Arhiv osmrtnic

Začetni datum: torek, 31.1.2023, stran: 1

Umrl je naš upokojeni sodelavec

MATIJA GOLOB

Prapreče 3 a, Straža

Od njega smo se poslovili v petek, 20. januarja 2023, na pokopališču v Vavti vasi. Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

ZAHVALA

Nisi se izgubil kot zven v tihoto,
nisi odšel v nič in pozabo;
po tebi merim stvarem pomen
in tvojo pesem skušam peti za tabo.
(T. Pavček)

V 93. letu nas je zapustil naš dragi oče, dedek in pradedek

FRANC ŠMID

Ulica Ilke Vaštetove, Novo mesto

Ob boleči izgubi našega ata Franca se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in sodelavcem iz tovarne zdravil Krka in Adria Mobil za tople besede tolažbe in stiske rok, za darovane maše, cvetje ter sveče. Posebna zahvala osebju DSO NM za večletno oskrbo na domu, zdravnici dr. Valentini Bevc, sestri Slavki in patronažnim sestram za nudenje pomoči ter reševalcem ZD NM za opravljene prevoze. Zahvala tudi pogrebni službi Oklešen, cvetličarstvu Amaryllis, izvajalcu Tišine, kvartetu As ter župniku Račkiju za lep obred slovesa. Hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja, ga imeli radi in ga osebno ali v mislih pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Tako kot reka v daljavo se zgubi,
odšel si tiho, brez slovesa,
za seboj pustil si spomin
na naša skupna, srečna leta.
Le srce in duša ve,
kako boli,
ko več te ni …

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, tasta, dedka in pradedka

KARLA STOPARJA

iz Drganjih sel 16, Straža

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih nesebično stali ob strani, nam pomagali in z nami delili neizmerno bolečino. Hvala vsem, ki ste ga tako v velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Posebna hvala tudi vsem, ki ste bili del njegovega življenja in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ni smrt tisto, kar loči nas,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena zanje
so razdalje, kraj in čas.
(M. Kačič)

V 85. letu nas je zapustil dragi mož, oče, dedek, pradedek in tast

MATIJA GOLOB

Prapreče pri Straži 3 a

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom, sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje in sv. maše. Zahvaljujemo se pevcem, župniku za lepo opravljen obred in pogrebni službi Mateja Novak. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 93. letu starosti se je od nas poslovila mama, babi, prababi, tašča, sestra, teta in soseda

VALENTINA MARIJA GORENC

iz Postaje 31, Mirna Peč

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo počastili v njen spomin in se od nje poslovili na njeni zadnji poti. Hvala za izrečeno sožalje, darovane sveče in prispevke. Hvala župniku za lepo opravljen pogrebni obred, kvartetu As in pogrebni službi Oklešen. Zahvaljujemo se Zvezi društev civilnih invalidov vojn in DU Mirna Peč za nošenje praporja. Hvala tudi vaščanom Postaje in Marofa ter Veri Primc.

Žalujoči: vsi njeni

Umrla je naša upokojena sodelavka

JOŽICA DVORŠAK

Ulica talcev 20, Straža

Od nje smo se poslovili v četrtek, 12. januarja 2023, na pokopališču v Šmihelu. Ohranili jo bomo v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

Žalostni sporočamo, da nas je zapustil naš upokojeni dolgoletni sodelavec

JOŽE DEBEVC

Vestnega in prizadevnega delavca bomo ohranili v lepem spominu.

ELEKTRO LJUBLJANA, d. d.

ZAHVALA

Ob izgubi naše drage hčerke, mamice in prijateljice

SANDRE MUHIČ

se iskreno zahvaljujemo vsem dobrim ljudem, ki ste se od nje poslovili v tako velikem številu. Posebno zahvalo izrekamo tovarni zdravil Krka. Zahvaljujemo se glasbenicam za občuteno izvedeno instrumentalno glasbo in govornicama za ganljive besede slovesa.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje.
Prava. In ena sama.
Za vse življenje.
(T. Pavček)

V 87. letu nas je zapustila naša ljuba mami in babi

MARIJA JUDEŽ

1.2.1936–3.1.2023

iz Mirne Peči

Ob boleči izgubi naše drage mami in babi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo z nami imeli radi, ki ste bili del njenega življenja in jo v velikem številu pospremili na zadnji poti. Iz srca se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, vaščanom, sodelavcem, znancem in DU za izrečeno sožalje in tolažbo, podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Iskrena hvala tudi gospe za vodenje molitve ter župnikoma, pevcem in pogrebni službi za lepo in sočutno opravljen obred. V neizmerni ljubezni ostaja z nami.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V 74. letu starosti se je poslovila od nas

ANTONIJA - ZVONKA MIKLIČ

iz Ločne 11 v Novem mestu

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo s hvaležnostjo pospremili k večnemu počitku. Hvala srčnemu osebju novomeške bolnišnice – oddelku za intenzivno medicino in župniku Silvestru Fabjanu za pogrebni obred. Hvala sorodnikom, znancem in sosedom za darovano cvetje, sveče, denarne prispevke in tople besede. Hvala vsem, ki ste se poklonili njenemu spominu in jo boste ohranili v svojih srcih in lepih mislih.

Vsi njeni

1 2 3 4 5 ...