Robotiko bodo ponudili kot krožek

3.1.2018 | 12:30

Foto: OŠ Jurija Dalmatina Krško

Krško - Zadnjo sejo v letu 2017 so krški občinski svetniki končali v pičlih 38 minutah, v katerih so med drugim sprejeli letni program športa in sklep o financiranju interesne dejavnosti robotika v osnovnih šolah.

Za program športa bo krška občina tako v letu 2018 skupno namenila nekaj več kot 600.000 evrov. Od tega bo okoli 200.000 evrov namenjenih za investicije, 185.000 evrov za programe športa v okviru javnega razpisa, preostalo pa za druge programe, kot so financiranje uporabe športnih dvoran, delovanje športne zveze in podobno.

Med prioritetne športne naložbe na občini uvrščajo nadaljevanje urejanje stadiona Matije Gubca (glavna tribuna, VIP-tribuna, sanitarije, nogometna zelenica na glavnem igrišču, poligon z naravno travo ob stadionu), postavitev fitnes naprav na prostem ter ureditev nove tlačilne kolesarske steze, t.i. pumptracka, v okviru stadiona Matije Gubca.

Z odločitvijo o financiranju interesne dejavnosti robotika v osnovnih šolah pa želijo v Krškem povečati zanimanje mladih za obiskovanje izbirnega predmeta robotika. Ko so namreč na septembrski seji aktiva ravnateljev občin Krško in Kostanjevica na Krki analizirali stanje izvajanja tega predmeta, so ugotovili, da se robotika kot izbirni predmet izvaja le na krški osnovni šoli Jurija Dalmatina, na drugih šolah pa ni bilo dovolj prijav učencev, da bi ta predmet prišel v ožji izbor izbirnih predmetov, saj je število izbirnih predmetov na posamezni šoli omejeno s številom učencev v zadnjem triletju.

Aktiv ravnateljev je zato skupaj z delovno skupino Zavezništvo za mlade, ki deluje pod okriljem območne obrtne zbornice, oblikoval predlog, da bi robotiko na osnovnih šolah že v tem šolskem letu učencem ponudili kot interesno dejavnost, za njeno financiranje pa bi poskrbela občina Krško. S tem želijo povečati zanimanje za robotiko kot izbirni predmet, ki bi ga nato kot takega že v šolskem letu 2018/19 lahko financiralo šolsko ministrstvo.

Za izvedbo krožkov robotike na šestih šolah (izjema je OŠ Jurija Dalmatina, kjer pouk že poteka) bo občina tako v letošnjem šolskem letu namenila približno 7.500 evrov, od česar bo za nabavo učne opreme (kompleti Lego Mindstorms) in pripravo programa na voljo 3.400 evrov, za izvedbo interesne dejavnosti v obsegu 168 ur (krožek bodo vodili učitelji Šolskega centra Krško Sevnica in podjetje Robulus) pa še dobrih 4.200 evrov.

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu, 21. decembra 2017.

Boris Blaić

Komentiraj prispevek