Arhiv osmrtnic

Začetni datum: torek, 19.3.2019, stran: 1

V SPOMIN

Več ne trpiš, počivaj.
Nič več te ne boli,
svet postal je mrzel, prazen ...
Ko tvoje zaželimo si bližine,
gremo tja, v ta mirni kraj tišine,
tam srce se tiho zjoče, saj verjeti noče,
da te več med nami ni.
Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te čutimo ...
Ivan, med nami si!

9. marca je minilo žalostno leto, odkar nas je zapustil naš dragi

JANEZ REBSELJ

iz Šentjakoba 3, Šentjernej

Iskrena hvala vsem, ki se ga radi spominjate, obiskujete njegov prerani grob in mu prižigate sveče.

Žalujoči: vsi njegovi

V SPOMIN

na drage starše

ANTONIJO in IVANA KOVAČIČ

iz Zameškega 21

Hvala vsem, ki postojite ob njunem grobu, prižgete svečko in ju ohranjate v lepem spominu.

Vsi njuni

V SPOMIN

Tam, kjer si ti,
ni sonca, ne luči.
Le tvoj nasmeh v srcih še vedno nam živi,
a nihče ne ve, kako zelo boli.

17. marca mineva 15. leto, odkar nas je zapustil dragi mož, ati in dedek

IVAN VIDMAR

 

iz Drame pri Šentjerneju
(2004–2019)

Iskrena hvala vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem grobu in mu prižgete svečko.

Žena Mimi ter hčerke Irena, Marina, Silva in Janja z družinami

ZAHVALA

V 87. letu nas je zapustil oče, dedek in pradedek

STANISLAV PEKOLJ

Rižnarjev ata iz Zagorice pri Dobrniču

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sodelavcem za izrečeno sožalje, darovane sveče in sv. maše. Posebna zahvala vaščanom Zagorice za ganljivo slovo od ljubega doma. Hvala int. oddelku SB NM, dr. Elizabeti Žlajpah, dr. Zdenki Ropret za dolgoletno zdravniško oskrbo. Zahvala g. župniku Milošu Koširju in drugim duhovnikom, ki so darovali sv. mašo in našega ata tako spoštljivo pospremili k večnemu počitku. Zahvaljujemo se oktetu Lipa, pogrebni službi Novak iz Žužemberka za organizacijo pogreba, vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti, ga imeli radi ter se ga boste spominjali.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Bremena življenja te niso zlomila,
bolezen iz tebe vso moč je izpila.

Na pragu 90. rojstnega dne nas je za vedno zapustila naša mama, sestra, babica in prababica

MARIJA KUPLENIK

roj. Bojanec

iz Vrha pri Pahi 4

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno ustno in pisno sožalje, darovane sveče, sv. maše in cvetje. Iskrena hvala sodelavcem podjetja Ferro Črtalič, nogometnemu klubu Paha, pogrebni službi Oklešen, pevcem, govornikoma g. Florjančiču in vnuku Anžetu, trobentaču g. Alešu, društvu upokojencev ter g. župniku za lepo opravljen obred. Še enkrat hvala vsem, ki ste nam pomagali in nam stali ob strani ter našo mamo pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Utrip srca za hip miruje, prebridek je usode glas,
otožno srce nam žaluje, ti odšel si zdaj od nas,
četudi truplo ti počiva, tvoj duh pri nas še vedno bdi,
slovenska zemlja te bo krila, mirno počivaj dragi ti.

V 91. letu starosti nas je zapustil naš dragi oče, ata, stari ata, stric, brat, boter, bratranec in prijatelj

JOŽEF KREVS

iz Globočdola 5, Mirna Peč

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom ter gorskim sosedom za izrečeno sožalje, darovane sveče ter sv. maše. Posebna zahvala gre ge. Lojzki Krevs za tople besede slovesa ob odprtem grobu ter pevskemu zboru Rožmarin za odpete žalostinke. Zahvaljujemo se tudi sodelavcem čistilne naprave Krka NM, ISS Fascility service, TPV NM in sodelavkam trgovine Hofer NM, g. župniku za opravljen obred ter pogrebni službi Novak. Še enkrat iskrena hvala vsem in vsakemu posebej, da ste našega dragega atija pospremili na zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Najbogatejši del
človekovega življenja
so njegova tiha,
nepozabna dela
dobrote in ljubezni.

V 85. letu življenja se je ustavilo srce naše drage žene, mame, tašče, sestre, tete in svakinje

TEREZIJE LUŽAR

roj. Medja

iz Strelaca pri Šmarjeti

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem za trenutke, ki ste jih namenili njenemu slovesu. Hvala za vse podarjene sveče, darove za cerkev, za sv. maše in hvala za vse dobre misli. Hvala pogrebni službi Blatnik, g. župniku, pevcem in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA

V 61. letu starosti nas je po hudi bolezni zapustila

MARIJA PLANTARIČ

Gubčeva cesta 14, Trebnje

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le nekje daleč je ...

V 81. letu starosti nas je po težki bolezni zapustil naš dragi

CIRIL PLUT

iz Novega mesta, Westrova ulica 18

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje in podarjene sveče. Posebna zahvala negovalkam DSO NM za pomoč na domu, patronažni sestri Marinki, zdravnicama dr. Marić in dr. Prijatelj, Urgentnemu centru NM, patru Marku za obiske v času bolezni, g. župniku Igorju Stepanu za lepo opravljen obred, pevcem za zapete pesmi, Zvezi šoferjev in avtomehanikov NM ter Komunalni službi NM.

Žalujoči: vsi, ki ga imamo radi

ZAHVALA

Poslovil se je dragi mož, oče, dedek in pradedek

JANKO POPOVIČ

iz Novega mesta, Smrečnikova ulica 61

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani.

Žalujoči: žena Milena ter hčerki Mateja in Milena z družinama

1 2 3 4 5 ...