Arhiv osmrtnic

Začetni datum: torek, 26.10.2021, stran: 1

ZAHVALA

Tiho, brez slovesa si odšel,
a spomin na tebe v naših srcih
večno bo živel.

V 94. letu starosti nas je zapustil naš dragi oče, dedi, pradedek, tast, brat, stric in boter

FRANČIŠEK BLAŽIČ

iz Štravberka 3 nad Otočcem

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom ter preostalim znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje, sv. maše ter denarno pomoč. Iskrena zahvala pogrebni službi Blatnik, cvetličarni Cvetje Neža, g. župniku za opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, rogistom, Konjeniškemu društvu Sveti Jurij Grčevje, LD Otočec ter preostalim prisotnim lovskim družinam. Iskrena hvala tudi govorcema, vnukinji Marjani ter g. Pavlinu za izrečene besede ob slovesu. Prisrčna hvala vsem, ki ste se poklonili našemu Frančišku in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Še enkrat iskrena hvala vsem, tudi tistim, ki jih nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Kdor živi v srcu svojih
dragih, ni mrtev,
še naprej ostaja navzoč
v njihovem življenju.
(I. Kant)

V 90. letu je umrla naša draga

ANTONIJA STRUNA

iz Velike Cikave 12

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in sodelavcem svojcev za izrečeno sožalje, poslovilne besede ob grobu in vse darove. Hvala župniku in pogrebni službi za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so
razdalje, kraj in čas.
(M. Kačič)

V 63. letu starosti nas je zapustila draga žena, mami, babica, teta in sestra

NADA MARN

iz Jezera pri Trebnjem

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za vso pomoč, izrečeno sožalje, sveče, cvetje in sv. maše. Posebna zahvala gre župniku g. Piberniku za lepo opravljen obred. Hvala Društvu podeželskih žena Tavžentroža, Jani, Rezki, Dobrotam Dolenjske, pevcem Kvarteta AS, Komunali Trebnje in osebju SB NM ter ZD Trebnje. Hvala vsem, ki ste cenili mamino dobrosrčnost, pravičnost in požrtvovalnost in ste ji stali ob strani na njeni življenjski poti.

Mož Ciril in otroci Helena, Ciril, Jaka, Katarina, Peter z družinami

V SPOMIN

Tihe so njive, izpraznjene kašče,
veter odpenja oguljene plašče.
Kaj naj še dvigne pozabljena roka,
kdo je na vrsti, da bo za preroka.
(T. Pengov)

13. oktobra sta minili dve žalostni leti, odkar nas je zapustil naš dragi mož, oče, stari ata in stric

JOŽE MRVAR

iz Žužemberka, Vrti 4
dolgoletni učitelj OŠ Žužemberk

Hvala vsem, ki se ga spominjate z blago mislijo in iskreno besedo.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Zadonel je zvon mamica tebi v slovo,
odprlo se je širno nebo,
skozi vrata angelska vstopila si v raj,
kjer pančkaš mamica zlata zdaj.
V naših srcih pa je nastala praznina in bolečina…

V 73. letu starosti se je ustavilo plemenito srce naše drage

JOŽICE ZUPANČIČ

Rakovnik 2, Šentrupert

Njeni domači se iskreno zahvaljujemo vsem za izkazano sočutje in darove. Posebno se zahvaljujemo ekipi enodnevne bolnišnice in dr. Mariji Čeh za vso podporo v času bolezni, neizmerno vam je bila hvaležna. Posebna zahvala za vse lepe trenutke pa gre tebi, mami. Pogrešali te bomo.

Vsi tvoji

ZAHVALA

Na zemlji vse si postorila,
zato se v večnost preselila.
Zdaj pri Bogu
za nas boš milosti prosila.

V 88. letu je stopila pred božje obličje naša draga mama, stara mama, teta in tašča

JOŽEFA MENIČ

iz Pristavice 3 pri Šentjerneju

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Zahvala sodelavcem Krke, Zavoda Svetega Stanislava, skavtom ter zdravstvenemu osebju SB NM in ZD Šentjernej. Še posebej pa se zahvaljujemo družinama Vrtačič in Davidu Arsenoviću za sodelovanje in pomoč. Hvala g. župniku Jožetu Nemaniču za podelitev božje popotnice, g. Tonetu Trpinu za lep in ganljiv obred ter somašnikoma Martinu in Tonetu. Hvala tudi pevcem in pogrebni službi Blatnik. Še enkrat hvala vsem, ki ste našo mamo imeli radi in jo v tako velikem številu pospremili v večnost.

Vsi njeni

ZAHVALA

Vse odhaja
kakor tiha reka,
le spomini zvesto
spremljajo človeka.

V 94. letu starosti se je poslovila od nas

ANTONIJA JANKOVIČ

roj. Hrovat

iz Dol. Brezovice 12, Šentjernej

Iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni

ZAHVALA

V 60. letu starosti nas je zapustil naš dragi

MILAN LINDIČ

iz Novega mesta

Vsem, ki ste nam v dneh žalosti stali ob strani in ga pospremili na njegovi zadnji poti, se iskreno zahvaljujemo.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Solze
Dan polagoma v noč polzi,
kapljica po licu dol zdrsi
in nemiren iščem luč v temi.

Zdi se, da bilo je včeraj,
mislil sem, da boš za zmeraj,
danes pa ob meni tebe ni.

V 78. letu nas je zapustila mama, sestra in teta

KRISTINA REŠETIČ

Minilo je mesec dni, odkar si se poslovila po težki bolezni, nikoli pa ne bo minila ljubezen in hvaležnost do tebe, ki si bila srčna mama in skromna v srcu. Počivaj v miru, dokler se zopet ne snidemo ... Iz srca hvala tetama Slavici in Pepci ter njunima družinama za vso podporo in dobroto, čudovitim družinam Kranjc (Drago in Milan), Žabkar, Kušljan, sestrični Aleksandri in bratrancu Dušanu, pa tudi sosedi Majdi in vsem sostanovalcem za nesebično pomoč ter preostalim prijateljem. Darilo je imeti take ljudi okoli sebe.

Žalujoči: sin Gregor, sestri Pepca in Slavica z družinama

ZAHVALA

Vse življenje si garal,
vse za dom, družino dal.
Sledi ostale so povsod
od dela tvojih pridnih rok.

V 72. letu starosti nas je zapustil naš dobri mož, oče in ata

ANTON SLAK

Drečji Vrh 25, Trebelno

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo za izrečeno sožalje in besede tolažbe vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem, nekdanjim sodelavcem Žage Deu in družini Deu, kolektivom Pošte Mokronog, Tomplasta z Mirne in ŠC NM. Hvala za vse darove, darovane sv. maše, cvetje in sveče. Zahvala tudi župniku in pevcem iz Trebelnega ter Pogrebni službi Blatnik. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

1 2 3 4 5 ...