična

ZDENKA LOZAR

po domače Matkova Zdenka

z Rožanca, stanujoča v Ljubljani

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za ustna in pisna sožalja ter darovane sv. maše. Iskrena hvala velja tudi dr. Čehovi s hematološkega oddelka SB NM za razumevanje in trud pri zdravljenju, patru Marku Novaku za duhovno oskrbo in tolažbo. Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi Komunale Črnomelj, pevcem, g. župniku župnije Črnomelj Gregorju Kuneju za opravljeno pogrebno svečanost in za zaigrano Tišino. Hvala tudi vsem, ki se v teh težkih časih niste mogli udeležiti slovesa in ste bili z nami v mislih in molitvi.

Žalujoči: brat Vinko in sestra Anica z družinama in ostali sorodniki

ZAHVALA

V 74. letu starosti nas je zapustil naš dragi oče, stari ata, stric, svak in tast

JOŽE KOLENC

iz Zaloga pri Škocjanu 18

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za tolažilne besede, podarjeno cvetje in sveče, sv. maše ter darove za cerkev. Hvala g. župniku za lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, vnuku Juretu za zaigrano pesem ob grobu, Blažu Klemenčiču za zapeto pesem, izvajalcu Tišine, PGD Zbure, SB NM, DSO NM, DU Škocjan, Čebelarskemu društvu Šmarjeta in Škocjan, praporščakom, govorniku Francu Anderliču za poslovilne besede, Pogrebni službi Blatnik pa za organizacijo pogreba. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste se poklonili našemu atu in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Kje si, mami naša,
kje je mili tvoj obraz ...
Kje je roka tvoja,
ki skrbela je za nas ...

Ob tragični izgubi naše drage

ROMANE MUHIČ

iz Potoka pri Straži

bi se radi zahvalili vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. Naše hvaležne misli naj dosežejo vse sorodnike, prijatelje in znance, posebno prijatelja Semirja, ki je skušal našo Romano rešiti iz rok njenega krvnika, in sosedi Elvisi za vso pomoč, enoti nujne pomoči ZD NM, policiji za hitro posredovanje, podjetju Adria Mobil, sodelavcem oddelka elektrike, superkontrole in linije VAN, svetu staršev in vrtcu Pedenjped, strokovnim sodelavkam in staršem enote Rdeča kapica, skupine Polžki, še posebno vzgojiteljici Tanji za vso pomoč, OŠ Vavta vas, razredniku Robiju in Mileni ter učencem 1. a in 1. b, podjetju in sodelavcem Mikrografije, Romaninim sošolcem iz osnovne in ekonomske šole, govornikoma Mojci in Blažu, kvartetu AS, Leonu za zaigrane žalostinke, g. župniku in pogrebni službi Oklešen.

Vsi njeni

ZAHVALA

Tiho sedaj si odšel,
kot lepa misel, ki mine
in nam pustil le lepe spomine.

V 77. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, tast, dedi, brat in stric

MILAN RUDOLF ZUPANČIČ

iz Cegelnice 36, Novo mesto

Iskrena hvala vsem, ki ste nam darovali cvetje, sveče, sv. maše in besede tolažbe. Posebna zahvala g. župniku Jožetu Mrvarju za lepo opravljen obred in pogrebni službi Komunale NM. Lepa hvala sodelavcem Prevozi Prijatelj Šentrupert, VDC enota Bršljin, Sožitju NM, Zavarovalnici Sava NM in KS Bršljin. Hvala DU Prečna, strelski sekciji DU Prečna in Društvu invalidov NM za udeležbo s praporom na pogrebni slovesnosti. In ne nazadnje hvala vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani in nam na kakršen koli način pomagali. Ata, za vedno ostajaš v naših srcih.

Žalujoči: vsi njegovi

1 2 3 4 5 ...