Danes namestili prvi parkomat, kazni po novem letu

21.11.2017 | 18:00

Parkomat bo začel delovati 1. decembra, morebitne kršitelje pa bodo začeli kaznovati po novem letu.

V Kočevju so danes postavili prvi parkomat na Kočevskem.

Kot prva je delovanje prvega parkomata v Kočevju preskusila direktorica kočevske občinske uprave Lilijana Štefanič.

Kočevje - Na parkirišču pri Nami so danes namestili prvi parkomat v občini Kočevje. Parkomat bo začel delovati 1. decembra in bo testni, da se bodo ljudje nanj navadili. V nadaljevanju namreč nameravajo postaviti še tri: pri NLB, KCK in zdravstvenem domu, a z njihovo postavitvijo, kot je povedala direktorica kočevske občinske uprave Lilijana Štefanič, še posebno pri zdravstvenem domu, ne bodo hiteli.

Parkirišče pri Nami bo po novem plačljivo med delavniki med 7. in 17. uro, ob sobotah pa med 6. in 13. uro, s tem, da bo prva ura brezplačna. Za vsako nadaljnjo uro bo treba odšteti 0,50 evra, invalidi pa bodo imeli na mestih za invalide brezplačno parkiranje.

Parkomat bo začel delovati 1. decembra, da si bodo stanovalci in poslovneži v okolici parkirišča pri Nami lahko še pravočasno pridobili dovolilnice za parkiranje. Občina jih bo pisno obvestila o postavitvi parkomata in redu parkiranja, obenem pa bodo tudi že prejeli vlogo za izdajo dovolilnice, ki jo bodo lahko oddali na vložišču občine. Na podlagi vloge bo občina izdala dovoljenje, ob plačilu letne parkirnine, ki jo bo možno odplačati v treh obrokih, pa jim bodo izdali dovolilnico, ki jo bodo imetniki lahko dali na vidno mesto v avtomobilu, bo pa obenem tudi redarska služba imela v svojih napravah vpisane registrske številke avtomobilov, za katere bodo imeli imetniki plačane dovolilnice in zato dovoljeno parkiranje.

Dovolilnica ne bo prenosljiva in za imetnike ne bo pomenila, da imajo rezervirano parkirno mesto, stala pa bo 120 evrov, ki jih bo možno poravnati v teh obrokih. Kdor bo plačal za dovolilnico le prvi obrok, bo lahko parkiral pri Nami od 1. decembra letos do konca marca prihodnje leto, tisti, ki bo plačali celoletno dovolilnico, pa jim bo dovoljenje za parkirane veljalo od 1. decembra letos do 1. decembra 2018.

Občina Kočevje je za postavitev prvega parkomata v Kočevju zagotovila sredstva iz občinskega proračuna in sicer 6.424 evrov z DDV.

Kazen za neplačilo parkirnine ali nepravilno parkiranje bo znašala 40 evrov, vendar pa kršiteljev, kot je povedala Štefaničeva, v decembru še ne bodo kaznovali. Občinska redarska služba bo kršitelje le opozarjala na nepravilnosti, po novem let pa bodo začeli izrekati tudi kazni.

Besedilo in foto: M. L.-S.

Komentiraj prispevek