Občina bo sofinancirala obnovo javnih pročelij v mestnem jedru

1.3.2018 | 12:45

Foto: M. Ž.

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je objavila javni poziv za sofinanciranje obnove javnih pročelij v delu starega mestnega jedra in za to namenila 33 tisoč evrov. S tem, kot so sporočili iz novomeške občine, želijo spodbuditi razvoj in oživljanje mestnega jedra v smislu urejenega zunanjega videza stavb ter vzdrževanja in ohranjevanja kulturne dediščine.

Upravičeni stroški obnove uličnega pročelja so: ureditev gradbišča in postavitev oz. najem delovnega odra, odstranitev obstoječega dotrajanega ometa v obsegu, ki ga potrdi Območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Novo mesto, odstranitev ali zaščita elementov stavbnega pročelja, popravilo poškodovanega ometa, restavriranje z možnostjo rekonstrukcije dekoracije, oplesk pročelja, čiščenje in odvoz odpadkov na deponijo, nepredvideni upravičeni stroški in stavbno pohištvo, so navedli na občini.

Pisne vloge je treba oddati na naslov Mestna občina Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Za pravočasne vloge bodo štele tiste, ki bodo prispele na omenjeni naslov od dneva objave poziva, to je bilo v ponedeljek, do porabe denarja oz. najkasneje do 1. junija do 12. ure. Vse podrobnosti so na voljo na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

M. Ž.

Komentarji (23)

