Obvestilo
Cenjene stranke obveščamo, da do nadaljnjega male oglase, osmrtnice in zahvale v časopisu Dolenjski list sprejemamo:
- po e-pošti info@dolenjskilist.si in
- po telefonu 07 39 30 500.

Arhiv osmrtnic

Začetni datum: sobota, 24.10.2020, stran: 1

ZAHVALA

V 80. letu starosti nas je zapustil naš dragi

FRANC HROVATIČ

iz Stranske vasi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, krajanom, gasilcem – predvsem PGD Stranska vas, pevcem cerkvenega pevskega zbora Stranska vas, članom sveta KS Birčna vas ter sodelavkam Krke, Pošte Slovenije in bolnišnice NM za izrečene besede tolažbe in sožalja, poslane telegrame, sporočila in sožalnice, darovane sveče, sv. maše ter denarne prispevke. Zahvala SB NM, še posebej osebju kirurškega šoka za požrtvovalno skrb v zadnjih tednih življenja. Iskrena hvala patru Marku za podeljene poslednje zakramente in molitvene obiske, domačemu župniku Igorju za organizacijo ter g. Jesenovcu za opravljen obred. Hvala Urški Hrovatič in Darji Marjanovič za ganljive besede slovesa, vrtnariji Zupančič, pogrebni službi Komunala ter pevcem As za zapete žalostinke. Hvala vsem, ki ste se kakorkoli poslovili od njega in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: žena Ljudmila ter sinova Boštjan in Damjan z družinama

ZAHVALA

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

V 87. letu starosti nas je zapustil naš dragi

BOGOMIR BEVEC

Jezero 12, Trebnje

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Iskrena hvala dr. Petkovi, patronažni službi ZD Trebnje in SB NM - enodnevni bolnišnici za lajšanje njegove bolezni. Hvala pogrebni službi in g. Slavku za lepo opravljen obred ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Čakate me, rože cvetoče,
za hišo domači zeleni gaj,
moj dragi, domači kraj.
Rada bi prišla, oh, rada.
A tja me več ne bo,
ker vzela sem slovo.

V 96. letu starosti se je od nas poslovila
naša draga žena, mama, babica, prababica in tašča

ALBINA GAZVODA

po domače Tišlarjeva mama

 

Podgrad 16, Novo mesto

Na deževen jesenski dan je kot metulj, ki zapre svoja krila, tiho in mirno zaspala. Iz srca se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, našemu g. župniku za lepo opravljeni obred, ge. Mariji Turk in vnukinji Nežki za ganljiva govora, pogrebni službi Oklešen, pevcem za odpete pesmi, sodelavcem v oddelku PKPD tovarne zdravil Krka za izrečene tople besede in tudi tistim dobrim ljudem, ki ste bili v teh težkih časih tudi samo v mislih z nami.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
srce je omagalo, tvoj dih je zastal,
a nate spomin bo večno ostal.
Solza, žalost, bolečina te zbudila ni,
a ostala je tišina, ki močno boli.

V 84. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedek, stric in tast

ALOJZIJ BAJC

Ravno 7, Raka

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Iskrena hvala tudi g. župniku Francu Levičarju za lepo opravljen obred, pogrebni službi Blatnik, izvajalcu Tišine, pevcem za čutno zapete pesmi, Anji za tolažilne besede slovesa, društvu izgnancev in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi.

Žalujoči: vsi, ki smo ga imeli radi

Umrla je naša upokojena sodelavka

MARIJA JEVNIKAR

Ljubljanska cesta 4D, Kamnik

Od nje smo se poslovili v ponedeljek, 19. oktobra 2020, na pokopališču v Srebrničah.
S hvaležnostjo jo bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

ZAHVALA

Naše solze bodo sproti spirale bolečino,
tvoj nasmeh pa je nasmeh za večno.

Ob izgubi našega dragega sina in brata

NEJCA PERKA

iz Podhoste 50

ki se je mnogo prezgodaj poslovil od nas, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, Nejčevim in našim prijateljem in znancem, ki ste nam bili v najtežjih trenutkih v podporo in uteho. Hvala za vse lepe misli, napisane in izrečene, ter za vsako solzo žalosti, ki je spolzela po vašem licu.
Nejc, naša srca jočejo za teboj, naše duše pa so pomirjene, ker si tam, kjer je ena sama ljubezen, ker si bil tudi ti ena sama ljubezen.

Žalujoči in obenem hvaležni, da si bil del našega življenja, mami, oči in Žan

V SPOMIN

Nisi se izgubil kot zven
v tihoto, nisi odšel v nič in pozabo:
po tebi merim stvarem pomen
in tvojo pesem skušam peti za tabo.
(T. Pavček)

13. oktobra je minilo žalostno leto, odkar nas je zapustil naš dragi mož, oče, stari ata in stric

JOŽE MRVAR

dolgoletni učitelj OŠ Žužemberk

Vrti 4, Žužemberk

Hvala vsem, ki se ga spominjate z blago mislijo in iskreno besedo.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Umrl je naš upokojeni sodelavec

ALOJZIJ BUČAR

Lamutova ulica 28, Novo mesto

Od njega smo se poslovili v petek, 9. oktobra 2020, na pokopališču v Prečni. S hvaležnostjo ga bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

Umrla je naša upokojena sodelavka

CVETKA KODRIČ

Irča vas 16, Novo mesto

Od nje smo se poslovili v četrtek, 8. oktobra 2020, na pokopališču v Ločni. S hvaležnostjo jo bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

ZAHVALA

Za dobroto tvojih rok,
ostala je beseda hvala,
ki v srcih bo ostala
in večno lep spomin na te.

V 83. letu starosti se je od nas poslovila
naša draga žena, mama, babica, tašča in teta

AMALIJA PUST

Vodnikova ulica 3, Novo mesto

Ob boleči izgubi izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, darovane sv. maše in darove za cerkev. Iskreno se zahvaljujemo tudi pogrebni službi Oklešen, pevcem, govorniku in župniku za lepo opravljen obred in vsem, ki ste našo drago Amalijo pospremili na zadnji poti. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi.

Žalujoči: vsi njeni

1 2 3 4 5 ...