Arhiv osmrtnic

Začetni datum: petek, 20.5.2022, stran: 1

ZAHVALA

Vse je večno, kar nastane, rojstvo je močnejše od smrti,
vztrajnejše od obupa in samote, silnejše od hrupa in greha,
slovesnejše od zavrženosti. Nikoli ne bom prenehal biti. Nikoli.
E. Kocbek (1977)

V 89. letu starosti se je od nas poslovila naša draga mama, tašča, babica, prababica, teta in svakinja

ANGELCA MARINČIČ

iz Simončičeve ulice 9, Trebnje

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v zadnjih mesecih maminega trpljenja pomagali, da je bil njen prehod v večnost mirnejši. Hvala vsem, ki ste se poklonili njenemu spominu, ji darovali sveče, sv. maše, molitev in nam izrekli besede tolažbe, mamo pa z darovano sv. mašo g. župnika in pevcev pospremili na pot v brezčasje.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Dehtečih majskih rož bomo v šopek povili,
jih zlati mami na grob položili
in ji tiho, tiho potožili,
kako joče srce,
prežeto le še s spomini.

V 94. letu nas je zapustila ljuba mama, babica, prababica, tašča, sestra, svakinja, teta, botra in soseda

ALOJZIJA SUŠA

iz Cerovca pri Trebelnem

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem in kolektivu Ensi, d. o. o., za izrečene besede sočutja. Hvala za podarjeno cvetje, sveče in darovane sv. maše. Zahvaljujemo se župniku za opravljen obred, pogrebni službi Blatnik za organizacijo zadnjega slovesa, pevcem za zapete njej najljubše pesmi, izvajalcu Tišine in ge. Meliti za čutno prebran govor. Iskrena hvala osebju ZB Trebnje in SB NM za lajšanje bolečin. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V 85. letu se je poslovil

IVAN BUKOVEC

iz Šmihela

Iskrena hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, cerkvenemu pevskemu zboru sv. Mihaela, izvajalcu Tišine ter vsem za izrečeno sožalje in besede tolažbe. Hvala g. župniku in pogrebni službi za lepo opravljen obred.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Sredi tišine spiš,
a v naših srcih še živiš.

V 86. letu starosti nas je zapustil naš dragi oče, dedek, tast, stric in boter

ALBIN UDVANC

iz Ostroga 46

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sokrajanom, prijateljem, znancem in sodelavcem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, nam izrazili sožalje, darovali cvetje, sveče in sv. maše. Posebna zahvala nečakinji Martini, PGD Ostrog, pogrebni službi Blatnik, g. župniku za lepo opravljen obred in vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Spet zlato žito bo zorelo,
a tebe več ne bo,
ker tudi ti si
kot zrnje v zemljo položeno ...

Tiho in nenadoma nas je še ne 54-leten zapustil dragi bratranec, sosed in prijatelj

ANTON MODIC

iz Verduna 6

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem, ki ste z nami delili žalost in ga v tako velikem številu pospremili na poti zadnjega slovesa. Posebna hvala g. župniku Tadeju za opravljen obred pokopa, pogrebni službi Novak, pevcem, govorniku g. Antonu Goršinu za besede ob slovesu, sosedom ge. Luciji Podbevšek, Jožetu in Nadi Ban ter Slavku in Heleni Kastelic. Hvala tudi vsem, ki ste Toniju v spomin darovali za sv. maše ali druge potrebe in se ga boste spominjali.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Je čas, ki da,
je čas, ki vzame,
pravijo, da je čas, ki celi rane,
in je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

V 58. letu nas je zapustil naš dragi

VINKO KASTELIC

iz Ribjeka 1, Mokronog

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem iz podjetij Plasta, d. o. o., in Dorema, d. o. o., za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, sv. maše in denarne prispevke. Posebna zahvala osebni zdravnici dr. Marti Pančur, tehniku Jožetu, patronažnima sestrama Nevenki in Sonji, OI Ljubljana in Kliniki ORL Ljubljana. Hvala pogrebni službi Komunale Trebnje za organizacijo pogreba, pevcem, govornikom in g. župniku za lepo opravljen obred. Še enkrat hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, stare mame in sestre

MIMICE ERJAVEC

roj. Pezdirc, Podzemelj 1

iz Gabrja, K studencu 16

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, znancem in prijateljem za denarne prispevke, sveče, cvetje in sv. maše. Posebej se zahvaljujemo g. župniku Lojzetu Brcetu za žalni obred, Martinu Luzarju za poslovilne besede, pogrebni službi Oklešen in pevcem.

Žalujoči: mož Martin, sinova Aleš in Toni, hčerka Martina z družino ter brat Marjan z družino

ZAHVALA

Draga mama!
Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.

Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je v 92. letu starosti zapustila naša ljuba mama, babica, prababica in prijateljica

TEREZIJA OVNIČEK

roj. Kump

iz Dolža

Ob njenem slovesu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem za izrečeno sožalje, darove, iskren stisk roke in tolažilne besede. Zahvala župniku za lepo opravljen obred in pogrebni službi Komunala NM, pevcem, izvajalcu Tišine ter vsem tistim, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji zemeljski poti. Vsa toplina njenega srca bo ostala vedno z nami.

Vsi njeni

ZAHVALA

Zapustil nas je naš dragi

MIRKO PIRNAR

Dragi prijatelji, sorodniki, sosedje, sodelavci, sošolci in znanci, hvala vam za vso podporo, ki ste jo nam izkazali v najtežjih trenutkih našega življenja, ob smrti našega Mirka. Hvala vam.

Družina Pirnar

ZAHVALA

Odšla si, a pustila sledi
v naših srcih in v naših
dušah za vselej.

V 82. letu starosti se je poslovila od nas

REZKA RUS DOBAR

iz Radovljice, rojena v Vidošičih pri Metliki

Srčna hvala vsem, ki ste jo pospremili k večnemu počitku in sočustvovali z mano. Posebna zahvala g. Novaku, pevcem za lepe pesmi in vsem, ki ste bili del mojih najbolj žalostnih trenutkov.

Žalujoči: mož Slavko, sestra Martina, brat Živko ter vnuki in nepozabna, enkratna soseda Marko in Tereza

1 2 3 4 5 ...