Arhiv osmrtnic

Začetni datum: nedelja, 22.7.2018, stran: 1

ZAHVALA

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
T. Pavček

Življenjsko pot je sklenil

CIRIL JARNOVIČ

iz Drske 17, Novo mesto

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem, ki ste bili z nami v teh težkih trenutkih slovesa, nam izrazili sožalje in očetu v spomin namenili cvetje, sveče in prispevke v dobrodelne namene. Posebno se zahvaljujemo osebni zdravnici dr. Zorici Milić, urološkemu oddelku SB NM, patronažni sestri Majdi, OI Ljubljana in službi za pomoč na domu DSO NM za nego in skrb v času njegove bolezni.

Žalujoči: žena Betka, hčerki Majda, Darja in sestra Meri z družinami

ZAHVALA

V 89. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedek in pradedek

JOŽEF LEŠNJAK

iz Šmarja pri Šentjerneju

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, bivšim sodelavcem in prijateljem za izrečeno sožalje in sveče. Posebna zahvala članom godbe, oktetu, pritrkovalcem, govornikoma ter g. župniku za lepo opravljen obred. Še enkrat hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Umrl je naš upokojeni sodelavec

FRANC HROVAT

z Uršnih sel, Vaška cesta 11

Od njega smo se poslovili v sredo, 18. julija 2018, na pokopališču na Uršnih selih. S hvaležnostjo ga bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

ZAHVALA

Kakor valovi na obalni prod
tako trenutki naši v nič hite;
val valu za seboj napravi pot
in temu drug za drugim vsi slede.

V 82. letu starosti nas je zapustil naš dragi

PETER BUKOVEC

iz Birčne vasi 9a

Vsem, ki ste v težkih trenutkih bili z nami in z nami žalovali ter ga pospremili na njegovi zadnji poti, se iskreno zahvaljujemo.

Žalujoči: vsi njegovi

V SPOMIN

dragemu

BOŽU OMERZUJU

Minilo je 365 žalostnih, praznih in dolgih dni, odkar te več tukaj z nama ni. Kadarkoli stopiva h grobu, naju spreleti vprašanje, ali te kaj zebe ... Ko se ozreva v nebo, se vedno vprašava, ali naju slišiš ... Ko nama je prehudo, te prosiva, da si z nama ... Kamor koli se ozreva v tem življenju, čutiva grenko bolečino in veliko praznino.

Poljub, objem v nebesa tebi, dragi Božo, pošiljava tvoja Katarina in Žiga
ter družina Kovačič

V SPOMIN

Pošle so ti moči,
zaprla trudne si oči.
Zdaj tiho, mirno spiš,
a v naših srcih še živiš
in kot zvezda na nebu žariš.

15. julija bodo minila tri leta, odkar nas je zapustila naša draga

KRISTINA KRESAL

iz Zameškega 15, Šentjernej.

Hvala vsem, ki se je spominjate in ji prižigate sveče.

Vsi njeni

Umrla je naša upokojena sodelavka

FRANČIŠKA KASTELIC

Šolska cesta 27, Dolž.

Od nje smo se poslovili v soboto,
7. julija 2018, na pokopališču na Dolžu.
S hvaležnostjo jo bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

ZAHVALA

Naši dragi mami je sodila ob srečanju s Teboj Ljubezen; če je bila prešibka zanjo, jo dopolni z našo.

Poslovila se je

ANTONIJA BRUDAR

iz Stopič

V 87. letu starosti se je 29. junija letos preselila v večnost naša draga mama. Zahvala zdravstvenim delavcem za skrb med boleznijo in ob odhodu. Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili z molitvijo ter darovanjem sv. maš, sveč in cvetja. Zahvala vsem šestim duhovnikom, še posebej župniku Tadeju Kersniču za občuteno slovo in besede tolažbe.

Žalujoči: hči Vera in sin Slavko z družinama

ZAHVALA

Noč, ki ne pozna jutra,
ni tvoja poslednja noč.
Nasledila se je z zvezdami posuta
v očeh tvojih dragih,
vsem, ki si jih ljubila nekoč.
(T. Pavček)

V 89. letu starosti se je od nas za vedno poslovila naša ljuba mama

MARIJA MUHIČ

iz Malega Podljubna

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, vaščanom, sodelavcem in znancem, ki ste bili z nami v teh težkih trenutkih slovesa, nam izrazili sožalje, mami v slovo namenili sveče, darove sv. maš in dobrodelnosti ter jo pospremili na njeni zadnji poti. Posebna zahvala gre kaplanu Mitji Buliču in osebju dislocirane enote DSO Metlika. Za lepo pogrebno slovesnost hvala vsem sodelujočim in župniku Igorju Stepanu.

Vsi njeni

ZAHVALA

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate, draga mama,
spomin večno bo ostal.

V 88. letu nas je zapustila naša draga mama, babica, prababica, sestra in teta

FRANČIŠKA FRANKO

iz Gor. Vrhpolja 3 pri Šentjerneju

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Posebna zahvala gre patronažni službi Šentjernej, še posebej patronažni sestri Karmen za dolgoletno skrb na domu. Hvala tudi župniku Antonu Trpinu za lepo opravljen obred. Hvala pogrebni službi Oklešen, izvajalcu Tišine in SB NM – internemu oddelku – diabetologije. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

1 2 3 4 5 ...