Kdo v komisijah, NO občine....?

11.4.2019 | 11:00

Kdo bo sedel v delovnih telesih občine, je na zadnji seji odločal šentjernejski občinski svet.

Jože Vrtačič

Šentjernej - Na drugi redni seji občinskega sveta so svetniki izglasovali tudi člane delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora občine…

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jože Vrtačič je predstavil prispele predloge, svetniki so nato glasovali tajno - z glasovnicami v volilno skrinjico.

Člani statutarno-pravne komisije so: Vesna Bregar, Alenka Brežnjak, Marjetka Rangus, Marjan Kodelič in Anton Jakše; Komisije za kmetijstvo Franc Hudoklin, Sebastjan Kruh, Albert Pavlič, Mihaela Blatnik in Edi Kočman; Komisije za nagrade in priznanja Viktor Luzar, Janez Selak, Marjetka Rangus, Stane Bregar in Ignac Črtalič; Odbora za okolje in prostor: Andrej Mikec, Jože Simončič, Alojz Hosta, Samo Kečkeš in Goran Kranjc.

V uredniškem odboru občinskega glasila, za kar je prišlo kar 12 popolnih vlog, bodo v tem mandatu delali: Sabina Jordan Kovačič, Mojca Lampe Kajtna, Darija Kovačič, Anita Petrič in Andreja Topolovšek.

Razprave svetnikov pri imenovanju članov odborov skorajda ni bilo, nekaj debate je bilo le pri Nadzornem odboru občine, saj gre le za najvišji organ nadzora javne porabe v občini, a o tem več v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Na seji so potekale tudi tajne volitve treh predstavnikov ustanovitelja Sveta zavoda Osnovna šola Šentjernej. V osnovni šoli bodo po odhodu ravnateljice Renate Zupanc Grom kmalu izbirali tudi novega ravnatelja, zato so imenovani člani zelo pomembni. V Svet zavoda OŠ so imenovani: Jana Hosta, Katarina Krek Hudoklin in Marjan Selak.

Besedilo in foto: L. Markelj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava