Novi trg 6: Od rušenja že dobri dve leti

7.7.2018 | 20:10

Na mestu nekdanjega steklenjaka je od njegovega rušenja »začasno« javno parkirišče. Do kdaj še? (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Ko je direktor Trgograda Andrej Poglajen spomladi 2016 ob začetku rušenja nekdanjega steklenjaka na Novem trgu 6 izjavil, da začetek gradnje bodisi poslovnega bodisi poslovno-stanovanjskega objekta na istem naslovu pričakuje v začetku leta 2017, verjetno ni vedel, da bo zgolj o načrtih govoril tudi čez dobri dve leti. »Moraš pozitivno razmišljati, pa bo,« je bil redkobeseden ob našem klicu.

Spomnimo, da je Trgograd konec leta 2015 propadajoči steklenjak na javni dražbi od novomeške občine kupil za 410.000 evrov. Po tedanjih ocenah so morali za rušenje odšteti še 60 tisočakov, v novogradnjo, ki bi vključevala dve kletni etaži, pritličje in največ štiri nadstropja, pa bi vložili še deset milijonov evrov. A jih je nakup zavezoval k spreminjanju občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) in arhitekturnemu natečaju, po dobrih dveh letih pa, kot kaže, niso premostili niti prve ovire.

Območje, ki ga zajema omenjeni OPPN, sicer poleg nekdanjega objekta na Novem trgu 6 zajema še celoten kompleks KC Janeza Trdine, območje športnega parka Loka in zelenega pasu pod novomeško upravno enoto. Ob predstavitvi osnutka tega dokumenta je lansko pomlad peticijo proti pozidavi Novega trga oz. parka pred kulturnim centrom sprožilo Društvo Novo mesto, o čemer smo tedaj v Dolenjskem listu že poročali.

In kaj se je spremenilo do danes? Omenjeno društvo je nedavno na svojih spletnih straneh zapisalo, da njihovemu nasprotovanju posredno pritrjujeta »tudi ministrstvo za okolje in prostor ter ministrstvo za kulturo, ki pred kratkim izdelano okoljsko poročilo ocenjujeta kot neustrezno in zahtevata njegovo dopolnitev«.

Podrobnosti postopka je za Dolenjski list pojasnila Lidija Plut z občinskega urada za prostor in razvoj. Občina je namreč tista, ki vodi postopek, a izdelavo dokumenta financira investitor, tj. Trgograd. Marca lani je tako občina prejela odločbo okoljskega ministrstva, da je treba v postopku priprave OPPN Novi trg izvesti celovito presojo vplivov na okolje, in sicer na zahtevo ministrstva za kulturo. Še aprila istega leta so po njenih besedah izvedli predhodne arheološke raziskave v obliki geofizikalnih raziskav, julija je Trgograd na svoje stroške naročil predhodne arheološke raziskave s testnimi sondami, a »raziskave niso potrdile obstoja arheološkega najdišča na obravnavanem območju«.

S tem težav oz. dolgotrajnih postopkov ni bilo konec. Trgograd je pri podjetju Boso naročil izdelavo zahtevanega okoljskega poročila, kar je občina ministrstvu za okolje in prostor (MOP) poslala aprila letos, sredi maja pa jim je MOP poslalo dopis oz. zahtevo za dopolnitev. Po naših podatkih je nedavno na rotovžu potekal sestanek vseh vpletenih, udeležbo je potrdil tudi direktor Poglajen, a je bil za izjave bolj redkobeseden. Dejal je le, da so se pogovarjali o ustrezni umestitvi novogradnje v to okolje in da bodo izdelovalci dopolnili okoljsko poročilo, »za katerega pričakujemo, da bo odobreno«.

O novih časovnicah, kako naprej in kdaj bi se lahko gradnja investicije Trgograda sploh začela, ni želel (več) ugibati. Sam zakonodajni postopek pa je opisala Plutova: »Po pridobitvi mnenja MOP na okoljsko poročilo, bo investitor izvedel natečaj. Rešitve natečaja bodo vključene v dopolnjen osnutek OPPN Novi trg, ki bo javno razgrnjen 30 dni. V času trajanja javne razgrnitve bo dopolnjen osnutek OPPN Novi trg obravnavan tudi na seji občinskega sveta MO Novo mesto (1. obravnava). Po končani javni razgrnitvi bodo izdelana stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve, ki jih sprejme občina. Na podlagi sprejetih stališč do pripomb in predlogov bo izdelan predlog OPPN, ki bo posredovan nosilcem urejanja prostora v pridobitev mnenj. Po pridobitvi mnenj bo izdelovalec OPPN Novi trg izdelal usklajen predlog, ki bo posredovan občinskemu svetu MO Novo mesto v sprejem (2. obravnava).«

Ker omenjeno zna trajati še nekaj časa, smo Poglajna ob dejstvu, da je omenjeno zemljišče, kjer je sedaj makadamsko javno parkirišče, že večkrat (neuspešno) menjalo lastništvo, povprašali, ali razmišlja o prodaji: »Če bi se našel kupec, zakaj pa ne,« je zaključil pogovor.

Članek je bil objavljen v 26. številki Dolenjskega lista z dne, 28. junij 2018.

Mirjana Martinovič

Komentarji (3)

7.7.2018 1   (2)   (1)   OceniVse jasno 
Vse se je zapletlo že s tem ko je župan na skrivaj firmi prodal še del mestnega parka. Makedonska mutna posla..
8.7.2018 8   (10)   (2)   Oceninovomeščan 
Kakšne neki arheološke raziskave so potrebne ?! Tam je do leta 1924 bilo glavno novomeško pokopališče. A odgovorni nimajo resnično nobenega pojma o nedavni zgodovini Novega mesta ? In kaj pri tem dela muzej ? Ni treba samo žličkat po Marofu, podučit je treba določeno odgovorno gospodo, ki dela na teh zadevah, o nedavni zgodovini Novega mesta, ki se ni pričela leta 1941, kot bi to nekateri radi prikazali. Pustite pieteto prostora in ne gradite na njem nagravžnih kock, jih je že dovolj tod okoli.
10.7.2018 2   (3)   (1)   Ocenivirantovanje 
A bo Macedoni spet naredil dober posel? Prodal je za 410.000 EUR, z davkoplačevalskim denarjem pa bo kupil za 800.000 EUR?

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava