Arhiv osmrtnic

Začetni datum: sreda, 28.7.2021, stran: 1

ZAHVALA

Ob izgubi našega dragega očeta, dedka, pradedka in brata

CIRILA RANTAHA

iz Škovca

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje in sv. maše. Posebna zahvala gre tudi pogrebni službi Novak, DU Tržišče, Združenju veteranov Sevnica, g. župnikom Jožetu Kohku, Ivanu Hrastniku in Mirku Simončiču za opravljen obred in besede slovesa, Mileni Knez za prebran govor, izvajalcu Tišine, kvartetu Strmole, mežnarjem ter zdravstvenemu osebju. Hvala vsem za pomoč v najtežjih trenutkih in vsem, ki ste se prišli v tolikšnem številu poslovit in ga pospremit na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Umrl je naš upokojeni sodelavec

JANEZ BERNIK

iz Novega mesta, Seidlova cesta 8

Od njega smo se poslovili v četrtek, 8. julija 2021, na pokopališču v Trebnjem. S hvaležnostjo ga bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je za vedno zapustila naša upokojena sodelavka

NEVENKA JARC

Zabrdje 15, Mirna

Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Kolektiv skupine TRIMO d. o. o. Trebnje

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta in ljubega dedija

ŠTEFANA DEBEVCA

iz Rihpovca

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, cvetje in sveče ter za denarno pomoč. Hvala pogrebni službi Novak iz Žužemberka za organizacijo pogreba, župniku za izjemno lepo opravljen obred, pevcem za odpete žalostinke, društvu PGD Lukovek, društvu Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Društvu za napredek Hribovec - Rihpovec, podjetju Orkoplast, d. o. o., in podjetju SEP, d. o. o. Posebej se zahvaljujemo nefrološkemu oddelku SBNM za zdravljenje in nego. Iskrena hvala tudi vsem tistim, ki vas nismo posebej imenovali in ste nam kakor koli pomagali in našega dragega pospremili v tako velikem številu na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Po hudi bolezni nas je v 84. letu starosti za vedno zapustil

ALOJZIJ GREZNIK

Gorenja Nemška vas 15, Trebnje

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Zahvaljujemo se tudi DSO Trebnje, SB NM, Mojci Femec za lepe besede ob slovesu in Slavku Kimovcu za lepo opravljen obred. Hvala tudi pogrebni službi Komunale Trebnje in pevcem Strmole. Prisrčna hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 85. letu starosti se je poslovil dragi prijatelj

JANEZ BERNIK

iz Novega mesta, dolgoletni uslužbenec Tovarne zdravil Krka.

Iskrena zahvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. Hvala za izrečene besede sožalja, ki so v težkih trenutkih veliko pomenile. Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Žalujoči: Slavko in drugi sorodniki

Umrla je naša draga žena, mama, babi in tašča

LJUBICA GLÜCKS

Pogreb bo v četrtek, 15. julija, ob 16. uri na pokopališču Srebrniče v Novem mestu. Od 14. ure naprej bo ležala v mrliški vežici.

Vedno te bomo imeli radi Toni, Maja, Nenad, Monika, Martin in Ruben

ZAHVALA

Je čas, ki da,
je čas, ki vzame,
je čas, ki celi rane,
in je čas, ki sploh nikdar ne mine,
ko izgubiš med drage se spomine.

V 95. letu starosti se je za vedno poslovila naša draga teta

CVETKA HROVAT

iz Ljubljane

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in sosedom za izrečena sožalja in besede sočutja ter za darovane sveče. Hvala osebju DSO Poljane v Ljubljani za skrb in nego, duhovniku Mateju Gnidovcu za lepo opravljen obred in sv. mašo, ministrantoma, kvartetu AS za ubrano petje in pogrebni službi novomeške Komunale. Hvala vsem, ki se je boste spominjali.

Nečaki: Marko, Slavko, Silva, Branko, Irena in Mira z družinami

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da se je mnogo prezgodaj iztekla življenjska pot našemu sodelavcu

MATEJU GRIČARJU

zaposlenemu v Službi za proizvodnjo
SŽ – Potniški promet, d. o. o.

Vestnega in požrtvovalnega sodelavca bomo ohranili v trajnem spominu.

Kolektiv družbe SŽ – Potniški promet, d. o. o.

Umrla je naša upokojena sodelavka

MARIJA JUVAN

iz Novega mesta, Seidlova 66

Od nje smo se poslovili v soboto, 3. julija 2021, na pokopališču v Srebrničah. S hvaležnostjo jo bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

1 2 3 4 5 ...