Arhiv osmrtnic

Začetni datum: torek, 30.5.2023, stran: 1

ZAHVALA

Stojim pred hišo …
Čakam, da prideš,
nasmejana in polna miline.
Sprejmejo me le tišina, spomini
in večna bolečina.

Ljuba mamica, v 78. letu starosti si nas veliko prezgodaj zapustila. S seboj si odnesla vse upe in načrte, ki smo jih skupaj snovali.

ROZALIJA LJUDMILA ŠPRINGER

iz Cegelnice 40, Novo mesto

Veliko zahvalo izrekamo intenzivnemu oddelku SB NM, župniku Jožetu Mrvarju iz Prečne, bratu Jožetu Strojinu iz Olimja, Bortu Rossu za odpeto pesem, sorodnikom, vaščanom in prijateljem, ki ste neizmerno bolečino čutili z nami. Hvala za darovane sv. maše, rože in sveče. Hvala vsem, ki ste mamico pospremili k večnemu počitku. Draga mamica in babi Roži, hvala ti, da smo te lahko imeli. Tvoja ljubezen in dobrota sta bili neizmerni. Zvezde naj ti pojejo uspavanke in oblaki naj te odevajo. Želimo ti večni mir med tvojimi dragimi.

Žalujoči: Jani in Peter z družinama

ZAHVALA

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je.

V 89. letu se je od nas poslovila draga teta

ANA FRANČIČ

iz Tomačevega v Ljubljani

Iskrena hvala vsem, ki ste ji kakor koli lajšali zadnje dni življenja, jo v tako velikem številu pospremili na zadnji poti in se tako poklonili njenemu spominu. Iskrena hvala župniku Antonu Trpinu za ganljiv obred in pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
(J. W. Goethe)

V 95. letu starosti nas je zapustila draga mama, babica, prababica, sestra, teta

MARTINA LENART

rojena Smuk

iz Smolenje vasi

Ob boleči izgubi se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem, ki ste jo imeli radi, nam v težkih trenutkih stali ob strani, darovali cvetje in sveče ter jo pospremili na njeni zadnji poti. Iskrena hvala prijatelju in pastorju evangelijske cerkve dr. Danijelu Brkiču za sočutno opravljen obred in pogrebni službi Oklešen za spoštljiv odnos in celotno organizacijo pogreba.

Vsi njeni

ZAHVALA

V 89. letu starosti nas je zapustil
dragi mož, oče, dedek, pradedek, tast,
brat, stric, prijatelj in sosed

JOŽE POTOČAR

iz Novega mesta, Valantičevo 21

Zahvaljujemo se vsem, ki ste hodili z njim po njegovi življenjski poti, ga spoštovali in imeli radi. Hvala tudi vsem, ki ste ga v velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti in nam ob njegovem slovesu lajšali bolečino. Ostal bo v spominu vseh nas.

Žalujoči: vsi njegovi

Umrl je naš upokojeni sodelavec

AVGUŠTIN TRAMTE

z Ulice Ivana Roba, Novo mesto

Od njega smo se poslovili v petek, 12. maja 2023, na pokopališču v Srebrničah. Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

Umrl je naš upokojeni sodelavec

FRANC PEZDERŠEK

Hruševec 51, Straža

Od njega smo se poslovili v sredo, 17. maja 2023, na pokopališču v Vavti vasi. Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

ZAHVALA

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin bo večno ostal.

Ob boleči izgubi naše drage mami, sestre, babice, prababice, tete in prijateljice

JOŽICE ILAR,

roj. Sever,

z Vrha pri Ljubnu

Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, darovali sveče, denarne prispevke in nam izrekli sožalje. Posebna hvala pevcem Kvarteta AS, Toniju Sotošku in pogrebni službi Komunale NM.

Vsi njeni

ZAHVALA

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo vedno ostal.

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedija, brata, strica in dobrega prijatelja

IVANA JAZBINŠKA

iz Dolenjega Suhadola

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem, znancem, gasilcem, vinogradnikom, cvetličarni Amaryllis ter sodelavcem podjetij Agrome in Arexa za izrečeno sožalje in besede, stiske rok, objeme, denarne prispevke, podarjene sveče, cvetje in sv. maše. Hvala zdravstvenemu osebju SB NM za nego, pogrebni službi Oklešen, župniku za lepo opravljen obred in govorcem za srčne ter ganljive besede slovesa, hvala pevcem za zapete žalostinke in izvajalcu Tišine. Hvala vsem, ki ste našega Ivana pospremili na zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ne jokajte za mano,
le tiho h grobu pristopite,
spomnite se, kako trpel sem,
in večni mir mi zaželite.

V 78. letu starosti se je od nas poslovil naš dragi

JOŽE CUGELJ

z Vrha pri Šentrupertu

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste z nami v dneh žalosti. Hvala vsem sorodnikom, vaščanom in prijateljem za darovano cvetje, sveče in sv. maše ter vsem, ki ste pokojnega pospremili na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala velja visceralnemu oddelku SB NM za vso skrb in nego, ki so mu jo nudili med njegovo boleznijo. Hvala župniku za lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke in vsem za ganljive besede slovesa.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
(S. Gregorčič)

V 87. letu starosti se je poslovil od nas mož, oče, dedek, pradedek, brat, stric

JOŽE LUŠTEK

 

iz Ledeče vasi 15 pri Šentjerneju

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom in prijateljem za izrečeno sožalje, darovane sv. maše, sveče in cvetje. Posebna zahvala tudi župniku Antonu Trpinu za tople besede slovesa in lepo opravljen obred. Hvala pevcem in pogrebni službi. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

1 2 3 4 5 ...