Zaplet že na začetku občinske seje

8.2.2019 | 10:50

Šentrupertski svetniki so se sestali na predvečer slovenskega kulturnega praznika.

Direktorica občinske uprave Mateja Jazbec in župan Andrej Martin Kostelec

Ravnatelj šentrupertske osnovne šole Jože Tratar in Boštjan Sladič.

Šentrupert - Prvič v tem koledarskem letu so se sestali šentrupertski občinski svetniki, ki so na sinočnji seji imeli kar obsežen dnevni red, med drugim so potrdili tudi delovna telesa občinskega sveta.

Seja je trajala več kot pet ur, a lahko bi se zgodilo, da je sploh ne bi bilo. Na začetku se je oglasil občan Boštjan Sladič, pravnik, v prejšnjem mandatu pa tudi predsednik občinske volilne komisije, ki je opozoril, da statut in poslovnik predvidevata, da je potrebno skupaj z vabilom priložiti tudi gradivo, ki ga bo občinski svet obravnaval in predlagal. A sklic seje na spletni strani občine je vseboval samo vabilo brez gradiva za posamezne točke dnevnega reda. Poleg tega bi po njegovem mnenju nekatere točke, ki so bile na dnevnem redu, morali obravnavati pristojni odbori, ki jih je občinski svet sprejel šele na seji. Prav tako vabilo za sejo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ni bilo objavljeno na spletni strani občine.

»Zaradi vsega navedenega se postavlja realen dvom o legalnosti in legitimnosti sklepov, ki bi bili sprejeti na tej seji, zato županu predlagam, da sejo takoj zaključi in jo skliče drugič po postopku, ki je opredeljen v veljavnem statutu in poslovniku,« je dejal Sladič.

Svetnika Alojzija Gregorčiča je zanimalo, zakaj občinska uprava novega župana Andreja Martina Kostelca ni podrobno seznanila, kako je potrebno sklicati seje. A direktorica občinske uprave Mateja Jazbec je očitke odločno zavrnila in dejala, da je bil župan seznanjen z vsem, vendar kot je bilo slišati na seji, se je župan nato odločil, da zaradi varstva osebnih podatkov predstavnikov delovnih teles gradiva niso objavili.

Župan se je za napako opravičil in pozval občinski svet, naj se odloči, ali se seja prekine in se jo prestavi, ali bodo z njo nadaljevali. »Ta seja je zelo pomembna, a če mislite, da je nezakonita, jo takoj prekinem, ker niso bila spoštovana določila poslovnika,« je še dejal pred odločanjem svetnikov, ki so soglasno sprejeli, naj župan nadaljuje s sejo.

Znana je sestava odborov

Odbor za okolje za okolje in prostor in gospodarske javne službe bo v tem mandatu vodil Tomaž Ramovš (ostali člani so Stanko Jaki, Alojzij Gregorčič, Alma Zavodnik Lamovšek, Stanislav Gorenc), odbor za proračun in finance Matjaž Štrukelj (Stanko Jaki, Jožica Berk, Dušanka Mikec, Marinka Škarja), odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem Boštjan Nemec (Tomaž Kurent, Stanko Jaki, Boštjan Tratar, Medeja Kurent), odbor za družbene dejavnosti Andreja Žago (Boštjan Nemec, Tomaž Kurent, Jerneja Kovaljev, Marija Medved) in statutarno-pravno komisijo Tomaž Ramovš (Alojzij Gregorčič, Franci Bartolj, Anton Rugelj, Breda Vojnovič).

Potrdili so tudi sestavo občinske volilne komisije (OVK), ki ji bo predsedoval magister prava Tomaž Brcar, namestnica predsednika bo Katja Jerman, ostali člani komisije pa so še Štefan Vavtar, Zdenka Simončič, Tanja Us Pavlin, Peter Končina, Izidor Kovaljev, Ivan Škarja. V nadzorni odbor pa so imenovali Tjašo Bartolj, Marjeto Kutnar in Marka Brcarja.

Podžupan Tomaž Ramovš

Na sinočnji seji so se svetniki seznanili tudi z razvojno pobudo za vzpostavitev lesno-predelovalnega obrata in s postopkom sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine na območju nekdanje opekarne v Prelesju, precej dolga razprava se je razvila tudi pri točki o poteku obnove šolskega igrišča, kjer so nastale težave, pod drobnogled so vzeli tudi delovanje javnega podjetja Energetika Šentrupert.

Župan je svetnike tudi seznanil, da bo funkcijo podžupana nepoklicno opravljal Tomaž Ramovš, in sicer bo zadolžen za iskanje in pomoč pri črpanju povratnih in nepovratnih finančnih virov na državni in evropski ravni ter za področje gospodarske javne infrastrukture, gospodarske javne službe in varstva okolja.

Podrobneje o seji pa v naslednji številki Dolenjskega lista, v kateri ta teden pišemo o težavah občine glede plačevanja najemnin vrtca Čebelica pri osnovni šoli.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija

Komentarji (3)

8.2.2019 2   (3)   (1)   OceniKartako Nekaj 
Samo poglejte te "vedre" obraze. Začetek zgodbe o uspehu? A je to tako obljubljeno transparentno delovanje?
8.2.2019 6   (7)   (1)   OceniLujz 
Zanimiv, že prva seja nezakonita. Kaj sele bo.
9.2.2019 3   (3)   (0)   OceniJožko 
Gospod Sladič, imate seveda popolnoma prav. To je posledica takozvane demokracije, kjer odločajo o tem kdo je sposoben voditi občine, tudi povsem nekompetentni ljudje. Ne morete pričakovati kaj drugega, na to se bo treba privaditi. Je pa zanimivo, da vas v vašem opozorilu, vsaj tako gre sklepati, ni podprla gospa Breda, ki bi po defoltu, to pač morala. Drugi časi, druge manire.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava