Arhiv osmrtnic

Začetni datum: torek, 13.11.2018, stran: 1

ZAHVALA

Še boš tekla reka moja
v brzicah čez zemljo
in neskončna pot bo tvoja,
še ko mene več ne bo.

V 64. letu starosti nas je nepričakovano zapustil naš dragi mož, oči, brat in dedek

DUŠAN PODBEVŠEK - DUC

z Verduna pri Novem mestu

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in sodelavcem iz Krke, tovarne zdravil, za izrečeno sožalje, tolažbo in spremstvo na njegovi zadnji poti. Hvala govornikom Tonetu Goršinu, Urški Breznik in družini Sotošek za ganljive besede ob slovesu. Hvala vsem, ki ste nam stali ob strani in nam kakor koli pomagali v teh težkih trenutkih.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V slovo
Razkošje je
imeti nekoga rad,
živeti sredi ljudi, trat in polj,
razkošje je živeti samo, samo enkrat.
(F. Šali)

V 83. jeseni življenja je utrnila naša mama, babica, sestra, tašča in prijateljica

VERA RANGUS

roj. Barbič

iz Kandije

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za sočutje in sožalje. Prav tako se za pomoč in razumevanje ob hudi bolezni zahvaljujemo osebju DSO Trebnje – PE Šmarjeta ter onkologinji dr. Martini Vrankar ter dr. Rafaelu Kapšu. Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu.
Radi te imamo, Vera. Naša srca te pogrešajo.

Katra in Davor z družinama

Umrl je naš upokojeni sodelavec

DUŠAN PODBEVŠEK

Verdun 4 a, Novo mesto

Od njega smo se poslovili v sredo, 31. oktobra 2018, na pokopališču v Malem Orehku.
S hvaležnostjo ga bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

ZAHVALA

Jaz sem že osvojil vrh,
na katerega vi še plezate,
zato ne žalujte, moji dragi,
jaz sem svoje delo dokončal.

V 82. letu nas je zapustil naš dobri mož, oče, stari oče in brat

FRANCE KOBE

iz Novega mesta, Krka 68

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in tolažilne besede. Posebna zahvala SB NM – gastrološkemu oddelku. Hvala tudi g. župniku za opravljen obred, pogrebni službi Oklešen za pogrebne storitve in pevcem za ganljivo slovo. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Njej bi napisal vse pesmi o lepoti,
o rožah, ki zanjo cvetijo.
Njej bi poklonil tisoč pokalov,
za čas, ki si ga nam poklonila,
za vse, kar si nam od svojega malo
neizmerno veliko dala.

V 87. letu se je poslovila naša draga mama, babica in prababica

MARIJA ZUPANČIČ

Jezero 6, Trebnje

Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na poti v večnost, za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala vaščanom, prijateljem, sorodnikom, župniku Jožetu Piberniku in Franciju Godcu, govornikom, pevcem, pogrebni službi Mateja Novak in medicinskemu osebju SB NM.

Žalujoči: Vsi njeni

ZAHVALA

Ni res, da si odšel – nikoli ne boš.
Ujet v naša srca z najlepšimi spomini
boš vsak naš korak spremljal v tišini.

Sporočamo, da je v 85. letu tiho zaspal

LEON KUŠLJAN

iz Šentjerneja, stanujoč na Vinjem Vrhu

Od njega smo se poslovili na šentjernejskem pokopališču, kjer je sedaj njegov tihi dom.
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom in prijateljem za izrečene besede sožalja. Vemo, da smo z njegovim odhodom izgubili pomembnega sopotnika, zato se zahvaljujemo vsem, ki ga boste za vedno nosili v svojem srcu.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 77. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, stari ata, brat in tast

ANTON HOMAN

iz Šmalčje vasi 33 pri Šentjerneju

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom in prijateljem za izrečeno sožalje. Posebna zahvala Pihalnemu orkestru občine Šentjernej, šentjernejskemu oktetu, govorniku, izvajalcu Tišine in g. župniku za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

ODVETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE sporoča, da je umrl njen član

JOŽE VARDJAN

odvetnik iz Črnomlja

                               Ostal bo v našem spominu.

UPRAVNI ODBOR ODVETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE

ZAHVALA

V 85. letu smo se poslovili od drage žene, mame in babice

SLAVKE VALENTIČ

Zahvaljujemo se osebju DSO NM za pomoč na domu, ge. Mariji Legan pa za vsestransko nego naše ljubljene. Hvala sorodnikom, sosedom Stražne in Ragovske ulice, sošolkam, sodelavcem in prijateljem IMV ter vsem prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Posebej se zahvaljujemo govornikom Tončku Šepcu, Zofiji Lužar, Nini in Črtu Valentiču. Hvala še pogrebni službi Komunale NM in pevcu s kitaristom za pesem na zaključku pogrebne svečanosti.

Žalujoči: mož Pavle, hčerka Joli in vnuka Nina in Črt

1 2 3 4 5 ...