Arhiv osmrtnic

Začetni datum: sobota, 24.9.2022, stran: 1

ZAHVALA

Zdaj se spočij,
izmučeno srce.
Zdaj se spočijte,
zdelane roke.
Zaprte so utrujene oči,
le drobna lučka še brli.

V 83. letu je za vedno odšla v večni mir naša draga mama, babica in prababica

MARIJA KULOVIC

roj. Udovč

iz Stopič

Ob boleči izgubi se najlepše zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sovaščanom, sodelavcem, govornici Jožici, praporščakom in vsem drugim, ki ste jo pospremili na zadnji poti. Hvala za izrečeno sožalje in tolažilne besede, za podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Posebna zahvala gre osebju DSO NM in župniku Tadeju za obiske na domu in pozneje v DSO.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Prišla bo pomlad,
na delo vabila,
ne bo te zbudila,
z nami jokala,
z nami šepetala bo tvoje ime …

V 76. letu starosti nas je nenadoma zapustil naš dragi mož, oče, dedek, tast, brat, stric in boter

ALOJZIJ PETJE

iz Zabukovja pri Mirni

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom za izrečene besede sočutja, sveče, cvetje in sv. maše. Iskrena hvala prvima posredovalcema Nini Anzelj in Marjanu Ajdišku za njun hiter odziv, pogum in vztrajnost. Hvala dr. Matalnu in reševalcu za neizmeren trud. Posebna zahvala gre tudi gasilcem domačega gasilskega društva PGD Zabukovje, gasilcem praporščakom, vsem drugim prisotnim gasilcem, predstavnikom Gasilske zveze Trebnje in Andreju Zupančiču za poveljevanje. Spoštovani tovariši gasilci! Hvala vam, ker ste ga v tako velikem številu in s tako veliko mero spoštovanja pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi šentrupertskemu župniku za lepo opravljen obred in pogrebni službi Blatnik iz Škocjana za izjemno sočuten pristop ter Meliti Blatnik in Vesni Mejaš za prebrana govora. Hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Usoda kruta je hotela,
tebe, MAMA, nam je vzela,
odšla si tja,
kjer ni več trpljenja ne gorja.

V 91. letu je za vedno zaspala naša draga mama, babica in prababica

MARIJA ZAMAN

roj. Krakar

iz Žužemberka, Grajski trg 40

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, darovali sveče, sv. maše in molitev. Iskrena hvala Geni Miklič in osebju Družinske medicine Žagar. Zahvaljujemo se župniku Francu Vidmarju za poslovilne besede in lepo opravljen obred. Hvala DU Žužemberk in govornici Silvi Mohorčič, pevcem Prijatelji iz Šentvida za poslovilne pesmi in pogrebni službi Novak za lepo opravljeno organizacijo pogreba. Hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili k večnemu počitku in jo boste ohranjali v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni, ki smo jo imeli radi

 

Umrla je naša upokojena sodelavka

STANISLAVA GREGORČIČ

Družinska vas 12, Šmarješke Toplice

Od nje smo se poslovili v soboto, 3. septembra 2022, na pokopališču v Beli Cerkvi. S hvaležnostjo jo bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Term Krka, d. o. o.

ZAHVALA

Je čas, ki da.
Je čas, ki vzame.
Pravijo, je čas, ki celi rane.
In je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

Ob boleči izgubi drage mame, babice in prababice

FRANČIŠKE ARH ZORN

19. 5. 1930 – 31. 8. 2022

iz Boršta 7, Cerklje ob Krki

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečene besede sožalja, za darovano cvetje, sveče, denarno pomoč in sv. maše. Posebna zahvala gre kolektivu DSO Krško za prijazno oskrbo in razumevanje, posebej sestri Franji. Hvala za ustrežljivost pri organizaciji pogrebne slovesnosti v cerkljanski cerkvi sv. Marka in lep obred župniku Andreju Pažurju. Hvala pogrebni službi Žičkar za opravljene storitve, Cvetličarni Lilija za čudovite cvetne aranžmaje, pevcem za zapete pesmi, govornikoma Darji Mandžuka in Franciju Stoparju ter praporščaku DU Brežice. Hvala upravi Bolnišnice Brežice za izobešeno žalno zastavo. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranjali v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Ni res, da si odšel,
nikoli ne boš.
Ujet v naša srca
z najlepšimi spomini
boš vsak naš korak
spremljal v tišini.

V 64. letu nas je zapustil

JOŽE MAROLT

Smrečnikova ulica 28, Novo mesto

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sodelavcem, prijateljem in nekdanjim vaščanom za izrečeno sožalje, darovane sveče in sv. maše. Zahvaljujemo se tudi župniku Gregorju in pogrebni službi Komunale NM za lepo opravljen obred. Hvala govornici Petri in vsem, ki ste našega Jožeta pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Umrla je naša upokojena sodelavka

MARIJA KULOVIC

iz Stopič 53

Od nje smo se poslovili v nedeljo, 11. septembra 2022, na pokopališču v Stopičah. Ohranili jo bomo v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

V SPOMIN

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je …
(T. Pavček)

15. septembra mineva žalostno leto, odkar nas je zapustil naš dragi

JOŽEF KOLIGAR

iz Gor. Mokrega Polja 1

Hvala vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem grobu in mu prižigate svečke.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Umrl je naš upokojeni sodelavec

ALOJZ GAŠPERIČ

Dolenji Globodol 4, Mirna Peč

Od njega smo se poslovili v ponedeljek, 12. septembra 2022, na pokopališču v Dolenjem Globodolu. Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

ZAHVALA

Spet zlato žito bo zorelo,
a tebe več ne bo,
ker tudi ti si
kot zrnje, v zemljo položeno …

V 88. letu starosti se je za vedno poslovil od nas naš dragi mož, oče, dedek in pradedek

FRANC KRIŽMAN

iz Primštala 4 pri Trebnjem

Ob nepričakovani izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili del njegovega življenja, ga imeli radi in ga v velikem številu pospremili na zadnji poti. Hvala sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče in sv. maše. Hvala Slavku Kimovcu za lepo opravljen pogrebni obred in pevcem za čutno zapete pesmi. Pohvala in zahvala Komunali Trebnje za organizacijo pogreba in cvetličarni Kala za čudovite aranžmaje. Izjemna pohvala in zahvala gre tudi Službi nujne medicinske pomoči ZD Trebnje, Urgentnemu centru SB NM in Bogomirju Humarju, dr. med., za dolgoletno zdravljenje. Hvala vaščanom Primštala za izjemno podporo in pomoč. Hvala tudi Društvu vinogradnikov Trebnje za častno nošenje prapora v spomin našemu dragemu atetu.

Žalujoči: žena Marija, hči Marinka in sin Marjan z družinama

1 2 3 4 5 ...