Arhiv osmrtnic

Začetni datum: sobota, 18.5.2019, stran: 1

ZAHVALA

V 80. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, stara mama in sestra

MARJETA PETKOVIČ

iz Straže

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in vaščanom, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, izrekli sožalje ter darovali pomoči potrebnim. Hvala vsem, ki ste našo Metko v velikem številu pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Družine Petkovič in Aš

ZAHVALA

Utrgal bom cvet,
na grob ga položil
in tiho potožil,
da joče srce …

V 82. letu starosti nas je zapustil naš dragi

DARKO ERJAVEC

iz Sel, Straža

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, darove in sv. maše. Posebna zahvala vsem govornikom za lepe besede, ZŠAM Gorjanci Straža, gasilcem PGD Dolenja Straža, pevcem, pogrebni službi Oklešen in g. župniku za lepo opravljen obred. Še enkrat hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 75. letu starosti nas je prehitro in za vedno zapustil naš predragi mož, oče, stari ata, brat in stric

IGNACIJ VODOPIVEC

iz Roj 15 pri Šentjerneju

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za tolažilne besede, izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Zahvaljujemo se tudi oddelku dialize in enoti intenzivne terapije SB NM, g. župniku, pevcem Šentjernejskega okteta in pogrebni službi Blatnik za lepo opravljeno pogrebno slovesnost.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 85. letu starosti nas je zapustila draga mama, stara mama, prababica, sestra, tašča in teta

MARIJA AVGUŠTIN

iz Meniške vasi 10, Dolenjske Toplice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, prijateljem in vaščanom, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, izrekli sožalje, podarili cvetje in sveče ter darovali za sv. maše in podružnično cerkev. Zahvala pogrebni službi Novak iz Straže za brezhibno organizacijo pogreba, izvajalcu Tišine, praporščaku Ivanu, kvartetu Strmole za čustveno zapete pesmi, kaplanu Mateju Gnidovcu in patru Krizostomu Komarju za lepo opravljen obred. Posebna zahvala DSO v Metliki za skrbno nego zadnja leta. Iskrena hvala vsem, ki ste našo Minko v velikem številu pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V 81. letu nas je zapustila mama, stara mama, sestra in teta

TEREZIJA JAKOŠ

Brezarjeva mama iz Sadinje vasi pri Dvoru 10

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in vaščanom za izrečeno sožalje, darovane sveče in sv. maše. Iskrena hvala sodelavcem podjetij Fanuc Adria in Akripol, govorniku DU Dvor, pogrebni službi Novak, pevcem in citrarki za zapete in zaigrane ganljive melodije ter domačemu župniku kanoniku Franciju Vidmarju za lepo opravljen obred. Posebna zahvala vsemu osebju internega, pljučnega in hematološkega oddelka SB NM, še posebno dr. med. Mariji Čeh, zdravnici in patronažni službi ZD Žužemberk ter vsem, ki so lepo skrbeli zanjo in nam pomagali in stali ob strani in mamo pospremili na Božjo njivo.

Žalujoči: vsi njeni

Umrla je naša upokojena sodelavka

VIKTORIJA ĆATIĆ

iz Novega mesta, Ulica Slavka Gruma 8

Od nje smo se poslovili v petek, 3. maja 2019, na pokopališču v Ločni.
S hvaležnostjo jo bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d.d., Novo mesto

ZAHVALA

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče;
ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja …

V 94. letu se je od nas poslovil

JANEZ KRALJ

iz Velikih Brusnic

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, sosedom, vaščanom in znancem, ki ste nam izrekali sožalje, podarili cvetje in sveče ali darovali prispevek v korist dobrodelnosti. Posebno se zahvaljujemo zdravnici dr. Car Matjašič, osebju SB NM, predvsem pa dr. Pogačarju za zdravstveno oskrbo. Hvaležni smo tudi vsem negovalkam in drugim za nego, pomoč in vzpodbudo. Hvala sosedi Veri za obiske in družbo. Zahvala velja tudi pogrebni službi Oklešen, govorniku Jožetu Banu, g. župniku, pevcem in vsem, ki ste se od našega ateta poslovili v tako velikem številu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo,
so in tu ostanejo.

V 71. letu starosti nas je zapustil mož, oče, dedek, brat in stric

JANKO KOVAČEC

iz Ulice Slavka Gruma 18, Novo mesto

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečene besede sožalja, darovano cvetje, sveče in vsem, ki so ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala zdravstvenemu osebju Sp. amb. Straža, urološkega odd. in internega odd. za dolgotrajno zdravljenje. Posebej se zahvaljujemo dr. Rafaelu Kapšu, ki ga je kot njegov izbrani kardiolog več kot 22 let uspešno vodil. Še posebna zahvala pa gre osebju nevrološkega odd. za skrb in lajšanje v zadnjih najtežjih dneh življenja. Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi Komunala, pevcem, gasilcem, vinogradnikom in govornikom za dostojanstveno organizacijo pogreba.

Žalujoči: žena Jana, hčerka Darja z družino, hčerka Mateja z Mladenom, brata Srečko in Sandi ter drugo sorodstvo

ZAHVALA

Zapustila nas je draga mama, babica in prababica

ANA JAKLJIČ

iz Rumanje vasi

Od nje smo se poslovili v ožjem družinskem krogu v petek, 19. aprila, na pokopališču v Vavti vasi.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
(J. W. Goethe)

V 78. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, dedek, pradedek in tast

SREČKO DANIEL PLESNIČAR

V Brezov log 62, Novo mesto

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje in sv. maše. Posebna zahvala velja tudi dr. Mariji Čeh in sestrama Tončki in Nataši. Hvala tudi g. župniku.

Vsi njegovi

1 2 3 4 5 ...