Obvestilo
Cenjene stranke obveščamo, da do nadaljnjega male oglase, osmrtnice in zahvale v časopisu Dolenjski list sprejemamo:
- po e-pošti info@dolenjskilist.si in
- po telefonu 07 39 30 500.

Arhiv osmrtnic

Začetni datum: petek, 14.8.2020, stran: 1

ZAHVALA

Ljubezen, ki je ni, najbolj boli,
ker je bila in ker bila je lepa.
Spomin se kot obljube je oklepa,
obljube vseh obljub: do konca dni.
(C. Zlobec)

V 91. letu je tiho odšla v večnost naša ljuba mama, babica, sestra in teta

ANTONIJA ZAGORC

iz Dolenjega Maharovca pri Šentjerneju

Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in nam v dnevih žalosti stojite ob strani. Hvala g. župniku Antonu Trpinu za lepo opravljen obred, pogrebni službi Oklešen in kvartetu AS pa za svečano slovo.

Žalujoči: vsi njeni

V SPOMIN

Leto je naokoli, odkar sta od nas odšla

JANEZ in REZKA KRALJ

Ate in mama, še vedno sta z nami, podnevi v mislih, ponoči v sanjah.
Tako vaju pogrešamo in tako prazen je naš dom. Nekoč, nekje se ponovno srečamo!
Tam za mavrico, kjer ni trpljenja in ne slovesa.

Vsi vajini

Umrl je naš upokojeni sodelavec

LJUBO MIKLIČ

iz Uršnih sel, Makute 49

Od njega smo se poslovili v soboto, 1. avgusta 2020.
S hvaležnostjo ga bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

Žalostni sporočamo, da nas je zapustil naš upokojeni sodelavec

JOŽE SAJE

Spominjali se ga bomo kot vestnega in prizadevnega sodelavca.

ELEKTRO LJUBLJANA, d. d.

ZAHVALA

V 102. letu starosti nas je mirno zapustila naša draga

ANA BLATNIK

iz Soteske 1, Straža pri Novem mestu

Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in nam ob dnevih žalosti stojite ob strani.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Kogar imaš rad, nikoli ne umre ...
Le daleč, daleč je ...
(T. Pavček)

Za vedno je v 92. letu odšel naš dragi mož, oče in dedi

JOŽE SAJE

električar v pokoju – rajonski iz Šentjerneja

Naša iskrena zahvala je namenjena mnogim ljudem, ki so nam pomagali v času bolezni in ob urah slovesa. Vsaka pomoč, tudi najmanjša, je bila dragocena. Še posebej se zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, prijateljem, Elektru NM, DU Šentjernej, SB NM – urološkemu oddelku, osebni zdravnici dr. Danici Simončič in njeni ekipi ter dr. Mirjam Katič. Najlepša hvala g. župniku Antonu Trpinu, ki s svojimi besedami vedno potolaži svojce, in nečakinji Lidiji za slikovito predstavitev pokojnikove življenjske poti. Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi Oklešen in kvartetu AS za svečano slovo.

Žalujoči: domači

V SPOMIN

V domu našem je praznina,
a v srcih bolečina.
Spomin na vaju še živi,
čeprav vas več med nami ni.

15. marca je minilo 33 let in 2. avgusta 32 let, odkar sta nas zapustila naša draga ata in mama

ANTON in BARBARA ŠEGINA

Tribuče 52, Črnomelj

Hvala vsem, ki se ju še spominjate.

ZAHVALA

Ni te več na polju, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
odšel v večni si pokoj,
nemir naš vzel si s seboj.

V 61. letu nas je zapustil naš najdražji

ANTON ŠMALC

iz Golobinjeka, Mirna Peč

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in sosedom, še posebej družinam Dragan, Žibert, Rus-Rozman, za vso podporo, izrečene besede sožalja, podarjene sveče in sv. maše. Posebna zahvala g. župniku Janezu Rihtaršiču, zdravnici dr. Mateji Guštin, zdravnikom UKC LJ – klinika za ORL-ONKO, pevcem, predstavnikom veteranov, pogrebni službi Oklešen in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: sestra Zali z družino

ZAHVALA

Odšel si tiho,
tako kot si živel,
vendar za vedno ostajaš
v naših srcih. Hvala.

V 89. letu nas je zapustil naš dragi oče in dedek

JOŽE GORENC

Dolenje Laknice 32, Mokronog

Iskrena hvala vsem, ki ste bili del njegove življenjske zgodbe.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Tiho je odšel od nas naš dragi mož, oče, tast in dedek

STANISLAV ŠKUFCA

1936–2020

univ. dipl. ekon. v pokoju

iz Novega mesta, Ljubljanska cesta 60

Hvala vsem, ki ste mu bogatili življenje, mu ob slovesu izrazili spoštovanje in z nami delili bolečino ter lepe spomine nanj. Hvala za podarjeno cvetje in sveče. Posebej se zahvaljujemo govorcema g. Franciju Zagorcu in g. Marjanu Hrenu za besede slovesa, Zvezi veteranov vojne za Slovenijo NM ter praporščakom, pevcem za zapete žalostinke in izvajalcu Tišine, g. župniku iz Župnije Krka - Muljava za lepo opravljen obred in pogrebni službi Perpar.
Še enkrat vsem, tudi neimenovanim, iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

1 2 3 4 5 ...