Arhiv osmrtnic

Začetni datum: petek, 20.9.2019, stran: 1

Umrl je naš upokojeni sodelavec

JOŽEF VERCE

Postaja 59, Mirna Peč

Od njega smo se poslovili v torek, 17. septembra 2019, na pokopališču v Mirni Peči. S hvaležnostjo ga bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

ZAHVALA

V 73. letu nas je zapustila naša draga žena, mama, babica in prababica

LUDVIKA MARIJA NOVAK

iz Bršljina 8

Iskreno se zahvaljujemo vsem in vsakemu posebej, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Posebej se zahvaljujemo g. župniku za lepo opravljen obred.

Žalujoči: vsi njeni

V 89. letu starosti nas je zapustila

HILDA KOVAČIČ

roj. Kren

iz Lastovč, Novo mesto

.

Žalujoči: sestre Mira, Polonca, Jana in brata Bogdan ter Janez

ZAHVALA

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

V 82. letu starosti nas je po hudi bolezni zapustil naš dragi mož, oče, dedek, pradedek, brat, stric in dobri sosed

JANEZ TRAMTE

Zloganje 25 pri Škocjanu

Z žalostjo v srcu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem, ki ste nam v težkem času stali ob strani. Hvala za darovane sveče, cvetje, sv. maše in izrečeno sožalje. Iskrena hvala g. župniku za lepo opravljen pogreb, pogrebni službi Blatnik, cvetličarni Zupančič za lepo okrasitev, vnukinji Maji za ganljive besede slovesa ter pevcem in izvajalcu Tišine. Posebno zahvalo izrekamo zaposlenim SB NM. Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste našega očeta Janeza imeli radi in ste ga v tako velikem številu pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Bilo lepo je - prelepo,
skalilo srečo je slovo,
slovo, ki za nas je najhujše zlo,
spoznali smo, da te ne bo!

V 52. letu nas je po težki bolezni zapustil naš dragi

MARJAN KOLIČ

iz Velikega Podljubna

Žalostnih src se ob odhodu našega dragega moža in atija želimo zahvaliti vsem, ki ste gradili in bogatili njegovo življenje ter prispevali k temu, da bo Marjan ostal vedno z nami. Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste nam v času njegove bolezni in ob njegovem odhodu kakorkoli pomagali in se od njega poslovili.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Prazen dom in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja, utihnil je tvoj glas,
zdaj bolečina in samota sta pri nas.
Pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih še živiš.

V 82. letu starosti se je od nas poslovil dragi mož, oče, brat, dedek, pradedek, stric, tast, bratranec in prijatelj

PETER MEJAŠ

Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem in znancem za pomoč. Zahvaljujemo se za darovano cvetje, sveče, iskren stisk roke in tolažilne besede. Posebna zahvala pa tudi PGD Zabukovje in preostalim gasilcem iz sosednjih društev, SB NM, Komunali Trebnje, g. župniku za lepo opravljen pogreb, pevcem za zapete žalostinke in Tišino, KORK Šentrupert, DU Mirna in Društvu izgnancev. Hvala vsem, da ste bili košček mozaika v njegovem življenju, se od njega poslovili in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Nad nami je nebo, nad njim pa Nebesa in večno Sonce tam.

V 83. letu nas je zapustil naš dragi, zlati oče, mož, dedek, stric, prijatelj, sosed, sovaščan

VIKTOR KASTELIC

iz Mačkovca, Pod Trško goro 49

Ob odhodu v Večnost se želimo zahvaliti vsem, ki ste gradili mozaik njegovega barvitega življenja in prispevali k temu, da ostaja naše večno Sonce. Posebej se želimo zahvaliti njegovi drugi družini – Zvezi šoferjev in avtomehanikov, našemu župniku Silvestru iz stolne župnije Kapitelj, SB NM - verscialnemu oddelku, pogrebni službi Komunala NM, vsem sosedom in prijateljem.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Blagoslovljene roke,
ki so mi rezale kruh.
Blagoslovljene noge,
ki so po prstih hodile,
da bi bil sladek moj sen.
Blagoslovljene oči,
iz katerih je ljubezen sijala.
Blagoslovljena usta,
ki so dahnila:
Rada te imam.
Blagoslovljena bodi, MATI.
(M. Pilko)

V 94. letu starosti nas je tiho zapustila

MARIJA ŠULC

roj. Hojs

iz Prečne 18, Novo mesto

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, darovali sveče, cvetje, sv. maše in našo mamo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

V 92. letu starosti nas je zapustila

IVANKA GORŠE

roj. Muren

z Ragovske ulice 38 v Novem mestu

Od nje smo se poslovili na pogrebni svečanosti v petek, 16. avgusta 2019, na pokopališču v Ločni.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V 92. letu nas je zapustila naša draga

MINKA BRSAN

roj. Čretnik

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani in našo mamo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: hčerki Vesna in Marinka ter sin Iztok z družinami, brat Branko z družino in ostalo sorodstvo

1 2 3 4 5 ...