Arhiv osmrtnic

Začetni datum: sreda, 13.11.2019, stran: 1

ZAHVALA

Ko nekoga za vedno izgubiš,
ko odnese s seboj del tebe,
šele takrat se zaveš,
da ga imaš rad bolj kot sebe.

V 69. letu starosti nas je zapustil naš dragi

JOŽEF KORELC

iz Šentruperta, Straža 21 a

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, ga obiskovali, izrekli sožalje, darovali sveče, cvetje, sv. maše in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala, ker ste ga imeli radi.

Žalujoči: Vsi njegovi

ZAHVALA

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši.
Pustila velik si pečat,
nisi čakala pomlad,
odšla v večni si pokoj,
nemir naš vzela si s seboj.

V 69. letu nas je po težki bolezni zapustila naša draga

MAJDA CVELBAR

rojena Kocjan

iz Vidmarjeve ulice 21, Novo mesto

Z veliko žalostjo se ob boleči izgubi drage Majde zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in vsem ostalim za nesebično pomoč, tolažilne besede in iskren stisk rok, za darovano cvetje, sveče in denarne prispevke. Hvala vsem, ki ste bili del njenega življenja, ki ste jo imeli radi in bili skupaj z nami na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA

Ljubil si nas
in mi smo te ljubili.
Ostal boš z nami,
nikoli te ne bomo pozabili.

Nepričakovano nas je zapustil

STANKO JORDAN

upokojeni trgovski poslovodja iz Kostanjevice na Krki

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se od njega spoštljivo poslovili, in za vse, kar ste mu darovali. Hvala za neštete stiske rok in objeme sočustvovanja. Hvaležni smo sosedom, sorodnikom, prijateljem in znancem, krajanom in vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih pomagali in nam stali ob strani. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala velja g. župniku Jožetu Miklavčiču in g. dekanu Antonu Trpinu, g. Miru Drobniču in ge. Meliti Skušek za izbrane besede poslovilnega nagovora, pevcem in glasbenikom za ubrano spremljavo žalne slovesnosti, članom gasilskega društva, planinskega društva, društva vinogradnikov, sodelavcem, učencem in staršem 3. a razreda OŠ Kostanjevica, cvetličarni Colarič in gostilni Žolnir.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Ko nekoga za vedno izgubiš,

ko odnese s seboj del tebe,

šele takrat se zaveš,

da ga imaš rad bolj kot sebe.

V 39. letu nas je zapustil naš dragi sin, brat, bratranec in nečak

TOMI OGRINC

iz Gornje Težke Vode 20

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, ki ste nam v najtežjih trenutkih stali ob strani. Iskrena hvala vaščanom, prijateljem in znancem za podporo, darovane sv. maše, cvetje, sveče, denarno pomoč, tolažilne besede in iskren stisk roke. Posebna zahvala gre pogrebni službi Novak iz Žužemberka, pevcem, izvajalcu Tišine ter župniku Tadeju Kersniču za tako lepo izveden obred. Hvala molitveni skupini Stopiče. Posebna zahvala velja ge. Darinki Rebolj za molitev in tako ganljiv govor ob slovesu. Hvala vsem, ki ste našega Tomija imeli radi, ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v tako lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 72. letu starosti nas je nepričakovano in prerano zapustila naša predraga mamica, stara mama, sestra, tašča in botra

STANISLAVA VODOPIVEC

rojena Nečemer

iz Roj 15 pri Šentjerneju

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za tolažilne besede, izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Zahvaljujemo se tudi za nesebično pomoč prvim posredovalcem pri dajanju prve pomoči, g. župniku, pevcem Šentjernejskega okteta in pogrebni službi Blatnik za lepo opravljeno pogrebno slovesnost. Mami, za vedno boš ostala v naših srcih.

Žalujoči: otroci Marko, Alenka in Metka z družinami

V SPOMIN

Še dosti, dosti bi povedal,
a vse besede v prsih mro.
(Karel Destovnik - Kajuh)

IVAN GAZVODA

Črmošnjice pri Stopičah 28
23. 12. 1954 – 5. 11. 2018

Predragi mož in ati, zelo te pogrešamo.

Žena Fani, hči Janja in sin Janez

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega

FRENKA GUŠTINA

iz Novega mesta

Vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, izrekli sožalje in se poslovili od njega, se iskreno zahvaljujemo. Hvala, da ste ga imeli radi.

Joža, Jernej in Manca z družinama

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 92. letu zapustila naša draga

JOŽICA OKROGLIČ

iz Novega mesta, Ulica Pie in Pina Mlakarja 44

Od nje se bomo poslovili v četrtek, 7. novembra, ob 15. uri na pokopališču v Ločni.

Žalujoči: vsi njeni

Umrl je naš upokojeni sodelavec

FRANC GUŠTIN

iz Novega mesta, Skalickega 6

Od njega smo se poslovili v četrtek, 24. oktobra 2019. S hvaležnostjo ga bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

ZAHVALA

V petek, 18. oktobra 2019, smo se na pokopališču v Šmarjeti poslovili od našega dragega moža, očeta in dedija

LOJZETA AVBARJA

iz Šmarjeških Toplic

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem, sodelavcem in znancem za vso podporo, izrečene besede sožalja, podarjene sveče in vence. Iskrena zahvala Lovski družini Otočec in članom ostalih lovskih družin ter rogistom, ki so se od svojega prijatelja poslovili na posebej ganljiv način. Zahvaljujemo se pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, pevcem družine Strmole za zapete žalostinke in prebrano besedilo ter vsem, ki ste našega Lojzeta v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

1 2 3 4 5 ...