Arhiv osmrtnic

Začetni datum: petek, 6.12.2019, stran: 1

ZAHVALA

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo in naprej živijo,
so tu in tu ostanejo.

V 58. letu nas je zapustil naš dragi

JOŽE LEGAN

iz Gornjega Kota pri Dvoru

Ob boleči izgubi izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, vaščanom in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče, darovane sv. maše in vso pomoč. Zahvala gre tudi zdravstvenemu osebju UKC Ljubljana, kirurškemu in intenzivnemu oddelku za izkazano skrb in nego v času bolezni. Hvala prijateljici Eriki za poslovilne besede, duhovniku za lepo opravljen obred, pevcem, pogrebni službi Novak z Rebri in vsem, ki ste našega dragega pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 78. letu starosti nas je zapustil naš predragi mož, oče, tast, dedek, pradedek, brat, stric in boter

FRANC LUZAR

(24. 11. 1941–22. 11. 2019)

iz Zapuž 2 v Šentjerneju

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in prijateljem, ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani. Hvala vsem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Posebna zahvala gre pogrebni službi Blatnik, govornici, pevcem in g. kaplanu za lepo opravljen obred. Dragi Franc, hvala ti za vse in naj ti bo lahka zemlja.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Bil je lep jesenski dan,
a z žalostjo zaznamovan,
utihnil je tvoj glas
in za vedno si odšel od nas.

V 85. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedi, pradedi, tast, brat in stric

VINCENC RABZELJ

iz Dolenjskih Toplic

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom za izrečeno sožalje, podarjene sveče in cvetje. Hvala njegovi osebni zdravnici, zdravstvenemu osebju SB NM – dializni oddelek in nevrološkemu oddelku za lajšanje bolečin v zadnjih urah njegovega življenja. Hvala združenju šoferjev, pevcem za zapete žalostinke ter g. župniku za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih pomagali, a vas nismo posebej imenovali, ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Sporočamo žalostno vest, da nas je zapustil

LJUBO SIMIĆ

pismonoša pošte 8351 Straža

Pogreb pokojnega bo v četrtek, 28. novembra 2019, ob 15. uri, na pokopališču v Srebrničah.

Pošta Slovenije, d. o. o.,  poslovna enota Celje

V Metliki, 28. novembra 2019

Na svetu mnogo je poti,
a samo ena vodi tja, kjer si ti,
po tej poti za teboj
pridemo mi vsi.

V SPOMIN

BRANKO PAVČEK

Podgora 16
29. 11. 2004

 

Vsi, ki smo te imeli radi.

ZAHVALA

Umrla je naša upokojena sodelavka

FRANČIŠKA JERIČ

iz Žalovič 34

Od nje smo se poslovili v torek, 26. novembra 2019, na pokopališču v Šmarjeti.
S hvaležnostjo jo bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

ZAHVALA

Kadar bom vandral,
vandral poslednjič,
ko bom zatisnil trudne oči,
takrat prijatelji zadnjič zapojte,
pesem domača naj zadoni …
(Souvan/Avsenik)

ANDREJ VIDE

(7. 3. 1956–16. 11. 2019)

Dolenja Stara vas 21, Šentjernej

Ob prezgodnji in boleči izgubi našega dragega moža, očeta, brata, strica, svaka, bratranca, nečaka, botra in prijatelja se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v teh najtežjih trenutkih življenja. Naše hvaležne misli naj dosežejo vse, ki ste ga tako številčno še zadnjič obiskali v šentjernejski poslovilni kapeli. Prav vsem hvala za tople objeme in stisk rok. Hvala, ker ste z nami sočustvovali, darovali cvetje, sveče, denarne prispevke, molili ter ga množično pospremili k večnemu počitku. Iskrena hvala g. župniku in dekanu Antonu Trpinu za ganljive besede ter izredno lepo in čutno opravljen obred slovesa. Za lep potek pogrebne slovesnosti se iskreno zahvaljujemo tudi kolektivu Pogrebne službe Blatnik ter pevcem za lepo petje. Zahvalo izrekamo prav vsem gasilcem domačega društva, gasilskih društev Gasilske zveze Šentjernej in tudi Dolenjske zveze. Zahvala tudi vsem, ki ste kakorkoli in velikodušno pomagali. Za izredno lepo besedilo slovesa se iskreno zahvaljujemo teti ge. Slavici Mencin in podžupanu g. Janezu Selaku, ki je z lepim ter ganljivim besedilom opisal našega Andreja v vseh društvenih dejavnostih v občini in rodni vasi. Ansamblu Frančič pa izrekamo še posebno veliko in iskreno zahvalo za lepo zaigrano in zapeto nazadnje najlepšo Andrejevo pesem. Verjamemo, da bodo spomini nanj, na njegovo življenje in delo, ki se je prekinilo na pragu 64. leta, ostali živi in večni.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je ...

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, strica, brata, dedka, pradedka, botra in tasta

JANEZA VAUPIČA

Šmarješke Toplice 95
8. 9. 1932–16. 11. 2019

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. Hvala za vse iskrene in tople besede, podarjene sveče in cvetje ter darovane maše. Hvala g. župniku za lepo opravljen obred, pevcem in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala pogrebni službi Blatnik, dr. Ireni Vester in patronažni sestri Jožici Gregorčič. Zahvala tudi sodelavcem iz podjetja Revoz in Krka. Dragi Ivan, hvala ti za vse. Mirno počivaj in naj ti bo lahka domača zemlja.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

17. novembra 2019 je tiho zaspala in nas v 85. letu starosti za vedno zapustila naša

MARIJA BORŠĆAK

zobna asistentka v pokoju
hčerka Alojzija Hrovata iz Begunj in Marije Uršič iz Rebri pri Žužemberku

Žara naše Mije je bila v krogu družine položena na novem pokopališču v Fažani, Hrvaška.

Žalujoči: mož Izidor in hčerka Vesna z Albertom, vnuka Lena z Daliborjem in Ivan s Teo, pravnuka Matej in David

1 2 3 4 5 ...