1.3.2018 10   (38)   (28)   OceniGAS-Kobe 
Zadolženost MONM se bo v mandatu 2014-2018 povečala za cca. 60 % na več kot 19 MIO EUR V GAS- Gospodarsko aktivni stranki smo argumentirano opozarjali in nasprotovali po našem mnenju za občane škodljivim odločitvam. Breme zdajšnjega rekordnega zadolževanja, bomo Občani v večji meri občutili šele v prihodnje. En del posledic zgrešene politike in napačnih odločitev Občani že plačujemo v obliki • 103 % dviga cene obdelave, odlaganja in infrastrukture za komunalne odpadke v MONM, • do 40 % dviga nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, • do 30 % povišanja cen storitev katere izvajajo občinska podjetja, • slabo vzdrževane občinske infrastrukture in objektov. Nekaj primerov po našem mnenju slabega gospodarjenja: Energetsko pogodbeništvo: V GAS smo se zavzemali, da bi obnovo objektov v občinski lasti izvajala občina preko javnih razpisov in za to izkoristila 40 % nepovratnih državnih in EU sredstev. Nasprotno je bil sprejet model »energetskega pogodbeništva« za 24 občinskih objektov, kjer je koncesionar vložil cca. 0,8 MIO EUR. To nas bo občane v 15 letih pogodbe stalo ca. 2.5 MIO EUR. Obnovo občinskih objektov kjer je zaslužek za koncesionarja premajhen se je izvzelo iz »energetskega pogodbeništva« in se jih bo obnavljalo z lastnimi sredstvi občine. Cona Brezovica: MONM je ovrednotila investicijo na 1,4 MIO EUR dobrih 14 dni po tem je bila podpisana pogodba za 1.983. 383,- EUR. Novoustanovljeni Zavod Novo mesto: Ukinitev Zavoda za turizem in združitev Agencije za šport in KCJT v nov Zavod Novo mesto z namenom racionalizacije. Po »racionalizaciji« občina za primerljiv program iz proračuna nameni 615.970 EUR več. Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema: Za 558.857 EUR podpisanih aneksov že pri izdelavi temeljev, kljub temu, da je pogodba podpisana na ključ.
1.3.2018 7   (33)   (26)   OceniGAS-Kobe 
Eden od predlogov GAS-Gospodarsko aktivne stranke na 19. seji OS MO NM: K predlogu Odloka o spremembah odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017-skrajšani postopek predlagamo naslednjo spremembo: Na odhodkovni strani se odpre nova proračunska postavka: Zaščita nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju MO Novo mesto + 230.000 EUR Na odhodkovni strani se zmanjšajo proračunske postavke: 2311063029 Ureditev mestnega jedra (4208 Študije o izvedljivosti projektov,..) -100.000,- EUR 2305082027 Arheološki park situla (Marof) (4208 Študije o izvedljivosti,…) -100.000,- EUR 2311063015 Parkirna hiša Kapitelj (4208 Študije o izvedljivosti projektov,…) -30.000,- EUR Obrazložitev: Občinski svet MO Novo mesto je na 7. redni seji dne 28.05.2015 sprejel ODLOK O RAZGLASITVI NEPREMIČNIH KULTURNIH SPOMENIKOV LOKALNEGA POMENA NA OBMOČJU MESTNE OBČINE NOVO MESTO. Z Odlokom se razglaša 173 enot dediščine po naslednjih zvrsteh: - 18 arheoloških najdišč, - 75 profanih stavb, - 39 sakralnih spomenikov - 33 spominskih objektov in krajev, - 3 parki in vrtovi, - 4 naselja in njihovi deli, - 1 drug objekt in naprava. Veliko kulturnih spomenikov je potrebno nujno zaščititi pred nadaljnjim propadanjem. V proračunu za leto 2017 je za te namene predvidenih le 9000,- EUR. Tako predlagamo, da MO Novo mesto tudi finančno podpre zaščito in vzdrževanje kulturnih spomenikov. V večini primerov lokalne skupnosti s prostovoljnimi prispevki zbirajo sredstva za zaščito in vzdrževanje kulturnih spomenikov.
1.3.2018 6   (33)   (27)   OceniGAS-Kobe 
Če bi MO Novo mesto namenila toliko denarja za obnovo fasad, kot ga nameni za študije bi bile vse fasade na Glavnem trgu ter še kakšna povrhu lahko v celoti financirane iz občinskega proračuna.
1.3.2018 4   (9)   (5)   OceniUporabnik 
Bolj kot višina kredita je ponavadi pomemben namen zadolževanja. Sicer pa kolikor vidim je NM čisto ok. cca 16 mio pomeni cca 463 eur na prebivalca. Ljubljana je imela že v 2016 654 eur/prebivalca., Koper 972, Krško 635, Kranj 495, Maribor 549, Celje 509. Edino Nova Gorica je manj zadolžena na prebivalca s 303 eur. Mislim, da je glede na velike infrastrukturne projekte to čisto ok. Kolikor tudi vidim iz evidenc na Ministrastvu za finance, je do 2016 občina NM ves čas nižala zadolženost.
1.3.2018 5   (6)   (1)   OceniUporabnik 
Gospod Kobe, spoštujem vaša prizadevanja po obveščanju javnosti. Zato vam tudi svetujem, da naredite svojo spletno stran in na forumih dajete samo povezave do vaših prispevkov. Tako kot delate to sedaj je nepregledno in težko berljivo.
1.3.2018 6   (6)   (0)   OceniŽupanček 
33.000€ je zadosti za 50% financiranje fasad na točno dveh stavbah. Zakaj je občina rezervirala spet tako nizke zneske, tako kakor s subvencijo najemnin, ki je zadosti za 2 trgovini ? Vovko bar in umetnik pri rotovžu vse to porabita že zase.
1.3.2018 3   (3)   (0)   OceniSpraševalec 
Ali kaj veste, da se županu pripravlja cela afera tik pred lokalnimi volitvami, s strani varovalcev narave, zaradi skritih pritiskov in stigmatizacije na enega od njih. In sicer na osnovi prisluhov, kdo kaj ve o tem ali pa je to še ena od novic nekoga, ki ga ne mara, ker ima po mojem vse šanse, da zmaga na volitvah. Nekaj je res, da so »Dolga so pota gospodova«.
1.3.2018 2   (16)   (14)   OceniBodeča Neža 
GAS - neresni ste. Forumska (še posebej lokalna) propaganda vam bolj škodi kot koristi - pa čeprav s tendencioznimi in prikrojenimi podatki skušate vplivati na neuke ljudi in na silo pridobivati glasove. Negativistov, pljuvačev in lažnivcev ne želim gledati niti v občinskem svetu! Marš na Drini....
1.3.2018–3   (8)   (11)   OceniJan 
Uporabnik no in za kaj nas Macedoni zadolžuje? Kot kaže le za polnjenje žepov njegovih prjatlu?
1.3.2018 3   (27)   (24)   OceniEmil 
Čestitke g. Kobe. Ne zmenite se za pljuvače iz županovega kabineta.

Komentiraj prispevek