2100 gasilcev v 15 prostovoljnih gasilskih društvih

28.3.2011 | 14:25

Omizje z vodstvom Gasilske zveze Sevnica, s predsednikom Zvonetom Košmerlom na čelu in gosti. (Foto: Pavel Perc)

Krmelj - Na 56. občnem zboru Gasilske zveze Sevnica v Krmelju, ki v 15 prostovoljnih gasilskih društvih združuje preko 2.100 gasilcev, so delegatom te najštevilčnejše in najbolj prepoznavne splošno reševalne službe v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, prisluhnili tudi številni gostje, med njimi tudi sevniški župan Srečko Ocvirk. Sodelovanje v regijskem svetu s predsedujočim Mihaelom Boraničem ter z Gasilskima zvezama Brežice in Krško poteka dobro.

Sevniški pogledi na razvoj in stanje slovenskega gasilstva so podobni, takšni, da je tudi posavsko gasilstvo trden člen v verigi slovenskega gasilstva. Sodelovanje z Gasilsko zvezo Slovenije je korektno, od nje pa pričakujejo sevniški in ostali posavski gasilci, da bo v interesu vseh slovenskih gasilcev v odnosu do države znala ustvarjati čim boljše pogoje za njihovo delo.

Udeležba na zboru je bila odlična, saj je manjkal le en delegat!

Ne gre le za klasično gašenje in reševanje

"Prerasli smo osnovno dejavnost – varstvo pred požari. Sedaj ne gre le za klasično gašenje in reševanje ter preventivo pred požari, ampak tudi za različne druge oblike reševanja, kot so poplave, neurja ter ostale naravne in druge nesreče, kar smo izkusili tudi lansko leto.

Zato je izjemno pomembna dobra operativna organiziranost, strokovna usposobljenost in opremljenost gasilskih enot, kar zagotavlja hitre in uspešne gasilske intervencije. Lahko ocenimo, da organiziranost, usposobljenost in opremljenost gasilcev sevniške občine lahko vzbuja zaupanje med prebivalci in zagotavlja primerno stopnjo varnosti na tem področju. Skrb za sodobno opremo in izobražene kadre mora biti tudi vnaprej ena od naših prednostnih nalog," je dejal predsednik Gasilske zveze Sevnica, Zvone Košmerl.

Biti gasilec je način življenja

Tudi iz poročil poveljnika GZ Sevnica Gašperja Janežiča, ki je analiziral 88 intervencij, in ostalih, je izzvenelo znano reklo, da biti gasilec ni le poklic ali odgovornost, temveč način življenja z vsemi dobrimi lastnostmi in značilnostmi. Pomoč sočloveku, pogum, strokovnost in prostovoljnost so le nekatere med njimi.

Med poročilom poveljnika GZ Sevnica Gašperja Janežiča.

Zato je poleg materialne osnove v društvih in zvezi stalna tudi skrb za članstvo, za pridobivanje mladih v gasilske vrste, da bodo tudi v prihodnjih letih ostali člani, za čim bolj pestre programe operativnih članov, da bodo ohranjali znanje, tekmovalne veščine in negovali prostovoljno pripadnost organizaciji, za program članic, da bodo čim bolj enakovredno izvajale vse gasilske naloge in za starejše gasilke in gasilce, ki so dobršen del življenja posvetili delu v društvih, v katerih ljudje najdejo oporo in solidarno, nesebično pomoč v primeru nesreč, požarov in drugih nepredvidenih dogodkov.

Občina Sevnica pri izgradnji vodovodov vse bolj upošteva usmeritve gasilcev po zagotavljanju zadostnih količin požarne vode iz hidrantov, skupaj sodelujejo pri zagotavljanju dodatnih sredstev za nabavo gasilske tehnike in okoljske urejenosti gasilskih domov.

Zaslužni gasilci, prejemniki plamenic in odlikovanj, s Košmerlom in Boraničem v svoji sredi. Na skrajni desni je Boris Koteski, ki je postal višji gasilski častnik 2. stopnje.

V Prehrani pri Marjani so na zboru podelili tudi nekaj visokih gasilskih priznanj in odlikovanj GZS društvom in posameznikom, ki so se jim tako zahvalili za nesebično, humano in požrtvovalno delo. Boštjan Senica je iz rok Boraniča in Košmerla prejel gasilsko plamenico III. stopnje, Milan Dragar in Marija Mira Šraj plamenico I. stopnje, Alojz Pajk je dobil gasilsko odlikovanje III. stopnje, Anton Šeško pa odlikovanje I. stopnje.

P. P.

Galerija

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava